Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
А.В. Гапоненко. Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу, 2006 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Державне управління в галузі охорони атмосферного повітря грунтується на наступних принципах :

- пріоритет охорони життя і здоров'я людини, сьогодення і майбутнього поколінь;

- забезпечення сприятливих екологічних умов для життя, праці та відпочинку людини;

- недопущення незворотних наслідків забруднення aтмосферного повітря для навколишнього природного середовища;

- обов'язковість державного регулювання викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря і шкідливих фізичних впливів на нього;

- гласність, повнота і достовірність інформації про стан атмосферного повітря, його забрудненні;

- наукова обгрунтованість, системність і комплексність підходу до охорони атмосферного повітря та охорони навколишнього природного середовища в цілому;

- обов'язковість дотримання вимог законодавства Російської Федерації в області охорони атмосферного повітря, відповідальність за порушення даного законодавства.

З метою визначення критеріїв безпеки та (або) без шкідливості впливу хімічних, фізичних та біологічних факторів на людей, рослини і тварин, особливо охоронювані території та об'єкти, а також з метою оцінки стану атмосферного повітря встановлюються гігієнічні та екологічні нормативи якості атмосферно го повітря і гранично допустимі рівні фізичних віз дій на нього.

Гігієнічні та екологічні нормативи якості атмосферного повітря, гранично допустимі рівні фізичних впливів на атмосферне повітря встановлюються та переглядаються у порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.

Викид шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами допускається на підставі дозволу, виданого територіальним органом спеціально уповноваженого федерального органу виконавчої влади в галузі охорони атмосферного повітря в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.

Дозволом на викид шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря встановлюються гранично допустимі викиди та інші умови, які забезпечують охорону атмосферного повітря.

При зміні стану атмосферного повітря, яке викликане аварійними викидами шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та при якому створюється загроза життю і здоров'ю людини, вживаються екстрені заходи по захисту населення відповідно до законодавства Російської Федерації про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

4.1.8.

ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ, ЦІЛІ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Водне законодавство Російської Федерації регулює відносини в галузі використання і охорони водних об'єктів з метою забезпечення прав громадян на чисту воду та сприятливе водне середовище; підтримки оптимальних умов водокористування; якості поверхневих і підземних вод в стані, що відповідає санітарним та екологічним вимогам; захисту водних об'єктів від забруднення, засмічення і виснаження; запобігання або ліквідації шкідливої дії вод, а також збереження біологічного різноманіття водних екосистем.

Цілі водного законодавства Російської Федерації реалізуються на основі принципу сталого розвитку (збалансованого розвитку і поліпшення стану навколишнього природного середовища). Державне управління в галузі використання і охорони водних об'єктів грунтується на принципах:

- сталого розвитку (збалансованого розвитку економіки і поліпшення стану навколишнього природного середовища);

- поєднання раціонального використання та охорони всього басейну водного об'єкта та його частини в межах територій окремих суб'єктів Російської Федерації (поєднання басейнового і адміністративно-територіального принципів);

- розмежування функції управління в галузі використання і охорони водних об'єктів і функцій їх господарського використання.

Використання окремих водних об'єктів або їх частин може бути обмежене, призупинено або заборонено

з метою забезпечення захисту основ конституційного ладу, оборони країни чи безпеки держави, охорони здоров'я населення, навколишнього природного середовища та історико-культурної спадщини, прав і законних інтересів інших осіб відповідно до законодавства Російської Федерації.

Обмеження, призупинення або заборону використання водних об'єктів встановлюються Урядом Російської Федерації або органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації за поданням спеціально уповноваженого державного органу управління, використанням і охороною водного фонду, погодженого з державним органом управління використанням і охороною надр, спеціально уповноваженими державними органами у сфері охорони навколишнього природного середовища, державним органом санітарно-епідеміологічного нагляду та органом управління використанням і охороною рибних ресурсів.

Підтримання поверхневих і підземних вод в стані, відповідному екологічним вимогам, забезпечується встановленням і дотриманням нормативів гранично допустимих шкідливих впливів на водні об'єкти.

Нормативи гранично допустимих шкідливих впливів на водні об'єкти встановлюються законодавством Російської Федерації про охорону навколишнього природного середовища та водним законодавством Російської Федерації.

Нормативи гранично допустимих шкідливих впливів на водні об'єкти встановлюються виходячи з:

- гранично допустимої величини антропогенного навантаження, тривалий вплив якої не призведе до зміни екосистеми водного об'єкта;

- гранично допустимої маси шкідливих речовин, яка може надійти у водний об'єкт і на його водозбірну площу.

Основним принципом економічного регулювання використання, відтворення та охорони водних об'єктів є щільність водокористування.

Економічне регулювання використання, відтворення та охорони водних об'єктів передбачає створення систем:

- платежів, пов'язаних з користуванням водними об'єктами;

- фінансування відновлення та охорони водних об'єктів;

- економічного стимулювання раціонального використання, відтворення та охорони водних об'єктів. 4.1.9.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ "
 1. Тема 26. Методика розслідування екологічних злочинів.
  Законодавства про охорону атмосферного повітря: Навчальний посібник. - М., 1993. 3. Винокуров А.Ю. , Виноградов В.П. Прокурорський нагляд за виконанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Навчальний посібник. - М.: МНЕПУ, 1996. Капука П.М. Прокурорський нагляд за виконанням законодавства про охорону земель, вод і атмосферного повітря від забруднень: Навчальний посібник. - М., 1987.
 2. 17.2. Система законодавства в галузі використання і охорони природного середовища
  законодавством, законодавством про надра, тваринний світ, іншим законодавством у галузі охорони навколишнього середовища і природокористування (п. 5 ст. 2), тобто обгрунтовано розглядає законодавство про окремі природних ресурсах підгалузями законодавства про охорону навколишнього середовища. На відміну від інших законів він не тільки стосується всіх природних ресурсів, а й встановлює загальні
 3. 1. Бернська конвенція
  принципи, так і спеціальні мінімальні стандарти охорони авторських прав. У число загальних принципів входять: 1) охорона авторського права без будь-яких формальностей; 2) національний режим охорони; 3) національна незалежність охорони авторських прав. Що означає, що реєстрація охорони авторського права в різних країнах не залежить від охорони в країні його походження. Спеціальні принципи,
 4. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Основні ознаки, принципи стратегії. 12. Поняття про природних продуктивних силах. 13. Класифікація ПР: природна (генетична); екологічна (за ознаками вичерпності і відновлюваних); із взаємин видів використання. 14. Класифікація ПР: по можливості господарського використання; приватнікласифікації. 15. Сутність антропогенного впливу. Антропогенне
 5. Коефіцієнти екологічної ситуації
  основних річок Басейни морів і основних річок Значення Коефіцієнти 1 2 Басейн Балтійського моря Басейн р.. Неви Карельська республіка 1.04-1.22 Ленінградська область 1.11-1.91 Новгородська область 1.11-1.17 Псковська область 1.11-1.13 Тверська область 1.04-1.12 Інші річки басейну Балтійського моря 1.04 Басейн Каспійського моря Басейн р.. Волги Вологодська область 1.13-1.14 Новгородська область
 6. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  державним страхуванням громадян та іншими заходами. Законодавством встановлені обов'язки громадян: брати участь в охороні навколишнього середовища, дотримуватися норм природоохоронного законодавства та інші заходи. Участь юридичних осіб у екологічних правовідносинах передбачає виконання ними цілого ряду природоохоронних заходів. Так, при розміщенні підприємств забезпечується
 7. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  державної стратегії РФ з охорони навколишнього середовища і забезпечення, сталого розвитку ». 23 листопада 1995 вступив в дію Федеральний закон «Про екологічну експертизу», а 26 лютого 1996 Уряд РФ Постановою № 168 затвердило «Положення про ліцензування окремих видів діяльності в галузі охорони навколишнього середовища». Регулювання окремих аспектів
 8. 3. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності
  законодавство про суміжні права даній вимозі Угоди ТРІПС відповідає, так як термін охорони прав виробників, так само як і інших власників суміжних прав, становить 50 років
 9. А. Введення
  основних інституту міжнародного рівня та ряд регіональних організацій. Основними міжнародними організаціями є Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та Світова організація торгівлі (СОТ). Найважливішою серед регіональних організацій є Європейський союз. Ці організації виконують дуже важливі функції. ВОІВ та СОТ відповідають за складання та перегляд основних
 10. Контрольні питання
  основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому основні особливості об'єктів екологічних правовідносин у
 11. загpязненной ПОВІТРЯНІЙ сpедой гоpодов
  основного технологічного обладнання та вдосконаленні технологічних процесів підприємств, що в свою чергу, не сприяє захисту атмосферного повітря від забруднення. У результаті цього существенен не тільки загальний викид забруднюючих речовин, але і його різноманітний якісний склад. В даний час Держкомстатом Росії у зведених підсумки на республіканському рівні виділяються
 12. 14.3. Екологічне право
  державній політиці в галузі екологічної освіти в Республіці Башкортостан "Прийнятий Госсобра-ням РБ 14.01. 97 р. Визначає порядок ведення екологічної освіти Закон РБ "Про охорону атмосферного повітря" Прийнятий Госсобра-ням РБ 3.02. 98 р. Регулює відносини у галузі охорони атмосферного повітря Закон РБ "Про відходи виробництва і споживання" Прийнятий Госсобра-ням РБ 30.11.
 13. М. Термін дії патентної охорони
  законодавству, патент на винахід діє протягом 20 років. Зазначений строк починає текти з дати надходження заявки в Патентне відомство РФ, т. Е. з дати пріоритету. Оскільки певний час іде на проведення експертизи заявки, реальний термін дії патентної охорони дещо менше. Патентний закон РФ не передбачає можливості продовження терміну патентної охорони яких
 14. 12.5. Забруднення атмосфери
  атмосферного повітря в РБ є: А) нафтопереробна і нафтохімічна промисловість; Б) хімічна промисловість; В) транспорт; Г)
 15. 49. Конституційні обов'язки громадян
  основні обов'язки людини і громадянина, які носять загальний характер, не залежать від конкретного правового статусу особи, закріплюються на вищому конституційному рівні. До таких обов'язків віднесені ті, здійснення яких забезпечує нормальне функціонування самої держави, а тим самим і життєдіяльність суспільства. Причому залежно від своєї специфіки одні обов'язки
 16. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ЛІСІВ
  принципів сталого управління лісами та збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах на основі науково обгрунтованого, багатоцільового використання. Державне управління в галузі використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів грунтується на
 17. Д. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі
    принцип державного устрою. Але НАФТА (Північноамериканська угода про свободу торгівлі) значно слабкіше документів ЄС в питаннях охорони інтелектуальної власності. У цій Угоді не передбачені повноваження Асоціації видавати свої директиви, а також створення централізованих патентного бюро і бюро по товарних знаках. У договорі про створення Асоціації не передбачена
 18.  З. Питання взаємин "роботодавець-працівник" в області охорони комерційної таємниці
    галузі охорони комерційної
 19. 2. Продовження терміну охорони авторським правом до 70 років
    основні посилки. Перша полягає в тому, що Директива вимагає застосування заходів впливу до країн, які дотримуються 50-річного терміну охорони. Прімененіе.мер впливу передбачається і ст. 7 (8) Бернської конвенції, яка говорить, що: "У будь-якому випадку термін визначається законом країни, в якій вимагається охорона; однак якщо законодавством цієї країни не передбачено інше, цей
 20.  1. Поняття та принципи державної служби2. Поняття і класифікація державної должностей3. Поняття державних службовців, їх основні права та обо-занності4. Проходження державної служби5. Заохочення і відповідальність державних служащіх6. Муніципальна службаН / а ФЗ від 5 липня 95 р. "Про основи державної служби РФ" СЗ РФ 95 р., № 31Федеральний закон від 8 січня 98 р. "Про основи муніципальної служби в РФ" СЗ РФ 98р., № 2Закон "Про держ. службі у Воронезькій області "від 29 лютого 96 р., Комуна, 96 р. № 19-20 мартаЗакон" Про муніципальної службі в Злодій. області "від 15 квітня 96г.
    основні права і обов'яз-занності4. Проходження державної служби5. Заохочення і відповідальність державних служащіх6. Муніципальна службаН / а ФЗ від 5 липня 95 р. "Про основи державної служби РФ" СЗ РФ 95 р., № 31Федеральний закон від 8 січня 98 р. "Про основи муніципальної служби в РФ" СЗ РФ 98р., № 2Закон "Про держ. службі у Воронезькій області "від 29 лютого 96 р., Комуна, 96 р. №
© 2014-2022  ibib.ltd.ua