Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що слід розуміти під необгрунтованою відмовою в прийомі на роботу?Статтею 22 КЗпП України забороняється необгрунтована відмова в прийомі на роботу.

Проте ні в кодексі, ні в інших нормативних актах немає його визначення, хоча пропозиції про законодавче закріплення поняття необгрунтованої відмови висловлювалися неодноразово.

У літературі з трудового права з урахуванням практики вироблено наступне уявлення про необгрунтовану відмову в прийомі на роботу: по-перше, це незаконна відмова, тобто такий,-причини якого відносяться до числа заборонених законодавством; під -друге, що не належить до професійних і діловим

84

якостям надходить на роботу, по-третє, невмотивований, тобто відмова без зазначення будь-яких мотивів (в тому числі і законних).

Незаконним слід вважати відмову в прийомі на роботу з мотивів вагітності або наявності грудного
дитини. Кримінальним кодексом така дія розглядається як злочин (ст. 134 КК України). Незаконним буде і відмова, пов'язаний з порушенням
принципу рівності людей, проголошеного в ст.2 Загальної декларації прав людини 1 і закріпленого в
ст.21 Конституції України. Він реалізований у ч.2 ст.22
КЗпП України: яке б то не було пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи
непрямих переваг при укладенні, зміні і
припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану,
расової та національної приналежності, статі, мови,,
політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні
громадян, роду і характеру занять, місця проживання не
допускається. Конвенція про дискримінацію в галузі
праці та занять. № 111 МОП 1958 року народження, яка встановлює заборону дискримінації в галузі праці і занять фактично за цими ж ознаками, додатково вказує іноземне проісхожденіе2.

Особливості регулювання праці, викликані особливими природними географічними і геологічними
умовами, умовами підвищеного ризику для здоров'я, тимчасових і сезонних працівників та ін встановлюються законодавством (ст. 7 КЗпП). Наприклад, в
Відповідно до ст. 190 КЗпП забороняється застосування
праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Перелік важких робіт і робіт з небезпечними та шкідливими умови
'Міжнародна захист прав і свобод людини: Збірник
документов.З М.: Юрид. літ.З 1990.З С. 15.

2 Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною
Конференцією праці. Том П.: Міжнародне бюро праці, Женева.З 1991.З С. 1262.

85

ми праці, на яких забороняється використання праці неповнолітніх, затверджений наказом МОЗ України від 31.03.1994.г. . № 46. Аналогічна заборона
міститься у статті 174 КЗпП щодо жінок.
Отже, відмова з посиланням на ці та аналогічні
норми законодавства слід вважати обгрунтованим.

Не може служити в якості підстави відмови в
прийомі на роботу досягнення пенсійного віку (ст.
11 Закону ИОб основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Украінеи від 16.12.1993 р.).

У ст.18 Закону ИО запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населенняв від 12.12.1991 р. встановлено заборону утиску прав громадян на підставі того, що вони є ВІЛ-інфікованими або хворими СНІДом.

Не може бути відмовлено в прийомі на роботу особам,
з якими власник зобов'язаний укласти трудовий договір (вони зазначені в ч. 2 ст. 232 КЗпП України):

працівникам, запрошеним в порядку переведення з
іншого підприємства, установи, організації (ч.5 ст.
24 КЗпП);

молодим фахівцям, які закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направленим на роботу на дане підприємство;

вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей віком до трьох років або дитину- інваліда, а одиноким матерям за наявності дитини віком до 14
років (відмова в прийомі на роботу з мотивів вагітності або наявності немовляти є злочином, передбаченим ст. 134 КК України);

виборним працівникам після закінчення строку повноважень;

працівникам, яким надано право поворотного прийняття на роботу. Таке право протягом 1 року
мають працівники, звільнені за п.1, ст.40 КЗпП, якщо
на їх підприємстві виробляється прийом на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 421 КЗпП);

86

Іншим яйцям, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до чинного
законодавства зобов'язаний укласти трудовий договір.
Як роз'яснив Пленум Верховного Суду України в
п. 6 постанови від 06.11.1992 року ИО практику розгляду судами трудових споровими, до таких осіб
належать інваліди та неповнолітні, спрямовані на роботу в рахунок броні; особи, які були звільнені у зв'язку з направленням на роботу за кордон, призовом на строкову чи альтернативну службу і повернулися після закінчення цієї роботи чи служби.
Так, відповідно до ст. 8 Закону Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від
20.12.1991 р. за військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності і господарювання, зберігається при звільненні
з військової служби право на працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж підприємство або предпріятіеправопреемнік на посаду не нижче тієї, яку вони
займали до призову на військову службу.

Відповідно до ч.1 ст. 32 Закону Про статус народного депутатаи від 17.11.1992 р. народному депутату після закінчення строку його повноважень, а також у разі
дострокового їх припинення за особистою заявою
надається попередня робота (посада).

Не можна визнати обгрунтованим відмову і працівникові,
звільненому з попереднього місця роботи за порушення
трудової дисципліни, оскільки така відмова не передбачений законодавством . Трудова книжка, в якій міститься запис про звільнення за дисциплінарні проступки (п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 та п.1 ст. 41 КЗпП),
не повинна бути для працівника Иволчьім білетоми, по
якому не можна влаштуватися на іншу роботу.

З іншого боку, обгрунтованим слід вважати відмову в прийомі на роботу, який пов'язаний:

з відсутністю вакансій (вільних місць) на підприємстві, в установі, організації;

з відсутністю у претендента якостей, необхідних
для виконання роботи (професія, освіта, кваліфікація, досвід роботи тощо);

87

з прямими обмеженнями, встановленими в нормативних актах.

Відповідність за професійними якостями в
першу чергу визначається в ході так званої документально-ознайомчої процедури, коли вивчаються представлені стають на роботу: трудова книжка, документи про освіту, отриманої кваліфікації (диплом, атестат, посвідчення і т.д.) і, в
разі потреби, випробування. Якщо в ході цієї процедури буде встановлено, що вступник відповідає вимогам, що пред'являються для виконання цієї
роботи, відмовити йому в прийомі на роботу у зв'язку з його
небажанням пройти випробування не можна. Оскільки випробування встановлюється з метою перевірки відповідності працівника доручається, і це відповідність вже
підтверджено представленими документами, оскільки воно є не обов'язковим, а факультативним умовою трудового договору (ч.1 ст.26 КЗпП воно Иможет
битьи встановлено) і встановлюється угодою сторін, то відсутність згоди працівника означає неможливість його включення в трудовий договір.

Порядок організації та проведення попередніх (при прийомі на роботу) медичних оглядів, а
також Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, затверджені наказом
МОЗ України від 31.03.1994 р. № 45. Якщо в результаті медичного огляду буде виявлено невідповідність, то відмова в прийомі на роботу стає не правом, а обов'язком роботодавця. Відповідно до ч.б ст.24 КЗпП забороняється укладення
трудового договору з громадянином, якому, згідно
медичним висновком, запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

Прямі обмеження, встановлені у законодавстві, це перш за все обмеження, пов'язані з віком. У ст. 188 КЗпП вказаний мінімальний вік, з якого допускається прийняття на роботу З 16 років (у виняткових випадках, за згодою батьків З з 15 років, а
учнів у вільний від навчання час З з 14 років).

88

Статті, й 251 КЗпП передбачено, що власник
вправі встановлювати обмеження щодо спільної служби близьких родичів або свояків (ро- ^
уря, подружжя, братів, сестер, дітей, а також батьків, братів, сестер і дітей подружжя), якщо у зв'язку з
виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному. На
підприємствах державної форми власності
така заборона встановлений чинним постановою РНК УРСР від 04.06.1933 р. ИО суміщенні посад і служби родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектораи .

Обмеження на заняття певної посади
або Певною діяльністю можуть бути встановлені судом як покарання за вчинений злочин (п.5 ч.1 с.23 КК). У ст. 2 Закону України
ИО предпрінімательствеи і в ст. 23 Закону України
ИО господарських обществахи передбачено, що особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть займати в підприємницьких структурах і господарських товариствах керівні посади і
посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю. Відповідно до ч.1 ст. 3 Закону ИО нотаріатеи
не може бути нотаріусом особа, яка має судимість.
Такі обмеження можуть встановлюватися й іншими
законами України.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що слід розуміти під необгрунтованою відмовою в прийомі на роботу? "
 1. Зміст
  слід розуміти під правом на працю? ... ... 25 Які основні гарантінтірава на працю? ... Ґ.ґ. .27 Що слід розуміти під трудовою функцією? ... 29 Глава 2. Джерела трудового права ... ... 31 Що слід розуміти під джерелами трудового права?
 2. Види і стадії адміністративного права
  що він не віспа-ривает факт допущеного ним порушення і накладення стягнення. 1. ст. 203, 115 п. 2 серпні. ст. 157, 209 ч. 3 березня. ст. 204, 76, 222 Одночасно з врученням офіційного письмового поперед-ждения водієві, який порушив правила дорожнього руху вироб-дятся відповідні відмітки про порушення правил та нарахованих штрафних балів, що фіксуються в дозволі на право керування
 3. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Що тільки об'єктивний (науковий) погляд на історію громадянської війни, що враховує думку і документальні джерела протиборчих тоді сторін, дозволяє наблизитися до історичної правди. Увага істориків зосереджується на широкому комплексі питань: Уточнення самих понять «громадянська війна» і «інтервенція». Історичні витоки громадянської війни, що стоять за нею сили. Співвідношення
 4. 2. Проблеми науки і культури
    що цьому хрестовому походу проти культури і творчості противилися як широкі маси, які продовжували складати частівки, анекдоти, оповіді, так і творча еліта: письменники, поети, композитори, ху - з художників і т.д. Для боротьби з незгодними і здійснювалася «ждановщі-на», яка розуміється як боротьба з інакомисленням, фізичне і моральне знищення незгодних, навішування ярликів, звинувачення в
 5. Відзив на позовну заяву
    що реалізацію права на пред'явлення позову в арбітражному процесі слід пов'язувати лише з двома обставинами: арбітражної процесуальної правосуб'єктність і підвідомчістю. Нам видається, що питання про підвідомчість справи не може і не повинен вирішуватися суддею на стадії порушення провадження, так як один з критеріїв підвідомчості - суб'єктний склад учасників -
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    що поглиблення дискреційного контролю є фактором корупції та економічної злочинності. 2. Послідовно вводити обмеження на суміщення посад в системі державної служби та в акціонерних товариствах з часткою державної участі. В даний час таке суміщення цілком законно. Так, Указом Президента РФ "Про заходи щодо реалізації промислової політики при приватизації
 7. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що безпосередньо ці правовідносини військовослужбовців встановлюються з державною структурою - Міністерством оборони РФ. Враховуючи особливу значущість цього виду державної служби, яка, як визначено у військовій доктрині
 8. § 1. Поняття злочину
    що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., То в них важко знайти термін, який би
 9. Депутатська недоторканність.
    що ніхто не може бути підданий арешту або триматися під вартою не інакше як за вмотивованим рішенням суду або з санкції прокурора (ст. 29 Конституції України). Відповідно до ст. 80 Конституції України народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. Існування інституту недоторканності цілком узгоджується зі світовими нормами і стандартами і з світової
 10. § 4. Укладання договорів
    щоб сторони могли досягти угоди і тим самим укласти договір, необхідно, принаймні, щоб одна з них зробила пропозицію про укладення договору, а інша-прийняла цю пропозицію. Тому укладення договору проходить дві стадії. Перша стадія іменується офертою, а друга - акцептом. Відповідно до цього сторона, що робить пропозицію укласти договір, іменується оферентом, а
© 2014-2022  ibib.ltd.ua