Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Нейрофізіологія

Нейрофізіологія

Історія розвитку нейронаук
    Зародження природничо уявлень
    Основні етапи розвитку нейронаук
Біохімічні особливості нервової тканини
    Гомеостаз і метаболізм
    Особливості амінокислотного складу і синтезу білка в нервовій тканині
    Особливості ліпідного складу нервової тканини
    Особливості споживання глюкози і кисню нервовою тканиною
Фізіологія збудливих клітин
    Нейроглія: структура та функції
    Функції нервових клітин
    Іонні основи потенціалу дії
Функції нервових волокон
    Типи нервових волокон
    Поширення збудження по нервових волокнах
    Аксоплазматичний транспорт
Синапс
    Електричні синапси
    Механізм роботи хімічного синапсу
    Блокада нервово-м'язової передачі
    Збуджуючі і гальмівні постсинаптичні потенціали
Медіаторів та модуляторів в нервової системі
    Критерії медіаторів і модуляторів
    Типи рецепторів для медіаторів
    Класифікація медіаторів
        Ацетилхолін
        Біогенні аміни (моноаміни)
        Амінокислоти
        Пуринові медіатори
        Пептиди
Функції спинного мозку
    Провідні шляхи спинного мозку
    Рефлекторна функція спинного мозку
    Спинальний шок
Вегетативна (автономна) нервова система
    Особливості будови внс
    Функції відділів внс
Функції стовбурових структур головного мозку
    Ретикулярна формація
    Продовгуватий мозок
    Середній мозок і варолиев міст
Функції мозочка
    Основні принципи будови мозочка
    Зв'язки і функції мозочка
        Еферентні зв'язку мозочка
    Симптоми пошкодження мозочка
Функції структур проміжного мозку
    Таламус
    Гіпоталамус
    Гіпофіз
    Гіпоталамо-гіпофізарна система
Функції центральних і периферичних ендокринних желез
    Гормони гіпоталамуса і гіпофіза
        Тиреоліберином і тиреотропин
        Гонадоліберіпи і гонадотропіни
    Патологія гіпоталамо-гіпофізарної системи у людини
    Епіфіз (шишковидна заліза)
    Периферичні залози внутрішньої секреції
Функції лімбічної системи
    Структури лімбічної системи
    Гіпоталамус і середній мозок
    Гіпокамп
    Мигдалина і прилегле ядро
    Поясна звивина
Функції базальні ганглії
    Система базальних гангліїв і стриопаллидарная система
    Зв'язки базальних гангліїв
    Функції структур базальних гангліїв
    Пірамідна і екстрапірамідна системи регуляції рухів
Функції кори великих полушарий головного мозку
    Стара і стародавня кора
    Особливості будови нової кори (неокортексу)
    Зв'язки і особливості функціональної організації нової кори
    Функції різних областей нової кори
Електрофізіологічні процеси в корі великих півкуль. Основи методу електроенцефалографії
    Походження електричних процесів в нервових структурах
    Принципи реєстрації ЕЕГ
    Основні ритми електроенцефалограми
    Клінічний і статистичний методи аналізу ЕЕГ
© 2014-2022  ibib.ltd.ua