Головна
ГоловнаІсторіяДревня Русь → 
« Попередня Наступна »
Гапочка С.Н.. ДРЕВНЯЯ РУСЬ IX-XIII ВВ.Учебно - методичний посібник для студентів 1 курсу історичного факультету ВДПУ, 2008 - перейти до змісту підручника

Методичні рекомендації


Почати роботу з даної теми слід з прочитання навчальної літератури і записів лекцій.
Перший пункт плану передбачає загальну характеристику джерел. Необхідно не тільки констатувати їх основні групи (лінгвістичні, археологічні, письмові), а й дати їх характеристику в світлі вивчення проблеми історії слов'ян, а так само показати їх глибоку взаємозв'язок у процесі формування сучасного уявлення про розглянутої проблеми.
Лінгвістична теорія походження слов'ян має цілий ряд варіантів представлених в різний час різними дослідниками і в найбільш оптимальному, схематичному, вигляді, коротко викладена в дослідженні В.В Седова - Сєдов В.В. Слов'яни: Історико-археологічне Дослідження М., 2002. Найбільш же докладно теорія представлена в роботах Філіна та TB Гамкрелідзе, В.В.Іванова - Індоєвропейська мова та індоєвропейці. Тбілісі, 1984., Т. 1-2.
Археологічна теорія походження слов'ян на сьогоднішній день є найбільш актуальною проблемою, її розробка не завершена. В останні десятиліття у Вітчизняній та зарубіжної археології досліджені нові типи пам'яток, що проливають світло на дану проблему, але їх осмислення вимагає часу. Загалом ж вигляді дана теорія в Вітчизняноїлітературі розроблена Б. А.
Рибаковим та в необхідному для семінару обсязі представлена в його книзі «З історії культури Давньої Русі : Дослідження і замітки ».
Дані з археології східних слов'ян широкі і представляють цілий напрям у Вітчизняній археологічній науці, проте в найбільш узагальненому вигляді вони зібрані у вже згадуваному нами дослідженні В.В. Сєдова.
При аналізі письмових джерел про слов'ян, слід, насамперед, звернути увагу на гіпотетичність і спірність можливості етнічної інтерпретації венедів зі слов'янами, специфіку візантійських джерел в яких поряд з правдивими і важливими відомостями мала місце, і інформація метою, якої була необхідність показати дикість і кровожерливість варварів. Арабські і перські джерела також не є ідеальними в силу тієї обставини, що, інформація про слов'ян, як правило, передавалася через ряд «посередників», який іноді був дуже довгим.
«Повість минулих літ» (надалі ПВЛ) найбільш важливе джерело з історії східних слов'ян саме в силу своєї інформативності. Характеристика ПВЛ, як джерела, дає не тільки можливість зрозуміти час його написання, структуру, характеристику окремих його частин і т. д., але в достатній мірі оцінити його важливість для вивчення, не тільки історичного процесу, але і відносини сучасників і автора (чи авторів) до найважливіших подій їх сучасності й недавнього минулого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Методичні рекомендації "
 1. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських і практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі
 2. Зміст
  рекомендації з підготовки до семінарських, практичних (лабораторним) заняттям 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів 84 Методичні рекомендації з підготовки та здачі заліку та іспиту 90 Питання, що виносяться
 3. ВСТУП
  методичні та є відповідно самостійними розділами криміналістичної науки (криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики). За цілями застосування розрізняють (певною мірою умовно) криміналістичні засоби і методи судового дослідження та методи профілактики злочинів. По суб'єкту їх застосування зазвичай мають на увазі засоби і методи,
 4. Тема 7. Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак людини (габітоскопія).
  рекомендації з виготовлення суб'єктивних портретів. М., 1980. Стьопін В.С. та ін Криміналістичне ототожнення людини за разноракурсним портретам. Методичні рекомендації. М., 1992. Топорков А. А. Словесний портрет: Практичний посібник. М., 1999. Шиканемо В.І. Комплексна експертиза та її застосування при розслідуванні вбивств. Іркутськ, 1976. Шиканемо В.І. Ідентифікація трупа за його черепом.
 5. Тема 22. Розслідування фінансових і податкових злочинів.
  рекомендації з розслідування розкрадань із застосуванням підроблених авізо. М., 1993. Вафин Р.Р. Вимагання («Рекет»). Криміналістичні проблеми . Єкатеринбург, 1993. Виноградов С.В. та ін Розслідування квартирних крадіжок. М., 1990. Гаухман Л. Д., Степічем С.С. Розслідування грабежів і розбоїв. М., 1971. Звірбуль А.К., Смислов В.І. Розслідування крадіжок, грабежів і розбійних нападів. М., 1982. Казаков
 6. Тема 15. Порушення ЦИВІЛЬНОЇ справи в суді
  рекомендації про підготовку до розгляду справ у спорах, пов'язаних з правом особистої власності на житлову частку. - К., 1990. Васильченко М. М. заперечення проти покличу: Навч. посібник. - Х.,
 7. 2. Поняття зловживання правом
  рекомендації щодо визначення домінуючого становища суб'єкта господарювання на товарному ринку. Затверджено наказом Державного комітету РФ з антимонопольної політики від 3 червня 1994 р. № 67 / / ВВАС РФ. 1994. № 4. 2 Повний перелік складів зловживання домінуючим становищем на ринку дано в ст. 5 Закону про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках. Однак
 8. 2.1 СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ІСО СЕРІЇ 9000 (МС ІСО СЕРІЇ 9000)
  рекомендації щодо подальшого розвитку і вдосконалення системи. Стандарт ІСО 9001-2000 встановлює мінімальний набір вимог до системи менеджменту якості, який може використовуватися для внутрішнього застосування організаціями з метою докази зацікавленим сторонам, що в організації реалізована система менеджменту якості, здатна виконати зазначені в контракті вимоги
 9. ПЕРЕДМОВА
  методичні рекомендації, документальні та розповідні джерела з найбільш важливих проблем соціально-економічної та політичної історії Київської Русі: актові матеріали, законодавчі пам'ятники , літописи. Природно, що джерела, поміщені в посібнику, не охоплюють всіх складних процесів розвитку країни. Маючи на увазі чисто прикладне значення посібники призначеного для
 10. Методичні рекомендації
  Освіта давньоруської держави є однією з найбільш важливих проблем Вітчизняної історії. Її розробка, розпочата ще в XVTII столітті, серед інших важливих питань породила і «норманську теорію». Не вдаючись у подробиці її походження, суті і значення, вважаємо за необхідне, лише приєднатися до думки В . О. Ключевського який назвав варязьку проблему «патологією громадського
© 2014-2022  ibib.ltd.ua