Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
А.В. Гапоненко. Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу, 2006 - перейти до змісту підручника

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ЛІСІВ

Лісове законодавство Російської Федерації направлено на забезпечення раціонального та невиснажливого використання лісів, їх охорону, захист і відтворення, виходячи з принципів сталого управління лісами та збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах на основі науково обгрунтованого, багатоцільового використання.

Державне управління в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів грунтується на принципах:

- сталого розвитку (збалансованого розвитку економіки і поліпшення стану навколишнього природного середовища) ;

- раціонального, безперервного, невиснажливого використання лісового фонду в інтересах Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації;

- несумісності реалізації функцій державного управління в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів із здійсненням рубок головного користування та переробки отриманої деревини.

Ліси підлягають охороні від пожеж, незаконних рубок (прорубок), порушення встановленого порядку лісокористування і інших дій, що завдають шкоди лісовому фонду і не входять у лісовий фонд лісах, а також захисту від шкідників і хвороб лісу.

Охорона і захист лісів здійснюються з урахуванням їх біологічних та інших особливостей і включають в себе комплекс організаційних, правових та інших заходів щодо раціонального використання лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів, збереженню лісів від знищення, пошкодження, ослаблення, забруднення та інших негативних дій.

Охорона і захист лісів здійснюється наземними і авіаційними методами лісгоспами федерального органу управління лісовим господарством, базами авіаційної охорони лісів та іншими організаціями федерального органу управління лісовим господарством.

Основними завданнями охорони лісів від пожеж є: попередження лісових пожеж, їх виявлення, обмеження розповсюдження та гасіння.

З метою захисту лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від шкідників і хвороб лісу лісокористувачі зобов'язані:

- проводити роботи способами і з дотриманням технологій, які забезпечують поліпшення санітарного стану лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів;

- не допускати поширення шкідників і хвороб лісу на ділянках лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів, на яких ними здійснюється лісокористування;

- здійснювати заходи щодо захисту лісового фонду і не входять у лісовий фонд лісів від шкідників і хвороб лісу, передбачені договором оренди ділянки лісового фонду, договором концесії ділянки лісового фонду, лісорубного квитка, ордером, лісовим квитком;

- надавати допомогу лісгоспам федерального органу управління лісовим господарством у здійсненні заходів щодо захисту лісового фонду від шкідників і хвороб лісу;

- своєчасно інформувати лісгоспи федерального органу управління лісовим господарством про появу в лісовому фонді шкідників і хвороб лісу.

4.1.6.

ОСНОВНІ ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ І ПОЛОЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ

Основними принципами в галузі охорони та використання тваринного світу, збереження та відновлення середовища її проживання є:

- забезпечення стійкого існування та сталого використання тваринного світу;

- підтримка діяльності, спрямованої на охорону тваринного світу і середовища її проживання;

- здійснення користування тваринним світом способами, не допускають жорстокого поводження з тваринами, відповідно до загальних принципів гуманності;

- неприпустимість суміщення діяльності щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною тваринного світу і середовища її проживання з діяльністю з використання об'єктів тваринного світу;

- залучення громадян і громадських об'єднань до вирішення завдань в галузі охорони, відтворення та сталого використання об'єктів тваринного світу;

- відділення права користування тваринним світом від права користування землею та іншими природними ресурсами;

- платність користування тваринним світом;

- пріоритет міжнародного права в галузі використання і охорони тваринного світу, охорони та відновлення середовища її проживання.

З метою збереження та відтворення об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання здійснення окремих видів користування тваринним світом, а також користування певними об'єктами тваринного світу можуть бути обмежені, припинені або повністю заборонені на певних територіях і акваторіях або на визначені терміни рішенням виконавчої влади Російської

Федерації або органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в межах їх компетенції за поданням відповідного спеціально уповноваженого державного органу з охорони, контролю і регулювання використання об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання.

4.1.7.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ЛІСІВ "
 1. 3. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності
  охорони фонограми тільки в 20 років. Угода ТРІПС встановлює мінімальний строк охорони в 50 років, починаючи з кінця того року, яким датується запис. Російське законодавство про суміжні права даній вимозі Угоди ТРІПС відповідає, так як термін охорони прав виробників, так само як і інших власників суміжних прав, становить 50 років
 2. 1. Бернська конвенція
  охорони авторських прав. У число загальних принципів входять: 1) охорона авторського права без будь-яких формальностей; 2) національний режим охорони; 3) національна незалежність охорони авторських прав. Що означає, що реєстрація охорони авторського права в різних країнах не залежить від охорони в країні його походження. Спеціальні принципи, обсяги і терміни охорони будуть розглянуті нижче.
 3. VIII. Види интеллектульно власності, близької до авторських прав
  правовий режим охорони яких схожий на режим охорони об'єктів авторського права. До їх числа відносяться суміжні права, права на промисловий зразок, права на топології інтегральних мікросхем і права на бази даних
 4. М. Термін дії патентної охорони
  охорони на 20 років. На практиці так воно і є, і в більшості країн термін патентної охорони становить 20 років. У деяких країнах в особливих випадках цей строк більше, наприклад, коли видача патенту відкладалася з причини відносини винаходу до військової таємниці або коли застосування фармацевтичного кошти відкладалося з причини випробування ліків та оформлення ліцензій на його використання
 5. 1. Заборони на формальності в Бернської конвенції
  правової охорони
 6. Г. Умови правової охорони творів
  правової охорони
 7. 8.5. Гірські екосистеми
  охорони лісів. 2. Чому в розвинених країнах (США, Австрія, Швейцарія) всі гірські території перетворені на національні парки? Можна і чи потрібно зробити це в
 8. М. Цивільно-правові засоби охорони товарних знаків
  правові засоби охорони товарних
 9. 3. Скорочення терміну охорони авторським правом
  правової охорони для будь-яких творів. Відмінності в фактичні терміни охорони авторських прав на окремі види творів можуть виникати лише з причин, пов'язаних з різним порядком визначення початкового моменту охорони. Так, наприклад, як уже зазначалося, авторське право на анонімне твір діє протягом 50 років після дати його правомірного опублікування; твори,
 10. Що слід розуміти під охороною праці?
  Правових норм і правил, які визначають заходи щодо створення безпечних умов праці, запобігання виробничому травматизму і професійних захворювань, а також регулюючих нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці, який здійснюється державою 'Іванов С.А ., Лівшиць Р.З., Орловський Ю.П.Советское трудове право: Питання теоріі.З М.: Наука, 1978.З Сс. 12-14.
 11. 8. СПОСОБИ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  правові акти не повинні суперечити Консти 15 туції РФ (ч. 1 ст. 15 Конституції РФ), забороняється захоплення влади (незаконне присвоєння владних повноважень - ч. 4 ст. 3 Конституції
 12. § 1. Поняття захисту цивільних прав
  правової охорони. У відповідності зі сформованою в науці традицією поняттям "охорона цивільних прав" охоплюється вся сукупність заходів, що забезпечують нормальний хід реалізації прав. До нього включаються заходи не тільки правового, але й економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, спрямовані на створення необхідних умов для здійснення суб'єктивних прав. Що стосується
 13. Д. Термін охорони комерційної таємниці
  охорони Право на комерційну таємницю діє доти, поки зберігається фактична монополія особи на інформацію, яка її утворює, а також є передбачені законом умови її охорони. Ця обставина робить обрання даної форми охорони привабливим для підприємців у тих випадках, коли їх не задовольняє принцип терміновості патентної охорони
 14. 1. Паризька конвенція
  правову охорону товарних знаків і знаків обслуговування. Паризька конвенція з охорони промислової власності, що приділяє знакам досить велику увагу, містить ряд важливих правил, що визначають принципи їх правової охорони в країнах - членах Паризького союзу. Зокрема, Конвенція закріплює правила про пріоритетне терміні при реєстрації знаків, що становить 6 місяців (п. 1 ст. 4), про
 15. 2. Виникнення авторського права і оповіщення про авторські права
  правові і т. п.), в чиї завдання входить виявлення порушень авторських прав, можуть більш ефективно боротися з недозволеним використанням охоронюваних законом творів. Наприклад, митні органи, маючи переліки опублікованих в країні творів, стежать за наявністю на примірниках імпортованої друкованої продукції знака охорони. Відсутність знака охорони, так само як і його незаконне приміщення можуть
© 2014-2022  ibib.ltd.ua