Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія міста і регіону → 
« Попередня Наступна »
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005 - перейти до змісту підручника

12.5. Забруднення атмосфери

Забруднення атмосфери відноситься до числа факторів, найбільш небезпечних для здоров'я людини. В атмосферу потрапляють сотні речовин, які відсутні в природі. Екологи налічують близько 2000 забруднювачів атмосфери.

Смог - туманна завіса над промисловими підприємствами та містами, утворена з газоподібних відходів, в першу чергу діоксиду сірки. Передумовами для формування смогу є безвітряна тиха погода, що сприяє накопиченню вихлопних газів транспорту та викидів з невисоких труб.

У деяких випадках з двох або декількох відносно безпечних речовин, викинутих в атмосферу, під впливом сонячного світла можуть утворитися отруйні сполуки.

Якщо прийняти за одиницю забрудненість повітря над океаном, то над селами вона вища в 10 разів, над невеликими містами - в 35, а над великими містами і промисловими об'єктами - в 150 разів. Товщина шару забрудненого повітря над містом становить 1,5-2 км.

На рис. 18 наведено дані про внесок провідних галузей промисловості і транспорту в забруднення атмосфери в РБ. Головними вкладниками у забруднення атмосфери є транспорт, нафтопереробна і нафтохімічна промисловість, електроенергетика, нафтовидобувна і хімічна промисловість.

Тест для самоконтролю до розділу 12.5

1.

Товщина забрудненого шару атмосфери над р. Уфою становить:

А) 100 м; Б) 500 м; В) 1000 м; Г) 1500 м і більше.

2. Головною причиною утворення смогу над містом є:

А) безвітряна погода; Б) відсутність озеленення;

В) автомобільний транспорт; Г) промислові підприємства.

3. Головними винуватцями забруднення атмосферного повітря в РБ є:

А) нафтопереробна і нафтохімічна промисловість;

Б) хімічна промисловість; В) транспорт; Г) електроенергетика.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.5. Забруднення атмосфери "
 1. ДОДАТОК 35 Коефіцієнт значущості Z i при виконанні дорожніх робіт
  атмосфери відпрацьованими газами - 0,8 0,8 0,7 0,7 0 , 8 6. Забруднення атмосфери пилом - 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 7. Забруднення атмосфери виділеннями в'яжучих матеріалів та матеріалів на їх основі - 1,0 1,0 - 8. Забруднення атмосфери виділеннями плівкоутворюючих матеріалів - 0,7 --- 9. Забруднення природного середовища протиожеледними засобами --- 1,0 - 10. Забруднення природного середовища
 2. 11.3. Забруднення атмосфери і води
  забруднення є транспорт і промислові підприємства. Наведемо дані про рівень забруднення атмосфери різних міст республіки (табл. 10) Таблиця 10 Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу у містах РБ («держдоповідей ...», 2003) Місто Викиди загальний обсяг, тис. т на 1 людину на 1 га території Уфа 346 , 3 0,331 4,526 Стерлітамак 86,6 0,328 8,656 Салават 8,2
 3. 3.2 Оцінка збитку від забруднення атмосфери
  забруднень в атмосферу У, визначаться за формулою руб (3.2) У = у-8-F - M рік де У - оцінка збитку; Y - константа, що визначає вартість умовної тонни викидів, руб. / усл.т.; 5 - показник відносної небезпеки забруднення атмосферного повітря над територіями різного типу; f - поправка , що враховує характер розсіювання домішок в атмосфері; M наведена
 4. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
  забруднення є повернення в природу великої кількості відходів, які утворюються в процесі виробництва і споживання людського суспільства. Забруднення землі відбувається в результаті нераціонального природокористування під час ведення сільськогосподарських робіт, порушення землі в процесі будівництва і гірських виробок. Забруднення вод відбувається в результаті скидання в річки,
 5. 10.9. Сільськогосподарське забруднення
  забруднення - це привнесення в середовище токсичних хімічних сполук або патогенних мікроорганізмів в результаті сільськогосподарського виробництва. Основними джерелами цього забруднення є пестициди, добрива, тваринницькі стоки. Забруднення грунту пестицидами і їх залишками збіднює її живе населення і тим самим уповільнює процес кругообігу поживних елементів при
 6. 2.4.2. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел
  забруднення і підсумовування отриманих творів за видами забруднюючих речовин. f П => С. -М Г руб] при М <М. н.атм / j нл.атм. VrJ Ч ^ г ^. Атм-нл, нл.атм i = lf \ атм-н.г.атм V У, (2.25) де i-вид забруднюючої речовини (i = 1, 2, 3, ..., n); П атм - плата за викиди забруднюючих речовин в розмірах, що не перевищують гранично допустимі нормативи викидів, руб;
 7. 12.3. Класифікація забруднюючих речовин та екологічні нормативи
  забруднення атмосфери, води і грунту є головною причиною негативного впливу підприємств на навколишнє середовище. Забруднюючі речовини різняться за ступенем небезпеки для здоров'я людини. У нашій країні прийнята наступна класифікація: I клас - особливо небезпечні речовини, наприклад, ртуть, бенз (а) пірен, оксиди хрому; II клас - небезпечні речовини, наприклад, хлор,
 8. 3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні
  забрудненням, вираженим через умовний комплексний показник (ПЗ), що об'єктивно відображає стан якості атмосферного повітря і спрощує принцип його використання в практичних розрахунках. Оцінка збитків будується на залежності економічних втрат від тимчасової втрати працездатності у зв'язку із захворюваністю населення від забруднення атмосфери. Спочатку методом рахунку визначається збиток від
 9. 9.1 Охорона атмосфери Загальна постановка задачі.
  Забруднення включає території трьох типів: територію промислового підприємства - 60%; приміські зони відпочинку - 30%; курорти - 10%. 2. Обсяг газопилових викидів 200 млн.м / рік. 3. Склад і концентрація, г / м3, забруднювачів у газопилових викидах: вугільна зола 14,7, кам'яновугільна пил 0,3, сірчистий ангідрид 7,6, окис вуглецю 0,7, 4. Газопилові викиди направляються в
 10. 2.4.1. Загальні установки з оплати забруднення навколишнього середовища викидами, скидами, твердими відходами
  забруднення навколишнього природного середовища ». Радам Міністрів республік, що входять до складу Російської Федерації, адміністрації країв, областей ставиться в обов'язок із залученням місцевих природоохоронних органів провести цю постанову в життя, у практику роботи, тобто встановити порядок застосування часових нормативів всіма підприємствами, незалежно від їх відомчого підпорядкування, і в
 11. 3.6 Оцінка збитку від забруднення грунтів і земель
  забруднення земель визначаються виходячи з витрат на проведення повного обсягу робіт з очищення забруднених земель. У разі неможливості оцінити зазначені витрати, розміри збитку від забруднення земель розраховуються за такою формулою У = I (Не - 5,. - KBI - K3I - КЕ1 - Кл - K0) + (КВ, - 5,. - дх), (3.29) i = 1 де У - розмір збитку від деградації грунтів і земель (тис.руб.); НС -
 12. 11.9. Мегаполіси світу і концепція екосіті
  забруднення і т.д.). Як протест проти тенденції зростання мегаполісів з'явилася популярна (особливо у представників зеленого руху, що стоять на позиціях консервационизм, див. розділ 13.3) концепція-гіпотеза про так званий екосіті - ідеальному екологічному місті. Екосіті - це місто, яке знаходиться в рівновазі з навколишнім середовищем. У такому місті всі будівлі невисокі,
 13. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  забруднення атмосфери і вод відходами
 14. 3.1. Збиток від забруднення навколишнього природного середовища
  забруднення) виступають: 1) населення; 2) споруди житлово-комунального господарства; 3) сільськогосподарські угіддя; 4) лісові ресурси; 5) елементи основних фондів промисловості і транспорту; 6) рибні ресурси; 7) рекреаційні ресурси. Забруднення навколишнього природного середовища викликає такі негативні наслідки: - збільшення захворюваності та травматизму населення,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua