Головна
ЕкологіяСоціальна екологія« Попередня → 
Наступна » А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998 - перейти до змісту підручника
КОНЦЕПЦІЯ коеволюції

Критика дарвінізму велася з дня його виникнення. Одним не подобалося, що зміни, за Дарвіном, можуть йти у всіх можливих напрямках і випадковим чином. Концепція номогенеза стверджувала, що зміни відбуваються не безладно і випадково, а за законами форм. Російський учений і революціонер П.А.Кропоткин дотримувався точки зору, відповідно до якої взаємодопомога є більш важливим фактором еволюції, ніж боротьба.

Ці заперечення не могли похитнути загальної теорії еволюції аж до появи під впливом екологічних досліджень концепції коеволюції, яка змогла пояснити виникнення підлог та інші

49

феномени. Як хімічна еволюція - результат взаємодії хімічних елементів, так за аналогією біологічна еволюція може розглядатися як результат взаємодії організмів. Випадково утворилися більш складні форми збільшують різноманітність і стало бути стійкість екосистем. Дивовижна узгодженість всіх видів життя є наслідок коеволюції.

Концепція коеволюції добре пояснює еволюцію в системі «хижак - жертва» - постійне вдосконалення і того, і іншого компонента системи. У системі «паразит - хазяїн» природний відбір має начебто сприяти виживанню менш вірулентних (небезпечних для господаря) паразитів і більше резистентних (стійких до паразитів) господарів. Поступово паразит стає комменсалом, тобто безпечним для господаря, а потім вони можуть стати мутуаламі - організмами, які сприяють взаємному процвітанню, як гриби і фотосинтезуючі бактерії, разом утворюють лишайники. Але так відбувається не завжди. Паразити є неминучою, обов'язковою частиною кожної екосистеми. Коеволюційна «гонка озброєнь» сприяє більшій різноманітності екосистем. Паразити перешкоджають знищенню господарями інших видів.

Спільна еволюція організмів добре видна на наступному прикладі. Найпростіші жгутикові, що живуть в кишечнику термітів, виділяють фермент, без якого терміти не могли б перетравлювати деревину і розщеплювати її до Сахаров. Зустрічаючи в природі симбіоз, ми можемо припускати, що його кінцевою стадією є утворення більш складного організму. Травоїдні тварини могли розвинутися з симбіозу тварин і мікроскопічних паразитів рослин.

50

Паразит вже знайшов колись здатність виробляти ферменти для перетравлення речовин, що були в організмі його господаря-рослини. Тварина ж ділиться з паразитом поживними речовинами з рослинної маси.

Концепція коеволюції пояснює і факти альтруїзму у тварин: турботу про дітей, усунення агресивності шляхом демонстрації «заспокійливих поз», покора ватажкам, взаємодопомога у важких ситуаціях і т.п.

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОНЦЕПЦІЯ коеволюції "
Теми рефератів.
 1. 1. Етапи розвитку екології як науки. 2. Версії походження людини. Існування людини в гармонії з природою. Перехід від збирання до полювання. 3. Тупикові гілки еволюції людини. 4. Поведінкові реакції людини протягом його історії. 5. Нетрадиційні погляди на еволюцію homo sapiens і історію Росії. Роботи А.Т. Фоменко. 6. "Золотий мільярд".
  Глобальні прогностичні моделі
 2. Людина завжди прагнула дізнатися про своє майбутнє і майбутнє всього людства. В даний час багато футурологи пророкують похмуру картину розвитку глобальних екологічних проблем в майбутньому, але є й ті, хто висловлює оптимістичні погляди. Велику роль в оцінці нинішніх і майбутніх труднощів людства грає група вчених, вперше зібралася в Римі в 1968 р. і отримала назву
  2.8.4. Концепції індустріального суспільства
 3. Якщо нові еволюціоністи з числа етнологів, кажучи про розвиток людського суспільства в цілому, практично більш-менш детально розглядали лише первісне і предклассового суспільства і якоюсь мірою раннє класове, то сівершен- але протилежним був підхід творців концепцій спочатку індустріального, а потім постіндустріального суспільства. Вони теж говорив про історію людства в
  СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
 4. 1. Горєлов А.А. Концепції сучасного природознавства: Навчальний посібник. М.: ВЛАДОВ, 2000. 2. Грушевіцкая Т.Г., Садохин А.П. Концепції сучасного природознавства. : Навчальний посібник. М.: Вища школа, 1998. 3. М.І. Потєєв. Концепції сучасного природознавства. М,
  ГІПОТЕЗА ГЕИ-ЗЕМЛІ
 5. Ця гіпотеза виникла в останні два десятиліття на основі вчення про біосферу, екології та концепції коеволюції. Авторами її є англійський хімік Джеймс Лавлок і американський мікробіолог Лінн Маргуліс. Спочатку була виявлена хімічна неравновесность атмосфери Землі, яка розглядається як ознака життя. На думку Лавлока, якщо життя являє собою глобальну цілісність, її
  Проблемна сторона вчення К. Е. Ціолковського про техніку.
 6. Зрозуміло, в концепції техніки К. Е. Ціолковського име-ється і проблематична сторона. Інструментально-технологічний формаційний зрушення в розвитку людства може мати як позитивну, так і негативну оцінку, особливо у зв'язку з аналізом досвіду технічно розвинених країн світу. Один з висновків, який можна зробити з ситуації сучасного глобального екологічної кризи,
  Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
 7. Дане навчально-методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
  Цілі, завдання, функції, принципи управління персоналом.
 8. Концепція управління персоналом пов'язана з формуванням, розвитком і використанням людських ресурсів організації і ділиться на три концепції: фірмового стилю управління (формування людського ресурсу) ділової активності (розвиток людського ресурсу) господарської діяльності (використання людського
  2.7.5. Два різних ціклізма
 9. У концепціях Г. Рюккерта, Н.Я. Данилевського, О. Шпенглера, А.Дж. Тойнбі, Л.М. Гумільова виділені ними соціальні одиниці (культурно-історичні типи, культури, цивілізації, етноси, суперетноси) виникають, розквітають і з неминучістю гинуть. На цій підставі їх об'єднують з побудовами Ібн Халдуна і Дж. Віко і характеризують всі ці теорії як концепції історичного ціклізма, або
  Філософське розуміння свідомості
 10. Проблема духу як ядра філософської рефлексії. Генезис духовного. Форми духовного. Філософія про природу духовної діяльності. Душа як космічне начало. Тема «духу» в дофілософській традиції. орфиками-піфагорейської вчення про душу. Концепція розуму (Нуса) Анаксагора. Відособленість буття «самого по собі» від буття сприйманого почуттями. Буття «саме по собі» як душа речей. Філософська
  II . Перехідні моделі філософії історії
 11. В основних моделях філософії історії були розглянуті концепції, де чітко виділяється характер руху історичного процесу, що має або лінійну, або циклічну, або спиралевидную, або хаотичну характеристику. Проте всі вони разом і становитимуть єдину універсальну схему уявлень про розвиток світової історії в різних культурах і епохах. Не зайвим було б відзначити той факт, що
  Концепції розуміння простору:
 12. 1. Простір як абсолютна нескінченна протяжність, як порожнеча, що вміщає в себе всі тіла і не залежить від них / субстанціональна концепція простору, яку поділяли Демокріт, Епікур, Ньютон /. 2. Як порядок співіснування і взаємного розташування тіл, як сукупність відносин безлічі зі існуючих об'єктів, взаємно обмежують і взаємно доповнюють один одного
  1. Пространство как абсолютная бесконечная протяженность, как пустота, вмещающая в себя все тела и не зависящая от них /субстанциональная концепция пространства, которую разделяли Демокрит, Эпикур, Ньютон/. 2. Как порядок сосуществования и взаимного расположения тел, как совокупность отношений множества со существующих объектов, взаимно ограничивающих и взаимно дополняющих друг друга
© 2014-2021  ibib.ltd.ua