Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія міста і регіону → 
« Попередня Наступна »
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005 - перейти до змісту підручника

11.3. Забруднення атмосфери і води

Забруднення атмосфери міст - найбільш небезпечний фактор, що погіршує стан здоров'я населення. Основними постачальниками забруднення є транспорт і промислові підприємства. Наведемо дані про рівень забруднення атмосфери різних міст республіки (табл. 10)

Таблиця 10

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу

в містах РБ («держдоповідей ...», 2003)

Місто Викиди загальний обсяг, тис. т на 1 людину на 1 га території Уфа 346,3 0,331 4,526 Стерлітамак 86,6 0,328 8,656 Салават 8,2 0,431 6,454 Нефтекамськ 22,0 0,180 1,161 Кумертау 21,9 0,340 1,292 Туймази 21,5 0,322 3,436 Сибай 15,2 0,252 0,987 Белорецк 12,8 0,181 1,989 Жовтневий 10,7 0,099 1,083 Мелеуз 10,6 0,168 3,337 Белебей 10,5 0,171 2,070 Учали 10,5 0,281 1,803 Благовєщенськ 9,3 0,280 1,438 Бирск 8,0 0,196 1,897 Янаул 7,1 0,257 2,749 Ишимбай 6,4 0,089 1,083 Дюртюли 5,2 0,173 1,362 Агідель 4,8 0,255 0,901 Баймак 3,4 0,198 0,163 Давлеканово 3 , 3 0,138 0,806 Міжгір'я 2,5 0,135 0,113 За республіці 1095,3 0,268 0,077

У першій п'ятірці міст з забрудненою атмосферою, оцінюваної за кількістю викидів, що припадають на кожного жителя, знаходяться: Салават, Кумертау , Уфа, Стерлітамак і Тумази; а в розрахунку на одиницю території лідирують: Стерлітамак, Салават, Уфа, Туймази і Мелеуз.

Для оцінки стану атмосферного повітря використовують 4-х рівневу градацію ступеня забруднення: низька (I), підвищена (П), висока (III) і дуже висока (IV). Серйозний вплив на здоров'я населення надають дві останні. За даними МПР РБ дуже високий ступінь забруднення в 2003 р спостерігалася тільки по бенз (а) пірену (Уфа і Стерлітамак) і діоксиду азоту (Стерлітамак). Високе забруднення мало місце по ряду компонентів: СО (Уфа, Туймази), діоксид азоту (Уфа, Благовєщенськ), формальдегід (Уфа), етилбензол (Салават, Белорецк), без (а) пірен (Салават, Благовєщенськ, Ишимбай).

Серйозне негативний вплив на навколишнє середовище міст надають і скиди забруднюючих речовин із стічними водами. У табл. 11 представлені дані по ряду населених пунктів РБ за 2003 р.

Таблиця 11

Обсяг скидання забруднених вод містами РБ

(«держдоповідей ... », 2003)

Місто Кількість забруднюючих речовин, тис. т Місто Кількість забруднюючих речовин, тис. т Стерлітамак 814,12 Ишимбай 1,66 Уфа 92,10 Благовєщенськ 1,58 Салават 11,32 Кумертау 1,16 Учали 8,41 Дюртюли 1,07 Белорецк 6,52 Бирск 0,78 Сибай 5,52 Янаул 0,68 Белебей 4,75 Давлеканово 0,54 Туймази 5,19 Агідель 0,35 Нефтекамськ 2,35 Міжгір'я 0 , 23 Мелеуз 2,13 Баймак 0,10 Жовтневий 0,07

Головним забруднювачем річки Білої є м.

Стерлітамак, де працюють такі великі підприємства, як АТ " Сода ", ЗАТ" Каустик ", АТ" Каучук ", Стерлитамакская і Ново-Стерлитамакская ТЕЦ та ін

Тест для самоконтролю до розділу 11.3

1. Який з перерахованих міст РБ має саму забруднену атмосферу?

А) Уфа; Б) Белебей; В) Салават; Г) Мелеуз.

2. У РБ найбільша кількість забруднюючих речовин скидає в воду місто:

А) Уфа; Б) Стерлітамак; В) Салават; Г) Сибай.

3. За яким з перерахованих речовин відзначена дуже високий ступінь забруднення атмосфери в Стерлітамаці в 2003 р.?

А) діоксид азоту; Б) бензол; В) оксид вуглецю; Г) формальдегід.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3. Забруднення атмосфери і води "
 1. ДОДАТОК 35 Коефіцієнт значущості Z i при виконанні дорожніх робіт
  атмосфери відпрацьованими газами - 0,8 0,8 0,7 0, 7 0,8 6. Забруднення атмосфери пилом - 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 7. Забруднення атмосфери виділеннями в'яжучих матеріалів та матеріалів на їх основі - 1,0 1,0 - 8. Забруднення атмосфери виділеннями плівкоутворюючих матеріалів - 0,7 --- 9. Забруднення природного середовища протиожеледними засобами --- 1,0 - 10. Забруднення природного середовища
 2. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
  забруднення є повернення в природу великої кількості відходів, які утворюються в процесі виробництва і споживання людського суспільства. Забруднення землі відбувається в результаті нераціонального природокористування під час ведення сільськогосподарських робіт, порушення землі в процесі будівництва і гірських виробок. Забруднення вод відбувається в результаті скидання в річки,
 3. 3.2 Оцінка збитку від забруднення атмосфери
  забруднень в атмосферу У, визначаться за формулою руб (3.2) У = у-8 -F - M рік де У - оцінка збитку; Y - константа, що визначає вартість умовної тонни викидів, руб. / усл.т.; 5 - показник відносної небезпеки забруднення атмосферного повітря над територіями різного типу; f - поправка, що враховує характер розсіювання домішок в атмосфері; M наведена
 4. 2.4.1. Загальні установки з оплати забруднення навколишнього середовища викидами, скидами, твердими відходами
  забруднення навколишнього природного середовища ». Радам Міністрів республік, що входять до складу Російської Федерації, адміністрації країв, областей ставиться в обов'язок із залученням місцевих природоохоронних органів провести цю постанову в життя, у практику роботи, тобто встановити порядок застосування часових нормативів всіма підприємствами, незалежно від їх відомчого підпорядкування, і в
 5. 10.9. Сільськогосподарське забруднення
  забруднення - це привнесення в середовище токсичних хімічних сполук або патогенних мікроорганізмів в результаті сільськогосподарського виробництва. Основними джерелами цього забруднення є пестициди, добрива, тваринницькі стоки. Забруднення грунту пестицидами і їх залишками збіднює її живе населення і тим самим уповільнює процес кругообігу поживних елементів при
 6. 2.4.2. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел
  забруднення і підсумовування отриманих творів за видами забруднюючих речовин. f П => С. -М Г руб] при М <М. н.атм / j нл.атм. VrJ Ч ^ г ^. Атм-нл, нл.атм i = lf \ атм-н.г.атм V У, (2.25) де i-вид забруднюючої речовини (i = 1, 2, 3, ..., n); П атм - плата за викиди забруднюючих речовин в розмірах, що не перевищують гранично допустимі нормативи викидів, руб;
 7. 11.2. Особливості міських екосистем
  забруднення навколишнього середовища. На космічних знімках міста з розповзаються інфраструктурами нагадують ракові пухлини. Відомо, що місту з населенням 1 млн. чоловік щодоби потрібні 625 тис. т води, 2 тис. т їжі, 4 тис. т вугілля, 2,8 тис. т нафти, 2,7 тис. т газу та 1 тис. т палива для автотранспорту. Натомість він видає 500 тис. т стічних вод, в атмосферу виділяються 150 т
 8. 3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні
  забрудненням, вираженим через умовний комплексний показник (ПЗ) , що об'єктивно відображає стан якості атмосферного повітря і спрощує принцип його використання в практичних розрахунках. Оцінка збитків будується на залежності економічних втрат від тимчасової втрати працездатності у зв'язку із захворюваністю населення від забруднення атмосфери. Спочатку методом рахунку визначається збиток від
 9. 16.8. Роль міжнародного співробітництва
  забруднення світового океану, експорт забруднення з багатих країн у бідні та ін Урядові і багато неурядових міжнародні програми очолює ЮНЕСКО (Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). ЮНЕСКО була створена в 1946 р. для координації діяльності
 10. 9.1 Охорона атмосфери Загальна постановка задачі.
  Забруднення включає території трьох типів: територію промислового підприємства - 60%; приміські зони відпочинку - 30%; курорти - 10%. 2. Обсяг газопилових викидів 200 млн.м / рік. 3. Склад і концентрація, г / м3, забруднювачів у газопилових викидах: вугільна зола 14,7, кам'яновугільна пил 0,3, сірчистий ангідрид 7,6, окис вуглецю 0,7, 4. Газопилові викиди направляються в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua