Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
А.В. Гапоненко. Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу, 2006 - перейти до змісту підручника

кадастру природних ресурсів

Ретельний облік наявних природних ресурсів є неодмінною ознакою процвітаючої держави.

Звід економічних, екологічних, організаційних і технічних показників, що характеризують кількість і якість природного ресурсу, склад і категорії природокористувачів, називається кадастром природного ресурсу.

Єдиного кадастру природних ресурсів не існує. Кадастри представлені за видами природного ресурсу.

Через певний час кадастри оновлюються.

Дані кадастрової оцінки використовуються при плануванні використання ресурсу, для оцінки ступеня раціональності використання, при визначенні платежів за ресурс і т.д.

Розроблено наступні види кадастрів.

Земельний кадастр включає відомості про природний і господарський використанні земель, їх стан, облік їх кількості та якості, дані реєстрації землекористувачів (власників, користувачів, орендарів), рекомендації з ефективного використання та охорони земель і т. д.

Водний кадастр - це звід відомостей про водах регіону або басейну, що містить дані про річках, озерах, ставках, болотах, морях, льодовика, що включає також дані про режим, як і використання вод та водокористувачів.

Він складається з трьох розділів: 1.

Поверхневі води; 2.

Підземні води; 3.

Використання вод.

Лесной кадастр - зведення даних про ліси, якісному складі, запасах деревини, щорічному її прирості, ступеня залучення лісів в експлуатацію.

Кадастр родовищ корисних копалин - містить відомості про місцезнаходження, кількості, якісному складі природних копалин, їх орієнтовної вартості, ступеня використання і т.д.

Природно - заповідний фонд - дані про особливо охоронюваних природних територіях, їх площі, географічному положенні, фіто-, зоо-та мікробіоценозах заповідних територій, можливості їх використання як рекреаційних територій і т.д.

Реєстр мисливських тварин - включає дані про види тварин, на яких дозволено полювання, їх кількості, поширенні, вказані терміни дозволеної полювання, кількість відстрілу чи відлову, способи полювання та ін

Реєстр рибних запасів - включає дані про види промислових і непромислових риб, їх ареалах, обсягах рибних запасів, а також терміни та обсяги вилову, квоти на рибну ловлю і т.д.

Червона книга - є офіційним документом, що містить звід відомостей про рідкісні зникаючі види тварин і рослин, а також необхідні заходи щодо їх охорони та відновлення.

Форми управління природокористуванням - перелічені та описані всі суб'єкти природокористування, види та способи використання а також формах управління використанням природних ресурсів.

Реєстр забруднень - містить відомості про види, джерелах забруднень, стан природного середовища різних територій і т.д.

Останнім часом постало питання про необхідність обліку розміщення промислових відходів за складом і ступеня токсичності, а також реєстрації забруднень навколишнього середовища - ксенобіотиків, препаратів побутової хімії, ліків, пестицидів і т.д., т. е.чужеродних для організмів сполук, які потрапляючи в організми можуть викликати їх загибель а також порушення процесів у біосфері. Т.ч. виникла необхідність створення реєстру (кадастру) відходів. Об'єктом реєстрації повинні бути всі небезпечні і потенційно небезпечні речовини, як вироблені на території Росії, так і ввезені з-за кордону.

Джерелом відомостей для складання та поповнення кадастрів служить мережа спостережних постів, режимних станцій, спеціальних експедицій.

Розробка та впровадження таких кадастрів дозволяють створити в нашій країні базу для вирішення проблем ресурсозберігаючих технологій та раціонального використання природних ресурсів. 4.1.10.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " кадастру природних ресурсів "
 1. 79. Державний земельний кадастр.
  Кадастру 1. Державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру Визнання факту ВИНИКНЕННЯ або Припинення права власності и права КОРИСТУВАННЯ земельними ділянкамі та містіть сукупність відомостей и документів про місце розташування та правовий режим ціх ділянок, їх оцінку, класіфікацію земель, кількісну та якісну характеристику, Розподіл
 2. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
  природні ресурси. До невичерпних природних ресурсів належать лише деякі види енергії, наприклад сонячна енергія. Вичерпні ресурси поділяються на поновлювані і непоновлювані. До не поновлюваних природних ресурсів належать всі корисні копалини. Поновлюваними є ресурси рослинного і тваринного світу, земельні та
 3. види природних ресурсів
  природними ресурсами. У світі є кілька держав, які мають всі види природних ресурсів. Це Росія, США і Китай. Багато держав мають великими запасами одного або декількох ресурсів. Так, країни Близького Сходу забезпечені великими запасами нафти і газу. Існують держави, які мають дуже маленький запас природних ресурсів. Так, Японія є
 4. Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління Використання и охороною природніх ресурсів
  кадастру, ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ у справах для випробувань и реєстрації ЗАСОБІВ захисту та регуляторів росту рослин и добрив, Які ліквідовані), Державний комітет ЛІСОВОГО господарства, Державний комітет по водному господарству, Державний комітет по земельних ресурсах, Державні управління екологічної безпеки в областях, АРК, містах Києві та Севастополі, а такоже районні, Міські та Регіональні інспекції
 5. 2.1. Методи економічної оцінки природних ресурсів
  природних ресурсів. Природні ресурси, будучи частиною національного багатства країни, не можуть бути враховані в його обсязі через відсутність вартісної оцінки. Пошуком методів оцінки різних видів природних ресурсів давно займаються фахівці нашої країни, які пропонують різні підходи до вирішення цієї проблеми. Найбільшого поширення набули три методи: витратний; рентний;
 6. 17.2. Система законодавства в галузі використання і охорони природного середовища
  природного середовища є Федеральний закон «Про охорону навколишнього середовища», оскільки, як випливає з його преамбули, він регулює відносини у сфері взаємодії суспільства і природи, що виникають при здійсненні господарської та іншої діяльності, пов'язаної з впливом на природне середовище як найважливішу складову навколишнього середовища, що є основою життя на Землі, в межах території РФ, а
 7. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1 .
  Кадастри: поняття, предмет, види. 36. Оцінка впливу на навколишнє Середу: зміст, цілі. 37. Основні поняття про моніторинг. Види моніторингу. 38. Сутність еколого-економічного стимулювання, методи, рівні. 39. Оподаткування як інструмент еколого-економічного стимулювання. 40. Сутність ринку екологічних робіт і послуг. 41. НТП і раціональне природокористування:
 8. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
  природних ресурсів. По-друге, забруднення навколишнього середовища. Діяльність товариства, спрямована на задоволення своїх потреб шляхом використання природних ресурсів, називається природокористуванням. Раціональне природокористування - це система, за якої досить повно використовуються природні ресурси, забезпечується відновлення природних ресурсів, організовано безвідходне
 9. 4. Система земельного права.
  Кадастру, и складають правовий інститут державного земельного кадастру. Інститути, шо мают ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, дія якіх розповсюджується на ВСІ або більшість земельних відносін, створюють у своїй сукупності Загальна частина земельного права. Вона Складається з інстітутів права власності на землю, державного управління земельним фондом, права КОРИСТУВАННЯ землею и охорони прав на землю. Загальна
 10. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  природне середовище під впливом життєдіяльності людини катастрофічно швидко втрачає ресурси, знижує свою якість, необхідне для нормального життя людини. Типові ознаки нераціонального природокористування - це вимирання окремих видів тварин і рослин, погіршення стану грунту, забруднення атмосфери і вод відходами
© 2014-2022  ibib.ltd.ua