Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як проводиться оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами ^ та умовами підвищеного ризику для здоров'я?На важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та
умовами підвищеного ризику для здоров'я встановлюється підвищена оплата праці . Перелік цих робіт
визначається Кабінетом Міністрів України.

У практичній діяльності необхідно також керуватися типовими переліками, які були затверджені союзним законодавством і не втратили
юридичну силу. Так, наприклад, Типовий перелік
професій і робіт, оплачуваних за тарифними ставками, встановленими для робітників, зайнятих на роботах
з важкими і шкідливими умовами праці та на роботах з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці на підприємствах машинобудівної та металообробної промисловості, затверджений постановою Держкомпраці та ВЦРПС від 14.12.1972 р.

Законодавство передбачає підвищену оплату праці при роботі з особливими природними географічними і геологічними умовами. Законом України Про статус гірських населених пунктів в Украінеи передбачається підвищена оплата громадянам, які працюють на території гірського населеного пункту. У розвиток цього закону прийнято

209

постанова Кабінету Міністрів України від
03.04.1996 р. № 392 ИО порядок оплати праці осіб , які працюють в гірських районахи, де передбачається підвищення тарифних ставок і посадових окладів на 25%. А постановою Кабінету Міністрів України від 11,08.1996 р. № 647 ИО переліку населених пунктів, яким надається статус горнихи, затверджено перелік * 'населених пунктів, які
мають статус гірських.

Підвищена оплата праці передбачена для працівників, які працюють на територіях радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України і конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями України на
1999-2000 роки передбачається доплата за роботу з
важкими і шкідливими умовами праці, а також за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як проводиться оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами ^ та умовами підвищеного ризику для здоров'я? "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та
 2. Що слід розуміти під необгрунтованою відмовою в прийомі на роботу?
  Будь-яких мотивів (у тому числі і законних). Незаконним слід вважати відмову в прийомі на роботу з мотивів вагітності або наявності немовляти. Кримінальним кодексом така дія розглядається як злочин (ст. 134 КК України). Незаконним буде і відмова, пов'язаний з порушенням принципу рівності людей, проголошеного в ст.2 Загальної декларації прав людини 1 і закріпленого в ст.21
 3. Яким чином встановлюється мінімальна заробітна плата?
  Як правило, один раз на рік, під час затвердження Державного бюджету України, з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів представників профспілкових організацій, власників або уповноважених ними органів, вича об'єднуються для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією,
 4. Які засоби індивідуального захисту передбачені в законодавстві?
  Оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку. Власник за свої кошти може додатково встановлювати працівникам пільги і компенсації, що не 286 передбачені чинним законодавством, і вносити їх в колективний договір. Перелік робіт і професій, які дають право на одержання молока або інших
 5. § 2. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
  як би перекидає місток до перших законодавчих актів Росії після Жовтневої революції, відтворює важливе стратегічне напрямок у роботі з превенції злочинності неповнолітніх - виховання, лікування, соціальне забезпечення і лише потім - заходи кримінальної репресії. Окремі положення знову прийнятого комплексного розділу заслуговують критичних зауважень. Це стосується використання
 6. 1. Права і роль профспілок у Російської Федерації
  яких-небудь ще громадських структур. Профспілки, їх органи та організації в своїх діях залежні тільки від закону (якщо, звичайно, не враховувати конкретних умов, в яких діє дана організація, в кожний певний момент певним чином впливають на її можливості досягти якихось результатів у процесі переговорів з органами представницької та виконавчої влади,
 7. Що означають єдність і диференціація у трудовому праві?
  оплаті праці і т.д. Особливості маються на правовому регулюванні праці працівників багатьох галузей: на залізничному транспорті, у вугільній, металургійній, атомної промисловості та інших галузях народного господарства. У цих галузях не ліквідовані шкідливі і небезпечні умови праці. Ці особливості роботи в шкідливих умовах праці відображаються в спеціальних нормативних актах. Прикладом
 8. Як виробляється звільнення у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я (п. 2 ст. 40 КЗпП України)?
  як правило, створюється наказом керівника. Комісія повинна забезпечити об'єктивний розгляд і професійну оцінку діяльності аттестуемого. Висновки атестаційної комісії про ділові якості працівника не є обов'язковими для власника або уповноваженого ним органу, носять рекомендатель 136 ний характер і підлягають оцінці в сукупності з іншими об'єктивними даними,
 9. Який порядок проведення медичних оглядів?
  праці спрямовані також норми законів, що передбачають при вступі 284 на роботу обов'язкові і в процесі роботи періодичні медичні огляди працівників. Відповідно до ст. 19 Закону України ИОб охорони праціїх і ст. 169 КЗпП власник зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності)
 10. Які встановлено в законодавстві спеціальні норми з охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів?
  виробничого навчання та на роботу за фахом. Неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких дру-, гих умов користуються додатковими пільгами. Не допускається прийом на роботу осіб молодше 16 років. За згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть бути прийняті на роботу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua