Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.4.3. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел

Плата за забруднення атмосферного повітря від пересувних джерел підрозділяється на: -

плату за допустимі викиди; -

плату за викиди, що перевищують допустимі;

Питома плата за допустимі викиди забруднюючих речовин, що утворюються при використанні пересувних джерел, 1 т. різних видів палива, визначається за формулою

n

У = X ІБІл.АТМ - М.Транс. [Руб], (2.31)

i = 1

де Уї - питома плата за допустимі викиди забруднюючих речовин, що утворюються при використанні 1 т. е-того виду палива ;

i - вид забруднюючої речовини (i = 1,2,3, ... n);

е - вид палива;

Ібі i АТМ - базовий норматив плати за викид 1 тонни i-того виду забруднюючої речовини в розмірах, що не перевищують гранично допустимі нормативи викидів, руб.;

Мi ТРАНС - маса i-того виду забруднюючої речовини, що міститься в

відпрацьованих газах технічно справного транспортного засобу, що відповідає діючим стандартам і технічним умовам заводу-виробника, при використанні 1т. е-того виду палива (за даними НІАТ Мінтрансу Росії).

Як основні нормованих забруднюючих речовин для пересувних джерел розглядаються: оксиди вуглецю та азоту, вуглеводні, сажа, сполуки свинцю, діоксид сірки.

Питома плата для різних видів палива складає, руб / т або руб / тис.куб.м. (У цінах 1993р.): Бензин етилований

Бензин неетилований

АІ 93 38.0

А76, 72 26.0

АІ 93 10.0

Дизельне паливо 21.0

Стислий природний газ 9.0

А76, 72 11.0

11.0

Зріджений газ Плата за допустимі викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел визначається за формулою

«

Пі. ТРАНС. = [Руб],

І. ТРАНС. - ^ LpyfrJ, (2.32)

е = 1

де Пі ТРАНС - плата за допустимі викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел;

Т е - кількість е-того виду палива, витраченого пересувним

джерелом за звітний період, т.

За відсутності даних про кількість витраченого палива плата за викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел визначається за типами транспортних засобів, з розрахунку очікуваних умов і місця їх експлуатації (середньорічний пробіг, витрата палива або кількість мотогодин роботи на рівні 85%-й забезпеченості, використанні палива з найбільш екологічно несприятливими характеристиками і т.

д.).

Річна плата за транспортні засоби та інші пересувні джерела становить, тис. руб / рік за транспортний засіб (у цінах 1993 р.): Легковий автомобіль 2,7 Вантажний автомобіль і автобус з бензино-4, 0 вим ДВС Автомобілі, що працюють на газовому топ-1,4 ливе Вантажний автомобіль і автобус з дизель-2,5 вим ДВС Будівельно-дорожні машини та с. / х. 0,5 Техніка Пасажирський тепловоз 16,2 Вантажний тепловоз 21,4 Маневрений тепловоз 2,5 Пасажирське судно 15,0 Вантажне судно 20,0 Допоміжний флот 6,0 Плата за перевищення допустимих викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел визначається за формулою

ПСНТРАНС. = 5 Z Пн j - dj [руб] '(2.33)

j = 1

де Псн ТРАНС - плата за перевищення допустимих викидів забруднюючих

няющих речовин від пересувних джерел, руб.; j - тип транспортного засобу (j = 1, 2, ... p);

П Н. j - плата за допустимі викиди забруднюючих речовин від i виду

транспортного засобу, руб.;

dj - частка транспортних засобів j-того типу, що не відповідають стандар

там. Визначається як відношення кількості транспортних засобів, що не відповідають вимогам стандартів, до загальної кількості перевірених транс

кравців засобів.

Плата за перевищення допустимих викидів нараховується територіальними органами Мінприроди Росії за результатами контролю відповідності транспортних засобів вимогам стандартів, що регламентують вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах при експлуатації.

Контроль відповідності транспортних засобів вимогам стандартів, що регламентують вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, здійснюється органами Мінприроди Росії, Російської транспортної інспекції, Державтоінспекції, а також спеціальними організаціями, що мають дозвіл на проведення даного виду робіт.

Дані про результати щоквартальних перевірок представляються в територіальні органи Мінприроди Росії.

Частка транспортних засобів, що піддаються контролю і вибірці (окремо за видами палива), має становити% не менше:

-для підприємств з кількістю ТЗ до 20 одиниць-10 -для підприємств з кількістю ТЗ до 50 одиниць-50-для підприємств з кількістю ТЗ до 100 одиниць-30-для підприємств з кількістю ТЗ до 500 одиниць-20-для підприємств з кількістю ТЗ понад 500 одиниць-10

Якщо в результаті перевірки транспортних засобів, які не відповідають нормативним вимогам, становить понад 90% або менше 10%, то для підвищення достовірності результатів вибірку рекомендується збільшити вдвічі.

При дотриманні зазначених розмірів вибірки частка виявлених ТЗ, які не відповідають нормативним вимогам, поширюється на всю чисельність ТЗ підприємства, що знаходяться в експлуатації.

Для визначення частки ТЗ, які відповідають нормативам, не можуть прийматися результати перевірок, проведених у попередні роки.

За наявності достовірних відомостей про масу викидів забруднюючих речовин від конкретних видів пересувних джерел територіальні органи Мінприроди Росії можуть визначити плату за допустиме забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами з урахуванням цих даних.

Загальна плата за викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел визначається за формулою

ПТРАНС. = (Н.ТРАНС + ПСН.ТРАНС)) КЕ.АТМ [руб], (2-34) де КЕ АТМ - коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості атмосфери в даному регіоні.

При використанні для знешкодження відпрацьованих газів двигуна пересувного джерела нейтралізації до платежів застосовуються знижуючі коефіцієнти: для автотранспорту, що використовує неетилований бензин і газове паливо - 0.5, для решти транспортних засобів - 0.1.

Для проведення інших заходів (комплексів заходів) щодо зниження токсичності відпрацьованих газів величина плати за викид зменшується в кількість разів, відповідне підтвердженої ефективності даного заходу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4.3. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  розрахунки підприємства з бюджетом за податками. Фіскальні органи спробували за допомогою підзаконних актів (інструктивних листів) змінити зміст цієї норми, встановивши пріоритет розрахунків з бюджетом. Зрозуміло, що в цій суперечці відбилися протиріччя між бюджетниками (вчителі, лікарі, армія і т.д.) і виробничниками. Тепер, коли зникли обмеження на заробіток працівника, це протиріччя стало
 2. 2. Правові екологічні вимоги
  розрахунку неперевищення цих нормативів для джерел викидів забруднюючих речовин встановлюються індивідуально норматив гранично допустимого викиду, технічний норматив викиду або тимчасово узгоджений викид. Шкідливі фізичні впливи на атмосферне повітря здійснюються відповідно до індивідуально встановлюваним гранично допустимим нормативом шкідливого фізичного впливу.
 3. 2.4.2. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел
  плати на величину забруднення і підсумовування отриманих творів за видами забруднюючих речовин. f П => С. -М Г руб] при М <М. н.атм / j нл.атм. VrJ Ч ^ г ^. Атм-нл, нл.атм i = lf \ атм-н.г.атм V У, (2.25) де i-вид забруднюючої речовини (i = 1, 2, 3, ..., n); П атм - плата за викиди забруднюючих речовин в розмірах, що не перевищують гранично допустимі нормативи
 4. 2.4.1. Загальні установки з оплати забруднення навколишнього середовища викидами, скидами, твердими відходами
  розрахунковий період. Плата природокористувачів за перевищення допустимих забруднень природного середовища визначається аналогічно, тобто як добуток відповідних нормативних значень плати за величину перевищення фактичної маси над допустимої з урахуванням коефіцієнта екологічної ситуації та екологічної значимості. У разі забруднення природного середовища без оформленого в установленому порядку
 5. Фінансове регулювання природоохоронної діяльності.
  Плати за наступні види шкідливого впливу на навколишнє середовище: - викид в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел; - скидання забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні об'єкти; - розміщення відходів; - інші види шкідливого впливу (шум, вібрація, електромагнітні та радіаційні впливи тощо). Встановлено три види базових
 6. 1.2. Класифікація витрат екологічного призначення
  розрахунку, наводяться деякі методи виявлення залежності між ступенем забруднення навколишнього середовища і величиною збитку і т.п. Однак грошовий вираз збитків у різних методиках визначається по-різному: за обсягом втрат валової доданої вартості; обсягом наведених витрат на заходи з ліквідації наслідків погіршення стану компонентів довкілля та на їх відтворення;
 7. ДОДАТОК 2
  плати та знижки з урахуванням дефіцит та водних ресу рсов, руб/м3 Доплати Знижки 1 2 3 Басейн Каспійського моря Річка Волга, канал ім. Москви 0,45 - Річка Урал 0,85 - Річка Кура 0,45 - Річки Емба, сагиз, Уіл 0,65 - Інші річки 0,05 - Басейни Чорного та Азовського морів Річки Дніпро, Кубань, Південний Буг, Інгул, Дон (без Сівши. Дінця) 0,35 - Канал Дніпро-Донбас 2,15 - Річки Приазов'я, Криму, Північно-Кримський канал,
 8. 3.2. Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території
  розрахунку на душу населення Росія займає перше місце в світі за запасами нафти, природного газу і лісовим ресурсам, друге - за запасами залізної руди, вугілля, прісної води і сільгосп. угіддям. Забезпеченість запасами дорівнює: нафти - 58,6 років, газу - 798, вугілля - 728, залізної руди - 674,2 року, ліси (без обліку приросту) - 45,8 року. Коефіцієнт фактичного освоєння загального ресурсного потенціалу в
 9. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  плати за використання природних ресурсів. Дана характеристика законодавчої бази, плати за окремі види природних ресурсів. Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. Інформація з даної теми зібрана велика, але вона не систематизована, перегукується з темою 5.3. У зв'язку з цим необхідний відбір інформації безпосередньо з фінансування природоохоронних заходів.
 10. 2.4.4. Розрахунок плати за скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні джерела
  розрахунково (наприклад, за обсягом забраної води і результатами аналізу стічних вод). У таблиці базових нормативів плати запис «до фону» для зважених речовин слід відносити до умов нормування даних речовин у воді водного об'єкта і враховувати при розрахунку ПДС. Норматив плати за скидання у водні об'єкти зважених речовин розрахований без урахування природного фону цих речовин у воді
© 2014-2022  ibib.ltd.ua