Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія міста і регіону → 
« Попередня Наступна »
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005 - перейти до змісту підручника

16.8. Роль міжнародного співробітництва

Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища поки ще далеко від вирішення цього завдання. Воно здійснюється за міжурядовими угодами або за неурядовим програмами, які організовуються громадськими рухами і вченими. Існує безліч проблем глобального характеру: підвищення концентрації діоксиду вуглецю в атмосфері і зміна клімату під впливом парникового ефекту, руйнування озонового шару атмосфери, забруднення світового океану, експорт забруднення з багатих країн у бідні та ін

Урядові і багато неурядових міжнародні програми очолює ЮНЕСКО (Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). ЮНЕСКО була створена в 1946 р. для координації діяльності урядів та наукових установ. У 1972 р. у м. Стокгольмі ЮНЕСКО організувала першу велику Міжнародну конференцію з питань охорони навколишнього середовища. В результаті цієї конференції була створена міжурядова програма ООН з навколишнього середовища - ЮНЕП (UNEP, United Nation Environment Programm). ЮНЕП орієнтована на вирішення найбільш гострих проблем руйнування біосфери людиною (опустелювання, деградації грунтів, зникнення лісів, різкого погіршення якості та зменшення кількості прісної води, забруднення світового океану і т.д.).

Після Стокгольмської конференції до наших днів було підписано в цілому 170 різних договорів і угод з охорони навколишнього середовища.

Важливу роль у міжнародному співробітництві грають: Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП, Internation for Conservation of Nature and Natural Resources), Всесвітній фонд дикої природи (World Wildlife Fund, WWF), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), зусилля якої спрямовані на боротьбу з особливо небезпечними хворобами. У сфері компетенції ВООЗ знаходиться і вплив на здоров'я людини різних видів забруднення.

У 1982 р. ООН була прийнята "Всесвітня хартія природи" - міжнародний природоохоронний документ, який покладає відповідальність за стан біосфери на всі держави, що входять до складу ООН. На жаль, ця хартія виявилася малоефективною.

У червні 1992 р. в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбулася друга Міжнародна конференція по навколишньому середовищу і розвитку. У цьому грандіозному форумі брало участь до 40 тисяч осіб з 179 країн, делегація з Росії складалася з 160 осіб, хід роботи форуму висвітлювало 2000 журналістів. На конференції було сформульовано положення про необхідність переходу світової спільноти на шлях сталого розвитку.

Роки, що минули після «Ріо-92», показали, що, на жаль, прийняті документи поки залишилися деклараціями, які практично не змінили глобальних наслідків впливу людини на біосферу. Триває зростання народонаселення планети, посилюється парниковий ефект під впливом зростаючих викидів в атмосферу діоксиду вуглецю, скорочується площа лісів, знижується біологічна різноманітність, виснажуються ресурси прісної води, триває процес опустелювання і т.

д. Не відбулося жодних зрушень у зменшенні різниці рівня життя бідних і багатих країн, процеси глобалізації працювали проти сталого розвитку. Генеральний секретар ООН Кофі Аннан свою доповідь на саміті «Ріо +10» (Йоганнесбург, 2002) назвав «10 років після Ріо - нездійснені надії».

На саміті «Ріо +10» були намічені нові рубежі на шляху до сталого розвитку, причому центр ваги перенесений з екологічних проблем на економічні.

РФ є активним учасником багатьох міжнародних екологічних організацій (як урядових, так і неурядових) і виконує ряд важливих проектів за двосторонніми угодами (з США, ФРН, Японією, Фінляндією та ін.) РБ співпрацює з екологами багатьох країн в рамках цих угод. В Уфі створена філія WWF, діяльність якого спрямована на вибір і обгрунтування нових ОПТ, розвивається співробітництво з Вільним державою Саксонія.

Для побудови суспільства сталого розвитку міжнародне співробітництво має стати незрівнянно більш ефективним. За образним висловом американського еколога Б. небілих, спроба створити "екологічне щастя" в одній країні і відгородитися від екологічних бід інших країн нагадує поведінку пасажирів океанського теплохода, які продовжують веселитися на кормі, в той час, як його ніс вже пішов під воду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.8. Роль міжнародного співробітництва "
 1. Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем
  співпрацю у вирішенні екологічних
 2. Джерела норм міжнародного права
  міжнародного права являють собою встановлені державами в процесі правотворчості форми втілення узгоджених рішень, форми існування міжнародно-правових норм. Стаття 38 Статуту Міжнародного суду містить перелік джерел міжнародного права, які він застосовує при вирішенні переданих йому суперечок. До таких джерел відносяться: міжнародні конвенціі1,
 3. Зростання міжнародного тероризму.
  Міжнародного співробітництва в боротьбі з тероризмом. Розвиток регіональної та субрегіональної інтеграції в Європі, АТР та інших світових центрах. Інтеграційні процеси проходять в Європі, йдуть активні дебати щодо прийняття єдиної європейської конституції. Важливим для Росії представляється посилення співпраці в Європі (ОБСЄ, активізація відносин з ЄС), в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТЕС,
 4. 31. Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності
  роль багатосторонніх договорів за участю України (наприклад. Міжнародна угода по цукру від 20.03.92 р.). Особливе місце займають багатосторонні договори країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД), наприклад, ще в цілому не набула чинності Угода про створення зони вільної торгівлі від 15.04.94 р. (Україна ратифікувала Угоду та Протокол до нього 06.10.99 р.). Найважливішими
 5. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  міжнародним економічним відносинам можна віднести світову (міжнародну) торгівлю, міжнародні кредитно-фінансові відносини, міжнародне виробниче співробітництво, міжнародні науково-технічні зв'язки і надання міжнародних послуг. Світова торгівля - найстаріша і традиційна форма зовнішніх економічних зв'язків. За темпами зростання світова торгівля випереджає і
 6. Співвідношення національного і міжнародного права
  роль приділяється проблематиці збереження миру, співробітництва держав, боротьби з тероризмом і наркоторгівлею, захисту та дотримання прав і свобод людини. Зацікавлені суб'єкти політичної та геоекономічної активності використовують міжнародне право як інструмент в досягненні своїх цілей, пов'язаних у тому числі з розділом сфер впливу в загальносвітовому масштабі. У Російській Федерації
 7. М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва .. Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004
  міжнародній статистиці, проводиться порівняння російської системи освіти з національними освітніми системами 30 країн - членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і 18 країн, що розвиваються. У доповіді, на тлі загальних соціально-економічних і демографічних характеристик, розглянуті питання охоплення освітою, організації освітнього процесу,
 8. ВСТУП
  роль відіграють міжнародні зіставлення. Звичайно, до таких зіставлень слід підходити з обережністю, враховуючи колосальні розбіжності в специфіці окремих країн, від географічного положення та клімату до інституційних і культурних традицій. Проте, при всій умовності, міжнародні порівняння дозволяють виявити загальносвітові тенденції розвитку освіти і визначити ступінь
 9. Співпраця.
  співпраці, через рішення проблем за допомогою команд-груп, створюються групи для вирішення певних завдань. Центр, фактично не потрібен. На етапі крутого перелому даній стадії відбувається криза, пов'язаний з психологічної відпрацюванням
 10. Міжнародне приватне та публічне право *
  роль може відігравати держава у відносинах міжнародного част ного права? 9. Хто виступає в якості основних суб'єктів міжнародного приватного права? Підготуйте повідомлення "The Main Categories of Public Law" на 5-10
 11. 6. Міжнародні зовнішньоторговельні угоди
  міжнародні договори України про торгово -еконо-вів та інших видах співробітництва, укладені з метою ефективного використання економічних і торговельних можливостей суб'єктів господарювання. Держави підписують договори про торговельно-економічне, науково-технічне співробітництво, платежах, реекспорті, захист інвестицій. Предметом їх регулювання можуть бути: 1) принципи співробітництва
© 2014-2022  ibib.ltd.ua