Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
Наступна »
А.В. Полєтаєв, к.е.н. М.Л.Аграновіч, Л.Н.Жарова .. РОСІЙСЬКЕ ОСВІТА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОКАЗНИКІВ - порівняльний доповідь, 2002 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Порівняльний доповідь «Російська освіта в контексті міжнародних показників» підготовлений Центром моніторингу та статистики освіти Державного науково-дослідного інституту інформаційних технологій та телекомунікацій на замовлення Міністерства освіти Російської Федерації в рамках Федеральної програми розвитку освіти.

Доповідь базується на порівняльних даних, підготовлених ЮНЕСКО у співпраці з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в рамках програм Аналіз показників освіти в країнах ОЕСР ("Education at a Glance") 1 і «Всесвітні індикатори освіти »(World Education Indicators - WEI) 2. Вони охоплюють країни, що входять до ОЕСР а також ряд країн, що беруть участь в програмі WEI, в число яких входить і Росія. Всього, таким чином, система міжнародних показників статистики освіти в даний час охоплює 49 країн. Дана система індикаторів знаходиться в стадії розробки, особливо в країнах, що не входять до ОЕСР тому багато учасників, у тому числі і Росія, поки представляють лише обмежений набір показників.

У даній роботі наведені тільки ті показники міжнародної статистики освіти, по яких є дані по Росії. Враховуючи, що формат представлення даних в рамках міжнародної статистики істотно відрізняється від показників, що використовуються в російській статистиці освіти, наступні міжнародні порівняння ми будемо при необхідності супроводжувати не тільки змістовним, а й короткими методологічними коментарями.

У доповіді використовується термінологія Міжнародної стандартної класифікації освіти у версії 1997 (МСКО-97) 3, застосовувана при міжнародних порівняннях.

При оцінці стану національної освітньої системи важливу роль відіграють міжнародні зіставлення. Звичайно, до таких зіставлень слід підходити з обережністю, враховуючи колосальні розбіжності в специфіці окремих країн, від географічного положення та клімату до інституційних і культурних традицій. Проте, при всій умовності, міжнародні порівняння дозволяють виявити загальносвітові тенденції розвитку освіти і визначити ступінь відповідності або невідповідності їм структурних характеристик освітніх систем окремих країн.

Останнє має важливе значення для Росії саме сьогодні, коли країна приступила до масштабної модернізації системи освіти, і можливість «звірити курс» із загальносвітовими тенденціями стає особливо актуальним.

Звісно ж необхідним також відзначити ще один момент. На симпозіумі з оцінки результатів міжнародних порівняльних досліджень за програмою PISA в листопаді 2002 р. в Берліні підкреслювалося, що порівняльні дослідження проводяться не для ранжирування країн. Результати таких досліджень важливі в першу чергу для самих країн - учасниць, оскільки дозволяють оцінити тенденції, динаміку, структурні характеристики національних освітніх систем в контексті загальносвітових процесів. Це повною мірою відноситься і до міжнародних зіставлень показників освітньої статистики.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. 2. Індікатівні Ціни
  Індікатівні Ціни - Ціни на товари, Які відповідають цінам, что склалось чі складаються на відповідній товар на прайси експорту або імпорту на момент Здійснення експортної (імпортної) Операції з урахуванням умів поставки та умів Здійснення розрахунків , визначених згідно з законодавством України, а такоже якісніх Показників товару, и Які затверджено Міністерством ЕКОНОМІКИ України. Контрактні Ціни у
 2. Юридична відповідальність за Порушення ЛІСОВОГО законодавства
  Вступ до експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, что запобігає шкідлівому впліву на Ліси (ст. 71); Пошкодження лісу стічнімі водами, хімічними Речовини, Нафта і нафтопродукти, шкідлівімі Викид, відходамі (ст. 72); засмічення лісів відходамі (ст. 73); знищення або Пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем и Шляхів на землях державного ЛІСОВОГО фонду (ст. 74) ; знищення
 3. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  Вступ відповідніх статей у дію. Загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ. "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 4. Поняття и Особливості Принципів екологічного права
  Вступ відповідніх статей у дію. загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ ... "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 5. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  Вступ назвічайного стану, рядок его Дії, ДІЯЛЬНОСТІ державних органів и органів місцевого самоврядування в его умів передбачені в Законі "Про правовий режим надзвичайного стану" (від 16.03.2000.). Воєнній стан - це особливий правовий режим, что вводитися в Україні або в окрем ее місцевостях у разі збройної агресії чи Загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, ее
 6. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  введення карантину у випадка епідемій та епізоотій; контроль и наглядові перевіркі; Закриття ділянок державного кордону та ін. (дів. закони "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Адміністративний нагляд за особами, звільненімі з місць Позбавлення волі", наказ Міністерство охорони здоров'я "Про погодження Переліку захворювань и вад, при якіх Особливо не может
 7. Тема 12. Адміністративний процес
  Вступ Переліку предпринимателей, что займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних-51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.), Правила в'їзду іноземців в Україну, їх віїзду з України и транзитного проїзду через ее теріторію (затв. пост. КМУ від 29.12.1995 р.) та ін. Найчастіше и
 8. Тема 15. Режим законності и дісціпліні у державному управлінні
  Вступ до дію Законів, что регулюють діяльність державних органів Щодо контролю за додержанням Законів). Більш детально див. Закон "Про прокуратуру". Адміністративний нагляд є найбільш об'ємним и різноманітнім. Слід мати на увазі, что ВІН відрязняється від суднового и прокурорсько Нагляду тім, что: 60 - Контролюючим суб'єкт е суб'єктом віконавчої власти; - основною метою є забезпечення
 9. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
  Вступ ДЕРЖАВНОЇ реєстрації таких нормативних АКТІВ в органах Юстиції. Зважаючі на це, слід Суттєво підвіщіті пітому Вагу Законів у регулюванні в сфере віконавчої Влада і до того ж законодавче позбавіті більшість центральних органів віконавчої власти (крім міністерств) права відаваті Нормативні акти, что стосують прав и свобод громадян. 3. Ровиток механізму захисту прав и свобод громадян
 10. Методи здійснення виконавчої влади
  введення карантину, зупинка руху транспор-та на окремих вулицях у разі аварії чи іншого події, за-нення ділянок держ. кордону, перевірка документів і огляд речей, прин-дітельного доставлення фізичних осіб для огляду в міді-цинские установи, примусове виселення громадян з будинків, гро-зящіх руйнуванням, санітарний огляд вантажів, техогляд транспортних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua