Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Вивчення історії держави і права в Росії.

У дореволюційній Росії загальна історіографія держави і права існувала переважно у вигляді двох паралельних дисциплін: порівняльного (або порівняльно-історичного) державознавства та загальної історії права. Крім цього, в курсах за спеціальними юридичних дисциплін велике місце займали історичні відомості про законодавстві різних країн і окремих юридичних інститутах. Першим грунтовним оглядом загальної історії законодавства у зв'язку з філософією права став 2-й том «Енциклопедії законознавства» К. А. Неволіна (1840). Історія законів від давнини до XIX в. була представлена в дусі філософії Гегеля, як розкриття духу правди.

Загальна історія державних установ не розглядалася як предмет з самостійними пізнавальними завданнями: в історії державного ладу найважливіших держав слід було бачити не більш ніж передумови сучасного конституційного правопорядку. Історично значущим уявлялося тільки те, що сприяло поступальному руху конституційних установ. Таку мету, наприклад, ставив у великому історичному нарисі до «Державному праву найважливіших європейських держав» (1886) один з найвідоміших государствоведов А.

Д. Градовський.

Однією з найперших спроб створити спеціальний зведений курс загальної історії права була праця М. Н. Капустіна «Історія права» (1872). У ньому, проте, був даний огляд переважно стародавнього законодавства, хоча і під впливом порівняльно-історичного методу. Активним прихильником порівняльно-історичних досліджень держави і права виступив знаменитий російський учений, соціолог і правознавець, академік М. М. Ковалевський. Ним був створений цілий ряд праць не тільки з історії державних установ і політичних інститутів окремих країн Європи, а й комплексні роботи з історії всього сучасного державного порядку. Для праць Ковалевського, як і інших учених початку XX в., Було характерно те, що історію державних і правових інститутів вони не поділяли з історією ідеології, вважаючи її важливим фактором змін і реформ у праві. Тому, наприклад, «Загальна історія права» (у 4 вип., 1907) В. Г. Щеглова стала більшою мірою історією філософсько-правових концепцій, ніж історією юридичних інститутів та установ.

У післяреволюційний радянський час систематичне вивчення і дослідження загальної історії держави і права відновилося лише наприкінці 30 - початку 40-х рр..

У зв'язку з відновленням нормального юридичної та історичної освіти. У 1940 р. вийшли перша програма та лекції нового навчального курсу, складені П. Н. Галанза. У 1944 - 1947 р.. колективом авторів був опублікований перший в Росії (і в СРСР) курс загальної історії держави і права в 4 томах. Радянська історіографія держави і права, як і вся історична та юридична наука тієї пори, перебувала під повним впливом ідеології марксизму, у висвітленні та оцінці явищ історії права визначальним був соціологічний класовий підхід, більше місця в працях віддавалося питанням суспільного ладу, ніж розвитку юридичних інститутів. Прагненням до порівняльного вивчення держави і права був відзначений навчальний курс 3. М. Черниловского «Загальна історія держави і права» (1970, 4-е вид., З ізм. - 1995).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вивчення історії держави і права в Росії. "
 1. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  вивчення проблем аграрної історії, справедливо зазначає, що концепція Скотта є розвитком поглядів вчених російської організаційно-виробничої школи (А.В. Чаянов, О.М. Челіщев, Н. П. Макаров). Скотт продовжив аналіз натурально-споживчого господарства (тобто господарства, яке ведеться силами селянської родини і безпосередньо спрямоване на задоволення її власних
 2. 4.Питання вивчення народних рухів
  вивчення боротьби народних мас проти феодального гніту - одна з традицій радянської історіографічної науки. І воно виправдане історично. Народно-демократичні традиції, що йдуть корінням в далеке минуле, вплив релігійних інститутів, а пізніше зародження станового представництва в особі земських соборів в чому обмежили і «облагородили» всевладдя правителів, відіграли певну
 3. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  вивчення правління Івана Грозного вніс В. О. Ключевський. Особливо багато уваги приділяв він опричнині, яку оцінював як результат суперечності між нарождавшейся абсолютною монархією і правлячим боярством. На думку В. О. Ключевського, не вміючи знайти угоди, сторони спробували розділитися, в результаті чого і виникли опричнина і земщина. Цар не міг розтрощити незручний для нього політичний
 4. Петро Великий
  вивчення петровської епохи вніс інший російський історик XVIII в. - І.І. Голіков. Їм було складено 12 - томну працю «Діяння Петра Великого» і 18 томів «Доповнень» до нього. У першому томі «Діянь» І.І.Голіков розглянув економічний розвиток Росії в XVII ст. і прийшов до висновку, що дії Петра були підготовлені всієї попередньої історією країни. Оцінка реформ носила в працях І.І. Голікова
 5. 1. Національний характер
  вивчення національних рис і особливостей того чи іншого народу, що проживає на території цієї багатонаціональної держави. Тим часом, без пізнання та вивчення національного чинника, і насамперед - національного характеру, зрозуміти історичний процес просто неможливо. Енциклопедичні словники визначають характер як індивідуальний склад особистості людини, яка проявляється в
 6. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  вивчення життя та діяльності видатних ідеологів, консерватизму, це роботи П. А. Зайончаковского, В. А. Твардовської, Ю. Б. Соловйова, В. Г. Чорнухи та ін Останнім часом загострився інтерес до консерватизму: про його сутності ведуться широкі дискусії, під ним розуміють спосіб мислення, стиль поведінки, його трактують як соціально-політичний та ідеологічний процес. Громадську думку у Росії
 7. 1.Економіка і соціальна структура
  вивчення історії Росії цього часу важливий системний підхід, що включає в себе два моменти: 1) розгляд російського суспільства кінця XIX-початку XX в. як системи економічних, соціальних, політичних відносин і 2) розгляд російській історії в контексті всесвітньої історії, історії єдиної, але багатоваріантної. Вивчення епохи імперіалізму і народних революцій в історії нашої Вітчизни
 8. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Вивчено, проаналізовано, оцінено в спеціальній літературі, а так само в опублікованих тисячах історичних документах та інших матеріалах. Крім фахівців-істориків про революцію писали публіцисти, письменники, журналісти, мемуаристи. Природно припустити, що історія цієї революції досить добре вивчена, об'єктивно проаналізована і оцінена. На жаль, це не зовсім так. Справа в тому,
 9. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  вивчення йшло на зіставленні двох революцій з перевагою жовтня лютому. Причому радянські історики в масі своїй применшували значення лютому і гіпертрофували, іконізіровалі, обожнювали жовтня 1917 року. Лютому відводилося скромне місце «прологу Жовтня», а в сталінському короткому курсі «Історії ВКП (б)» Лютневу революцію позбавили свого самостійного місця і пристебнули до першого
 10. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  вивченні історії революцій намагаються в якості основи розглядати не класи я партії, а людську особистість. Зокрема, робляться спроби вивчення психології і психопатології людей революційної епохи. Ця проблематика не нова для вітчизняного суспільствознавства. На початку століття російські вчені, зокрема, В. І. Вернадський, вказували, що подіями управляє психопатологія натовпу. У цій
 11. 2. Проблеми науки і культури
  вивчення мов. Все це можна було б простити не дуже освіченій вождю, але головна біда - це рабська покірність вчених, студентів та вчителів. Так, в Псковському педінституті в 1951 році було проведено засідання ради інституту з порядком: «Про викладання російської мови в світлі вчення товариша Сталіна про мову». У тому ж році вчителі російської мови рапортували міськвно про те, що
 12. Список літератури
  вивченню військової злочинності та злочинності воєнного часу в буржуазних державах / / Вчені записки ВИЮН, 1945 . Вип. 4. Дамаскін О. В. Кримінологічні проблеми у Збройних Силах РФ / / Держава і право. 1996. № 5. С. 16-17. Демидов А.І. Влада в єдності та розмаїтті її вимірів / / Держава і право. 1995. № 11. Дьомін Ю. А. На сторожі прав особистості та інтересів держави / /
 13. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  вивчення нормативних актів, що регламентують права та обов'язки міліції, заходів відповідальності організаторів та учасників масових акцій за порушення правопорядку, а також відпрацюванню тактичних прийомів несення служби в умовах ускладнення обстановки. На інструктажі з використанням схеми території роз'яснюється програма проведення масового заходу, уточнюються дільниці і сектора охорони
 14. Поняття вікової неосудності.
  Вивчення, застаріла психіатрична термінологія ("психічні хвороби, стану"), що могло вплинути на результат експертного обстеження, що приводиться по переважній більшості справ, де була застосована ст. 20.3 КК РФ. У зв'язку з необхідністю встановлювати відсутність психічного розладу при виявленні вікової неосудності, слід кілька слів сказати про медичне критерії
 15. § 2. Класифікація об'єктів злочину
  вивчення не види об'єктів злочинів, а зовсім інше: їх ієрархію, для якої головною є характеристика не горизонтальних (як має місце при класифікаціях), а саме вертикальних зв'язків - відносин цілого і частини. Розкриваючи зміст поняття об'єкта злочину, звичайно ж, можна використовувати встановлені філософією закономірності співвідношення категорій загального, особливого,
 16. § 1. Поняття юридичної особи
  вивченні юридичної особи державних підприємств, проте зроблені ними висновки мають значної наукової та методологічної цінністю і сьогодні. У рамках загальноприйнятого розуміння юридичної особи як реально існуючого явища, що володіє людським субстратом, в радянській цивілістиці виділилися три основні трактування сутності державної юридичної особи. "Теорія колективу",
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  вивченні митних книг XVII в. / / Проблеми джерелознавства. - М. - Л., 1936. - Вип. 2. - С.71 -78. БЕДРИКІВСЬКИЙ В.В. Боротьба з контрабандою: проблеми Корупції та зловжівань Посадовими особами. / / Митна справа. - № 1. - 1999. - С. 38 - 42. Бойко А.І., Батьківщина Л.Ю. Контрабанда = Smuggling: Історія, соціально-економічний зміст і відповідальність / Асоціація Юридичний центр. - СПб.:
 18. 5. Проблема "підприємницького" права
  вивченню правового регулювання підприємницької діяльності. І законодавство про підприємництво, і навчальний курс підприємницького права носять комплексний характер, охоплюючи як приватноправові, так і публічно-правові правила і конструкції. З урахуванням прикладних цілей їх виділення це цілком допустімо2. Для конкретних потреб утилітарного характеру можна також умовно
 19. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  вивчення, визначення та позначення таких ес-тественних наук, як фізика, хімія, математика і т.п. Соціальні закони, які діють в суспільстві як поведінка і діяльність багатьох соціально організованих людських мас, але вже з певним ступенем регулярності та ймовірності, і то в певних умовах, - предмет занять суспільних наук. Сюди входить опис, пояснення і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua