Головна
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Іванова, А. В. Лагутін. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ. Вступний курс. ВИДАВНИЦТВО ТГТУ.Тамбов, 2000 - перейти до змісту підручника

види природних ресурсів

ТЕКСТ

Природні ресурси - це природні ресурси, необхідні для існування людини. Природні ресурси використовуються в господарстві країни.

Країни світу мають різний рівень і характер забезпеченості природними ресурсами.

У світі є кілька держав, які мають всі види природних ресурсів. Це Росія, США і Китай.

Багато держав мають великими запасами одного або декількох ресурсів. Так, країни Близького Сходу забезпечені великими запасами нафти і газу.

Існують держави, які мають дуже маленький запас природних ресурсів. Так, Японія є високорозвиненою країною, але має невеликий запас природних ресурсів.

До природних ресурсів належать мінеральні, земельні, водні, лісові ресурси та ресурси світового океану.

Мінеральними ресурсами називаються корисні копалини, які знаходяться в надрах землі.

Земельні ресурси - це земна поверхня, на якій людина живе і здійснює господарську діяльність.

Водні ресурси забезпечують людини прісною водою. Річки широко використовуються для отримання електроенергії.

Лісові ресурси - найважливіший вид природних ресурсів.

Це не тільки деревина, ягоди, горіхи, лікарські рослини, а й чисте повітря, необхідний людині.

Ресурси світового океану - це тварини і рослини, які знаходяться в його водах, сама вода, яка містить 75 хімічних елементів. Дно океану теж багате

мінеральними ресурсами. Крім того, великі енергетичні ресурси світового океану.

Слів і словосполучень Рівень

Забезпеченість

Запас

Нафта

Газ

Мінеральний Надра

Електроенергія Деревина

Володіти

Природні ресурси Великі запаси ресурсів Високорозвинена країна Ресурси світового океану Корисні копалини Хімічний елемент Мінеральні ресурси ВПРАВИ І ЗАВДАННЯ 1

Підберіть прикметники до іменника ресурси. 2

Змініть пропозиції за зразком.

Зразок: Природні ресурси - це ресурси, необхідні для існування людини. Природними ресурсами називаються ресурси, необхідні для існування людини.

1) Мінеральні ресурси - це корисні копалини, які знаходяться в надрах землі. 2) Земельні ресурси - це земна поверхня, на якій людина живе і здійснює господарську діяльність. 3) Лісові ресурси - це найважливіший вид природних ресурсів.

4) Ресурси світового океану - це тварини і рослини, які знаходяться в його водах, сама вода. 3

Складіть питання, відповідями на які будуть наступні пропозиції.

1) Природними ресурсами називаються природні ресурси, необхідні для існування людини. 2) Мінеральними ресурсами називаються корисні копалини, які знаходяться в надрах землі. 3) Земельними ресурсами називається земна поверхня, на якій людина і здійснює господарську діяльність. 4) Лісовими ресурсами називається найважливіший вид природних ресурсів. 5) Ресурсами світового океану називаються тварини і рослини, які знаходяться в його водах і сама вода. 4

Закінчите пропозиції.

1) Країни світу мають ... . 2) У світі є кілька держав, ... . 3) Багато держав володіють. . 4) Існують держави,. . 5) Японія є високорозвиненою країною,. . 6) До природних ресурсів відносяться. . 5

Напишіть виклад тексту, замінюючи, де можливо, складні пропозиції простими. 6

Дайте визначення всіх видів природних ресурсів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " види природних ресурсів "
 1. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  види біологічних забруднюючих речовин. Добре показана залежність виникнення багатьох захворювань людини від складу води. Наводиться діаграма, що показує частку різних галузей промисловості РФ в скиданні забруднених стічних вод. Т.К. Пильнева. Природокористування. Наводяться дані по водоспоживанню при виробництві різних матеріалів; по скиданню стічних вод в найбільші річки
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  види митного режиму. - Днепро петровськ: ДГУ, 1995. 60. Ківалов С.В. Митне право (адміністративна відповідальність ність за порушення митних правил). - Одеса, 1996. 61. Ківалов С.В. Проходження служби посадовими особами та моженних органів. - Одеса: Вісник Одеського університету (гуманітарні науки). Вип. 2. - 1996. 62. Ківалов С.В. Система порушень митних правил / / Збір нік
 3. 46. Форми міжвідомчого контролю: поняття, види, характеристика діяльності.
  Природних ресурсів, за станом обліку, звітності, громадського порядку, санітарним станом, за виплатами до бюджету та проведенням загальнообов'язкових рішень, які приймаються ними і місцевими
 4. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  види і завдання нарядів, відповідальні за організацію їх служби в зонах, секторах і на ділянках, схема управління і зв'язку; порядок взаємодії з сусідніми територіальними та транспортними органами внутрішніх справ та органами внутрішніх справ на транспорті, органами безпеки, військами; організація забезпечення громадського порядку в місцях формування колон, збору глядачів на підступах до місця
 5. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  види діяльності з економічної розробці зазначеної зони. Юрисдикція прибережної держави в межах економічної зони поширюється на створення та використання штучних островів, установок і споруд, морських наукових досліджень, захисту і збереження морського середовища. Кримінально-правова юрисдикція України поширюється не на всі злочини, вчинені в межах
 6. 22. Види юридичних осіб.
  Природних монополій. Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та іншу діяльність і створювати господарські об'єднання: - асоціації-договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності, і не мають права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого зі своїх учасників; -
 7. 56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
  природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; 8) інших цінностей відповідно до законодавством України. Формами здійснення іноземних інвестицій є: пайова участь у підприємствах, що створюються спільно з українськими
 8. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  види харчування, догляду і необхідної допомоги покупець зобов'язується надавати продавцю до кінця його життя, то в разі спору суд буде розглядати поведінку покупця з точки зору не тільки сумлінності та розумності, але і зазвичай пред'являються в даній місцевості вимог до цих видів послуг. Це означає, що критерієм неправомірності дій покупця в даному зобов'язанні будуть
 9. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також права на позначення, індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи і послуги (фірмове найменування, товарні знаки, знаки обслуговування), та інші виключні права, якщо інше не передбачено законом або
 10. 1. Поняття речі
  види енергетичних ресурсів та сировини, вироблених або видобутих людською працею і тому стали товаром. Так, об'єктом цивільних прав, зокрема права власності, не може бути атмосферне повітря в його природному стані (хоча у нас час від часу робляться законодавчі спроби оголосити його таким). Інша річ повітря або його складові частини, змінені або відокремлені
© 2014-2022  ibib.ltd.ua