Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія людини → 
« Попередня Наступна »
Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини, 2010 - перейти до змісту підручника

Лекція 3. Еволюція виду людина розумна.

Людина розумна характеризується великою морфологічної мінливістю. Всі люди, що живуть на Землі, належать до одного виду і підвиду Людина розумна розумний (Homo sapiens sapiens) - синонім - розумний сучасний (Homo sapiens modernis). Однак морфологічні відмінності дозволяють виділити кілька рас. Традиційна класифікація ділить людей на три раси - європеоїдна, монголоїдна і негроїдної. Деякі вчені виділяють більшу кількість рас - до декількох десятків. Найбільш виправданою представляється поділ людей на б рас. Це-європеоїдна, монголоїдна, негроїдної, австралоидная, амеріканоідная і в окрему расу - капоідной - виділяють таку нечисленну групу, як африканські племена бушменів і готтентотів. Європеоїдна називається іноді індо-європеоїдна, оскільки включає як традиційне населення Європи, так і Індії. Монголоїдна раса населяє, головним чином, Азію. Австралоидная раса - аборигени Австралії. За багатьма характеристиками вони близькі до негроїдів, проте багато в чому й відрізняються від них. Австралоїди - найбільш примітивна група людей розумних. Американоїди - американські індіанці, корінне населення Америки. Бушмени і готтентоти - племена особливого расового статусу, живуть у Південній Африці. Незважаючи на значні морфологічні відмінності, всі люди мають ідентичний хромосомний набір і подібний генотип. Статеві контакти між представниками різних рас з наступним народженням плідного потомства можливі, і це свідчить про їх приналежність до одного виду.

Сучасна еволюційна біологія виділяє три основні форми добору-рушійний (чинний в бік найбільш просунутих форм), стабілізуючий (на користь середніх форм) і дізруптівний (на користь форм, найбільш віддалених від середньої). Питання про те, яким чином здійснюється відбір у людини зараз і чи здійснюється він, дискутувалося довгий час. Ведучий радянський генетик Н.П. Дубінін (1907 -1998) взагалі заперечував наявність скільки-небудь істотного відбору у людини і допускав лише найслабшу компоненту рушійного відбору за рахунок того, що хворі люди залишають менше дітей. Останнє не доведено.

В даний час багатьма вченими визнано, що природний відбір у людини все ж таки йде, хоча і менш інтенсивно, ніж у більшості інших біологічних видів. Перша стадія відбору - майже не вивчена - відбір гамет. На його ефективність наводять дані з вивчення концентрації мутацій в зонах, що випробували сильне мутагенну вплив - Хіросіма, зона Чорнобиля. Всупереч уявленням класичної генетики про необмежено боргом збереженні мутацій в ряду поколінь, їх концентрація в клітинах людей і ссавців нащадків опромінених організмів - не перевищила середні значення по земній кулі. Можливе пояснення - відбір на рівні гамет, який не допускає до запліднення статеві клітини, що містять велику кількість порушень.

Наступна стадія відбору - ембріональна. Великий відсоток (імовірно близько 50) ембріонів гине в період від початку розвитку зиготи. В результаті діти з полиплоидией, анеуплоїдій по великим хромосомами та іншими значними аномаліями просто не народжуються на світ.

Наступний період здійснення відбору - дитяча смертність. Вона є необхідним і біологічно виправданим фільтром, що не допускає у доросле частина популяції більшість дефектних організмів. Протягом останніх десятиліть основне збільшення тривалості життя було досягнуто за рахунок зниження дитячої смертності. Це призвело до зниження тиску відбору та погіршення стану здоров'я населення. Зрозуміло, кожне людське життя цінна. Однак при розподілі сил і засобів у галузі охорони здоров'я доцільно їх зосередити на продовження активного довголіття людей середніх і старших віків. Певний рівень дитячої смертності необхідний як фактор, що поліпшує стан здоров'я популяції в цілому.

Відбір йде також і в дорослому частини популяції. Такі соціальні форми відбору, як війни і політичні терори, в основному носять дісгеніческій характер, знищуючи саму здорову та інтелектуальну частину населення. У ряді випадків цей відбір можна порівняти із стабілізуючим, так як середні форми - середнячки - при ньому мають кілька підвищені шанси вижити. У цілому ж такі форми відбору правильніше називати протиприродними.

У XX в. було відкрито явище мутагенезу, тобто виникнення спадкових змін в генах організмів. Термін «мутація» запропонував голландський біолог Г. де Фриз (1848-1935). Здатність хімічних речовин - мутагенів - викликати мутації була відкрита в 30-с роки радянськими біологами. Найбільш заслужений з них - М.Є. Лобашев (1907-1971). Він не тільки вивчав процес мутагенезу, а й створив теорію, Обьясняю закономірності мутаційного процесу. Мутагенез, що викликається фізичними агентами - електромагнітними випромінюваннями, відкрили радянські біологи Г.А. Надсон (1967-1940) і Г.С. Філіппов (1900-1934), американський учений Г Меллер (1890-1967). Наприкінці XX і початку нинішнього століття серед усіх галузей промисловості найбільш швидко розвивалася прикладна хімія. У результаті цього прогресу в навколишнє середовище щорічно потрапляють нові хімічні речовини, серед яких деякі можуть викликати мутації у людини та інших організмів.

Мутаційний процес - один з факторів еволюції. Однак еволюційні наслідки мутаційного процесу здійснюються разом з іншими еволюційними факторами відбір, популяційні хвилі, ізоляція. Вони модифікують дію еволюційного процесу, В результаті цього підвищений рівень виникнення мутацій не приводить до прискорення процесу мікроеволюції.

Основні джерела радіації для живих організмів носять природний характер.

Космічні випромінювання випромінювання гірських порід і постійно впливають на біоту. Загальний висновок з даного розділу полягає в тому, що внесок штучної радіації в процеси, що відбуваються з природними популяціями і населенням порівняно невеликий.

Крім природного відбору і мутагенезу, еволюція визначається деякими іншими механізмами. Один з них - ізоляція. Певне значення в антропогенезу вона мала. Амеріканоідная раса походить від монголоїдів - мігрантів, кілька десятків тисяч років тому перейшли з Азії до Америки. Відірваність їх від предків призвела до накопичення великої кількості специфічних морфологічних особливостей, які дозволяють розглядати їх як самостійну расу. Також в ході ізоляції сформувався специфічний вигляд представників австралоідной раси. Певну роль в антропогенезу грали випадкові генетичні процеси. Якщо мігранти в силу випадкових причин мали нетиповий для свого етносу набір генів, то через деякий число поколінь випадкові генні комбінації в міру розмноження на новому місці могли дати достовірні регіональні генетичні особливості етносу.

У формуванні Людини розумної і його внутрішньовидової розмаїтості могли грати роль і інші чинники, зокрема соціального характеру. Серед них-невипадковий підбір батьківських пар, законодавче відсторонення людей з певними особливостями від розмноження, що мало місце в деяких культурах.

Найбільш коректний метод оцінки стану народонаселення - оцінка середньої тривалості життя. Чим вона вища, тим вище якість життя, краще соціальна та екологічна середу. При цьому не можна забувати факт, твердо встановлений фахівцями з охорони здоров'я і медичної географії: у визначенні тривалості життя соціальні фактори мають пріоритет над екологічними. Як правило, тривалість життя знаходиться в тісному зв'язку з рівнем життя в країні і доходами населення. Не випадково, найвища тривалість життя

Точна картина динаміки тривалості життя необхідна як для розуміння загальних тенденцій розвитку людства, так і для вирішення конкретних народногосподарських завдань, наприклад, при виробленні пенсійної політики. Нижче наведені графіки, складені на основі опублікованої статистики (дані МОЗ РФ і сайт www.sci.aha.ru) - див рис. 2.

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Рис. 2. Тривалість життя чоловіків (А) і жінок (Б) у деяких країнах Європи і Росії під

2-й половині 20 століття.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Лекція 3. Еволюція виду людина розумна. "
 1. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
  Тематичний план лекційного курсу ЛЕКЦІЯ 1. Політико-правові вчення У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЛЕКЦІЯ 2. Політичні та правові вчення СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ЛЕКЦІЯ 3. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму ЛЕКЦІЯ 4. Політичні та правові вчення ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЛЕКЦІЯ 5. Політико-правової думки ВІДРОДЖЕННЯ І НОВОГО ЧАСУ ЛЕКЦІЯ 6. КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА
 2. 2.1 Лекційний курс.
  Виду людина розумна. 2 лютого Кр 4. Соціальні та біологічні аспекти двостатеві людини. 2 лютого Кр 5. Вплив людини на природу. 2 лютого Кр 6. Глобальні проблеми людства. 4 квітня Кр 7. Актуальні питання екології людини. Інноваційний підхід. 2 лютого Кр Разом: 16 16
 3. ЛЕКЦІЯ 4.
  ЛЕКЦІЯ
 4. Лекція 3
  Лекція
 5. Лекція № 7
  Лекція №
 6. ЛЕКЦІЯ 5.
  ЛЕКЦІЯ
 7. Лекція 4
  Лекція
 8. ? Лекція 5
  ? Лекція
 9. Лекція № 5
  Лекція №
 10. Лекція № 8
  Лекція №
© 2014-2022  ibib.ltd.ua