Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права

Суб'єктами екологічних правовідносин можуть бути громадяни, юридичні особи, публічні суб'єкти.

Громадяни мають право на охорону здоров'я від несприятливого впливу навколишнього природного середовища. Це право забезпечується заходами щодо запобігати-

394

Суб'єкти та об'єкти екологічного права

щенію екологічно шкідливої діяльності, спеціальним державним страхуванням громадян і іншими заходами. Законодавством встановлені обов'язки громадян: брати участь в охороні навколишнього середовища, дотримуватися норм природоохоронного законодавства та інші заходи.

Участь юридичних осіб у екологічних правовідносинах передбачає виконання ними цілого ряду природоохоронних заходів. Так, при розміщенні підприємств забезпечується виконання екологічних вимог, приведення державних і громадських екологічних експертиз.

Вони зобов'язані дотримуватися вимог з охорони природи, норм шкідливих викидів і правил поховання відходів.

Держава в особі її уповноважених органів забезпечує розроблення і здійснення екологічної політики та екологічних програм, правове регулювання в сфері охорони навколишнього середовища, облік та соціально-економічну оцінку природних ресурсів, видає ліцензії на комплексне природокористування та виконує інші владні повноваження.

Об'єктами екологічних правовідносин є природні екологічні системи, озоновий шар атмосфери, земля та її надра, поверхневі і підземні води, атмосферне повітря, ліси та інша рослинність, тваринний світ, мікроорганізми, генетичний фонд, природні ландшафти і інші об'єкти.

Залежно від характеру об'єктів, їх місця в екологічній системі і юрисдикції, виділяють глобальні, регіональні та локальні об'єкти.

До категорії глобальних належать об'єкти, що мають загальносвітове значення (наприклад, озоновий шар). Екосистеми того чи іншого регіону країни належать до групи регіональних об'єктів (наприклад, басейн Волги). Локальні об'єкти мають місцеве значення (наприклад, поверхневі води малих річок).

Національне законодавство виділяє об'єкти, що підлягають особливій охороні: державні заповідники, державні природні заказники, національно-природні парки та пам'ятники природи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права "
 1. § 3. Крайня необхідність
  суб'єкт не прагне протиставити себе інтересам суспільства, не відноситься зневажливо або недостатньо уважно до загальноприйнятих норм поведінки, а бажає врятувати більше благо шляхом заподіяння шкоди меншого. Дуже точно природу даного інституту висловив Гегель у своїй класичній праці "Філософія права": "Якщо, наприклад, життя може бути підтримана за допомогою крадіжки шматка хліба, то
 2. § 1. Суб'єкти права власності
  суб'єктів муніципальної власності не збігається з тим, як було окреслено в законі коло суб'єктів комунальної власності. Водночас пропозиції про наділення державних підприємств правом власності на закріплене за ними майно або хоча б на частину його законодавець не підтримав. В Нині багаторівневий характер державної власності і коло її суб'єктів
 3. § 3. Структура галузі цивільного права. Функції цивільного права
  суб'єкта, правовий режим об'єкта або юридичного факту і т. д. Подібні норми об'єднані в окремі структурні комплекси загальних положень: інститут галузевого режиму юридичних фактів, інститути правосуб'єктності громадян, юридичних осіб, держави, муніципальних утворень, інститут угод як засобів індивідуального регулювання, інститути представництва, правового режиму об'єктів,
 4. 2. Право власності громадян на земельні ділянки
  суб'єктів, дає можливість врахувати в ньому всі необхідні регіональні особливості. Виняткова федеральна компетенція в галузі цивільного законодавства зі свого боку забезпечує єдність ринку і регламентації майнового обороту земельних ділянок. Разом з тим будь-які угоди з ними як з об'єктами нерухомості підлягають державній реєстрації (ст. 131 ЦК), що виключає
 5. 2. Об'єкти права власності юридичних осіб
  суб'єкти цивільного права самі можуть бути засновниками та учасниками інших юридичних осіб), а також деякі виняткові ("промислові") права (зокрема, фірмові найменування, товарні знаки, знаки обслуговування). 1 Див Укази Президента РФ від 25 березня 1992 № 301, від 14 червня 1992 р. № 631 (ВПС РФ. 1992. № 14. Ст. 761; № 25. Ст. 1427) та від 16 травня 1997 р. № 485 (Саппа РФ. 1997. № 20.
 6. 2. Охорона особистих немайнових прав, спрямованих на індивідуалізацію особистості та забезпечення особистої недоторканності
  суб'єктивного авторського права. Тому в п. 2 і 3 ст. 19 ГК встановлюється, що громадянин має право змінити своє ім'я в порядку, встановленому законом. Ім'я, отримане громадянином при народженні, а також зміна імені підлягають реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації актів цивільного стану. В порядку та випадках, передбачених законом, громадянин може використовувати псевдонім
 7. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  суб'єктивних факторів, що є однією з найбільш фундаментальних за закономірностей. Ця закономірність веде і до різночасові виникненню державності, тобто процесу появи і розвитку держави у різних народів. Ця можливість сприяє і виникненню контактів між товариствами, що знаходяться на різних етапах розвитку, перш за все між класовими суспільствами і периферією. К
 8. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  суб'єктам - на норми родинних відносин, шлюбно-сімей-ні, групові, міжгрупові. Були в цьому суспільстві і своєрідні «процесуальні» норми. Наприклад, порушення розбиралася і покарання призначалося самим колективом, причому не тільки в особі старійшин і вождів, а й найближчими родичами винного або потерпілого. У вже згадуваній західної політичної антропології, що не прагне
 9. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  суб'єкт історії ». У сучасних умовах стає все більш очевидним, що чим сильніше роль ідеального фактора і слабкіше (або опосередкованим) базисна роль виробничих відносин, тим вже об'єктивні осно-ви буття класу як головної структурирующей одиниці суспільства. Відповідно звужується і позна-вательная сила поняття «клас», що стає ясно , якщо цю категорію зіставити з реальними
 10. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  суб'єктивне, розміщувати їх в певних просторово-часових рамках (на часовій шкалі історії та шкалою географічних координат). Тільки такий підхід і дозволяє ефективно засвоювати, осмислювати ті умови і причини, які лежать в основі виникнення, функціонування розвитку політико-правових явищ, процесів, інститутів. Тому вже з часів Платона, Аристотеля теоретична
© 2014-2022  ibib.ltd.ua