Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право Україна → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

31. Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності


Міжнародні договори - найважливіший правовий джерело у сфері ЗЕД. Лри цьому слід враховувати, що в силу Конституції України (ст.9) та Закону від 22.12.93 р. "Про міжнародні договори України", якщо Верховною Радою України договору надано обов'язковий характер, він є невід'ємною частиною законодавства України, а міжнародні договори, за умови їх ратифікації законами України, мають вищу юридичну силу порівняно з законами України (крім Конституції).
До міжнародних договорів у сфері ЗЕД належать насамперед укладені Україною з багатьма країнами двосторонні договори з торговельно-економічним, інвестиційним та податкових питань (наприклад, Угода між Україною та Швейцарською Конфедерацією про торговельне та економічне співробітництво від 20.07 .95 р., Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24.06.93 р., Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях від 09.07.96 р., Конвенція між Урядом України і Урядом США про усунення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень в частині податків на доходи і капітал від 04.03.94 р.).
Велика роль багатосторонніх договорів за участю України (наприклад. Міжнародна угода по цукру від 20.03.92 р.). Особливе місце займають багатосторонні договори країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД), наприклад, ще в цілому не набула чинності Угода про створення зони вільної торгівлі від 15.04.94 р. (Україна ратифікувала Угоду та Протокол до нього 06.10.99 р.) .
Найважливішими для регулювання сфери ЗЕД є ряд положень універсального за своїм характером Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом від 16.06.94 р., який набрав чинності 01.03.98 р. Наприклад, відповідно з цією угодою Україна, не будучи членом Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, зобов'язалася застосовувати у взаємовідносинах із суб'єктами господарської діяльності країн - членів ЄС деякі положення ГАТТ.
Слід мати на увазі, що ряд договорів, укладених Української РСР, та договорів, укладених СРСР, продовжують діяти в силу правонаступництва України (наприклад, Міжнародна конвенція з безпечних контейнерах від 02.12.72 р., ратифікована колишнім СРСР 20.07.76 р.).
Певну роль у регулюванні відіграють норми ме-яедународних організацій, зокрема - економічних. Україна, будучи членом ряду таких організацій, зобов'язана, природно, керуватися прийнятими в їх рамках нормами. Прикладом може служити Керівництво з регулювання прямих іноземних інвестицій, затверджене Комітетом з розвитку Світового Банку 21.09.92 р. (членство України в організаціях - учасницях Групи Світового Банку підтверджено Законом України від 03.06.92 р.). Закріплений у Керівництві принцип недискримінації інвесторів отримав певне відображення в Законі від 17.02.2000 р. "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності "
 1. Зміст
  міжнародних економічних організаціях 30. Особливості нормативно-правових джерел ЗЕД 31. Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності 32. "М'яке право" 33. Оподаткування суб'єктів ЗЕД 34. Єдиний збір та мито (загальна характеристика) 35. Звільнення від сплати мита і зниження її ставок 36. Податок на додану вартість та акцизного
 2. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  міжнародні кредитні операції. Уряд проводив чітко виражену протекціоністську політику в галузі економіки. З 1891 року митне тариф передбачав мито на ввезені іноземні товари в розмірі 33% (раніше він становив 19%). Діяльність уряду в галузі економіки та фінансів пов'язана з іменами М.Х. Рейтерна. Н.Х. Бунге, І. А. Вишнеградський і С.Ю. Вітте. Найбільш
 3. 1.Економіка і соціальна структура
  міжнародний, Азово-Донський комерційний. Російсько-торговопро-промисловий банки. Про високої концентрації банківського капіталу свідчив той факт, що в 12 найбільших банках сосредото-чує 80% основних активів і пасивів всіх 50 акціонерних банків Росії, вони брали участь більше, ніж в 90% операцій фінансування та промислового кредиту. *** Капіталістична перебудова аграрного ладу в
 4. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  міжнародних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, які здійснюють підприємницьку-кую та іншу економічну діяльність (далі - іноземних-ві особи), у разі, якщо: відповідач перебуває або проживає на території Російської Федерації або на території Російської Федерації знаходиться майно відповідача; орган управління, філія або представництво іноземної особи знаходиться
 5. 4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
  міжнародного режиму визнання і виконання іноземних арбітражних рішень були закладені Нью-Йоркської конвенції 1958 р., яка носить універсальний характер і включає до складу її учасників понад 120 держав. Конвенція застосовується виключно до «инос-Тран арбітражним рішень», тобто таким рішенням, які винесені на території держави іншої, ніж держава, де
 6. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
  міжнародними комерційними ар-бітражамі, органами адміністративної юрисдикції. Однак діяльність зазначених органів з вирішення правових конф-ліктов не є правосуддям і не може позбавити зацікавлених осіб права на звернення до арбітражного суду за захистом. Так, згідно АПК за згодою сторін виник або що може виникнути спір, що випливає з цивільних правовідносин і
 7. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  міжнародного приватного права є міжнародний комерційний арбітраж. Маючи тривалу і багатогранну історію свого правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою процедурою 1. Більш того, в порівнянні з
 8. 2. Арбітражна угода
  міжнародного комерційного арбітражу лежить арбітражна угода сторін спору. Арбітражна угода - це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку з будь-яким конкретним правовідносинами, незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні (п. 1 ст. 7 Закону 1993 р.). Сутність арбітражного
 9. 38. Види методів управління, закон необхідної розмежування та розумного поєднання.
  Міжнародних відносинах і т.п. В управлінні слід застосовувати всі методи в різних комбінаціях, що дає найбільший
 10. 51. Приватне і публічне право. Значення формування приватного права в Україні.
  Міжнародних організацій і т.д. Ознаки публічного права: 1) регулює відносини між державними органами або між приватними особами і державою; 2) забезпечує публічний інтерес - акцентує увагу на заборонах, обов'язки людей (підданих) перед державою; 3) забезпечує одностороннє волевиявлення суб'єктів права; 4) припускає широку сферу розсуду; 5) містить
© 2014-2021  ibib.ltd.ua