Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → нейрофізіологія
««   ЗМІСТ   »»

ПРОВІДНІ ШЛЯХИ СПИННОГО МОЗКУ

У спинному мозку є ряд нейронів, що дають початок довгим висхідним шляхах до різних структур головного мозку (табл. 7.1). Крім цього, в спинний мозок надходить інформація по низхідним трактах з головного мозку по аксонах клітин, розташованих в корі, в середньому і довгастому мозку (Табл. 7.2).

Таблиця 7.1

Висхідні (чутливі) шляхи спинного мозку

провідні шляхи

стовпи

спинного мозку

функціональне значення

Тонкий пучок (пучок Голля)

задні

Тактильна чутливість, положення тіла, вібрація

Клиновидний пучок (пучок Бурдаха)

задні

те ж

дорсолатеральних

бічні

Больова і температурна чутливість

Спинний спіномозжечковий (шлях Флексига)

бічні

Сигнали від проприорецепторов, відчуття тиску, дотику

Вентральний спіномозжечковий (шлях Говерса)

бічні

те ж

спинний спиноталамичний

бічні

Больова і температурна чутливість

Спінотектальний

бічні

Сенсорні шляхи зорових рухових рефлексів, больова чутливість

вентральний спиноталамичний

передні

тактильна чутливість

Таблиця 7.2

Спадні (рухові) шляхи спинного мозку

провідні шляхи

стовпи

спинного мозку

функціональне значення

Л Атерау ьний кортікоспі- ний (пірамідний)

бічні

Імпульси до скелетних м'язів (довільні рухи)

Руброспінальний (тракт Монакова)

бічні

Підтримка тонусу скелетних м'язів

Спинний вестібулоспі- ний

бічні

Підтримку пози і рівноваги тіла

провідні шляхи

стовпи

спинного мозку

функціональне значення

Олівоспінальний (тракт Гельвега)

бічні

Можливо, бере участь у підтримці таламоспінальних рефлексів

ретікулоспінальний

передні

Підтримка тонусу скелетних м'язів, регуляція стану спінальних вегетативних центрів, регуляція м'язових веретен

Вентральний вестибуло- спинальний

передні

Імпульси для підтримки пози і рівноваги

тектоспінальний

передні

Здійснення зорових і слухових рефлексів (рефлексів четверохолмія)

Вентральний кортикоспінального (пірамідний)

передні

Імпульси до скелетних м'язів (довільні рухи)

На особливу увагу заслуговує пірамідний, або кортикоспінального тракт (рис. 7.1).

Найбільш повного розвитку пірамідні тракти досягли тільки у людини. Це єдиний шлях, який відповідає за регуляцію довільних рухів. Починається пірамідний шлях від пірамідних нейронів (звідси і назва «пірамідний») моторних областей кори б. п., проходить через розташовані нижче відділи головного мозку (див. рис. 7.1), в області довгастого мозку (так звані піраміди довгастого мозку) шляху праворуч і ліворуч перехрещуються і волокна переходять на протилежну сторону. Далі вони йдуть до скелетних м'язів, забезпечуючи їх довільне скорочення. Завдяки перехрестився рухових шляхів пірамідного тракту скороченням всіх м'язів правої половини тіла управляє ліва півкуля і навпаки. Пірамідний (кортикоспінального) тракт утворює так звану пирамидную систему регуляції рухів. Крім того, в мозку є відділи, які утворюють і більш давню екс- трапірамідную систему регуляції рухів (див. Гл. 14).

 1. Рефлекс на розтягнення м'яза - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Розглянемо деякі прості приклади функціонування рухового аналізатора за участю м'язових веретен і рецепторів Гольджі. У формуванні миотатичного рефлексу, або рефлексу на розтягнення м'язів (рис. 15.5), беруть участь аферентні нейрони, що утворюють в м'язових веретенах пер- Мал. 15.5. Рефлекс
 2. Рефлекси, пов'язані з вестибулярним апаратом - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Рівновага підтримується рефлекторно, без принципового участі в цьому свідомості. Виділяють статичні і статокинетичні рефлекси. Статичні рефлекси здійснюються макулярної органами - забезпечують підтримання рівноваги при стоячих і похилих положеннях тіла і компенсаторні обертання очей
 3. Реакції етерифікації - біохімія людини
  У загальному випадку під етерифікацією розуміють реакції, пов'язані з утворенням більш складних молекул - ефірів (від грец. «Aither» - ефір). При взаємодії двох спиртів - R | -OH і R2-OH - утворюється простий ефір R1-O-R2 і вода IbO. наприклад: При взаємодії спирту R | -OH і кислоти R 2 -COOH
 4. Рак щитовидної залози - факультетська хірургія
  За даними епідеміологів, серед злоякісних пухлин рак щитовидної залози (РЩЗ) займає скромне місце, складаючи 0,4-2% в структурі онкологічної захворюваності. Проте це друга за частотою захворюваності злоякісна пухлина залоз внутрішньої секреції (після раку яєчників). У 2005 р на онкологічному
 5. Пункційна біопсія., цитологічне дослідження., магнітно-резонансна томографія (МРТ) - факультетська хірургія
  У разі виявлення вузлового утворення в молочній залозі (нальпаторно або за допомогою променевих методів), а також підозрілих ділянок на мамограмі з метою диференціальної діагностики між злоякісними і доброякісними процесами здійснюється його пункційна біопсія з наступним цитологічним
 6. Пульпіт хронічний виразковий - стоматологія. Ендодонтія
  Хронічний виразковий пульпіт протікає в пульпі з відкритою порожниною зуба. скарги пацієнтів па зубний біль, що з'являється від подразників: механічних, температурних, особливо гарячого. Біль триває і після усунення подразника. Медичний анамнез. Загальний стан пацієнта задовільний, температура
 7. Пухлини ободової кишки, короткі анатомо-фізіологічні дані - факультетська хірургія
  Після вивчення глави студент повинен: знати - етіологію, патогенез, клінічну картину, класифікації, можливі ускладнення, а також основні принципи діагностики та лікування пухлин ободової кишки; вміти - вибирати і пояснювати обсяг операції в залежності від локалізації пухлини; володіти - методами
 8. Провізорні органи зародків хребетних - біологія. Частина 1
  провізорні, або тимчасові, органи утворюються в ембріогенезі ряду представників хребетних для забезпечення життєво важливих функцій, таких як дихання, харчування, виділення, рух і ін. Недорозвинені органи самого зародка ще не здатні функціонувати за призначенням, хоча обов'язково грають якусь
© 2014-2022  ibib.ltd.ua