Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РАН. Постіндустріальний світ: ЦЕНТР, ПЕРИФЕРІЯ, РОСІЯ / ЗБІРКА 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПЕРИФЕРІЯ, 1999 - перейти до змісту підручника

1. ПАРАДИГМА КИТАЙСЬКОЇ РЕФОРМИ - ОСНОВА ЗВАЖЕНИХ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КНР

З проблем реформи в КНР, формально обчислюється з кінця 1978 року народження, написано чимало. Розхожим є уявлення про те, що на шляху економічних перетворень Китай пройшов набагато більшу відстань, ніж в області політичних змін. Загальним місцем у багатьох авторів статей про КНР стало протиставлення помітних кроків по маркетизації економіки, високих темпів економічного зростання, зміцнення зв'язків зі світовим господарством і т.п. з "законсервованість" політичної організації китайської держави і суспільства (при цьому маються на увазі "збереження авторитарної влади" КПК, "відсутність громадянських політичних свобод", "свавілля партійно-державної бюрократії над населенням країни" та ін.)

При цьому із збереженням авторитаризму в КНР, "азіатським способом" контролю над економікою частина аналітиків пов'язує успіхи країни в економічному розвитку. Інші ж, навпаки, бачать у надмірній ролі партійно-державного нагляду основна перешкода для переходу КНР в розряд "сучасних ринкових цивілізацій". Загальним пороком обох підходів є переоцінка рівня економічних досягнень КНР і недооцінка змін в політичному житті країни. Необхідно відзначити, що Китай за два десятиліття реформ пройшов по шляху політичних перетворень значний шлях.

І досягнення тут не менше, - а, може, навіть і більше, - ніж в економіці, якщо мати на увазі глибину змін.

Насамперед, економічні реформи були б неможливі без зміни політико-ідеологічної парадигми розвитку. На зміну лівацькому гаслу "класову боротьбу - на чільне місце" в свій час прийшла принципово інша установка "практика - критерій істини". У реальності це означало переважання прагматичного підходу до вирішення економічних проблем, відмови від невиправданих ідеологічних догматів у справі господарського будівництва ("Не важливо якого кольору кішка, головне, щоб вона ловила мишей"). Не менш важливо, що одним з основних пріоритетів нового керівництва стали прагнення до безконфліктного, по можливості, розвитку суспільно-політичних відносин, увагу до зміцнення соціальної стабільності.

У ході пошуку найбільш оптимальних концепцій і механізмів реформи деновскім керівництвом стимулювався певний плюралізм думок в обговоренні різних національних проблем. Звичайно, партійний контроль над пресою зберігався, часом посилюючись або слабнучи, але це не дуже заважало китайським авторам висловлювати свою думку з тих чи інших спеціальних питань.

Особливо це було характерно для 80-х років. Але й після трагічних подій на площі Тяньаньмень і послідував за ними посилюванням ідеологічного контролю над засобами масової інформації, певний плюралізм думок (за умови, що критика не зачіпала фундаментальних основ державно-політичного устрою КНР) не був чимось неможливим.

Демократизація політичного життя в КНР і значне ослаблення впливу старих ідеологічних догматів на умонастрої китайців в поєднанні з пріоритетом завдань господарського розвитку зумовили активізацію розробок з формування нових зовнішньополітичних концепцій Китаю. Останні стали органічною частиною нового курсу.

Нинішня зовнішня політика КНР будується на концептуальних установках, розроблених у 80-ті роки. Ще до колапсу світової соціалістичної системи, розпаду СРСР і краху двополюсного світу китайське керівництво виробило досить продуктивну і, підкреслимо, нову парадигму відносин КНР із зовнішнім світом. Процес її створення був поступовим, що характерно для китайських реформ в цілому.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ПАРАДИГМА КИТАЙСЬКОЇ РЕФОРМИ - ОСНОВА зважених ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КНР "
 1. ГЛОСАРІЙ
  парадигма управління - концепція, що розробляється теоретиками менеджменту, якою керуються на практиці вищі керуючі при побудові системи управління підприємством. Система управління - підсистема більш великого освіти (утвореного цілого - системи), що забезпечує досягнення усвідомлених або неусвідомлених цілей цього утвореного цілого. Система управління підприємством
 2. Методологія та історіографія проблеми
  парадигма. По-друге, замість зміцнення реально існуючих владних інститутів було допущено їх ослаблення. По-третє, були продемонстровані безвольність і боязнь непопулярних рішень. По-четверте, замість політики на випередження влада хронічно запізнювалася з прийняттям неминучих рішень. По-п'яте, в області зовнішньої політики помилковим виявився курс на атлантизм. По-шосте, так і не було розпочато
 3. Введення Про ПОНЯТТІ «ГЕОПОЛИТИКА *
  парадигму. Такі дослідники, як Е. Люттвак (США), К. Жак і П. Савона (Італія), Е. Г. Кочетов (Росія), вважають, що світ в принципі живе за новим - гсоекономіческім, а не геополітичним законам. '- Е Люттвак, фахівець з римської військової стратегії, визначив перехід від геополітики до геоекономіки як переміщення конфліктної логіки в сферу бізнесу і комерції: «Старе суперництво між
 4. 5.3. Модель геополітичного становища Росії
  китайськими діаспорами. Третє Великий простір являє АТР, що розглядається як величезна тихоокеанське кільце, в яке входять і Сполучені Штати. Росія також прийнята в організацію АТЕС, яка прагне перетворити АТР у вільну торгову зону. Слід підкреслити, що позначені Великі простори не об'єднуються за канонами класичної геополітики. До кінця XX в. вони
 5. Натяки Росії?
  Парадигми розвитку і порівняно дешеві і, на додачу, постійно розширюються канали отримання реальних плодів "постіндустріальності". Китай в 70-ті роки явно запізнився з посадкою в "постіндустріальний вагон". Однак це запізнення обернулося до його вигоди, оскільки встигли сісти у вагон, за влучним висловом Л.Ларуша, не помітили або не хочуть помічати, що склад так і не зрушив з місця.
 6. 3. 80-ті РОКИ: КУРС НА ФОРМУВАННЯ диверсифіковану ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  китайського керівництва. На початку 80-х років стало очевидно, що Вашингтон не має наміру сприяти возз'єднанню Тайваню з материковою частиною Китаю в обмін на підтримку китайською стороною відносин "стратегічного партнерства" з США. Більш того, з приходом адміністрації Рейгана США активізували зв'язки з Тайванем - в тому числі у військовій області - на шкоду відносинам з КНР. Сильно
 7. 1.Економіка і соціальна структура
  реформи 60-70 років XIX ст. На шляху до капіталізму було багато перешкод економічного, політичного та юридичного порядку: тривале існування кріпосного права, монополія дворянства на земельну власність, посилена колонізація околиць країни, що сприяє консервації феодальних відносин, численні війни і, нарешті, відсутність політичних і правових передумов через міцне
 8. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Реформах структурою політичної влади. Необмежене самодержавство давно перестало відповідати потребам країни, що вступила на капіталістичний шлях розвитку. Царизм, звироднілі в розгнузданий свавілля чиновників усіх рангів, всупереч потребам часу, придушував будь-яку громадську ініціативу. На самому початку XX століття в Росії не існувало ніякого парламенту, ніяких легальних
 9. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  реформістські сили через нерозвиненість середніх класів - основний соціальної опори реформ, закостенілості бюрократичного апарату і соціального егоїзму влади. Реформи не носили системного характеру не вистачало кадрів для їх проведення. Увійшовши в XX століття, наша країна повинна була різко прискорити капіталістичну модернізацію і з метою виживання в мінливому світі ліквідувати своє відставання
 10. 2. Проблеми науки і культури
  реформізм і правова державність. На відміну від А.І. Солженіцина, А. Д. Сахаров ні антирадянщиком, він вірив у можливість конвергенції капіталізму шляхом повільного зміни обох систем в процесі взаємного зближення, що видно з складеної А. Д. Сахаровим «Конституції». У цьому академік бачив гарантію збереження миру на землі і вирішення найбільш гострих екологічних проблем. Таким
© 2014-2022  ibib.ltd.ua