Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Воронков Н. А.. Екологія загальна, соціальна, прикладна: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник для вчителів. - М.: Лгар. - 424 с., 1999 - перейти до змісту підручника

Х.2. Особливо охоронювані території та об'єкти

Під особливо охоронюваними об'єктами або територіями звичайно розуміють ділянки біосфери (екосистеми різного рангу), повністю або частково, постійно або тимчасово виключені з господарського використання. Цілі виділення і охорони таких територій різні. Це можуть бути зачеплені або слабо порушені людською діяльністю екосистеми. У такому випадку вони розглядаються як еталони природи, спостереження за якими дозволяють глибше зрозуміти закономірності природного розвитку екосистем. Порівняння таких еталонів з іншими об'єктами, які займають подібні умови, але

271

піддаються впливу людини, сприяють обгрунтуванню найбільш раціональних способів їх використання. До категорій охоронюваних територій в нашій країні ставляться заповідники, заказники, національні парки, біосферні заповідники, особливо цінні лісові та інші об'єкти.

Заповідники. Заповідниками називають території, повністю вилучені з господарського використання. Як правило, обмежено їх відвідування, туризм. Якщо в заповідниках однаковою мірою охороняється весь природний комплекс, їх називають комплексними. Таких заповідників більшість. Рідше виділяються заповідники для охорони будь-яких найбільш специфічних (унікальних) об'єктів. Вони носять назву спеціальних. До числа спеціальних можна віднести розташований в Красноярському краї заповідник «Стовпи». Тут охороняються унікальні скельні утворення, багато з яких мають форму стовпів. Даний заповідник є унікальним екскурсійним об'єктом з досить високими рекреаційними навантаженнями на екосистеми. Геологічні структури підлягають особливій охороні в Ільменському заповіднику. Він заснований в Ільменських горах в 1920 р. (Південний Урал) як мінералогічний, що нараховує близько 200 видів мінералів.

Біосферні заповідники. Ці заповідники від звичайних відрізняються тим, що мають міжнародний статус і використовуються для стеження за зміною біосферних процесів. Це один з об'єктів наземного екологічного моніторингу. Виділення їх почалося з середини 70-х років і проводиться відповідно до програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Спостереження в межах таких заповідників ведуться якщо не за єдиними, то по скоординованим програмам. Результати спостережень стають надбанням всіх країн-учасників програми та міжнародних організацій, наприклад ЮНЕСКО. Крім спостережень за біологічними ланками екосистем, у тому числі і за допомогою біоіндикаторів, постійно реєструються також основні показники стану атмосфери, води, грунтів та інших об'єктів.

Як і для інших спостережень, обов'язковим є парність об'єктів. На одному з них вплив тих чи інших видів людської діяльності мінімально (такий стан об'єкта або властивій йому середовища або факторів називають фоновим). На інших це дія виявляється повною мірою. Порівняння результатів цих спостережень дозволяє виокремити дію цікавить людини фактора.

272

Біосферні заповідники виділяються за принципом представленості всіх основних ландшафтів (екосистем) земної кулі. Вони, наскільки можливо, рівномірно розподілені по всій поверхні Землі, включаючи і океани, моря. Їх розміщують з таким розрахунком, щоб кожен з них давав предста'теніе про стан середовища в певному регіоні, а в сумі це дає можливість судити про зміни тих чи інших параметрів в різних частинах біосфери в цілому.

В даний час біосферні заповідники виділені на територіях більш ніж 60 країн світу, число їх перевищує 300, а площа близька до 150 млн. га. На території Росії є більше десятка біосферних заповідників (Гфіокско-Терасний, Тібердінскій, Центрально-Чорноземний, Сіхоте-Алинский та ін.) Всього на території Росії, за даними на 1991 р., малося 75 заповідників.

Заповідник - чисто національне російське слово («заповіді» - повний, найсуворішу заборону). По режиму охоронне ™ в інших державах до заповідників близькі території, які носять назву резервати, а також національні парки. Правда, останні мають звичайно подвійний статус - заповідності і організованого відпочинку (рекреації). Відпочинок, як правило, поєднується з рішенням освітніх завдань шляхом проведення бесід, екскурсій та інших пізнавально-туристичних заходів. У національних парках виділяються зазвичай заповідна, рекреаційна і господарська зони.

У світі зараз налічується більше 2300 національних парків. У Росії вони почали виділятися тільки в 70-х роках і зараз чисельність їх близька до 25. До статусу національних парків зазвичай прирівнюють наші заповідники.

У світі строго охоронювані об'єкти (національні парки, заповідники, резервати) займають близько 3% від території суші. У колишньому СРСР частка площі країни, що знаходиться в заповідному режимі, коливалася від 0,07% в 1952 р. до 0,9% в 1968. Зараз ця частка в Росії становить близько 1,2%.

Такі відмінності в площі заповідників не випадкові. Вони пов'язані з тими тенденціями, які отримували пріоритет в країні. Наприклад, в післяреволюційні роки значною мірою представилася можливість реалізації рекомендацій вчених з виділення заповідних територій.

У цьому зв'язку з 1920 по 1950 р. їх частка від площі країни збільшилася з 0,01% до 0,5% (з 5 до 125 одиниць). Після 1950 р. почався період, девізом якого було - «в природі треба господарювати, а не спостерігати», і число заповідників

10-2937

273

скоротилася втричі, а площа більш ніж у 10 разів (до 0,07% від території країни).

Друга хвиля гонінь на заповідники припала на 50-60-ті роки, коли ставилося завдання «освоїти» все, що можливо: розорати цілинні землі, заплави річок і схили ярів, перетворити заповідники в сінокоси, пасовища та інші утилітарно-дохідні господарства. У результаті площі заповідників різко знизилися і знову наблизилися до післявоєнним тільки на початку 80-х років. З цього моменту число заповідників і займані ними площі стали досить інтенсивно зростати (до 1,2%), хоча і не досягли середньосвітового рівня (близько 3%). В окремих країнах, наприклад в Австралії, під заповідними та прирівняними до них територіями знаходиться близько 15% суші, в Норвегії - 9,2%, в Коста-Ріці -11%, США - 3,3, Канаді - 1,5%.

До територій з менш суворим режимом охорони відносяться заказники. У їх межах обмежена господарська діяльність з метою охорони одного або багатьох видів живих істот, рідше екосистем, ландшафтів і т. п. У Росії є більше 1,5 тис. заказників, що займають близько 3% території країни.

Пам'ятки природи включають широке коло об'єктів. Це можуть бути і вікові дерева, і водоспади, і печери, і унікальні екосистеми і т. п. Вони можуть бути державного, регіонального та місцевого значення.

З інших охоронюваних об'єктів Росії великі площі займають водоохоронні ліси, що виділяються зазвичай по берегах річок і водойм у місцях інтенсивного формування вод (наприклад, у верхів'ях річок). До охоронюваним відносяться також інші ліси, які виділені в першу групу (курортні, прітундровие, придорожні, полезахисні, горіхоплідні тощо). У них охоронний режим пов'язаний насамперед з повною забороною суцільних рубок та перекладу в інші види користування.

На частку всіх охоронюваних об'єктів у Росії припадає близько 10% території (в основному за рахунок лісів першої групи), в США - 12%, у Великобританії - 10%.

Наукова та екологічна цінність особливо охоронюваних територій з кожним роком збільшується як у зв'язку з тим, що в них накопичується інформація про стан цих об'єктів, так і з тієї причини, що тут зберігаються найцінніші екосистеми, складові свого роду каркас біосфери.

274

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Х.2. Особливо охоронювані території та об'єкти"
 1. ВИСНОВОК
  особливо охоронювані природні території - ООПТ (заповідники, національні парки , пам'ятки природи, заказники). Поки площа ООПТ в нашій країні менше, ніж у розвинених і багатих країнах, а режим охорони в цих ООПТ часто порушується. Індивідуальне завдання Теми рефератів: 1. Рідкісні види тварин на території області (республіки). Число рідкісних видів
 2. 1. Поняття і форма охорони селекційних досягнень
  охороняється селекційне досягнення, тобто сорт рослин або порода тварин, зареєстровані у Державному реєстрі селекційних досягнень. Право на селекційне досягнення, як і на об'єкт промислової власності, охороняється законом і підтверджується патентом на дане досягнення. Патент засвідчує виключне право (тобто інтелектуальну власність)
 3. § 2. Об'єкти авторського права
  охороняються авторським правом, відносяться до таких областей людської діяльності, як наука, література і мистецтво. Закон не дає визначень даних понять. Передбачається, що вони очевидні і не потребують особливих дефініціях. Більш важливо визначити об'єкти, авторські права на які можуть належати конкретним фізичним
 4. 2. Види ліцензійних договорів
  особливого застосування винаходу). У рамках виключної ліцензії можуть встановлюватися також квоти на випуск запатентованих виробів, граничні ціни на вироблену за ліцензією продукцію та інші умови, що окреслюють межі виключних прав як ліцензіата, так і ліцензіара. Невиключна ліцензія відрізняється від виняткової тим, що вона ніяк не пов'язує ліцензіара. Він має право як сам
 5. § 76. Особливо охоронюваних природних територій
  особливо охоронюваних природних територій. Заповідники. Це особливо охороною природна територія, на якій повністю заборонена будь-яка господарська діяльність (включаючи туризм) в цілях збереження природних комплексів, охорони тварин і рослин, а також стеження за що відбуваються в природі процесами. Це найважливіший тип ООПТ, найбільш надійно забезпечує охорону видів. В
 6. 1. Поняття ліцензійного договору
  охороняється (винаходу, корисної моделі, промислового зразка). За ліцензійним договором власник виключного права (ліцензіар) передає право на використання об'єкту іншій особі (ліцензіату), а останній приймає на себе обов'язок вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором. Ліцензійний договір
 7. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
  особливо охоронювані природні території, виробництво і транспортування біологічних агентів (наприклад, мікробіологічних культур, культур тканин тощо) і токсинів (отруйних речовин). В цілому норми екологічного права в Росії поки недосконалі, і чинна законодавча система потребує значного доопрацювання. Контрольні питання 1. Чим
 8. 3. Надання виключних прав за законом
  охороняється у власному виробництві надано за законом роботодавцю у разі, якщо він не скористається наявними у нього правами, насамперед правом отримання патенту на своє ім'я, і патент отримає працівник (абз . 3 п. 2 ст. 8 Патентного закону). У даному випадку, однак, роботодавець зобов'язаний виплатити працівникові компенсацію, яка визначається на договірній основі. Виключні права на
 9. Як проводиться оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами ^ та умовами підвищеного ризику для здоров'я?
  Особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці на підприємствах машинобудівної та металообробної промисловості, затверджений постановою Держкомпраці та ВЦРПС від 14.12.1972 р. Законодавство передбачає підвищену оплату праці при роботі з особливими природними географічними і геологічними умовами. Законом України Про статус гірських населених пунктів в Украінеи
 10. 5. Виникнення і сфера дії суміжних прав
  охоронювану по даному закону фонограму або, не будучи записані на фонограму, включені в охоронювану законом передачу в ефір або по кабелю. На аналогічних умовах визнаються за виробниками фонограм права на створені ними фонограми, а за організаціями мовлення - права на їх передачі. Виробник фонограми повинен бути громадянином РФ або юридичною особою, яка має офіційне
 11. Коефіцієнти екологічної ситуації
  особливо охоронюваних і заповідних територіях, еколого-курортних регіонах, а також на територіях, включених в міжнародні конвенції, - до 2 разів. 2. Для природокористувачів, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу міст і великих промислових центрів, - на 20 відсотків. Значення коефіцієнта відносної небезпеки забруднення повітря (5) ВИД ТЕРИТОРІЇ, віднесені
© 2014-2021  ibib.ltd.ua