Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Цитологія, гістологія і ембріологія
««   ЗМІСТ   »»

НЕРВОВІ КЛІТИНИ

Нервова клітина (нейрон, нейроціт) - структурно-функціональна одиниця нервової тканини.

В онтогенезі у ссавців розвиваються мільярди нейронів, головна функція яких приймати, перетворювати сигнали і передавати відповідні імпульси еффекторним клітинам організму. Нейрони сприймають роздратування, порушуються і передають збудження на різні органи, тому найбільш типова ознака нейрона - наявність відростків.

За кількістю відростків розрізняють уніполярні, біполярні і мультиполярні нейрони.

Клітини з одним відростком - уніполярні зустрічаються в ембріогенезі. При розвитку нервових клітин будь-якого типу розрізняють стадію уніполярної клітини, єдиним відростком якої є аксон, що виникає раніше інших відростків.

Нервові клітини з двома відростками - біполярні - розвиваються і функціонують у складі клітин сітківки. До біполярним нейронам відносять псевдоуніполярние клітини спинномозкових гангліїв. Від тіла клітини відходить один відросток, який потім Т-образно розгалужується, утворюючи довгий дендрит і більш короткий аксон.

Особливо численними і різноманітними за формою розгалуження відростків є мультиполярні нейрони, мають кілька дендритів і один аксон.

Тіло нейрона, де розташовані ядро і частину цитоплазми, називають перікаріона (від гр. Реп - близько, karion - ядро).

Перікаріона може мати різні розміри: від 4 до 100 мкм і більше, різну форму: круглу (в спинномозкових гангліях), пірамідальну (в корі великих півкуль), грушоподібної (в корі мозочка), веретеноподібну, зірчасті і ін.

Для більшості нейронів характерно розташоване в центрі ядро, в деяких органах нервової системи є двоядерні клітини, наприклад в краніальному симпатичному ганглії. В постембріональний період нервові клітини не діляться, і тому ядро нейрона - це ядро, яке перебуває в інтерфазі клітинного циклу, що має вигляд бульбашки, в якому на тлі світлої каріоплазми чітко виявляється дуже щільне велике ядерце (рис. 51).

Цитоплазма нервових клітин містить різні органели, необхідні для життєдіяльності і виконання високоспеціалізованих функцій. У проміжках між елементами гранулярних ендоплазматичної мережі розташовуються численні групи дрібних бульбашок і вакуолей; дрібні овальні мітохондрії, а також оточені одиночної мембраною лізосоми, ббльшая частина яких заповнена електронно-щільним вмістом. У цитоплазмі знаходяться найтонші нитки - нейрофіламен- ти, що формують в перікаріоне густе сплетіння і орієнтовані паралельно довжині відростка нейрона. Нейрофіламенти в сукупності з мікротрубочками утворюють Нейрофібрилярних апарат, який виявляють при світловій мікроскопії після імпрегнації нітратом срібла.

Будова нервових клітин

Мал. 51. Будова нервових клітин:

а - чутливий нейрон спинномозкового ганглія; б - руховий нейрон вентральних рогів спинного мозку; / - ядро з ядерцем; 2 - ядро гліальні клітини; 3 - відростки;

4 тігроід

При світловій мікроскопії в цитоплазмі і дендритах виявляють різну за величиною, формою і розташуванням базофіль- ву зернистість, або глибчатого. Через схожість зі шкурою тигра, базофільне речовина була названа тігроід (Див. Рис. 51), або тільцями Нісль.

Базофільні гранули представляють собою цистерни гранулярних ендоплазматичної мережі, наявність якої, поряд з компактним ядерцем і великим числом ядерних пір в оболонці ядра, свідчить про високу інтенсивність білкового синтезу. Наприклад, в одній нервовій клітині за одну секунду синтезується до 10 тис. Білкових молекул. Численні рибосоми безперервно синтезують нові білки, що переміщаються на периферію: від перікаріона в відростки; і заміщають білки, витрачені в процесі функціонування нервової клітини.

Нейрон здатний проводити імпульс за рахунок відростків. У нейрона один, два або кілька розгалужених відростків - дендритів (від гр. Dendron - дерево); один неветвящійся, довгий відросток - аксон (від гр. axis - вісь).

Дендрити збільшують площу поверхні нервової клітини, призначену для сприйняття сигналів, формують аферентні (чутливі) нервові волокна, що сприймають подразнення за допомогою спеціальних структур - рецепторів. Зона розгалуження дендритів є основною рецепторное поле нейрона, що забезпечує конвергентну систему збору сигналів, що надходять до неї через синапси. Від рецептора або синапсу нервовий імпульс поширюється до перікаріона нервової клітини. Вступники через дендрити сигнали комбінуються, інтегруються і з перікаріона передаються в аксон, довжина якого може досягати 1,5 м. Від перікаріона аксон починається конусоподібної структурою, названої «аксонний горбок», який є найбільш збудливим ділянкою, так як тут генерується потенціал дії - нервовий імпульс . Аксон оточують оболонки, і формується еферентної (рухове) нервове волокно, що передає збудження через спеціальні структури (синапси) на клітини виконавчих органів: залізисті, м'язові або інші нейрони.

Поширення нервового імпульсу супроводжується різкими змінами проникності мембрани аксона насамперед для іонів натрію і калію. У точці прикладання імпульсу в поверхневій мембрані аксона відкриваються численні електрично керовані канали, пропускають в клітку іони натрію, і менш ніж за одну тисячну частку секунди внутрішня сторона мембрани стає зарядженої позитивно, т. Е. Відбувається деполяризація мембрани до критичного рівня. Слідом за цим в мембрані відкриваються електрично керовані канали, за допомогою яких з клітки здійснюється швидкий вихід іонів калію, який протидіє входить руху іонів натрію і відновлює вихідний потенціал спокою. Внаслідок того що ділянка мембрани протягом деякого часу несприйнятливий до нового порушення, потенціал дії швидко поширюється тільки в одному напрямку - від перікаріона уздовж аксона до синапсах.

 1. Обмін білків - вікова фізіологія і психофізіологія
  Білки (протеїни) є головною складовою частиною всіх органів і тканин організму, з ними тісно пов'язані всі життєві процеси - обмін речовин, скоротність, подразливість, здатність до зростання, розмноження і мислення. Білки становлять 15-20% загальної маси тіла людини (жири і вуглеводи разом
 2. Облом інструменту в кореневому каналі зуба - стоматологія. Ендодонтія
  Причини облому ендодонтичного інструменту обумовлені надлишковою силою при роботі, нерозкритих порожнини зуба для забезпечення прямолінійною роботи в каналі, недотриманням кута повороту інструменту. Поворот К-РИМЕРА роблять на 180 °, К-файлу - на 90 °, у вузьких і кривих каналах рекомендують
 3. Нюхова сенсорна система - вікова фізіологія і психофізіологія
  Нюхова сенсорна система здійснює сприйняття, передачу і аналіз нюхових відчуттів. периферичний відділ нюхової сенсорної системи розташований в верхнезадней порожнини носа - це нюховий епітелій , в якому знаходяться нюхові клітки, які взаємодіють з молекулами пахучих речовин. Сумарна площа
 4. Нуклеїнові кислоти - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Нуклеїновими кислотами називаються високомолекулярні полімерні сполуки, мономерами яких є нуклеотиди. Нуклеїнові кислоти - найбільші з молекул, утворених живими організмами. Нуклеїнові кислоти забезпечують в живій природі зберігання, тиражування і передачу спадкової інформації. Нуклеїнові
 5. Нуклеотиди - біохімія
  Нуклеотиди - мономерні ланки нуклеїнових кислот - є монофосфорної ефіри нуклеозидів. Кислотний гідроліз мононуклеотидів, що приводить до утворення гетероциклічних підстав і фосфатів вуглеводів, свідчить про те, що залишок фосфорної кислоти приєднаний до вуглеводів. У рибонуклеотидов залишок
 6. Нирки - цитологія, гістологія і ембріологія
  Нирки розташовуються в черевній порожнині з боків від хребетного стовпа, в поперековому відділі між поперековими м'язами і листком очеревини (екстраперітонеально). Нирки лежать в області центра ваги третьої чверті тіла тварини, отже, розташовуються в центрі відносного спокою. Нирка - компактний
 7. Нейроглії - цитологія, гістологія і ембріологія
  Нейроглія - комплекс клітин (глиоцитов), що виконують опорну, розмежувальну, трофічну, секреторну і захисну функції. У складі нейроглії розрізняють макроглія (епендима, астроглії, олігодендроглії) і мікроглію (рис. 52). Макроглія формується в нервовій трубці з спонгіоблас- тов одночасно з
 8. Нервові закінчення, контрольні запитання та завдання - цитологія, гістологія і ембріологія
  Нервові закінчення - це кінцеві апарати нервових волокон, різні за функціональним значенням. Виділяють три види нервових закінчень: чутливі, рухові і міжнейронні синапси. Чутливі нервові закінчення. Чутливі, або аферентні, нервові закінчення (рецептори) - спеціалізовані освіти дендритів чутливих
© 2014-2022  ibib.ltd.ua