Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

КОЕФІЦІЄНТ ПРИВЕДЕННЯ СУМАРНАЯ ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ДО МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЙНИХ РОБІТ

Тривалість біологічного етапу рекультивації, років Коефіцієнт за видами використання земель лісогосподарське все крім лісогосподарського тривалість технічного етапу рекультивації, років 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1,03 1,05 1,06 1,08 1,09 1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 2 1,06 1,08 1,09 1,11 1,13 1,17 1,21 1,26 1,31 1,37 3 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,26 1,31 1,36 1,42 1,48 4 1,13 1,14 1,16 1,18 1,20 1,36 1,41 1,47 1,53 1,60 5 1,16 1,18 1,19 1,21 1,23 1,47 1,53 1,59 1,66 1,72 6 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27 1,59 1,65 1 , 72 1,79 1,86 7 1,23 1,26 1,27 1,29 1,31 1,71 1,78 1,85 1,93 2,01 8 1,27 1,29 1,31 1 , 32 1,35 1,85 1,92 2,00 2,09 2,17 9 1,30 1,32 1,34 1,36 1,39 2,00 2,08 2,16 2,25 2, 35 10 1,34 1,36 1,38 1,41 1,43 2,16 2,25 2,34 2,43 2,53 Таблиця 4

коефіцієнт приведення СУМАРНИХ ВИТРАТ НА БІОЛОГІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ Види використання земель Коефіцієнт при продов

до іжітельності біологічного етапу ре-/ льтіваціі, років 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лісогосподарське 1,00 1,02 1, 03 1,05 1,06 1,08 1,09 1,11 1,13 1,15 Все, крім лісогосподарського 1,00 1,04 1,08 1,13 1,17 1,22 1,27 1,33 1,39 1,45 Таблиця 5

ОРІЄНТОВНІ ВЕЛИЧИНИ ЗБИТКІВ, ПРІЧНЕННОГО порушені землі, ДОВКІЛЛЯ, РУБ / ГА НА РІК (отримані розрахункові ШЛЯХОМ) Типи порушених земель Величина збитку по природних зонах Лісова Лісостепова Степова 1 20 20 20 2 65 80 85 3 70 100 115 4 80 160 230 5 25 50 70 6 30 65 90 7 185 390 520 8 240 560 750 10 135 250 365 11 185 365 475 12 560 1070 1450 13 20 20 20 14 350 690 905 15 25 20 -

ЗНАЧЕННЯ

КОЕФІЦІЄНТА ступінь освоєння ТЕРИТОРІЇ d ° c Щільність населення, чел/м2 Коефіцієнт ступеня освоєності території d ° ° більше 100 0,10 100 - 50 0,08 50 25 0,04 25 -10 0,02 менше 10 0,00 Таблиця 7

ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА d ^ (ЛІСОВА ЗОНА) Типи порушених земель сНеек по вид ам використання земель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2,30 3,50 2,50 5,30 2,50 2,50 7,99 6,59 1,00 2,50 4,50 1,00 2 Січень , 38 2,14 1,52 2,90 1,49 1,45 3,98 3,95 1,00 1,52 2,44 1,00 3 - 1,88 1,48 - 1,47 1,47 4,47 4,38 1,00 1,48 2,80 1,00 4 - 2,49 1,65 --- 5,30 1,00 1,65 3,33 1,00 5 2,05 3 , 50 2,50 5,30 --- 6,59 1,00 2,50 4,50 1,00 6 1,87 3,13 2,23 5,23 --- 7,07 1,00 2, 23 4,03 1,00 7 1,15 1,42 1,28 1,98 --- 2,25 1,00 1,28 1,49 1,00 8 1,12 1.

28 1,19 1,73 --- 1,96 1,00 1,19 1,38 1,00 9 1,13 1,45 1,23 1,86 --- 2,23 1,00 1,23 1,68 1,00 10 --- 1,98 --- 2,75 - 1,27 1,71 1,00 11 --- 1,76 --- 2, 14 - 1,08 1,51 1,00 12 1,05 1,14 1,09 1,52 --- 1,38 1,00 1,09 1,22 1,00 13 2,30 3,50 2 , 50 3,30 2,50 7,99 6,59 - 2,50 4,50 - 2,50 7,99 6,59 - 2,50 4,50 - 14 --- 1, 60 - 1,15 1,33 1,00 15 2,00 3,40 2,32 6,30 1,82 1,83 6,59 6,40 1,00 2,32 5,92 - Примітка: 1. При сільськогосподарському та будівельному напрямках рекультивації поверхню гребневіжних відвалів (тип 10 і 11) вирівнюється і значення е1еек приймаються як для платоподібні відвалів (тип 7) 2.

Е1еек - розрахунковий коефіцієнт без врахування ступеня освоєності території розміщення об'єкта рекультивації (табл. п.7-9) 3.

Основні види використання рекультивації земель і типи порушених земель наведено в табл. п. 10.

ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА di33K (лісостепова зона) Типи порушених земель Феек за видами використання земель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2,20 3,65 2,59 5,30 2 , 60 2,60 8,35 7,01 1,00 2,59 4,71 1,00 2 1,30 1,96 1,45 2,64 1,44 1,44 3,98 3,95 1, 00 1,52 2,44 1,00 3 - 1,88 1,48 - 1,47 1,47 5,52 3,38 1,00 1,34 2,38 1,00 4 - 1,62 1, 42 --- 3,21 1,00 1,42 2,21 1,00 5 1,58 2,27 1,75 3,30 --- 3,81 1,00 1,75 2,79 1, 00 6 1,36 2,00 1,58 3,00 --- 3,84 1,00 1,58 2,44 1,00 7 1,07 1,22 1,17 1,49 --- 1, 62 1,00 1,17 1,38 1,00 8 1,06 1.17 1,12 1,40 --- 1,51 1,00 1,12 1,23 1,00 9 1,06 1,25 1 , 12 1,52 --- 1,60 1,00 1,12 1,34 1,00 10 --- 1,61 --- 1,99 - 1,15 1,44 1,00 11 --- 1,49 --- 1,62 - 1,10 1,26 1,00 12 1,02 1,06 1,06 1,20 --- 1,21 1,00 1,06 1,12 1,00 13 2,20 3,65 2,59 5,30 2,60 2,60 8,35 7,01 - 2,59 4,71 - 14 --- 1,32 - 1,10 1, 18 1,00 15 2,15 4,09 2,69 7,75 2,75 2,75 8,50 7,85 1,00 2,69 7,30 - Таблиця 9

ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА di33K (степова зона) Типи порушених земель Феек за видами використання земель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2,10 3,90 2,64 6,10 2,65 2,65 8,50 7 , 23 1,00 2,64 4,82 1,00 2 16,27 1,98 1,43 2,76 1,42 1,42 3,30 3,31 1,00 1,43 2,54 1, 00 3 - 1.

78 1,30 - 1,35 1,35 3,26 3,09 1,00 1,30 2,26 1,00 4 лютого 1,60 1,31 --- 2,61 1,00 1,32 1,88 1,00 5 1,32 1,92 1,54 2,68 --- 3,09 1,00 1,54 2,29 1,00 6 1,26 1,76 1,43 2,48 --- 3,12 1,00 1,43 2,08 1,00 7 1,05 1,18 1,14 1,39 --- 1,48 1,00 1 , 14 1,21 1,00 8 1,04 1,13 1,11 1,31 --- 1,39 1,00 1,11 1,17 1,00 9 1,04 1,19 1,09 1 , 40 --- 1,45 1,00 1,09 1,27 1,00 10 --- 1,54 --- 1,69 - 1,04 16,31 1,00 11 --- 1,53 --- 1,48 - 1,03 1,21 1,00 12 1,01 1,06 1,05 1,16 --- 1,16 1,00 1,05 1,09 1,00 13 2, 10 3,90 2,64 6,10 2,65 2,65 8,50 7,23 - 2,64 4,82 - 14 --- 1,25 - 1,01 1,14 1, 00 15 --- 1,00 ---

« Попередня Наступна »
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "коефіцієнт приведення сумарная ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ"
 1. ГЛОСАРІЙ
  коефіцієнти , графіки, правила обліку, і т.п. Аналітик роботи - співробітник, в обов'язки якого входить: вивчення та аналіз роботи; складання опису обов'язків і відповідальності, а також фізичних та інтелектуальних вимог до працівників; збір, аналіз та узагальнення даних, що характеризують професії та кваліфікацію працівників; - оцінка роботи; визначення відповідного окладу або
 2. 9.3 Оцінка еколого-економічної ефективності витрат на рекультивацію порушених земель Загальна постановка задачі.
  Коефіцієнт відповідно до табл. 6 - 8 d ЕЕК d ос + d 1еек значення коефіцієнта освоєності території d ос = 0,02 Для сільськогосподарського призначення d 1еек = 1,58, значить d ЕЕК = 0,02 +1,58 = 1,60. Для лісогосподарського призначення d 1еек = 3,00, значить d ЕЕК = 0,02 +3,00 = 3,02. 4. Визначаємо загальний народногосподарський результат рекультивації за формулою Р = Д + d + П;
 3. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  наведена останніми в непридатність. Тривале розслідування командування з'єднання за фактом нанесення Міністерству оборони РФ значного матеріального і морального збитку не привело до радикальних рішень, що дозволив відшкодувати збиток, офіцер не був притягнутий і до кримінальної відповідальності. Але весь цей час (близько 12 місяців) у частині було двовладдя (командували звільняється в запас і
 4. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  приведенні в порядок земельного ділянки, на якій вона зведена. У приписі зазначається строк, протягом якого забудовник зобов'язаний зробити зазначені дії. Водночас припис про знесення не позбавляє самовільного забудовника, що здійснив будівництво на не належить йому земельній ділянці, права вимагати визнання за ним права власності на цю споруду в судовому порядку.
 5. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  наведеного відмітної ознаки недостатньо, оскільки юридичне значення на практиці надається і таким документам , які, незважаючи на закріплення в них майнових прав, статусу цінних паперів не набувають. Чи не відноситься, наприклад, до розряду цінних паперів розписка, видана за договором позики боржником кредитору, оскільки в даному випадку сума боргу може бути отримана і без
 6. 6. Теоретико-інформаційні моделі
  коефіцієнт пропорційності і кількість інформації, що надходить в одиницю часу, постійні (не залежать від часу), то динаміка системи, очевидно, описується експонентою (див. нижче більш детально). Якщо навчання розглядається як процес отримання інформації, то в навченою системі відбувається поетапне усунення невизначеності за рахунок інформації, що надходить із зовнішнього середовища [30, 41,
 7. 3.1.4. Рішення проблем зайнятості соціально незахищених груп населення
  витрати на реалізацію цього заходу в цілому по області склали 3098,3 тис. рублів, з них кошти федерального бюджету - 1750,2 тис. руб. (56,5%), обласного та місцевих бюджетів - 1020,1 тис. руб. (32,9%), коштів роботодавців - 328,0 тис. руб. (10,6%). Безробітним інвалідам була надана можливість брати участь у громадських роботах. Скористалися цією можливістю 39 чоловік.
 8. Рентабельність освіти.
  приведенні до теперішнього моменту часу. Інвестиції в освіту вигідні, якщо поточна вартість потоку майбутніх додаткових доходів перевищує інвестиції в освіту. Батьки вкладають кошти в підростаючих дітей, сподіваючись, що коли діти виростуть, батьківську працю буде частково винагороджений. Хоча б деякі будуть піклуватися про них в старості. Батьки витрачають кошти, поки молоді і
 9. 3. Сфера застосування третейської угоди
  наведених даних, комісія з перегляду законоположень з судової частини дійшла висновку про необхідність повного вилучення справ про нерухоме майно з відання третейського суду. Відповідно до цією рекомендацією і була складена ст. 1066 проекту нової редакції Статуту цивільного судочинства , яка встановила заборону на розгляд третейськими судами спорів про нерухоме
 10. 1.2. Примирення в зарубіжному законодавстві і міжнародне приватне право
  приведення у виконання світової угоди), а також розкриття інформації і допустимості подання доказів в інших розглядах. Відповідно до ст. 11 Типового закону ЮНСІТРАЛ погоджувальна процедура припиняється, якщо: 1) сторони врегулювали суперечку і уклали світову угоду; 2) примиритель (після консультацій зі сторонами) зробив заяву про те, що подальші зусилля в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua