Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія міста і регіону → 
« Попередня Наступна »
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005 - перейти до змісту підручника

10.9. Сільськогосподарське забруднення

Сільськогосподарське забруднення - це привнесення в середовище токсичних хімічних сполук або патогенних мікроорганізмів в результаті сільськогосподарського виробництва. Основними джерелами цього забруднення є пестициди, добрива, тваринницькі стоки. Забруднення грунту пестицидами і їх залишками збіднює її живе населення і тим самим уповільнює процес кругообігу поживних елементів при розкладанні органічних залишків. Попадання пестицидів в їжу може викликати важкі захворювання людини. У РБ сільськогосподарські продукти найбільш часто виявляються забрудненими пестицидами групи 2,4-Д.

З фосфорними добривами у грунт і сільськогосподарську продукцію можуть потрапляти і накопичуватися в значних кількостях важкі метали (кадмій, кобальт, цинк). Важкі метали (особливо свинець) забруднюють грунти уздовж доріг в результаті вихлопів транспорту, що працює на етилованому бензині.

(В Башкортостані використання етилованого бензину заборонено.)

Сільськогосподарське забруднення середовища (в першу чергу, водойм - річок і озер, а також грунтових вод) тваринницькими стоками, особливо від свинарських комплексів, представляє не меншу небезпеку, ніж промислове і побутове забруднення, так як великий відгодівельний комплекс (в 100 тисяч голів) забруднює середовище так само, як місто з населенням в 200 тисяч чоловік.

Небезпека як джерела забруднення являють гноєсховища комплексів з відгодівлі великої рогатої худоби, часто недостатньо обладнані і накопичують величезну кількість рідкого (бесподстилочного) гною.

Великої шкоди здоров'ю людини може нанести забруднення сільськогосподарських продуктів нітратами.

Певну небезпеку становить біологічне забруднення, джерелом якого можуть стати трупи сільськогосподарських тварин.

Тому їх або захоронюють в глибоких скотомогильниках, або переробляють на спеціальних підприємствах. Там при високій температурі хвороботворні мікроорганізми гинуть, а з тваринної маси отримують жир для виробництва мила, сировина для шкіряної промисловості, кормові добавки.

Тест для самоконтролю до розділу 10.9

1. Який вид забруднення відноситься до сільськогосподарського?

А) забруднення грунту пестицидами;

Б) забруднення грунту важкими металами (домішками до добрив);

В) забруднення водойм гнойовими стоками;

Г) вірні всі відповіді.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.9. Сільськогосподарське забруднення "
 1. ДОДАТОК 35 Коефіцієнт значущості Z i при виконанні дорожніх робіт
  № п / п Найменування оцінюваних параметрів Коефіцієнт значущості при виконанні робіт Підготовчі роботи Спорудження земляного полотна Пристрій дорожнього одягу Ремонт автомобіль-них доріг Утримання автомобільних доріг Розробка кар'єрів, видобуток і транспортування 1. Ерозійна стійкість 0,9 0,9 - 0,8 - 1,0 2. Стан рослинності 1,0 0,9 - 0,8 - 3. Шумовий вплив 0,8 0,7
 2. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
  сільськогосподарських робіт, порушення землі в процесі будівництва і гірських виробок. Забруднення вод відбувається в результаті скидання в річки, озера і моря стічних вод. Забруднення Світового океану відбувається під час попадання у води нафти і нафтопродуктів. Вважається, що 1/3 поверхні Світового океану покрита масляною плівкою. Забруднення атмосфери відбувається в результаті згоряння
 3. 3.6 Оцінка збитку від забруднення грунтів і земель
  сільськогосподарських земель, який визначається згідно пріл.13. Вартість земель міст і населених пунктів визначаються-* ється органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації; Si - площа забруднених земель (га); KBi - коефіцієнт перерахунку залежно від періоду часу з відновлення забруднених сільськогосподарських земель, який визначається згідно з дод. 14; К
 4. 10.2. Агроекологія та її завдання
  сільськогосподарського використання земель для отримання рослинницької і тваринницької продукції при збереженні сільськогосподарських ресурсів (грунтів, природних кормових угідь, гідрологічних характеристик агроландшафтів), біологічного різноманіття і при одночасному захисті від сільськогосподарського забруднення навколишнього середовища та виробленої сільськогосподарської продукції (табл.
 5. 3.1. Збиток від забруднення навколишнього природного середовища
  сільськогосподарські угіддя; 4) лісові ресурси; 5) елементи основних фондів промисловості і транспорту; 6) рибні ресурси; 7) рекреаційні ресурси. Забруднення навколишнього природного середовища викликає такі негативні наслідки: - збільшення захворюваності та травматизму населення, тобто зниження його працездатності, і в результаті цього падіння продуктивності праці
 6. Селянство
  сільськогосподарських виробників, які ведуть індивідуальне господарство силами своєї сім'ї і власними засобами виробництва. Селянство складає більше половини населення земної кулі. В результаті колективізації сільського господарства в 30-ті роки в СРСР було практично лик-відіровано селянство і на його місці створено новий клас робітників сільськогосподарських підприємств - колгоспів і
 7. II Взаємозв'язок економічних і екологічних проблем
  сільськогосподарського призначення, а також вимагає величезних витрат на зберігання, захоронення, знищення відходів тощо Очевидно, що для виходу з економічної кризи необхідно вишукати можливості і засоби для вирішення екологічних проблем, тобто вирішувати ці проблеми в комплексі. Взаємозв'язок економічних і екологічних проблем можна проілюструвати рядом прикладів. Так,
 8. 2. Поняття договору контрактації
  сільськогосподарської продукції зобов'язується передати вирощену (зроблену) їм сільськогосподарську продукцію покупцю-заготівельникові, в якості якого виступає особа, яка здійснює закупівлі такої продукції для переробки та продажу, а заготівельник зобов'язується оплатити отриману сільськогосподарську продукцію (п. 1 ст. 535 ЦК). Цей договір - БЕЗОПЛАТНО, консенсусний, взаємний
 9. 9.3 Оцінка еколого-економічної ефективності витрат на рекультивацію порушених земель Загальна постановка задачі.
  Сільськогосподарському та лісо-господарському освоєнню. 3. Тип порушених земель 6. 4. Тривалість технічного етапу рекультивації становить 2 роки. Рішення: У рішенні завдання використовуються таблиці додатку 28. 1. Для даного типу порушених земель, що визначається по (табл. 2) знаходимо величину предотвращенного економічного збитку за рік використовуючи (табл. 5) П = 65 руб / га
 10. 10.4. Удосконалення структури землекористування та регулювання поголів'я худоби
  сільськогосподарського використання та худоби встановлюється не тільки відповідно до вимог економіки, а й з урахуванням вимоги збереження агроресурсів. Для помірної зони співвідношення площі ріллі, луків і лісів має становити 1:1:1 (хоча в умовах рівнинного рельєфу частка ріллі може бути дещо більше, а при горбистому рельєфі - менше), поголів'я худоби повинно відповідати
 11. 3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні
  забрудненням, вираженим через умовний комплексний показник (ПЗ), що об'єктивно відображає стан якості атмосферного повітря і спрощує принцип його використання в практичних розрахунках. Оцінка збитків будується на залежності економічних втрат від тимчасової втрати працездатності у зв'язку із захворюваністю населення від забруднення атмосфери. Спочатку методом рахунку визначається збиток від
 12. 3.2 Оцінка збитку від забруднення атмосфери
  забруднень в атмосферу У, визначаться за формулою руб (3.2) У = у-8-F - M рік де У - оцінка збитку; Y - константа, що визначає вартість умовної тонни викидів, руб. / усл.т.; 5 - показник відносної небезпеки забруднення атмосферного повітря над територіями різного типу; f - поправка, що враховує характер розсіювання домішок в атмосфері; M наведена
 13. XVTII. Судово-екологічна експертиза
  забруднення навколишнього середовища для даної місцевості, перевищення якого становить небезпеку для здоров'я населення та якісного стану середовища при одночасній діяльності певних підприємств району? 2. Якими можуть бути гранично допустимі викиди шкідливих речовин у водойми, атмосферне повітря, грунт, інші шкідливі впливи на природне середовище даними
© 2014-2022  ibib.ltd.ua