Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗА НАПРЯМАМИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ

Напрямок рекультивації Види використання земель № виду Сільськогосподарське Рілля

Багаторічні насадження Кормові угіддя (сінокоси, пасовища) 1 2 3 Лісогосподарське лісонасаджень загального господарського призначення, лісорозсадники

лісонасаджень полезахисні 4

4-а Водогосподарські Рибницькі водойми Водойми для зрошення та ін 5 6

Рекреаційне Волоеми спортивно-оздоровчі Парки, лісопарки і др. 7 8

Будівельне Майданчики для забудови 9 Природоохоронне та санітарно-гігієнічне задернована ділянки

Протиерозійні лісонасадження

Ділянки, закріплені технічними засобами 10 11 12 Додаток 29

Нормативи плати за розміщення відходів у межах ліміту

(у цінах 1998р.

) середньосоюзного нормативи плати, руб. / т 1 варіант при похованні 2 варіант при переробці (зберіганні) відходів відходів 3 варіант при вартісній оцінці вторинної сировини № п / п Найменування вторинної сировини На полігонах загальноміського призначення На

власних

полігонах

підприємств На власних підпри-ят-иях На спеціалізованих підприємствах 1 Макулатура 7,5 - 127,1 - 83,1 2 Вторинна полімерна сировина 7,3 - 2819,3 181,7 3 Вторинні тек-стильні мате-4,9 - 341,1 6310,5 173,2 ріали 4 Зношені шини 10,5 - 2,7 791 35 5 Фосфогіпс - 15,9 5,8 5,8 1,7 6 Склобій 6,7 - 17,6 389 22,2 7 Відходи гумові 5,7 - 182,9 659 , 5173 8 Шлаки доменного виробництва - 1,8 - 3,4 1

, 5 9 Зола і золошла-ковие відходи - 1,3 5,7 10,2 1,3 10 Деревні відходи 13,1 - 63,1 8,8

Коефіцієнти обліку місця розташування складування відходів *)

Розташування місця складування Z 1

^ g На відстані понад 3 км від міст, населених пунктів, водойм, рекреаційних зон та водоохоронних територій 1,0 На відстані менше 3 км від міст, населених пунктів, водойм, рекреаційних зон та водоохоронних територій 3,0 *) Мінімальна відстань, з якого починається застосування коефіцієнта Z g, може бути збільшено рішенням виконкому Ради народних депутатів спільно з регіональними органами Держкомприроди СРСР та санітарної служби

Додаток 31

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗА НАПРЯМАМИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ "
 1. 5. Види норм підприємницького права
  види санкцій, що застосовуються до правопорушників і т.п. У таких нормах знаходять свій розвиток, деталізацію і конкретизацію первинні правові норми. Як і первинні правові норми, норми-правила поведінки неоднорідні і, в свою чергу, по їх функціональної спрямованості поділяються на регулятивні та охоронні. Охоронні норми законодавства про підприємництво розосереджені по
 2. 3.1.2. Державні гарантії безробітним у галузі зайнятості
  види трудової діяльності, як правило, не потребують професійної попередньої підготовки працівників, що мають соціально корисну спрямованість і організовувані для забезпечення тимчасової, зайнятості громадян, які шукають роботу. Громадські роботи організуються органами виконавчої влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування із залученням зацікавлених організацій за пропозицією і
 3. 5. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ нагромаджувачів промислових відходів
  види витрат у даній розрахунковій формулі наводяться до року початку експлуатації системи множенням (діленням) відповідних витрат на коефіцієнт приведення, що визначається за формулою ai = (1 + E o) - ', (5.2) де ai - коефіцієнт приведення i-го, з початку експлуатації, року; Е0 - норматив приведення витрат за часом. Для нескінченно тривалого періоду експлуатації системи вираз
 4. 1.3. Показники ефективності природокористування і охорони природи
  види господарської діяльності, спрямовані на зниження або ліквідацію негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище, збереження, поліпшення і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу. До числа таких заходів відноситься, наприклад, будівництво та експлуатація очисних і обезрежівающіх споруд і пристроїв; розвиток маловідходних і безвідходних
 5. ВВЕДЕНІ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІД 27 ЛИСТОПАДА 1993р. № 1176
  використання Джерела інформації Сільськогосподарське - кормові угіддя ліс-зяйст-венное 1. Рекультивируемой площа га 70 70 За проектними даними 2. Тривалість біологічного етапу рекультивації років 9 серпень За типовими розрахунок-але-технічним картками біологічної рекультивації або зональним рекомендаціям 3. Відвернена (усунений) економічний збиток за рік П руб / га 20 20
 6. коефіцієнт приведення сумарная ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ
  види використання рекультивації земель і типи порушених земель наведено в табл. п. 10. ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА di33K (лісостепова зона) Типи порушених земель Феек за видами використання земель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2,20 3,65 2,59 5,30 2,60 2,60 8,35 7 , 01 1,00 2,59 4,71 1,00 2 1,30 1,96 1,45 2,64 1,44 1,44 3,98 3,95 1,00 1,52 2,44 1, 00 3 - 1,88 1,48 - 1,47 1,47 5,52 3,38 1,00 1,34
 7. Драма «розселянення»
  види сільськогосподарської кооперації. Нееквівалентний обмін між сільським господарством і го-державу спотворював, спотворювало систему розширеного відтворення в колгоспах. Обов'язкова здача продукції за низькими цінами не могла забезпечити нормальне відтворення громадського господарства колгоспів. Після виконання річних зобов'язань з поставки продукції державі, здачі зерна в порядку
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  види зобов'язань, що випливають з угод). Йде робота над третьою частиною. Деякі норми нового ЦК вже викликали запеклі суперечки. Наприклад, стаття 855 ЦК України встановлює першочерговість виплат зарплати працівникам підприємств з доходів, а потім вже розрахунки підприємства з бюджетом за податками. Фіскальні органи спробували за допомогою підзаконних актів (інструктивних листів) змінити зміст
 9. 3.Драма «розселянення»
  види сільськогосподарської кооперації. Нееквівалентний обмін між сільським господарством і го-державу спотворював, спотворювало систему розширеного відтворення в колгоспах. Обов'язкова здача продукції за низькими цінами не могла забезпечити нормальне відтворення громадського господарства колгоспів. Після виконання річних обя-зательств з постачання продукції державі, здачі зерна в порядку
 10. 3. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
  використання природних об'єктів, які виступають предметом посягання, і спрямованість на таку зміну стану навколишнього середовища, яке заборонене правом. Таким чином екологічне правопорушення, відрізняється від інших правопорушень тим, що предметом посягання дій або бездіяльності, заборонених законом, є навколишнє середовище або її окремі компоненти в їх
© 2014-2021  ibib.ltd.ua