Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біологія. Частина 1
  ЗМІСТ   »»

ОНТОГЕНЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО

В ієрархічній системі організації живого онтогенетичний рівень тісно пов'язаний з іншими рівнями. Елементарною одиницею життя тут є особина, в процесі її індивідуального розвитку. Реально існуючі в природі організми протягом життя безпосередньо взаємодіють з навколишнім середовищем - неживою природою, особинами свого та інших видів. В цьому проявляється взаємозв'язок онтогенетичного, популяційно-видового, биогеоценотичного і біосферного рівнів, в які так чи інакше включені окремі організми. В процесі взаємодії особин з навколишнім середовищем здійснюється відбір організмів, найбільш пристосованих в силу їх успадкованих властивостей. Основним завданням, розв'язуваної на онтогенетичної рівні, є формування організму, здатного зробити потомство, передавши йому спадкову програму, на основі якої у нового покоління формуються характерні риси даного виду. При статевому розмноженні це завдання вирішується не одиничною особиною, а в рамках популяції організмів даного виду, в якій знаходяться особи обох статей.

Вивчення біологічних закономірностей, що діють на онтогенетичної рівні організації живого, представляє особливий інтерес в системі медичної освіти, так як індивідуальний розвиток людини в нормі і при патологічних відхиленнях є важливим об'єктом безпосередній лікарської діяльності.

Серед різноманітних проявів життєдіяльності (харчування, облаштування місця проживання, захист від ворогів) розмноженню відіграють особливу роль.

Тривалість життя особини коротше тривалості існування виду, до якого вона належить. Тому історія виду - це історія поколінь, організмів. Чергове покоління утворюється в результаті розмноження особин попереднього покоління. З його допомогою зберігаються в часі біологічні види і життя як таке. Біологічна роль розмноження полягає в тому, що воно забезпечує зміну поколінь. Відмінності, закономірно виявляються в фенотипах особин різних поколінь, роблять можливим природний відбір і, отже, еволюцію життя.

В процесі біологічного розмноження поряд зі зміною поколінь і підтриманням достатнього рівня внутрішньовидової мінливості вирішуються також завдання збільшення числа особин, збереження складаються в еволюції типів структурно-фізіологічної організації. При розмноженні здійснюється передача в ряду поколінь генетичного матеріалу, специфічною для даного виду біологічної інформації.

 1. Основні принципи кодування і передачі сенсорної інформації - анатомія центральної нервової системи
  У НС кодування інформації головним чином здійснюється за допомогою ПД (див. Параграф 2.7). Кодування відбувається за рахунок зміни частоти імпульсів, їх кількості, інтервалу між пачками (групами імпульсів, наступних з відносно постійною частотою). Як уже зазначалося, аналіз подразника йде
 2. Основні поняття і експериментальні методи біокінетики - біохімія людини
  Характер і час протікання хімічного перетворення при різних умовах істотно залежать від механізму, за яким здійснюється це перетворення. Механізмом реакції називається сукупність взаємодій молекул (частинок) реагуючих речовин, в результаті яких утворюються інші речовини - кінцеві продукти
 3. Основні групи харчових продуктів. Харчовий раціон сучасної людини - фізіологія харчування
  На сьогодні існує кілька класифікацій харчових продуктів: товароведная, торгова навчальна, за ознакою походження і з точки зору науки про харчування - часто її називають «харчової пірамідою», або «тарілкою». У «тарілці» (рис. 6.1) і «піраміді» (рис. 6.2) зображені основні групи продуктів в
 4. Основні ендокринні структури і секретуються ними гормони, гіпоталамо-гіпофізарна система - фізіологія людини і тварин
  В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати будову і функції гіпоталамо-гіпофізарної системи; значення рилізинг-факторів гіпоталамуса і тропний гормонів гіпофіза, ефекторних гормонів периферичних залоз; вміти - розбиратися в ієрархічній структурі ендокринної системи і каскадних
 5. Орієнтовний рефлекс і орієнтовно-дослідницька діяльність організму - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Орієнтовний рефлекс (ОР) - це безусловнорефлекторного мимовільне увагу, викликане будь-яким новим або несподіваним для організму подразником. Основне завдання орієнтовного інстинкту - визначення значущості нового стимулу для організму, при цьому відбувається підвищення чутливості всіх аналізаторів
 6. Організація роботи хірургічного відділення стаціонару - факультетська хірургія
  Стаціонарна хірургічна медична допомога посідає особливе місце в системі охорони здоров'я. Це пов'язано з гем, що її надають громадянам при захворюваннях, що потребують спеціальних методів діагностики, лікування, використання складних медичних технологій із залученням великого обсягу матеріальних,
 7. Органи і системи органів - вікова анатомія і фізіологія
  Тканини утворюють органи. орган - це частина тіла, що має певну форму, топографію і виконує одну або кілька функцій. Кожен орган утворений кількома тканинами, між якими існує структурна і функціональна взаємозв'язок, але переважає один вид тканини, який і визначає його головну функцію. Наприклад,
 8. Онтогенез нервової системи - анатомія центральної нервової системи
  онтогенез - процес індивідуального розвитку особини. У людини і багатьох тварин його ділять на пренатальний онтогенез (ембріогенез), що починається з моменту запліднення і триває до народження, і постнатальний онтогенез, який починається після народження і триває до смерті організму. Формування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua