Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → нейрофізіологія
««   ЗМІСТ  

КЛІНІЧНИЙ І СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕЕГ

Залежно від завдання при аналізі ЕЕГ може застосовуватися клінічний або статистичний методи. клінічний метод передбачає візуальний аналіз кривої ЕЕГ, не обов'язково записаної на комп'ютері (може бути просто паперова запис). Етапи стандартного ЕЕГ-обследо- вання включають в себе фонову запис (із закритими очима) і проведення так званих функціональних проб (відкрити - закрити очі, ритмічна фото- або фоностімуляція, гіпервентиляція). Функціональні проби дозволяють виявити приховані патологічні знаки в ЕЕГ, а також записати реакцію мозку на навантаження.

реакція активації (Відкрити - закрити очі) дозволяє виявити альфа-ритм (він буде зникати при відкриванні очей) і визначити його динаміку (наскільки швидко він зникає і потім відновлюється) (див. Рис. 16.6). Іноді ця проба може спровокувати патологічні знаки.

Реакція на фотостимуляція. Що стосується реакції мозку на фото- стимуляцію, то її відсутність не є патологічним знаком. Реакція на фотостимуляція може бути виражена у вигляді засвоєння ритму мигтіння лампочки (рис. 16.7). Якщо це відбувається, то, по-перше, можна зробити висновок, що нервова система даної людини швидше слабка, ніж сильна. По-друге, аналізують, на яких частотах це засвоєння відбувається: якщо мозок засвоює частоти в діапазоні альфа або бета-ритму, то це вважається нормальним, якщо ж засвоєння відбувається на повільних частотах, то це може бути ознакою прихованого патологічного процесу.

Реакція активації (депресії альфа-ритму, arousal, десинхронизации)

Мал. 16.6. Реакція активації (депресії альфа-ритму, arousal, десинхронизации)

Реакція засвоєння ритму фотостимуляції 16 Гц в потиличних областях мозку

Мал. 16.7. Реакція засвоєння ритму фотостимуляції 16 Гц в потиличних областях мозку

Реакція на гіпервентиляцію. Гіпервентиляція є активне дихання протягом 3 хв. Потрібно стежити за тим, щоб глибина вдиху і повнота видиху була повною (як при надування м'яча або кульки). При цій пробі в організмі відбуваються наступні зміни:

У дорослих людей мозок може не реагувати на подібне навантаження, але може спостерігатися невелике посилення синхронізації альфа-ритму, його індексу і амплітуди більше в передніх областях. У дітей мозок більш чутливий до гіпервентиляції і реагує досить бурхливо (рис. 16.8). Як правило, відбувається посилення тета-і дельта-активності, іноді у вигляді спалахів.

ЕЕГ дитини 9 років в тлі і під час гіпервентиляції

Мал. 16.8. ЕЕГ дитини 9 років в тлі і під час гіпервентиляції

Досить часто функціональні проби провокують епілептичну активність або повільну дельта-активність, якої не спостерігалося при звичайній фонового запису.

Після проведення фонового запису і функціональних проб при клінічному методі аналізу ЕЕГ фахівець визначає наступне:

Статистичний метод аналізу ЕЕГ передбачає переклад аналогового сигналу в цифровий і потім застосування швидкого перетворення Фур'є для розкладання складного синусоїдального сигналу, яким є запис ЕЕГ, на ряд простих синусоїд з параметрами основних ритмів ЕЕГ. У підсумку можна розрахувати середні значення частот, амплітуд і потужностей обраних частотних діапазонів, а також обчислити додаткові показники (функція когерентності) і перевести отримані показники в наочну форму (спектри потужності і топографічне картування ритмів ЕЕГ).

Спектральний аналіз ЕЕГ передбачає побудову спектрів потужності частотних складових ЕЕГ-сигналу. Спектр показує внесок кожної з частотних складових (ритмів ЕЕГ) в загальну картину. Якщо на спектрі видно виразний пік на частоті 10 Гц (рис. 16.9), то можна говорити про те, що домінує альфа-активність. При відкриванні очей спектр змінюється - пік на альфа-частоті зникає.

Спектри потужності ЕЕГ-сигналу при закритих і відкритих очах

Мал. 16.9. Спектри потужності ЕЕГ-сигналу при закритих і відкритих очах

Спектри потужності ЕЕГ можна піддавати подальшій обробці, наприклад, кореляційному аналізу, при цьому обчислюють авто- і крос- скорреляціонние функції, а також когерентність.

Когерентність ритмів ЕЕГ є кількісним показником синхронності залучення різних коркових зон в процесі їх роботи, що забезпечує інтегративну діяльність мозкових структур. Когерентність в певній мірі вказує на залученість різних зон кори в забезпечення виконання функцій мозку і характеризує міру синхронності частотних діапазонів ЕЕГ в двох різних відведеннях. Когерентність змінюється в діапазоні від + 1 (повністю збігаються форми хвилі) до 0 (абсолютно різні форми хвиль). Така оцінка проводиться в кожній точці безперервного частотного спектра або як середня в межах частотних піддіапазонів.

Когерентність. Функціональні об'єднання областей корм б. п. на різних частотах основного ритму у дітей 7 і 10 років при вербальної діяльності

Мал. 16.10. Когерентність. Функціональні об'єднання областей корм б. п. на різних частотах основного ритму у дітей 7 і 10 років при вербальної діяльності1:

в 7-річному віці відсутня як вибірковість частотної організації, так

і чітка левосторонняя латерализация функціональних об'єднань. У центрі внизу - схема локалізації електродів

Когерентний аналіз ЕЕГ вважається індикатором функціональних взаємозв'язків між різними корковими областями. Зокрема, за допомогою цього методу можна встановити провідне півкуля для конкретної діяльності випробуваного, наявність стійкої міжпівкульна асиметрії та ін.

Топографічне картування електричної активності мозку - область електрофізіології, що оперує безліччю кількісних методів аналізу електроенцефалограми. Топографічні карти представляють собою контур черепа, на якому зображений будь-якої закодований кольором параметр ЕЕГ в певний момент часу, причому різні градації цього параметра (ступінь вираженості) представлені різними колірними відтінками (рис. 16.11).

Топографічне картування біоелектричної активності головного мозку в діапазоні альфа-ритму (8-13 Гц) при закритих і відкритих очах

Мал. 16.11. Топографічне картування біоелектричної активності головного мозку в діапазоні альфа-ритму (8-13 Гц) при закритих і відкритих очах

Оскільки параметри ЕЕГ постійно змінюються але ходу обстеження, відповідно до цього змінюється колірна композиція на екрані, дозволяючи візуально відслідковувати динаміку ЕЕГ процесів.

У зв'язку з появою і все більшим поширенням як в клініці, так і в дослідних завданнях різних методів візуалізації процесів і структур в нервовій тканині, метод ЕЕГ став сприйматися як застарілий. Однак у нього є ряд переваг перед найсучаснішими методиками, такими як комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія:

 1. Корковий відділ слухової системи - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Слухова кора отримує інформацію від МКТ. У ній є все ті нейрони, що і в МКТ, але зростає число нейронів, що дають реверберірующій розряд. Таким чином, кора може брати участь в порівнянні двох послідовних стимулів. У корі є нейрони, селективні до зміни частоти звуку, до амплітудної модуляції,
 2. Кора великих півкуль - вікова анатомія та фізіологія
  Кора великих півкуль являє собою шар сірої речовини товщиною 1-5 мм, утворений скупченнями нейронів. Ця частина головного мозку виключно важлива для регуляції та інтеграції всіх функцій організму, а також забезпечує процеси, які стосуються організації найбільш складних форм поведінки і ВИД,
 3. Кора мозочка - анатомія центральної нервової системи
  У старій і новій корі мозочка, так само як і в корі великих півкуль, існують чіткі соматотопичної проекції тіла (див. Параграф 5.4). Кора складається з трьох шарів, сумарна товщина яких приблизно 0,8 0,9 мм. Самий зовнішній шар нейронів називається молекулярним, середній - гангліозних, внутрішній
 4. Концепція спрямованого (цільового) живлення - фізіологія харчування
  Прихильники цієї концепції вважають, що нормативи харчування, які розраховані на середнього людини, застосовувати взагалі не можна, так як таку людину в природі немає. Людина будує свій побут, відштовхуючись від наявних кліматичних та природних особливостей регіону, в яких проживає, і, отже,
 5. Комплексний підхід визначення функціонального стану - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  З точки зору комплексного підходу функціональний стан визначається через набір фізіологічних показників і комплекс поведінкових прояві, супроводжуючих різні аспекти людської діяльності і поведінки. З позицій системного підходу функціональний стан являє собою результат динамічної взаємодії
 6. Кодування сигналів в слуховий сенсорної системі - вікова анатомія і фізіологія
  Розрізнення висоти звуку пов'язане з особливостями коливань основний мембрани в різних частинах равлики. Ця різниця пояснюється тим, що основна мембрана в міру віддалення від овального вікна і наближення до гелікотреми ширшає і її пластичність зростає. Завдяки цьому мембрана діє як аналізатор
 7. Клітинні органели - анатомія центральної нервової системи
  Ендоплазматична мережа (ЕРС), або ендоплазматичнийретикулум (ЕПР), являє собою систему трубочок і порожнин, які пронизують всю цитоплазму клітини. Розрізняють гладку (гладкий) і шорстку (гранулярную) ЕРС (див. Рис. 1.5). На шорсткою ЕПС розташовано безліч рибосом. Тут синтезується більшість
 8. Клітина - найдрібніша структурна одиниця живої матерії - біохімія
  Всі відомі живі організми складаються з клітин і продуктів їх метаболізму. Це в 1838 р вперше довели М. Шлейден і Т. Шванн, які постулювали, що рослинні і тваринні організми побудовані з клітин, розташованих в певному порядку. Через 20 років Р. Вірхов буквально в декількох словах сформулював
© 2014-2022  ibib.ltd.ua