Головна
ГоловнаІсторіяІсторія наук → 
Наступна »
В. А. Канке. Історія і філософія хімії: Навчальний посібник - М.: НІЯУ МІФІ. - 232 с., 2011 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Народна мудрість говорить: було б бажання - привід завжди знайдеться. Але поява цього навчального посібника стало результатом не стільки потаємного бажання, скільки необхідності. Я веду навчальні заняття у вузі з аспірантами різних спеціальностей - з математиками, фізиками, техніками, інформатика, економістами. У наборі аспірантів 2007 року вперше опинилися хіміки. Ним повинен викладатися спеціальний аспірантський курс «Історія і філософія хімії». Існує офіційно затверджена, проте, вельми спірна програма цього курсу, до того ж вона не забезпечена відповідною літературою. Переді мною постало важке запитання: що робити? Відмовитися від ведення цього курсу? Але це було б втечею від труднощів. Довелося пуститися у всі тяжкі. Так з'явилася ця книга.

Всяка наукова дисципліна проходить складний шлях свого становлення та розвитку. У ряді моїх робіт розглянуто це шлях стосовно до різних наук, у тому числі стосовно до математики, фізики, біології, економіки, менеджменту, юриспруденції, історії. Всякий раз повторюється одна і та ж історична метаморфоза. Становлення науки відбувається під акомпанемент позитивістських ідей: нічого, крім ясного знання, ніякої філософії. В результаті вона з'являється «у чому мати народила», тобто без філософської одягу. Проходить деякий час, неминуче, іноді досить швидко, наростає число важких для вирішення проблем. І ось тоді згадують про філософію, насамперед, для того, щоб впоратися з цими проблемами. Вельми показова в цьому відношенні історія розвитку фізики. Варто було з'явитися в її арсеналі таким проблемним теоріям, як спеціальна теорія відносності і квантова механіка, як негайно ж лавиноподібно стало зростати число робіт, присвячених філософії фізики. Раптом з'ясувалося, що навіть великі фізики масштабу Альберта Ейнштейна і Нільса Бора не можуть обійтися без філософствування.

Я згадав фізику далеко не випадково. Справа в тому, що у філософському відношенні хімія відносно довго перебувала в тіні фізики. Так, на початку XX століття філософські суперечки в хімії не купували тієї гострої форми, яка була характерна для фізики з її найвищою ступеня-ні незвичайними ідеями, начебто відносності простору і часу і невизначеного поведінки мікрочастинок. У філософському відношенні хімія відставала від фізики, принаймні, років на тридцять. Становлення філософії хімії як самостійної дисципліни явно затягувалося, причому як в нашій країні, так і в країнах Заходу.

Цікаво відзначити, що в СРСР філософські проблеми хімії залучали певну увагу, не менше, а можливо навіть більший, ніж у країнах розвиненого капіталізму. Багато в чому це стимулювалося широким розповсюдженням діалектико-матеріалістичних поглядів, зокрема, вченням про форми руху матерії Фрідріха Енгельса. Зрідка з'являлися навіть спеціальні монографії, присвячені філософії хімії1. Але якийсь особливий сплеск інтересу до філософії хімії не спостерігалося. У революційні 1985-2000 роки в нашій країні колишні дослідження з філософії хімії не отримали скільки-небудь істотного розвитку. Принципово по іншому шляху йшла філософія хімії в країнах Заходу, перш за все, в Німеччині, Англії і США, а також в Нідерландах та Італії.

У 1997 році було утворено Міжнародне товариство з розвитку філософії хімії, яке видає з 1999 року журнал «Підстави хімії».

З 1995 року видається журнал «Гіле», присвячений філософії хімії і також що має міжнародний характер. Широко поширена думка, що в середині 1990-х років відбулося конституювання філософії хімії в принципово новій якості. Навряд чи варто заперечувати цю думку. Але, на жаль, доводиться відзначити, що в описаний процес не були залучені вітчизняні дослідники. Далеко не випадково стан справ з розвитком філософії хімії в нашій країні залишає бажати багато кращого. Але при всіх успіхах, досягнутих в області філософії хімії в західних країнах, і там не обходиться без істотних труднощів. Конституювання філософії науки як окремої самостійної науки йде не без скрипу.

Сам термін «філософія хімії» вказує як на філософію, так і на хімію. Токи знання йдуть до філософії хімії, принаймні, з двох сторін. Але обидва джерела аж ніяк не блищать кришталевою чистотою. Сучасна філософія, яка є підсумком багатовікових зусиль, перевантажена метафізичними, тобто ненауковими, положеннями. У цьому немає нічого дивного. Вона складалася в століття, коли наука перебувала в зародковому стані. Видатні філософи далеко не завжди були знавцями науки. На жаль, такий стан справ збереглося у філософії по справжній день. Звідси тяжіння до так званих універсальним, загальним законам, які, як з'ясовується при найближчому розгляді, далеко не обов'язкові для нас цікавить хімії. Метафізичними засобами філософію хімії не створити, більше того, вони істотно ускладнюють її конституювання.

На перший погляд здається, що виходом з положення, є опора не стільки на філософію, скільки на філософію науки. Але, на жаль, і вона перевантажена все тими ж метафізичними моментами. Без них не обходяться тоді, коли міркують про науку взагалі, без входження в тонкощі окремих наук, фізики, хімії, біології, економіки і всіх інших. Доводиться констатувати, що сучасна філософія в значній мірі охоплена антинауковим синдромом. Але філософії хімії він, зрозуміло, протипоказаний. Зі сказаного випливає цілком певний висновок: філософія будь-якої науки, у тому числі хімії, повинна мати науковий характер. Відомо лише одне філософське протиотруту від антинаукового синдрому, ним є метанауковий підхід, згідно з яким предметом філософії хімії є сама хімія як наука. Як вже зазначалося, струми знання йдуть до філософії науки не тільки від філософії, але і від хімії. Але в який нас аспекті і хімія далеко не бездоганна. Вона не страждає від антинаукового синдрому скільки-небудь істотно, але у неї є своя слабкість, а саме - антіметана-учний синдром. Проявляється він у прагненні обійтися без якої-небудь філософії. У хімії як такої філософії дійсно робити нічого. Хімія є хімія, в ній відсутні будь зазори для інших наук. Але це не означає, що вона повинна ізолюватися від інших наук, особливо від філософії хімії. Справа в тому, що будь-яка наука, в тому числі і хімія, не існує сама по собі, вона є відносно самостійною структурною одиницею мережі наукових дисциплін, з якими вона перебуває у міжпредметних зв'язках. Хімікам потрібна і математика, і інформатика, і лінгвістика, але особливо філософія хімії, яка є усвідомленням істоти самої хімії.

Сократовському «пізнай себе» відноситься до будь-якій науці, стосовно до хімії воно як раз і призводить до філософії хімії. І ось тут виявляється нова трудність. Хіміки звикли керуватися стандартами хімії, а не філософії хімії. Тому дуже часто, коли хіміки звертаються до філософії хімії, вони, по суті, керуються не її власними установками, а хімічними положеннями. Якраз в цьому і полягає антіметанауч-ний синдром стосовно хімічної науці.

Таким чином, філософія хімії не росте безпосередньо ні з хімії, ні з філософії та філософії науки. Вона є самостійною дисципліною. Філософія хімії в якості метанауки (від грец. Meta - за, після) вивчає не хімічні явища, а саму хімію як науку. У урозуміння цієї обставини і складається найголовніша трудність, з якою доводиться стикатися кожному, хто прагне сприяти розвитку філософії хімії. Основне завдання стосовно до нас цікавить області знання полягає в конституювання філософії хімії як самостійної наукової дисципліни. Але в чому найбільш органічно виражається специфіка філософії хімії? В її концептуальному пристрої. Будь-яка наука виткана з концептів, філософія хімії теж. Отже, рішення позначеної вище завдання полягає в представленні філософії хімії в якості ретельно впорядкованої концептуальної структури. Ця структура у цілісному вигляді представлена вже в першій частині книги. У другій частині книги вона розглядається в різних її формах проявах, зокрема, в етичній та дидактичної. Можна сказати, що «концептуальний скелет» філософії хімії наділяється плоттю і кров'ю.

Отже, я керуюся цілком певної теорією, а саме - теорією метанаучной концептуалізму. Чому робиться акцент на мета-науковості та концептуальності, роз'яснено вище. Але створюваний мною підхід, зрозуміло, не вичерпується цими двома установками в ранзі принципів. Важливу значимість я надаю також принципам трансдісці-плінарності, плюралізму і відповідальності \ В тексті книги принцип трансдисциплінарності реалізується двояко. По-перше, метод хімії представлений як трансдукція, як послідовний перехід від одних концептів до інших. По-друге, розглядається становище хімії та філософії хімії в трансдисциплінарних мережі сучасних наук, а, слідів-вательно, її зв'язки з цими науками. Принцип плюралізму виступає, передусім, як орієнтація на досягнення всіх основних сучасних філософських напрямів, зокрема, феноменології, герменевтики, аналітичної філософії, неопозитивізму, постпозитивизма і постструктуралізму. Нарешті, принцип відповідальності задає етичний каркас всієї книги. Як нам видається, філософія хімії кульминирует в етиці відповідальності в її філософсько-хімічному варіанті.

Таким чином, моя2 головне завдання полягало в пропозиції хімічному співтовариству в систематизованому вигляді курсу філософії хімії. Якою мірою це мені вдалося, судити читачеві. Я сподіваюся, що книга буде корисна всім, хто вивчає курс філософії хімії, особливо магістрантам і аспірантам, а також студентам-бакалаврам. Вона писалася також у розрахунку на вчених і викладачів. Критичні зауваження читачів я прийму з вдячністю.

Автор

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА "
 1. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом
 2. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 3. Передмова
  Про самоорганізації пишуть багато і не один десяток років. Проте, роботи, об'єднуючою творчість найбільш значних мислителів, яка заклала основи цієї, що стала найбільш сучасною, філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова
 4. Передмова до четвертого видання
  ської Федерації »1, а також прийняттям Федеральних законів« Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації »2 і« Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації »3. Наприкінці 2001 р. прийнятий новий Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації, а в середині 2002 р. - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, які вплинули на побудову і діяльність
 5. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 6. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 7. Передмова
  передмову, хотів би висловити подяку учасникам Семінару з філософії математики при кафедрі філософії та методології науки природничих факультетів і викладачам механіко-математичного факультету МДУ, спілкування з якими в Протягом багатьох років стимулювало мої зусилля по проясненню філософських підстав математичної науки. Я хотів би особливо подякувати професора В.Е.
 8. 2.2. Філософія Г. В. Плеханова
  Філософія Плеханова, як головна складова його «марксизму» в особі діалектичного та історичного матеріалізму, виявляється також продуктом догматичного підходу. Але не тільки - тут, як побачимо, проявилася ще й фальсифікація, допущена вашим «марксистом». Поштовхом до того була суперечливість різних думок про стан філософії в працях Маркса і Енгельса серед тих, хто освоював ще ці
 9. Передмова
    Шарль Бодлер, виступаючи проти розхожих висловлювань про поезію, писав наступне: «Адже вітер століття розбушувався; барометр сучасного розуму вказує на бурю» («Теофіль Ґотье»). На перший погляд, це судження йде кілька врозріз з метеорологічним прогнозом, який би виходив з-під пера прогрессиста: вітер століття належить Просвітництва, барометр сучасного розуму показує «стабільно ясно»
 10. Передмова
    До предмета філософії математики прийнято відносити питання, що стосуються обгрунтування математики як науки. XX століття було унікальним часом, коли проблема обгрунтування математики вважалася однією з найбільш пріоритетних, і кращі математичні уми витратили чимало часу на пошуки її адекватного рішення. У результаті були отримані фундаментальні результати, що мають видатне філософське значення.
 11. Передмова
    Представлене навчальний посібник, написаний колективом кафедри підприємницького та комерційного права Одеської національної юридичної академії, будується за принципом "питання - відповідь". Така побудова робить його зручним для студентів при підготовці до іспитів, а також для всіх тих, хто вивчає підприємницьке право. Посібник може застосовуватися при вивченні загального навчального курсу
 12. З мого життя 1 травня 1928
    передмову або книжку «Опір повітря» (1927)). Можна скористатися і іншими книжками і журнальними статтями * Л. 1-3. * Текст друкується за автографом, що зберігається в Архіві РАН. Ф.555. Оп.2.
 13. Передмова до першого видання
    До теперішнього часу в Російській Федерації істотно зросла роль професії юриста. Згідно цьому за останні роки різко зросла кількість вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку юристів. Крім традиційних навчальних закладів-юридичних факультетів університетів, юридичних інститутів (у системі Державного комітету РФ з вищої освіти), галузевих академій,
 14. Контрольні питання
    передмові до першого видання «Золотої гілки», написаному в 1890 р., Дж. Фрезер визнав за необхідне підкреслити, що, досліджуючи проблему походження аріційского жрецтва, він використовував методологію і багато ідей В. Маннхардт. Див: Frazer J.G. The Golden Bough. A Study in Magic and Religion. Vol. 1. London, 1922. P. ХІІ - ХІІІ. 14 Така датування дається багатьма дослідниками історії
© 2014-2022  ibib.ltd.ua