Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Порівняльно-історична школа.

Розвиток в середині XIX в. науки соціології, а потім появу порівняльно-історичного методу (див. § 1) змінили дослідницькі завдання історіографії загальної історії права. Правознавці та історики стали шукати спільні шляхи розвитку правових та державних систем різних народів і таким шляхом встановлювати загальні закономірності змін історико-юридичних інститутів. Загальна історія держави і права стала розумітися тільки як порівняльна історія: те, що однаково у різних народів, - це предмет загальної історії права, то, що різна, - вузьконаціональними.

З загальної історії права стали виділяти особливу історичну, порівняльну етнологію, яка повинна була встановити походження держави і права у всіх народів землі. Це походження має бути єдиним, тому що, як зауважував один із засновників цього напрямку німецький історик і правознавець А. Г. Пост в «Нарисах з загальної порівняльної історії держави і права» (1878), в самі різні епохи у різних народів проявляється чудове згоду в юридичних звичаї та інститутах і за новими даними історії та етнографії «стає можливим відкрити спільну історію розвитку людського права». Порівняльна історія зробила важливі спостереження не тільки про тотожність юридичних інститутів у різних народів у різний час, але і про вплив розвитку держави і права одних народів на інші, про можливе існування колись єдиного права і загального державного ладу у багатьох індоєвропейських народів, пізніше розпалися на окремі системи.

Приклади такого дослідження загальної історії держави і права дали роботи відомого англійського правознавця та історика Г. Мена, присвячені праву древніх народів і найдавнішим формам державності.

Великий внесок у порівняльно-історичні дослідження права внесли також роботи французького правознавця Р. Дарреста. У його дослідженні загальна історія права включила в себе правові системи стародавньої Скандинавії, слов'янських народів навіть до XIX ст., Кавказьких народів, Угорщини, Персії. З його ініціативи було розпочато видання загальноєвропейського за значенням «Журналу історії французького та зарубіжного права», що виходив десятиліття.

Порівняльно-історична школа, звичайно, не вичерпує всіх напрямків історико-правового вивчення в другій половині XIX - початку XX в., Але вона була визначальною в Європі. Класична юридична школа дослідження історії права також ознаменувалася важливими новими працями і концепціями. Знаменитий німецький історик Т. Моммзен, крім відомої «Історії Риму» (в 4 т.), опублікував великі зібрання пам'яток римської історії, в тому числі написів, які вводили вчених в багатовікову, не тільки літературну, а реально правову життя стародавнього римського суспільства. Його перу також належать донині класичні праці за римським державному і римському кримінальному праву.

Своєрідністю концепционного погляду на історію державних і правових інститутів відрізнявся працю О. Гірке з правової історії німецьких народів. Згідно загальній ідеї, вся історія права є встановлення і розвиток традицій «товаріщественності», в якій знаходять згоду та ідея свободи особистості, і інтереси держави і суспільства. У працях європейськи знаменитого німецького правознавця Р. Ієрінга на основі досліджень тисячолітнього взаємодії римського права з правовими системами інших народів була розкритикована позиція історичної школи права на розвиток права як тихий і безтурботний процес: за утвердження нових правових принципів, виділяв Иеринг, йде справжня політична та ідейна боротьба. Про вплив на розвиток форм держави міжнародних відносин, військового тиску на країну в історії писав у своїх дослідженнях О. Хінтце.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порівняльно-історична школа. "
 1. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  порівняльного, статистичного методів, правового експерименту затушовувало наукові знання про це типі дер-жави, призводило до її необгрунтованої апологетики. У свою чергу гіперболізація матеріалістичної діалектики перетворювала методологію в штучні пошуки «сходження» наукового знання від конкретного до абстрактного, до схоластичністю міркуванням про відсутність у соціалістичному
 2. ГЛОСАРІЙ
  порівняно стабільно вести себе по відношенню до схожих один з одним об'єктам. Ставлення до праці - соціальна, емоційно-вольова установка особистості, що представляє собою сформовану готовність людини діяти певним чином у процесі трудової діяльності, по відношенню до предметів, засобам і результатами праці на своєму робочому місці. Відношення обсягу продажів до чисельності
 3. Метод компаративістики.
  Порівняльного методу, який він використовував у науці про мову, науці про міфологію, науці про релігію і науці про людському мисленні. Бажаючи підкреслити важливість порівняльного методу для науки, він писав: «Нас запитують, в чому користь порівняння? - Як в чому? Адже всяке вище знання досягається шляхом порівняння і грунтується на порівнянні. Коли говориться, що характер наукового дослідження в нашу
 4. 2.2. Пролетарська диктатура і Республіка Рад
  порівняно демократичну, толерантну і децентралізовану структуру і методи керівництва, а також її, по суті, відкритий і масовий характер »43. Після Громадянської війни в партії і в Радах взяв гору конфронтації-ційний менталітет. Військові принципи «хто не з нами - той проти нас», а також «начальству видніше» стали домінуючими. Все це явно не сприяло демократизації
 5. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
  порівняльна характеристика традиційних та інноваційних навчальних закладів. Аналізується специфіка гімназій і ліцеїв. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Автор розглядає основні дидактичні концепції та моделі навчання; педагогічну систему як систему вищого порядку, а дидактична система по відношенню до неї, виступає в якості підсистеми; фактори формування змісту
 6. ВИСНОВОК
  порівняльні. Не завжди можу орієнтуватися Урок повинен проходити у вигляді гри. Нехай нову тему прочитає група хлопців. Вони розкажуть її класу, покажуть малюнки. Протягом року кожен буде актором і вчителем ІЧ> 00 Програма дослідно-експериментальної роботи на 1999-2003 роки Етапи ОЕР Аналіз проблеми ОЕР Експеримент Аналіз, обробка та оформлення результатів ОЕР Впровадження результатів
 7. Запропонована Коеном модель поліцентричності та ієрархічна
  порівняно однорідні з економічних, політичним і культурним ознаками. - Третій рівень представлений національними державами - п'ятьма великими державами: США, Росія, Японія, Китай і групою держав - Європейським Союзом. У межах великих держав Коен виділив ключові території: в США-Атлантичне узбережжя-район Великих озер, в Європейському Союзі-«Центральна вісь розвитку» -
 8. 1.3. «Нова» політична географія: витоки, проблематика, теорія
  порівняно недавно, - конфлікти між претендентами на різні види використання природних ресурсів, екологічні конфлікти, розстановка сил, які виступають за альтернативні рішення з питань охорони навколишнього середовища, регіональної політики, розподілу і поповнення державного бюджету. На початку 1980-х років у зв'язку з процесами глобалізації знову збільшилася кількість досліджень з
 9. Від автора
  порівняно витонченої, вдосконаленою формою насильства. У результаті ні ті, хто застосовує ці методи, ні їх противники не стануть краще. У ненасильницької боротьби за справедливість і примирення? будь то у сфері політики, економіки, екології, в області міжетнічних і конфесійних відносин? накопичений чималий досвід, що дозволяє виділити і описати найбільш ефективні прийоми. Але нічого
 10. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.
  Порівняльного аналізу). М.: Державний комітет РФ з вищої освіти, 1995. 29. Попов Л.М. Психологія самодіяльної творчості студентів. Казань: Изд-во Казанського ун-ту, 1990. 30. Проблеми викладання філософії у вищій школі: Матеріали Всерос. конф., 13 - 15 березня 1996 / Відп. ред. А.І. Чумаков та ін М.: РФО, 1996. 31. Простоволосова Л.Н., Фельдман Д.М.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua