Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і джерела екологічного права

Екологічне право - сукупність юридичних норм, призначених для регулювання поведінки людей по відношенню до навколишнього середовища. Екологічне право являє собою єдність правових норм, спрямованих на регулювання відносин з використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, до складу якої входять земля, її надра, води, включаючи океани, ліси і рослинні організми, які ростуть у стані природної волі, тваринний світ, атмосферне повітря, космічна матерія.

Предмет екологічного права утворюють відносини:

- по охороні навколишнього середовища від різних форм деградації і по захисту екологічних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- власності на природні об'єкти та ресурси;

- з природокористування.

Екологічне право має внутрішню структуру і включає такі інститути і відносини, як відносини власності на природні ресурси, право природокористування, організації державного управління у сфері взаємодії суспільства і природи, економічне нормування, експертизу, ліцензування, юридичну відповідальність та інші.

Екологічне право поділяється на два розділи: міжнародне та національне.

Міжнародне екологічне право - сукупність юридичних норм, спрямованих на регулювання відносин з приводу навколишнього природного середовища, що виникають між державами, групами держав,

391

Тема 35. Екологічне право в системі російського права

392

міжнародними організаціями. Міжнародне екологічне право ділиться на дві категорії: обов'язкове та рекомендаційний.

Основними джерелами обов'язкового міжнародного екологічного права є загальновизнані правові норми і принципи, а також міждержавні угоди (договори, конвенції, протоколи тощо).

Рекомендаційні норми містяться в деклараціях, хартіях, пактах та інших актах такого роду, прийнятих міжнародними організаціями та конференціями.

Національне екологічне право встановлюється державами самостійно та закріплюється в різних джерелах, в першу чергу, в законах. Джерела екологічного права мають ряд особливостей. По-перше, п. «до» ст. 72 Конституції Російської Федерації встановлено, що законодавство про надра та навколишньому середовищу, земельне, водне, лісове законодавство перебувають у спільному віданні Російської Федерації і суб'єктів Федерації.

За даними предметам видаються федеральні закони і, відповідно до них, закони суб'єктів Російської Федерації.

Ще одна особливість зумовлена комплексним характером самої галузі права. Складові її норми одночасно знаходяться і в інших галузях права: конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального та інших.

У системі джерел екологічного права провідне місце займає Конституція Російської Федерації, в якій є багато норм загального характеру, які мають відношення до регулювання питань природокористування та охорони навколишнього середовища, захисту прав людини. Стаття 9 Конституції РФ встановила, що земля та інші природні ресурси використовуються й охороняються в Російській Федерації як основа життя і діяльності народів, що проживають на відповідній території.

Основи екологічного права закладені Законом РРФСР «Про охорону навколишнього середовища», прийнятим 19 грудня 1991 із змінами і доповненнями від 21 лютого 1992, 2 червня 1993 р., 27 грудня 2000

Поняття і джерела екологічного права

Цей закон визначив завдання всього природоохоронного законодавства Росії. Розвиток екологічного законодавства здійснено в ряді законів: Федеральний закон від 23 листопада 1995 року «Про екологічну експертизу», Федеральний закон від 30 листопада 1995 року «Про континентальний шельф», Федеральний закон від 23 лютого 1995 року «Про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах », Федеральний закон від 14 березня 1995 року« Про особливо охоронюваних природних територіях »та інші.

Значну вагу в системі екологічного законодавства займає природоресурсне законодавство. Воно включає: Федеральний закон від 4 травня 1999 р. № 96-ФЗ «Про охорону атмосферного повітря», Федеральний закон від 24 квітня 1995 року «Про тваринний світ», Водний кодекс Російської Федерації, Лісовий кодекс Російської Федерації.

Президент РФ видає укази з питань екологічного права. Наприклад, Указ № 440 від 1 квітня 1996 року «Про концепцію переходу України до сталого розвитку» та інші.

Уряд Російської Федерації приймає акти, що регулюють економічні відносини у випадку, якщо йому це право дано законом або указом Президента Російської Федерації, або коли це необхідно для виконання покладеного на Уряд РФ функції.

Так, наприклад, статтею 23 Закону РРФСР «Про охорону навколишнього середовища» передбачається, що порядок екологічного страхування та використання екологічних фондів встановлюється Урядом Російської Федерації. У зв'язку з цим, Уряд Росії прийняв відповідні постанови і розпорядження. Наприклад, Постанова № 545 від 3 серпня 1992 року «Про порядок розробки та затвердження екологічних нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, лімітів використання природних ресурсів, розміщення відходів».

Різновидом джерел екологічного права є акти міністерств і відомств (наприклад, Положення про порядок видачі ліцензій на проведення обследова

393

Тема 35 . Екологічне право в системі російського права

ний з виявлення деградованих і забруднених земель, затверджене наказом Мінприроди Росії і Рос-комземом Росії від 1 грудня 1993).

Регулювання екологічних правовідносин здійснюється актами суб'єктів Російської Федерації. Наприклад, Земельний кодекс Республіки Карелія, Екологічний кодекс Башкортостану та інші акти.

Органи місцевого самоврядування видають нормативні акти про охорону зелених насаджень та благоустрої територій населених пунктів, про порядок користування водними об'єктами для питних і господарських потреб тощо

Таким чином, російське екологічне право являє собою складний формується комплекс правових норм, призначених для регулювання екологічних відносин, що міститься в різноманітних нормативних правових актах, що видаються на трьох рівнях: федеральному, суб'єктів Федерації і місцевого самоврядування.

Екологічне законодавство і право грунтуються на наступних принципах:

- запобігання шкоди навколишньому середовищу в процесі соціально-економічного розвитку;

- охорона життя і здоров'я людини;

- забезпечення раціонального використання природних ресурсів;

- стійке екологічно обгрунтоване економічний і соціальний розвиток;

- збереження і захист екологічної рівноваги в природі;

- вільний доступ до екологічної інформації та інші.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і джерела екологічного права "
 1. 1. Поняття і джерела екологічного права
  поняттю «об'єкт екологічних правовідносин». Об'єкти екологічних правовідносин, або те, на що спрямована регулююча сила права і з приводу чого виникають взаємні права та обов'язки, включають дії суб'єктів права по відношенню до навколишнього природного середовища. Ці дії включають використання природних об'єктів для різних цілей і як простору, і як ресурсу, розміщення в
 2. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 3. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  поняття в історичну науку ввів англійський археолог Г. Чайлд в середині XX століття, характеризуючи той принциповий якісний переворот, який відбувся у всіх сферах життя людства при переході в неоліті (приблизно VII-III тис. до н.е.) від привласнюючого до виробничого господарства, тобто від полювання, рибальства і збирання до землеробства, скотарства, металургії та металообробці,
 4. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  поняття «духу» вкладав націоналістичні і містичні мотиви. Разом з тим сучасна оцінка концепцій походження права, висловлених історичною школою права, повинна бути звільнена від такої вульгаризаторской критики. Історична школа права - це велике просування теоретико-правової думки у вивченні походження права, т.к. вона вловила роль і значення глибинного етнокультурного
 5. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  поняття), - одна з основних задач теорії дер-жави. Пізнати природу держави - означає виявити головне і визначальне в його функціонуванні та розвитку, в його соціальній цінності і призначення. Це означає зрозуміти держава в єдності всіх різноманітних і суперечливих властивостей, сторін і форм, як самостійний і цілісний соціальний інститут. У розділі другому вже розглядалася
 6. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  поняття, як «форма держави» - три зазначених вище блоку, вельми чітко прив'язуються до трьох основних характеристикам держави як особливої політичної, структурної і територіальної організації суспільства, розкриває предметно, конкретно, де власне, ці характеристики можна спостерігати, «відчувати» і відповідно вивчати. Ось чому пристрій держави можна визначити як таке
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та прогностичних здібностей стосовно російської політико-правової дійсності, до виникнення і розвитку Російської держави, його функціонуванню на різних етапах історії, його еволюції . Це важливо і для підготовки вітчизняних юристів. Іншими словами, позитивно відповісти на питання: «працює» чи теорія
 8. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  поняттях, категоріях, юридичних конструкціях. Формується понятійний апарат теоретичного знання, який набуває велику соціальну, культурну цінність. Інше поняття, сформульоване теорією права і відпрацьовано-лишнього реальні правові явища і процеси, не менше значимо для суспільного розвитку, ніж, наприклад, відкриття природничо-наукового характеру. Ось чому у всі часи в рамках
 9. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
  зрозумілого поведінки інших членів суспільства, їх взаємини. Звідси і обурення і навіть здивування у нормальної члена суспільства, коли йому доводиться стикатися з порушенням нормативно визначеного та очікуваної поведінки, коли з'являються такі соціальні стани, які визначаються як правопорушення, особливо злочини, «бєспрєдєл» і т.п. Цікаві поглядом-ди на норму вдачі
 10. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  поняття використовується в теорії права як раз для того, щоб охарактеризувати історико-правові та етнокультурні відмінності системи права різних держави, різних народів. В основу кладуться такі критерії, як співвідношення і використання джерел права, роль суду у створенні прецедентів, а більш крупно - у правотворческом процесі, походження і розвиток системи права, деякі інші
© 2014-2021  ibib.ltd.ua