Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.1. Методи економічної оцінки природних ресурсів

Інтереси раціонального природокористування та впровадження економічних важелів вимагають вирішення проблеми економічної оцінки природних ресурсів.

Природні ресурси, будучи частиною національного багатства країни, не можуть бути враховані в його обсязі через відсутність вартісної оцінки. Пошуком методів оцінки різних видів природних ресурсів давно займаються фахівці нашої країни, які пропонують різні підходи до вирішення цієї проблеми. Найбільшого поширення набули три методи: витратний; рентний; змішаний.

При витратному методі величина економічної оцінки природних ресурсів пов'язується з витратами на їх освоєння.

Витратний принцип покладено в основу діючої системи плати за природні ресурси. Рівень плати визначається виходячи з витрат на розвідку корисних копалин, ведення лісового господарства та ін

Вітчизняна практика платного природокористування, а також проведені експерименти свідчать про неефективність даного підходу: принципових змін у використанні ресурсів, а також в обсязі їх втрат введення цього методу не забезпечило.

Рентний метод отримує в даний час поширення серед фахівців, прихильники якого пов'язують ставки плати та величину економічної оцінки з ефектом від експлуатації природних ресурсів.

Диференціальна рента є мірилом внеску даного ресурсу в ефективність суспільного виробництва і використовується як база для оцінки природних багатств.

У найбільш загальному вигляді залежність між рентної оцінкою природного

ресурсу і параметрами, її визначальними, може бути представлена слідую-

210 щим чином:

R = max (aq (ZS)), (2.1.)

де R - економічна оцінка природного ресурсу;

Z - замикаючі витрати на продукцію, одержувану при експлуатації природного ресурсу;

S - індивідуальні витрати на продукцію, одержувану при експлуатації природного ресурсу;

q - коефіцієнт "продуктивності "природного ресурсу, що показує кількість продукції на одиницю ресурсу;

а - коефіцієнт, що враховує динаміку в часі показників Z, S, q.

Плату за природні ресурси на принципах диференціальної ренти можна розрахувати двома способами: по-перше, як додатковий дохід від використання природного ресурсу підвищеної продуктивності, по-друге, - на основі витрат заміщення цього ресурсу.

Змішаний підхід передбачає облік не тільки витрат на освоєння, а й народногосподарського ефекту від експлуатації природних ресурсів. У вартісну оцінку природних ресурсів входять витрати з розвідки і видобутку, диференціальний дохід, витрати по відновленню природних ресурсів, а також витрати по створенню замінників для не відтворювальних ресурсів.

У цьому випадку оцінити природні ресурси пропонується по "формулою

^ Z / n + (31 + З2 + 33) / nt, (2.2)

де Ц - оцінка одиниці природного ресурсу, що витягується з родовища;

Z - повні витрати, або оцінка родовища ресурсів за змішаною методикою;

Z / n - витрати підприємств за використання одиниці природного ресурсу;

31 - кошти витрачені на пошук, освоєння менш багатих, розташованих в гірших умовах, родовищ;

3 - витрати на розробку способів задоволення потреби в Дефі-

211

Цітни ресурсах за рахунок вторинної переробки відходів і комплексного використання ресурсів;

3 - витрати на дослідження можливості відтворювати ресурси штучним шляхом або, якщо це можливо, створити їх замінники;

31, З2, З3

- витрати майбутнього, що вносяться підприємствами за використання одиниці природного ресурсу і акумулюються.

n - величина запасів родовища в натуральному вираженні (т, кг і т.д.);

12 Березень

t - час, через який виникає потреба у витратах 3, З, З.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.1. Методи економічної оцінки природних ресурсів "
 1. § 1. Поняття цивільного права
  метод правового регулювання. За допомогою предмета і методу можна не тільки виділити цивільне право з єдиної системи російського права , але і виявити також його особливості, яких цілком достатньо для того, щоб у читача склалося чітке уявлення про громадянське право. Як і будь-яка галузь, цивільне право складається з правових норм, що регулюють відповідні суспільні відносини.
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  методологічна частина юридичної науки - теорія дер-жави і права - тільки тоді буде мати соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих,
 3. ГЛОСАРІЙ
  методу у виробництві (в Південно-російському центрі гірничометалургійної промисловості). Адаптація працівника (в управлінні персоналом) - процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на нову посаду та ін.) Активна кадрова політика - наявність у керівництва організації обгрунтованих прогнозів її розвитку та відповідних їм методів і засобів впливу на
 4. § 3. Індія в 1947 - 1990-ті р.
  методів і прийомів, пов'язаних з «зеленою революцією» і мали на меті різко удосконалити сільськогосподарський процес. З 1978 р. Індія перестала імпортувати продовольство і досягла повного самозабезпечення. У наші дні країна в основному справляється з продовольчою проблемою, хоча при цьому значна частка її населення харчується вкрай бідно. В основу економічної політики було покладено
 5. § 2. Розвиток науки і культури в другій половині ХХ в.
  методу, вважаючи його явищем не художнім, а ідеологічним або одним з ідейно-змістовних різновидів критичного реалізму. Творчість французького пі-сателя Луї Арагона, чилійського поета Пабло Неруди (доля Латинської Америки, переплетення патетики і лірики) показує, що соцреалізм існував як самостійний напрям. Особливо повне відображення цей напрямок знайшло в
 6. 3.4. Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки
  методів організації та управління. Інноваційний потенціал знаходить своє відображення в масштабах так званої інтелектуальної власності, яка являє собою особливий тип економічних відносин у науково-технічній, виробничо-господарської та літературно-художній сферах - відносини з приводу володіння, розпорядження, використання результатів інтелектуальної праці. Її
 7. Список використаної літератури
  методи управління.-М.: Изд-во РАГС, 1999 Гладкий Ю.Н., Чістобаев А.І. Основи регіональної політики. - СПб, 1998. Гранберг А.Г. Основи регіональної економіки. Підручник для вузів. - М. : ГУ ВШЕ, 2000 - 495 с. Гутман Г., глитаїв А., Федін С. Економіка регіону та управління / Навчальний посібник - Володимир, 2000. - 268 с. ДУМК А.Д. та ін Особливо охоронювані природні території Російської Федерації / Стат.
 8. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  методів, застосовуваних ним при здійсненні ділової активності, включаючи, але не обмежуючи певні операційні методи і техніку, технічне сприяння і навчання в процесі її здійснення, менеджмент та сприяння ділової активності, ведення спеціалізованих записів, облікових книг та бухгалтерського обліку та документації, а також програми реклами і просування; визначення обсягу
 9. 4. Проблеми правового регулювання третейських (арбітражних) угод
  методами. 156 Муранов А.І. Действительное третейська угода і проблема припинення провадження у справі в російському державному суді / / Законодавство. 2002. N 10. С. 63; Котельников А . Г. Арбітражна угода та подання позову щодо суті спору в суді / / Третейський суд. 2004. N 2 (32). С. 69. Оцінка взаємозв'язку між законодавством про третейські суди та процесуальним
 10. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  методологічні принципи теорії взаємодії суспільства і природного середовища. Розглянуто основні поняття теми, виходячи з сучасних реалій. Добре виділений філософський аспект проблеми. Т.К. Пильнева. Природокористування. Коротко розглянуті принципи охорони навколишнього середовища, особливості сучасної природоохоронної діяльності в США, Росії, Японії, Німеччини. Т.П. Трушина. Екологічні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua