Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія людини → 
« Попередня Наступна »
Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини, 2010 - перейти до змісту підручника

Лекція 2. Еволюційна екологія роду людина.

Еволюційна біологія - розділ біологічної павуки, що пояснює закономірності історичного розвитку тваринного світу. Сьогодні можна говорити не про одну, а про декілька теоріях еволюції. «Все тече, все змінюється» - така сама древня формулювання ідеї еволюційного розвитку, запропонована давньогрецьким філософом Гераклітом. На наукову основу теорію еволюції поклав в 1809 р. Ж. Ламарком (1744 1829). Він показав, що організми розвиваються від простих до більш складних. В якості основного механізму еволюції він назвав успадкування набутих ознак: «Жирафа тягне голову вгору, тому у її нащадків шия виявляється все довше і довше». Сучасна наука відкидає таке пояснення механізмів еволюції. Ч. Дарвін в 1859 р. відкрив найважливіший механізм еволюції-природний відбір. Це - виживання і переважне розмноження найбільш пристосованих організмів, найбільш відповідних тим вимогам, які пред'являє навколишнє середовище.

Ведуча сучасна наукова парадигма, яка пояснює еволюційний процес,-синтетична теорія еволюції, створена С.С. Четверикова, Ф.Г. Добржанська та іншими біологами. Ця теорія - суть об'єднання теорії Дарвіна з досягненнями генетики початку XX в. На думку більшості сучасних учених, дарвінізм адекватно пояснює мікроеволюції, тобто еволюцію на внутривидовом рівні. Макроеволюція, тобто еволюція на надвідовие рівні, потребує для свого розуміння в інших еволюційних навчаннях, ще до кінця не розроблених.

Важлива складова сучасного еволюційного вчення - уявлення про фактори еволюції. Фактори еволюції - рушійні сили еволюційного процесу.

Дарвін приводив три фактори еволюції - мінливість, спадковість і добір. Перші два були ним вказані без розуміння їх причин і сутності. Закони спадковості і мінливості розкриті лише в XX ст. наукою генетикою. Сучасна наука в цілому приймає положення Дарвіна, проте розвиває їх далі.

Антропогенез - процес зародження та формування людини як біологічного роду і як соціальної істоти. До появи Людини розумної закони антропогенезу практично не відрізнялися від законів еволюції інших родів. Антропогенез є складовою частиною еволюційного процесу. Закономірності еволюційної зміни вигляду біосфери вивчають науки палеонтологія, палеоекологія. Зовнішність колишніх біосфер відновлюється насамперед на основі палеонтологічного літопису.

Однак, як вказував ще Ч. Дарвін, вона об'єктивно неповна. За останні роки геологія і палеонтологія домоглися істотного прогресу. Але факт фрагментарності палеонтологічного літопису залишився в силі. Залишаються неповними як статичні реконструкції, що описують стан колишніх біосфер в конкретний час, так і динамічні, що реконструюють закони зміни екосистем в еволюції.

Людина виник в результаті боротьби за існування в ході основних факторів еволюційного процесу, описаних у попередньому розділі. Згідно з уявленнями сучасної науки, людина як рід з'явився 2-5 млн. років тому на території Західної Африки (за однією з теорій, запропонованої російським антропологом Ю.Мочановим, паралельним центром походження була територія сучасної Якутії) у вигляді найдавнішого виду Людина уміла - Homo habilis . Через вид Людина прямоходяча-Homo erectus - з'явився сучасний вид - Людина розумна-Homo sapiens. Останній сформувався близько 100 000 років тому. У цьому виді повністю сформувалася система соціальних відносин. З цього моменту почалася принципова специфіка еволюції людини.

Антропогенез - остання стадія еволюції тварин взагалі і приматів зокрема. Розпочався антропогенез в рамках загальної еволюції біосфери як чисто біологічний процес. Викопні предки людини мали складні (хоча ще аж ніяк не соціальні) форми поведінки. Шлях еволюції на ускладнення цих форм поведінки виявився перспективним, підвищував адаптивні можливості предків людини. Поступово складні біологічні форми поведінки породили форми соціальні. Сучасна людина - продукт взаємодії соціального з біологічним. Відповідно і будь-який прогноз подальшої долі людського роду може бути зроблений лише на основі комплексного соціально-біологічного підходу.

Безпосередніми предками людини були мавпи, очевидно, що відносяться до сімейства дріопітекових (Driopithecidae). Від цього сімейства відділилися більш прогресивні сімейства рамапітек (Ramapitecidae) і гомінідів (Hominidae) - людей, що включають пологи раманітск, австралопітек і власне людина. Останки рамапітек були знайдені в 1961 р. в Кенії (Африка) в шарі віком 14 млн. років тому. Знайдені кісткові фрагменти свідчили, що ці мавпи мали деякі людські риси - укорочений профіль обличчя, широка зубна дуга, невеликі зуби.

Залишки рамапітек знаходили також в Азії і Європі в шарах датуються 10 - 12 млн. років тому, що свідчить про значне поширення цієї групи вищих мавп. Рамапитеки жили в період, коли у зв'язку з похолоданням частина африканських лісів трансформувалася в савану. Мавпи стали пристосовуватися до нових умов. На відкритих просторах знадобилася перебудова організму мавп. Перевага отримували особини, які могли довше протриматися на двох ногах. Так почався великий перехід до прямоходіння.

Наступним визнаним предком людей вважається мавпа австралопітек афарский (Australopithecus afarensis), мешкала в Африці 4-6 млн. років тому. Вона вже ставилася до сімейства гомінідів. Близько 4 млн. років тому від неї відбувся найдавніший людина - Людина уміла (Homo habilis). Приблизно 700 тис. років тому він трансформувався в більш досконалий вид - Людина прямоходяча - Homo erectus. Гілка австралопітеків як бічна гілка людиноподібних істот, морфологічно близьких до людиноподібних мавп, поступово згасала, і, очевидно, півмільйона років тому зникла остаточно.

У соціальному сенсі людиною остаточно став лише представник виду Людина розумна - Homo sapiens. Він виник від Людини прямоходячої близько 100 тис. років тому, спочатку у формі викопного підвиди - неандертальця. Потім у вигляді Людина розумна, підвид сучасний. Кілька десятків тисяч років тому у нього почали формуватися нові міжіндивідуальні відносини, які, врешті-решт, привели до виникнення найдавніших цивілізацій і остаточному виходу людини на соціальний рівень організації. В історії людства можна виділити два вузлових моменту. Перший - поява людини в біологічному сенсі - передбачувана датування - 2-4 млн. років тому і другий - поява людини соціального. Цей етап закінчився кілька тисяч років тому і супроводжувався чисто соціальними перебудовами без значних зміні морфології.

Людина мисляча (підвид мислячий або сучасний)

Австралопітек масивний

Людина прямоходяча

Австралопітек африканський | _Человек умілий Австралоп Ітек афарский Рис. 1. Загальна схема еволюції людини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Лекція 2. Еволюційна екологія роду людина. "
 1. 2.1 Лекційний курс.
  Екологія роду людина. 2 лютого Кр 3. Еволюція виду людина розумна. 2 лютого Кр 4. Соціальні та біологічні аспекти двостатеві людини. 2 лютого Кр 5. Вплив людини на природу. 2 лютого Кр 6. Глобальні проблеми людства. 4 квітня Кр 7. Актуальні питання екології людини.
 2. Лекція № 4 Екологія популяції
  екологія
 3. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
  Тематичний план лекційного курсу ЛЕКЦИЯ 1. Політико-правові вчення У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЛЕКЦІЯ 2. Політичні та правові вчення СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ЛЕКЦІЯ 3. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму ЛЕКЦІЯ 4. Політичні та правові вчення ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЛЕКЦІЯ 5. Політико-правової думки ВІДРОДЖЕННЯ І НОВОГО ЧАСУ ЛЕКЦІЯ 6. КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА
 4. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 5. Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини, 2010

 6. Висновок.
  Екологія та екологія спільнот дає дуже важливе поняття про те, як потрібно розглядати екологію. Знищення однієї з ланок ланцюга призведе до дуже серйозних наслідків для іншої. Однак вплив людини на навколишнє середовище прийняло загрозливі масштаби. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії. Відповідальна і дієва політика
 7. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 8. Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія), 2008

 9. Н. М. ЧЕРНОВА. Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М., 2009

 10. 2.Напрям екології
  еволюційну екологію. 3. Екологія людини або соціальна екологія - досліджує взаємодію людини з навколишнім середовищем. 4. Геоекологія - вивчає взаємини організмів і середовища проживання, їх географічну приналежність. Включає в себе екологію середовищ (повітряної, наземної, грунтової, прісноводної, морської); екологію природно-кліматичних зон (тундри, тайги, степу, пустелі, гір,
 11. Екологія людини
  еволюційного вчення, вчення про "прихованих видах". "Екологія людини" в чому вивчає питання, так чи інакше зачіпають у інших дисциплінах. У процесі викладання курсу викладаються теоретичні і практичні питання впливу довкілля на життєдіяльність людей, дається визначення місця екології людини в системі наук, наводяться антропоекологічного аксіоми, складові
 12. 1.1 Цілі викладання дисципліни.
  еволюційного вчення, вчення про "прихованих видах". "Екологія людини" багато в чому вивчає питання, так чи інакше зачіпають у інших дисциплінах. У процесі викладання курсу викладаються теоретичні і практичні питання впливу довкілля на життєдіяльність людей, дається визначення місця екології людини в системі наук, наводяться антропоекологічного аксіоми, складові
 13. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  екологічний словник шкільного вчителя Республіки Башкортостан. - Уфа: Кітап, 1997. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Башкортостану: Учеб. для 9 кл. - Вид. 2-е. - Уфа: Кітап, 1999. Миркин Б.М., Наумова Л. Г. Популярний екологічний словник / За ред. А.М.Гілярова. Изд. 2-е, перераб. і доп. - М.: Тайдекс КО, 2003. (Бібліотека журналу «Екологія і життя») Миркин Б.М., Наумова
© 2014-2022  ibib.ltd.ua