Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

3.6 Оцінка збитку від забруднення грунтів і земель

Розміри збитків від забруднення земель визначаються виходячи з витрат на проведення повного обсягу робіт з очищення забруднених земель. У разі неможливості оцінити зазначені витрати, розміри збитку від забруднення земель розраховуються за такою формулою

У = I (Не - 5,. - KBI - K3I - КЕ1 - Кл - K0) + (КВ, - 5,. - дх), (3.29)

i = 1

де У - розмір збитку від деградації грунтів і земель (тис.руб.);

НС - норматив вартості сільськогосподарських земель, який визначається

згідно пріл.13. Вартість земель міст і населених пунктів визначаються-

*

ється органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;

Si - площа забруднених земель (га);

KBi - коефіцієнт перерахунку залежно від періоду часу з відновлення забруднених сільськогосподарських земель, який визначається згідно з дод. 14;

К - коефіцієнт перерахунку в залежності від ступеня забруднення земель, який визначається згідно з дод. 15, 16, 17;

Кеi - коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості території, який визначається згідно з дод. 18;

- коефіцієнт перерахунку в залежності від глибини забруднення земель, який визначається згідно з дод. 19;

КО - коефіцієнт для особливо охоронюваних територій, який визначається згідно з дод. 20;

Дх - річний дохід з одиниці площі (тис.руб.), Який визначається згідно з дод. 14. При розрахунку розмірів збитку від деградації грунтів і земель, завданої їх власнику, враховується втрата щорічного доходу (Д х), який обчислюється за фактичними обсягами виробництва в натуральному вираженні в середньому за 5 років і цінами, що діють на момент визначення розмірів шкоди.

Розмір щорічного доходу розраховується залученням дан-них податкових інспекцій і в необхідних випадках коректується в розрахунку на майбутній період у відповідності зі сформованими темпами інфляції.

Ступінь забруднення земель характеризується п'ятьма рівнями: допустимим (1 рівень), слабким (2), середнім (3), сильним (4), і дуже сильним (5). Під допустимим рівнем забруднення розуміється вміст у грунті хімічних речовин, що не перевищує їх гранично допустимих концентрацій (ГДК), або орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) (прилож. 21, 22, 23). При допустимому рівні забруднення коефіцієнт у формулі (К3) прирівнюється до 0, тоді У = 0. Отже плата не стягується. Вміст у грунті хімічних речовин відповідне різним рівням забруднення, наведеного в дод. 24.

У разі відсутності у додатку 24 хімічних речовин, забруднили землі, збиток від забруднення розраховується також за формулою (3.29), однак при цьому коефіцієнт К3 знаходиться на підставі даних дод. 25, 26 і формули

C

ZC = ^ ^ EL, (3.30)

СФ0Н

де Сфакт - фактичний вміст токсиканта в грунті ;

СФ0Н - значення регіонально-фонового вмісту в грунті токсиканта.

Під регіонально-фоновим вмістом хімічних речовин розуміється їх вміст у грунтах територій, що не випробовують техногенного навантаження.

За відсутності в пріл.26 даних по фоновому вмісту в грунтах неорганічних хімічних речовин фон береться як середньо-регіональний для незабрудненої території і затверджується Мінприроди Росії; для органічних сполук їх фонове вміст у грунтах прирівнюється до 0, 1 ГДК.

Розміри збитків від забруднення земель несанкціонованими звалищами відходів визначається за формулою У = X (HA, xMI xКЕ.X 25xK3), (3.31)

i = 1

де У - те ж, що й у формулі (3. 29);

HAi - норматив плати за захаращення земель 1 тонною (куб.м) відходів i-го

виду (грн.), що визначається згідно пріл.27. Клас небезпеки токсичних відходів в пріл.27 визначається згідно з "Тимчасовому класифікатору токсичних промислових відходів та Методичних вказівок щодо визначення класу небезпеки токсичних промислових відходів» 2;

Mi - маса (об'єм) відходів i-го виду (т.куб.м.);

КЕ, - коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості території i-го економічного району згідно прілож.28;

25 - підвищувальний коефіцієнт за забруднення земель відходами несанкціонованих звалищ;

К - те ж, що й у формулі (3.29).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.6 Оцінка збитку від забруднення грунтів і земель "
 1. 2. Правові екологічні вимоги
  оцінки впливу на навколишнє середовище Її метою є запобігання або пом'якшення господарської діяльності на навколишнє середовище та пов'язаних з нею соціальних, економічних та інших наслідків. Оцінка проводиться особою, відповідальною за проект, в кілька етапів: - проведення попередньої оцінки і складання технічного завдання на її проведення; - проведення досліджень і
 2. Еколого-економічні терміни при вивченні курсу «Природокористування»
  оцінки та прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом антропогенного впливу. НООСФЕРА - «сфера розуму», вища стадія розвитку біосфери, пов'язана з виникненням і розвитком у ній людства, коли його розумна діяльність стає визначальним фактором глобального розвитку. Озонова діра - значний простір в озоносфері з помітно зниженим вмістом
 3. 1.3. Показники ефективності природокористування і охорони природи
  оцінка соціальних результатів у грошовій формі. Наприклад, можна визначити приріст валового продукту і національного доходу в результаті збільшення періоду активної діяльності населення, але не можна в грошовій формі визначити соціальні результати підтримання екологічної рівноваги, морального вдосконалення людини і т.п. Соціальний результат, який можна виразити в грошовій формі,
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  оцінці. Поняття державності. Ось чому, враховуючи саме динаміку Російської держави, його розвиток, його своєрідність, стає необхідним ввести в теорію держави і застосувати в юридичній та інших суспільних науках поняття російської державності. Це поняття виявляється вкрай необхідним на сучасному етапі наукового знання, коли виникає завдання теоретичного
 5. 3.2. Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території
  оцінками фахівців, становить 28,5 трильйонів доларів, що в 6,5 рази більше, ніж у США або КНР і в 2,5 рази більше, ніж їх доводиться на одного жителя Землі. Потенційні запаси оцінюються в 140 - 190 трильйонів доларів. Величезний в Росії потенціал сільськогосподарських і міських територій - близько 22 трлн. доларів. Земельна площа Росії в 2001 р. склала 1709,8 млн. га, в тому числі
 6. 1. Поняття і джерела екологічного права
  оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті »,« Про транскордонний вплив промислових аварій », Конвенція з морського права та ін Найбільш поширеним і широко відомим видом внутрішньодержавних договорів є договори між Російською Федерацією та суб'єктами Російської Федерації про розмежування предметів ведення і повноважень. На даний момент
 7. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  оцінки ресурсів, щодо складання кадастрів корисних копалин. У додатку 2 є відомості про класифікацію природних ресурсів за джерелами і розташуванню. Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. Мається класифікація природних ресурсів. Розглядається структура енергоспоживання, система енергозбереження. Визначено шляхи розвитку альтернативних джерел енергії. В
 8. 5. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ нагромаджувачів промислових відходів
  оцінка відводиться під складування території, витрати на рекультивацію земель та відшкодування різних видів збитків від забруднення: економічного, соціального, екологічного. При відвальної господарстві складування «чергами» і не обумовленому загальному терміні його експлуатації сукупні витрати потрібно підраховувати умовно за нескінченно тривалої період з приведенням окремих складових витрат
 9. 2.2 Плата за землю
  оцінки якості земель i-того виду для j-того регіону сільсько-та господарських угідь, який залежить від регіону розташування ділянки землі, від виду сільськогосподарських угідь і від величини Y Rj min - залежить від регіону розглянутого ділянки землі і від величин уі E. Норматив плати за землю лісового фонду визначається за формулою руб / га (2.8) Rф = R Фе л ф j л ф рік де
 10. 1.4 Перспективи розвитку економіки природокористування та природоохорони Удосконалення екологічного механізму природокористування
  оцінку природних ресурсів; систему екологічного страхування. Основою Емппу має бути потужна і динамічна фінансова база. У кредитно-фінансовій системі необхідно створити нові структури, які дозволяли б здійснювати як суто фінансові операції, так і функції об'єднання засобів різних екологічних фондів, підприємств і організацій, а також функції контролю за витрачанням
© 2014-2022  ibib.ltd.ua