Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.4.2. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел

Плата за викиди забруднюючих речовин в розмірах, що не перевищують встановлені природопользователю гранично допустимі нормативи викидів визначається шляхом множення відповідних ставок плати на величину забруднення і підсумовування отриманих творів за видам забруднюючих речовин.

f

П => С. -М Г руб] при М <М.

н.атм / j нл.атм. VrJ Ч ^ г ^. Атм-нл,

нл.атм

i = l

f \

атм-н.г.атм

V У

, (2.25)

де i-вид забруднюючої речовини (i = 1, 2, 3, ..., n);

П атм - плата за викиди забруднюючих речовин в розмірах, що не перевищують гранично допустимі нормативи викидів, руб;

Сп i атм - ставка плати за викид i-того виду забруднюючої речовини в межах, допустимих нормативів викидів, руб.;

M. А - фактичний викид i-того виду забруднюючої речовини, т;

M. А - гранично допустимий викид i-тої забруднюючої речовини, т;

С = І,. + К, (2.26)

нл. Атм бнл. Атм е.атм 'v /

де І, Н i АТМ - базовий норматив плати за викид 1 тонни i-того виду

забруднюючої речовини в розмірах, що не перевищують гранично допустимі нормативи викидів, руб.;

К

атм - коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості атмосфери в даному регіоні.

Плата за викиди забруднюючих речовин, у межах встановлених лімітів визначається шляхом множення відповідних ставок плати за різницю між лімітними і гранично допустимими викидами забруднюючих речовин і підсумовування отриманих творів за видами забруднюючих речовин:

Пл.атм ^ ^ Сл.1.атм (М'1. атм ^ ^ Hi / атм) [. Ру6 ^, С \

(2.27)

при М. <М. <М.

Г н.г.атм г.атм лл.атм

V У де i - вид забруднюючої речовини (i = 1,2,3, ... . n);

Пл. атм - плата за викиди забруднюючих речовин в межах встановлених лімітів, руб.;

Сл i атм - ставка плати за викид i-того виду забруднюючої речовини в межах встановленого ліміту, руб.;

Мi атм - фактичний викид i-того виду забруднюючої речовини, т;

М.

Атм - гранично допустимий викид i-тої забруднюючої речовини,

т;

М - викид i-тої забруднюючої речовини, в межах встановленого ліміту, т.;

С = Н ^. + К, (2.28)

л.1.атм олл. Атм е.атм 1 v /

де Н - базовий норматив плати за викид 1 тонни i- того виду за-

ол. i. атм

забруднюючих речовини в межах встановленого ліміту, руб.;

К - коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимо-

е..

Атм

сти атмосфери в даному регіоні.

Плата за понадлімітний викид забруднюючих речовин визначається шляхом множення відповідних ставок плати за забруднення в межах установлених лімітів на величину перевищення фактичної маси викидів над встановленими лімітами, наступного підсумовування отриманих творів за видами забруднюючих речовин і множення цих сум на п'ятикратний перевищує коефіцієнт

Пс.атм 5 ^> Сл.1.атм ((М1.атм ^ л.1.атм) [руб]

(\ при М.> М, (2.29)

i. атм л. i. атм

V У

де i - вид забруднюючої речовини (i = 1,2,3, ... n);

Пс. атм - плата за понадлімітний викид забруднюючих речовин,

руб. ;

Сл,. атм - ставка плати за викид i-того виду забруднюючої речовини в межах встановленого ліміту, руб.;

Mt атм - фактичний викид i-того виду забруднюючої речовини, т;

- викид i-тої забруднюючої речовини, в межах встановленого ліміту, т. Загальна плата за забруднення повітря визначається за формулою

П = ПВ + П + П [руб]. (2.30)

атм В.i. атм Л.1. атм ci. атм *-FJ jv /

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 2.4.2. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  розрахунки підприємства з бюджетом за податками. Фіскальні органи спробували за допомогою підзаконних актів (інструктивних листів) змінити зміст цієї норми, встановивши пріоритет розрахунків з бюджетом. Зрозуміло, що в цій суперечці відбилися протиріччя між бюджетниками (вчителі, лікарі, армія і т.д.) і виробничниками. Тепер, коли зникли обмеження на заробіток працівника, це протиріччя стало
 2. 2. Правові екологічні вимоги
  розрахунку неперевищення цих нормативів для джерел викидів забруднюючих речовин встановлюються індивідуально норматив гранично допустимого викиду, технічний норматив викиду або тимчасово узгоджений викид. Шкідливі фізичні впливи на атмосферне повітря здійснюються відповідно до індивідуально встановлюваним гранично допустимим нормативом шкідливого фізичного впливу.
 3. 2.4.3. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел
  розрахунку очікуваних умов і місця їх експлуатації (середньорічний пробіг, витрата палива або кількість мотогодин роботи на рівні 85%-й забезпеченості, використанні палива з найбільш екологічно несприятливими характеристиками і т.д.). Річна плата за транспортні засоби та інші пересувні джерела становить, тис. руб / рік за транспортний засіб (у цінах 1993 р.): Легковий
 4. 2.4.1. Загальні установки з оплати забруднення навколишнього середовища викидами, скидами, твердими відходами
  розрахунковий період. Плата природокористувачів за перевищення допустимих забруднень природного середовища визначається аналогічно, тобто як добуток відповідних нормативних значень плати за величину перевищення фактичної маси над допустимої з урахуванням коефіцієнта екологічної ситуації та екологічної значимості. У разі забруднення природного середовища без оформленого в установленому порядку
 5. Фінансове регулювання природоохоронної діяльності.
  плати за наступні види шкідливого впливу на навколишнє середовище: - викид в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел; - скидання забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні об'єкти; - розміщення відходів; - інші види шкідливого впливу (шум, вібрація, електромагнітні та радіаційні впливи тощо). Встановлено три види базових
 6. 1.2. Класифікація витрат екологічного призначення
  розрахунку, наводяться деякі методи виявлення залежності між ступенем забруднення навколишнього середовища і величиною збитку і т.п. Однак грошовий вираз збитків у різних методиках визначається по-різному: за обсягом втрат валової доданої вартості; обсягом наведених витрат на заходи з ліквідації наслідків погіршення стану компонентів довкілля та на їх відтворення;
 7. ДОДАТОК 2
  плати та знижки з урахуванням дефіцит та водних ресу рсов, руб/м3 Доплати Знижки 1 2 Березня Басейн Каспійського моря Річка Волга, канал ім. Москви 0,45 - Річка Урал 0,85 - Річка Кура 0,45 - Річки Емба, сагиз, Уіл 0,65 - Інші річки 0,05 - Басейни Чорного та Азовського морів Річки Дніпро, Кубань, Південний Буг, Інгул, Дон (без Сівши. Дінця) 0,35 - Канал Дніпро-Донбас 2,15 - Річки Приазов'я, Криму, Північно-Кримський канал,
 8. 3.2. Еколого -економічний (природно-ресурсний) потенціал території
  розрахунку на душу населення Росія займає перше місце в світі за запасами нафти, природного газу і лісовим ресурсам, друге - за запасами залізної руди, вугілля, прісної води і сельхоз. угіддям. Забезпеченість запасами дорівнює: нафти - 58,6 років, газу - 798, вугілля - 728, залізної руди - 674,2 року, ліси (без обліку приросту) - 45,8 року. Коефіцієнт фактичного освоєння загального ресурсного потенціалу в
 9. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  плати за використання природних ресурсів. Дана характеристика законодавчої бази, плати за окремі види природних ресурсів. Е.В. Гірусов і др . Екологія і економіка природокористування. Інформація з даної теми зібрана велика, але вона не систематизована, перегукується з темою 5.3. У зв'язку з цим необхідний відбір інформації безпосередньо з фінансування природоохоронних заходів.
 10. 2.4.4. Розрахунок плати за скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні джерела
  розрахунково (наприклад, за обсягом забраної води і результатами аналізу стічних вод). У таблиці базових нормативів плати запис «до фону» для зважених речовин слід відносити до умов нормування даних речовин у воді водного об'єкта і враховувати при розрахунку ПДС. Норматив плати за скидання у водні об'єкти зважених речовин розрахований без урахування природного фону цих речовин у воді
© 2014-2022  ibib.ltd.ua