Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.4.4. Розрахунок плати за скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні джерела

Плата за викиди забруднюючих речовин в розмірах, що не перевищують встановлені природопользователю гранично допустимих нормативів викидів, визначається шляхом множення відповідних творів за видами забруднюючих речовин:

n

Пн ВОД. = 1 Сп л.ВОД.М1.ВОД, [руб] i = 1

(і ^ гж Л (2-35)

при М.ВОД. ^ МН.г.ВОД.,

VJ

де i - вид забруднюючої речовини (i = 1,2,3, ... n);

ПН ВОД - плата за викиди забруднюючих речовин в розмірах, що не перевищують гранично допустимі нормативи скидів, руб.;

Сі i ВОД - ставка плати за скидання г-того виду забруднюючої речовини в межах, допустимих нормативів скидів, руб.;

Mi вод - фактичний скид i-того виду забруднюючої речовини, т;

Мі i ВОД - гранично допустимий скидання i-тої забруднюючої речовини,

т.;

СІ л.води. = Ібі л.ВОД.КЕл .. ВОД., (2.36)

де Ібі i ВОД - базовий норматив плати за скидання 1т. i-того виду забруднюючої речовини в розмірах, що не перевищують гранично допустимі нормативи скидів, руб.;

До е ВОД - коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості поверхневого водного об'єкта.

Плата за скиди забруднюючих речовин у межах встановлених лімітів визначається шляхом множення відповідних ставок плати за різницю між лімітними і гранично допустимими скидами забруднюючих речовин і підсумовування отриманих творів за видам забруднюючих речовин:

Пл. ВОД S Сл л.води .. ВОД. МІЛ.ВОД. j [руб]

(2.37)

ПРИ МІЛ.ВОД. <МГ.ВОД. ^ МЛ.Г.ВОД.

Пл i вод - плата за скиди забруднюючих речовин у межах встановлених лімітів;

СЛ {вод - ставка плати за скидання i-того виду забруднюючої речовини в межах встановленого ліміту, руб.;

М

ВОД - фактичний скид i-того виду забруднюючої речовини, т; МІ i вод - гранично допустимий скид i-тої забруднюючої речовини,

т;

Мл i вод - гранично допустимий скид i-тої забруднюючої речовини, в межах встановленого ліміту, руб. ;

С - Н К

^ ЛI.ВОД. _ П БЛI.ВОД ^ Е.ВОД., (2.38)

де І - базовий норматив плати за скидання 1т. i-того виду загряз

няющая речовини в межах встановленого ліміту, руб.

;

КЕ ВОД - коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості поверхневого водного об'єкта.

Плата за понадлімітний скид забруднюючих речовин визначається шляхом множення відповідних ставок плати за забруднення в межах встановлених лімітів на величину перевищення фактичної маси скидів над встановленими лімітами, наступного підсумовування отриманих творів за видами забруднюючих речовин і множення цих сум на п'ятикратний підвищуючий коефіцієнт:

п (\

ПСЛ. ВОД - СЛ л.води (1.Вода-М Л л.води J [РУБ]

i-1

(Л (2.39)

ПРИ М Г ВОД> М Л. I. ВОД,

V У

ПСЛ вод - плата за понадлімітний скид забруднюючих речовин;

СЛ i вод - ставка плати за скидання i-того забруднюючої речовини в межах встановленого ліміту, руб.;

М i вод - фактична маса скидання i-тої забруднюючої речовини, т;

МЛ1ВОд - маса скидання i-того забруднюючої речовини, в межах встановленого ліміту, т.

Загальна плата за забруднення поверхневих і підземних вод визначається за формулою

П ВОД - П І. ВОД + П Л. ВОД + П СЛ. ВОД

[руб]. (2.40)

Плата за скид стічних вод на поля фільтрації не стягується при дотриманні встановлених природопользователю норм завантаження стічних вод і забруднюючих речовин і правил експлуатації споруд.

При недотриманні цих умов плата визначається як за скид у водний об'єкт в межах встановлених лімітів.

Якщо порушення правил експлуатації споруд і недотриманні норм навантаження стічних вод і забруднюючих речовин призводить до забруднення підземних вод, платежі стягуються як за понадлімітне забруднення.

Плата за скид стічних вод на землеробські поля зрошення при дотриманні встановлених природопользователю норм завантаження стічних вод і забруднюючих речовин визначається як за скидання у водний об'єкт в межах допустимих нормативів. При дотриманні правил експлуатації та норм навантаження, а також при забрудненні підземних вод, платежі стягуються як за понадлімітне забруднення.

У разі надходження на поля фільтрації, землеробські поля зрошення в складі стічних вод забруднюючих речовин, не передбачених при узгодженні проекту, плата стягується як за понадлімітне забруднення.

При зборі забруднюючих речовин в спеціальні водовідвідні пристрої (скидні та дренажні канали), балки і т.д ., через які стічні води потрапляють у водний об'єкт, плата визначається як за скид у водний об'єкт в межах допустимих нормативів.

У разі скидання забруднюючих речовин на рельєф місцевості без відповідного дозволу платежі стягуються як за понадлімітне забруднення .

Фактична маса скинутих забруднюючих речовин у випадках, зазначених вище, визначається за даними звіту 2-ТП «водгосп» або розрахунково (наприклад, за обсягом забраної води і результатами аналізу стічних вод).

У таблиці базових нормативів плати запис «до фону» для зважених речовин слід відносити до умов нормування даних речовин у воді водного об'єкта і враховувати при розрахунку ПДС.

Норматив плати за скидання в водні об'єкти зважених речовин розрахований без урахування природного фону цих речовин у воді водоприймача. Для визначення плати за скидання у складі стічних вод зазначених забруднюючих речовин норматив плати повинен бути скоректований з урахуванням фону водного об'єкта, прийнятого при встановленні ПДС (ВСС). Коригування нормативу плати проводиться за формулою

Н = 443.5 ~ К + Га t руб] (2-41)

де Н - норматив плати за гранично допустимий скид 1 тонни зважених речовин;

443,5 - питома економічний збиток від скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти в межах допустимого нормативу;

К - концентрація природних зважених речовин у воді водного об'єкта, прийнята при встановленні ПДС (ВСС);

а - допустиме збільшення вмісту завислих речовин при скиданні стічних вод до фону водойми.

Приклад: норматив плати за гранично допустимий скид 1 тонни зважених речовин у водойму з вмістом природних зважених речовин 10 мг / л і допустимим збільшенням цих речовин не більше, ніж на 0.75 мг / л складе:

Н = 443.5 = 41.26 [руб]

1

10 + 0.75

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.4.4. Розрахунок плати за скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні джерела"
 1. 2. Правові екологічні вимоги
  розрахунку неперевищення цих нормативів для джерел викидів забруднюючих речовин встановлюються індивідуально норматив гранично допустимого викиду, технічний норматив викиду або тимчасово узгоджений викид. Шкідливі фізичні впливи на атмосферне повітря здійснюються відповідно до індивідуально встановлюваним гранично допустимим нормативом шкідливого фізичного впливу.
 2. Фінансове регулювання природоохоронної діяльності.
  плати за наступні види шкідливого впливу на навколишнє середовище: - викид в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел; - скидання забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні об'єкти; - розміщення відходів; - інші види шкідливого впливу (шум, вібрація, електромагнітні та радіаційні впливи тощо). Встановлено три види базових
 3. ДОДАТОК 2
  плати та знижки з урахуванням дефіцит та водних ресу рсов, руб/м3 Доплати Знижки 1 2 3 Басейн Каспійського моря Річка Волга, канал ім. Москви 0,45 - Річка Урал 0,85 - Річка Кура 0,45 - Річки Емба, сагиз, Уіл 0,65 - Інші річки 0,05 - Басейни Чорного та Азовського морів Річки Дніпро, Кубань, Південний Буг, Інгул, Дон (без Сівши. Дінця) 0,35 - Канал Дніпро-Донбас 2,15 - Річки Приазов'я, Криму, Північно-Кримський канал,
 4. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  плати за використання природних ресурсів. Дана характеристика законодавчої бази, плати за окремі види природних ресурсів. Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. Інформація з даної теми зібрана велика, але вона не систематизована, перегукується з темою 5.3. У зв'язку з цим необхідний відбір інформації безпосередньо з фінансування природоохоронних заходів.
 5. 1.2. Класифікація витрат екологічного призначення
  розрахунку, наводяться деякі методи виявлення залежності між ступенем забруднення навколишнього середовища і величиною збитку і т.п. Однак грошовий вираз збитків у різних методиках визначається по-різному: за обсягом втрат валової доданої вартості; обсягом наведених витрат на заходи з ліквідації наслідків погіршення стану компонентів довкілля та на їх відтворення;
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  розрахунки підприємства з бюджетом за податками. Фіскальні органи спробували за допомогою підзаконних актів (інструктивних листів) змінити зміст цієї норми, встановивши пріоритет розрахунків з бюджетом. Зрозуміло, що в цій суперечці відбилися протиріччя між бюджетниками (вчителі, лікарі, армія і т.д.) і виробничниками. Тепер, коли зникли обмеження на заробіток працівника, це протиріччя стало
 7. 3.2. Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території
  розрахунку на душу населення Росія займає перше місце в світі за запасами нафти , природного газу і лісовим ресурсам, друге - за запасами залізної руди, вугілля, прісної води і сільгосп. угіддям. Забезпеченість запасами дорівнює: нафти - 58,6 років, газу - 798, вугілля - 728, залізної руди - 674,2 року, лісу (без обліку приросту) - 45,8 року. Коефіцієнт фактичного освоєння загального ресурсного потенціалу в
 8. 2.4.1. Загальні установки з оплати забруднення навколишнього середовища викидами, скидами, твердими відходами
  розрахунковий період. Плата природокористувачів за перевищення допустимих забруднень природного середовища визначається аналогічно, тобто як добуток відповідних нормативних значень плати за величину перевищення фактичної маси над допустимої з урахуванням коефіцієнта екологічної ситуації та екологічної значимості. У разі забруднення природного середовища без оформленого в установленому порядку
 9. 3.5 Оцінка збитку від забруднення водойм
  скидання забруднюючих домішок в К-й водогосподарський ділянка джерела підприємства, населеного пункту тощо визначається за формулою У = А М, (3.24) де У - оцінка збитку, руб / год; у-визначальна вартість умовної тонни викидів, руб / усл.т.; М - приведена маса річного скидання домішок даним джерелом в К-й водогосподарський ділянка, ум . т / рік; 3K - константа, значення
 10. 2.4.3. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел
  розрахунку очікуваних умов і місця їх експлуатації (середньорічний пробіг, витрата палива або кількість мотогодин роботи на рівні 85%-й забезпеченості, використанні палива з найбільш екологічно несприятливими характеристиками і т.д.). Річна плата за транспортні засоби та інші пересувні джерела становить, тис. руб / рік за транспортний засіб (у цінах 1993 р.): Легковий
© 2014-2022  ibib.ltd.ua