Головна
ГоловнаІсторіяАнтична історія → 
« Попередня Наступна »
Виноградов. Політична історія ольвійського поліса VII I ст. до і. е..: Історико-Епіграфічні дослідження. М.. Наука. - 288 с., 1989 - перейти до змісту підручника

Початок систематичного вивчення Ольвії та її історії (ІЯ85-/917 рр..)

1885 ознаменувався великою подією в науці про класичні старожитності Півдня Росії: недавній випускник Петербурзького університету, вихованець школи Ф. Ф. Соколова, тридцятирічний вчений Василь Васильович Латишев, якому Російське археологічне товариство в 1882 р. після повернення його з відрядження до Греції доручив зібрати й видати грецькі та латинські написи античних міст Північного Причорномор'я, випускає том I свого корпусу «Inscriptiones antiquae огае septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae». включивший епіграфічні пам'ятники Тіри, Ольвії та Херсонеса. Виконаний з урахуванням строгих вимог тодішньої епіграфічної науки, вичерпний за охопленням, цей Звід став наріжним каменем для подальшого систематичного вивчення історії северопонтійскіх колоній взагалі та Ольвії зокрема. Плодами своєї широко задуманого і блискуче виконаного підприємства не забарився скористатися насамперед сам його виконавець. Ще до видання томи! Збірника написів він публікує дослідження «Епі графічні дані про державний устрій Херсонеса Таврійського» 10, а через два роки після його виходу в світ в 1887 р. - захищає докторську дисертацію з тільки що вийшла монографії «Дослідження про історію та державному ладі міста Ольвії». Коли Латишев через три роки видає том 11 IOSPE, куди цього разу входять боспорські написи, він предпосилает їм «Brevis conspectus historiae Regni BosporanU 11.

«Дослідження про історію та державному ладі міста Ольвії» стали зразковим працею, в якому використані всі наявні на той час письмові джерела, включаючи епіграфічні, витягнутий з них максимум інформації та на підставі її побудована гранично можлива історична картина розвитку Ольвії від заснування колонії до її остаточної загибелі. Важко поставити в докір авторові невикористання археологічних джерел тоді, коли Ольвійської археології як такої ще практично не існувало. Важко дорікнути автора в тому, що він не використовує нумізматичні матеріали з бажаною повнотою 12 - адже і нумізмати тих років були далекі ще від єдності в поглядах на атрибуцію монет того чи іншого центру або правителю, не кажучи вже про питання хронології. Навіть при недостатньому залученні аналогічного епіграфічного матеріалу з інших грецьких центрів для більш детальної реконструкції та заповнення лакун в Ольвійської історії той титанічна праця, який він проробив, може викликати тільки захоплення.

Велику роль у розвитку вивчення історії Ольвії і всього Північного Причорномор'я зіграла составлявшаяся багато років Латишевим хрестоматія «Scythica et Caucasica» 13, що увібрала в себе практично всі свідчення грецьких і латинських авторів про Північному Причорномор'ї і Кавказі.

На кінець XIX в. припадає і початок систематичних археологічних досліджень ольвійського регіону. З 1901 Б. В. Фар-маковский починає планомірні дослідження ольвійського городища і некрополя. У 1900-1901 рр.. вживає короткочасні, але інтенсивні розкопки Березанського некрополя Г. Л. Скадовський, а з 1904 р. Е. Р. фон Штерн протягом семи раскопочному сезонів вивчає стародавнє поселення на Березані. На початку XX в. В. І. Гошкевнч виробляє перші обстеження поселень Ольвійської хори | 6.

Ці планомірні вишукування призвели до накопичення великої кількості нового матеріалу, який вимагав оперативної обра лення і дослідження. Латишев регулярно публікує в різних виданнях знову прибуває епіграфічних матеріал 17. Блискучим вінцем його плідних зусиль став вихід в 1916 р. другим виданням першого тому його «Корпуси» - зразкового колосальної праці, до цього дня нічим не заміненого. М. І. Ростовцев зосередив свої основні інтереси на латинських написах, але не усунувся зовсім і від дослідження грецьких | 8. Особливо слід відзначити фон Штерна, з'явився піонером видання графіті, що залишалися до нього фактично поза поля діяльності вчених | 9. Важливою віхою у вивченні нумізматичних пам'яток з'явився «Загальний каталог монет, що належать еллінським колоніям, які існували в давнину на північному березі Чорного моря» (Одеса, 1884), виданий П. О. Бурачкова. Незважаючи на всі недоліки, він, за словами його критика А. Л. Бертьє-Справи-

і і 20

гарда, «скоро став настільною кнігоі кожного нумізмата» .

Важливо відзначити, що на початку нинішнього сторіччя робляться перші після захисту дисертації Латишева досліди узагальнення Ольвійської історії в рамках загальних монографій з Північного Причорномор'я. Тут слід насамперед назвати капітальний працю Е. Мінза, що не втратив значення і донині. Однак, незважаючи на повноту зведеного матеріалу, вичерпну бібліографію і окремі цікаві авторські міркування, він не переріс рамки добросовісної компіляції джерел і літератури14.

Повний контраст йому складає нарис Ростовцева «еллінство і іранство на Півдні Росії» (Пг., 1918). Намальована щедрими мазками вражаюча картина історичного розвитку еллінських колоній і їх варварського оточення насичена сміливими ідеями та гіпотезами, багато з яких - і це виразно відчувається - не були підкріплені дослідником суворої аргументацією. Цікаво, що в значно розширеному і забезпеченому науковим апаратом оксфордському виданні цієї кнігі15 Ростовцев вже набагато стриманіше в своїх концепціях, що в ще більшому ступені визначилося в главах, написаних ним для академічної «Кембриджської древньої історії» 23.

Зі спеціальних робіт з Ольвії слід назвати брошуру Фармаковского «Ольвія» (М., 1915), де, на жаль, не знайшлося місця для власне історії, і дві його статті для «Енциклопедії» і « Нового енциклопедичного словника »Брокгауза і Ефрона, в історичній частині яких він, однак, не пішов далі результатів« Досліджень »Латишева і його наступних публікацій. Чи не більше сприяла вивченню Ольвійської історії та об'ємиста стаття фон, Штерна «Політична і соціальна структура грецьких колоній на північному березі Чорного моря» (Hermes. 1915. 50. S. 161-224), в якій автор, незважаючи на її багатообіцяючу назву, базується , як і у попередній роботі 2 \ майже виключно на археологічних матеріалах, а тому говорить переважно про економіку і, крім того, вважає поліси Північно-Західного Причорномор'я в політичному і соціальному аспекті нецікавими, так як вони пішли, на його думку, по звичайному і типовому для грецьких колоній шляху (Ibid. S. 165).

Не можна не згадати і про книгу І. І. Толстого «Острів Білий і Таврика на Евксинского Понте» (Пг., 1918), присвяченій культів Ахілла і 'Діви, але по ходу викладу неодноразово стосується епіграфічних пам'ятників і історичних проблем, з ними пов'язаних.

Зі сказаного видно, що незмірно зрослий матеріал джерел настійно вимагав нової узагальнюючої роботи, яка, однак, так і не з'явилася. 3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Початок систематичного вивчення Ольвії та її історії (ІЯ85-/917 рр..) "
 1. Глава III ІСТОРІЯ ОЛЬВІЇ V В. АТ н. е..
  Глава III ІСТОРІЯ ОЛЬВІЇ V В. АТ н.
 2. Виноградов. Політична історія ольвійського поліса VII I ст. до і. е..: Історико-Епіграфічні дослідження. М.. Наука. - 288 с., 1989

 3. Рекомендована література 1.
  Історія філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М.,
 4. Вивчення історії держави і права в Росії.
  У дореволюційній Росії загальна історіографія держави і права існувала переважно у вигляді двох паралельних дисциплін: порівняльного (або порівняльно-історичного) державознавства та загальної історії права. Крім цього, в курсах за спеціальними юридичних дисциплін велике місце займали історичні відомості про законодавстві різних країн і окремих юридичних інститутах.
 5. М.Д. Головятінская, Н.І. Ціціліна. Російська філософія історії: основні концептуальні підходи XIX століття: Навчальний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 72 с., 2001
  Даний навчальний посібник може бути використаний при вивченні загальних курсів філософії, культурології, а також спецкурсів з російської філософії історії та історії соціально-політичних вчень
 6. І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. посібник: У 2 ч.ч. 2 - 1945 - початок XXI в. І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін / Відп. ред. Л. А.Колоцей. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 207 с., 2002
  Навчальний посібник являє короткий виклад Всесвітньої історії новітнього часу. В основі авторського підходу - аналіз вузлових програмних питань радянської історії та новітньої історії країн Європи, Азії та США. Історичний матеріал аналізується комплексно: розвиток економіки країн, їх внутрішньополітичного життя, міжнародного
 7. Література
  Аграрна історія Північно-Заходу Росії. Друга половина XV-нача-ло XVI ст. - Л., 1971. Аграрна історія Північно-Заходу Росії XVI століття. Новгородські пятіни. - Л., 1974. Аграрна історія Північно-Заходу Росії XVI століття. Північ. Псков. Загальні підсумки розвитку Півночі-Заходу. - Л., 1978. Аграрна історія Північно-Заходу Росії XVII століття (Населення, землеволодіння, землекористування). - Л., 1989. Гуревич А.Я.
 8. Література 1.
  Алексєєв П.В. Філософи Росії ХІХ-ХХ століть. Біографії. Ідеї. Труди.-М., 1999.-944 с. 2. Бєлєнький І.Л. Історія російської філософії кінця хех - першої третини XX в. Дослідження і публікації. 1985-2002 рр.. -М., 2002. - 121 с. 3. Ванчугов В.В. Жінки у філософії Росії. З історії філософії в Росії XIX - поч. XX в. - М., 1995. - 300 с. 4. Ванчугов В.В. Москвософія і петербургологія.
 9. Теорія пізнання
  Ні в одному діалозі Платона ми не знайдемо систематичного викладу закінченої теорії пізнання. Проблеми пізнання розглядаються в діалозі «Теетет», в якому, проте, Платону не вдалося чітко визначити, що таке знання, оскільки в цьому діалозі він в основному займався спростуванням помилкових теорій, зокрема теорії знання як чуттєвого сприйняття. До часу написання діалогу «Теєтет»
 10. ГЛАВА 6. Вивчення історії Партії соціалістів - революціонерів російськими емігрантами і зарубіжними дослідниками
  ГЛАВА 6. Вивчення історії Партії соціалістів - революціонерів російськими емігрантами і зарубіжними
 11. Опис історії життя випробуваного
  . При вирішенні питання про наявність та вираженості відставання в психічному розвитку велике значення має ретельне, максимально засноване на об'єктивних даних вивчення історії розвитку неповнолітнього. Затримка розвитку виявляється з перших років життя, інтелектуальна недостатність стає очевидною з початком навчання в школі. Відсутність уваги з боку батьків або емоційне
 12. 23.3. Самоосвіта вчителів
  Колективні форми роботи (на курсах інститутів підвищення кваліфікації, у методичних об'єднаннях, 584 лекторіях і т.д.) з підвищення кваліфікації і теоретичного рівня вчителів необхідно поєднувати з самоосвітою. Тільки в органічному поєднанні колективних та індивідуальних форм роботи може бути знайдено вирішення проблеми систематичного розширення кругозору та підвищення ділової
© 2014-2021  ibib.ltd.ua