Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

Джерела норм міжнародного права

Джерела норм міжнародного права являють собою встановлені державами в процесі правотворчості форми втілення узгоджених рішень, форми існування міжнародно-правових норм.

Стаття 38 Статуту Міжнародного суду містить перелік джерел міжнародного права, які він застосовує при вирішенні переданих йому суперечок. До таких джерел відносяться: міжнародні конвенціі1, міжнародний звичай, загальні принципи права. Судові рішення та доктрини найбільш кваліфікованих фахівців з публічного права застосовуються як допоміжний засіб.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р., підкреслює все зростаюче значення міжнародних договорів як джерел міжнародного права.

Міжнародний договір характеризується як основне джерело з наступних причин:

- договірна форма дозволяє досить чітко сформулювати правомочності і зобов'язання сторін;

- договірним регулюванням охоплені сьогодні всі без винятку галузі міжнародних відносин, держави послідовно заміняють звичаї договорами;

- договори найкращим чином забезпечують узгодження і взаємодія міжнародних норм і норм внутрішньодержавного законодавства.

Галуззю міжнародного права прийнято вважати сукупність узгоджених юридичних норм, що регулюють більш-менш автономно міждержавні відносини певного виду. До галузей міжнародного права належать: право міжнародних договорів, право міжнародних організацій, право міжнародної безпеки, право зовнішніх зносин, міжнародний захист прав людини, міжнародне гуманітарне право, міжнародне морське право, міжнародне повітряне право, міжнародне космічне право, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародне економічне , соціальне і культурне співробітництво.

Цілий ряд галузей міжнародного права, як, наприклад, міжнародне кримінальне право, міжнародна боротьба зі злочинністю та інші, знаходяться в процесі становлення.

До інститутів міжнародного права відносять інститут визнання, територію в міжнародному праві, інститут правонаступництва, інститут міжнародної відповідальності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Джерела норм міжнародного права "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  джерело адміністра тивного права / / Держава і право. - 1998. - № 2. 44. Державний контроль у сфере віконавчої власти. Наукова Доповідь / За заг. редак. проф. В.Б.Авер 'янова. К., 2000. 45. Додін Є.В. Адміністративна відповідальність у світлі Консти туції України / / Юридичний вісник. - 1997. - № 3. 46. Додін Є.В. Аміністратівно деліктологія в системі юриди чеських наук / / Рад. держава і
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  джерел цієї галузі права. Норми арбітражного процесуального права, закріплені у федеральних законах, є кодифікованими, визначають постадійне розвиток процесу, складають галузеву частина системи права. Норми арбітражного процесуального права визначають специфіку збудження, рассмотренія3 і вирішення окремих категорій справ в арбітражному суді. І.В. Решетнікова вважає, що
 3. Джерела арбітражного процесуального права
  джерел арбітражного процесуального права віднесені міжнародні договори Російської Федерації. Таке коло джерел норм арбітражного процесуального права відображає характерну особливість, притаманну процесуальним галузям права - в якості основного джерела норм будь-якої галузі процесуального права виступає закон. Разом З тим, в ряді випадків в якості джерел норм арбітражного
 4. Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
  джерелом такого регулювання. Суди надають вплив на законодавчу і виконавчу владу шляхом прийняття своїх актів, контролюючи акти інших органів влади. Судова практика - орієнтир для подальшого правотворчості і правозастосування; особливо позитивна в цих процесах роль Конституційного Суду РФ. Рішення Конституційного Суду РФ остаточно, оскарженню не підлягає і вступає
 5. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  джерел зовнішньоторговельної діяльності поставила проблему вибору права, що застосовується до регулювання конкретних зовнішньоекономічних правовідносин, суть якої полягає у відповіді на питання, яке матеріальне право застосовувати до зовнішньоекономічних операціях: російське, право іноземного контрагента або загальне (міжнародне торгове) законодавство. Стаття 1186 ЦК РФ регулює це питання
 6. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
  джерелах правового регулювання застосовні і до арбітражу. Основними джерелами права, що регулюють питання міжнародного комерційного арбітражу, виступають міжнародні договори і внутрішньодержавне (національне) законодавство. Міжнародні договори представлені цілим рядом документів як універсального, так і регіонального характеру. До їх числа належать: Нью-Йоркська конвенція
 7. Джерела арбітражного процесуального права.
  Джерел арбітражного процесуального права віднесені міжнародні договори Російської Федерації. Таке коло джерел норм арбітражного процесуального права відображає характерну особливість, притаманну процесуальним галузям права - в якості основного джерела норм будь-якої галузі процесуального права виступає закон. Разом з тим у ряді випадків в якості джерел норм арбітражного
 8. Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
  джерела арбітражного процесуального права можна відзначити постанову від 17 лютого 1998 № 202 «Про державному органі у справах про банкрутство і фінансового оздоровлення», видане у зв'язку з введенням в дію з 1 березня 1998 Федеральний закону «Про неспроможність (банкрутство)». Уряд РФ встановив, що державним органом у справах про банкрутство і фінансового
 9. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  джерелах правового регулювання застосовні і до арбітражу. Основними джерелами права, що регулюють питання міжнародного комерційного арбітражу, виступають міжнародні договори і внутрішньодержавне (національне) законодавство. Міжнародні договори представлені цілим рядом документів як універсального, так і регіонального характеру. До їх числа належать: Нью-Йоркська конвенція
 10. 14. Функції та види конституційного надзо-ра.
  Джерелам права => нормоустанавлі-вающая діяч-ність в країні повинна здійснювала-вляться відповідно до конституції. Стежити за відповідністю правових норм контітуціі покладається на інститут конституційного нагляду, який у встановленій формі здійснює перевірку звичайних законів та інших нормативних актів з точки зору їх відповідності конституції. Таким чином, функція конституційного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua