Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія самоорганізації → 
« Попередня Наступна »
Макаров Василь Іванович. Філософії самоорганізації. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 432 с., 2009 - перейти до змісту підручника

2.2. Філософія Г. В. Плеханова

Філософія Плеханова, як головна складова його «марксизму» в особі діалектичного та історичного матеріалізму, виявляється також продуктом догматичного підходу. Але не тільки - тут, як побачимо, проявилася ще й фальсифікація, допущена вашим «марксистом». Поштовхом до того була суперечливість різних думок про стан філософії в працях Маркса і Енгельса серед тих, хто освоював ще ці праці. Одні відзначали в них, як уже сказано піже, матеріалізм, інші - діалектику, треті - недолік розвитку філософії взагалі. У числі перших очевидно були прихильники відживаючого матеріалізму, яких в Росії було чимало. Думка цих прихильників ще до еміграції поділяв і Плеханов.

Але до філософської творчості він приступив, судячи з дат завершення та публікації відповідних робіт, лише десятиліття опісля після початку перебування в еміграції. До цього основними питаннями, що посідали його уваги були питання політекономії, соціалізму (комунізму) і пролетарської революції. Так як негативна критика вчення Маркса і Енгельса йшла по цих основних питань, а не тільки одним філософським.

Остаточно уявлення про матеріалістичної філософії в марксизмі утвердилися у нього очевидно при вивченні ним робіт Енгельса «Анти-Дюрінг» і «Людвіг Фейєрбах і молодик класичної німецької філософії». Говоримо «очевидно» тому, що в матеріалізмі Плеханова виявилося чимало слів і виразів з цих робіт. При цьому він чомусь (можливо і з подачі Енгельса) твердо вважав, що і Маркс є переконаним матеріалістом. Однак вся справа була в тому, що підстав довести комусь даний факт було дуже мало. А вести бон з противниками думок у таких умовах було ризиковано. Можливо тому Плеханов вирішив вивчити додатково праці філософів не тільки першої половини ХЕК в., Але і XVII, ХУЛІ ст., Аж до мислителів античного часу.

В цілому філософська спадщина Плеханова, судячи з усіх зборам його творів, величезна - загалом, як і личить будь-якому крупному мислителю. Певне уявлення про нього нам дасть хоча б просте перерахування назв основної частини робіт, зібраних в одному п'ятитомнику «Вибрані філософські твори» [155], то: «До шестидесятих річниці смерті Гегеля» (1891), де в дужках, тут і далі - рік завершення або публікації роботи; «Передмова та примітки до книги Ф.

Енгельса« Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької ідеології »(1892);« До питання про розвиток моністичного погляду на історію »(1895); «Нариси з історії матеріалізму» (1893); «Про матеріалістичному розумінні історії» (1897); «Основні питання марксизму» (1907); «MATERIALISMUS MILITANS» (Відповідь р. Богданову) 1908; «Передмову до книги А. Деборина «Введення у філософію діалектичного матеріалізму» (1916) та ін І от серед усіх творів п'ятитомника, мають полемічний і публіцистичний характер, ми не знайдемо цільної роботи, де б були викладені в концентрованому вигляді все філософські положення Плеханова. Бо вони виявляються розсіяними окремими уривками, а іпогда і фразами по всіх роботах. Тому, щоб представити їх, нам доведеться вдатися до спеціальних виписками, як і в першому розділі, в цілях дотримання документальності нашого аналізу. Виписки наші слідують по томах без зазначення назви робіт.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Філософія Г. В. Плеханова "
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  філософ і історик І. Солоневич в книзі« Народна монархія »звертає увагу на цю неспроможність : «Одна з найбільш нерозумних речей, яку робить частина зарубіжних монархістів, це спроба представити Росію до 1917 року в якості раю. Ні в який рай не повірить зараз ніхто ... Росія до 1917 року була, ймовірно, найбіднішою країною європейської культури. Дійсно розрив між бідністю і
 2. 1.Економіка і соціальна структура
  філософ і історик І. Солоневич в книзі «Народна монархія» звертає увагу на цю неспроможність: «Одна з самих нерозумних речей, яку робить частина зарубіжних монархістів, це спроба перед-ставити Росію до 1917 року в якості раю. Ні в який рай не повірить зараз ніхто ... Росія до 1917 року була, ймовірно, найбіднішою країною європейської культури. Дійсно розрив між бідністю і
 3. 3. Ідейні течії і суспільно-політичний рух XIX в.
  Філософ, справжній «Вольтер XIX століття» (як його називали в Європі). У 1847 р. А.І. Герцен емігрував з Росії. У Європі він сподівався брати участь у боротьбі за соціалістичні перетворення в найбільш передових країнах. Це було не випадково: шанувальників соціалізму, гарячих критиків «виразок капіталізму» в країнах Європи було досить багато. Але події 1848 розсіяли романтичні мрії російського
 4. § 2. Розвиток робітничого руху. Поширення марксизму в Росії, освіта російської соціал-демократії
  філософії. Зароджується в Росії середній стан брало марксизм як ідеологічну опору в боротьбі проти феодалізму і самодержавства. Водночас "легальні марксисти" відмовилися від марксистської революційної ідеї. Вони виступали за реформістський шлях розвитку, проти соціалістичної революції і диктатури пролетаріату. Н.А. Бердяєв писав, що в даний момент капіталізм
 5. Е.В. Іллєнко Філософія і молодость5
  філософія. Філософія іноді видається молоді в образі сивочолого мудреця, неквапливо роздумуючи в спокійному самоті над таємничими глибинами світобудови про «трансцендентальної єдності апперцепції» і тому подібних сюжетах, що вимагають відчуженості від мирської суєти, від її радощів та смутку. «Коли філософія починає малювати своєї сірою фарбою по сірому, це
 6. Проблеми епістемології і методології історії в спадщині російських марксистів
  філософи і соціологи, ідеологи лібералізму і народництва. Умовою для поширення марксизму в Росії стала криза народництва - дослідники зазвичай відносять його до початку 1880-х років. Невдача самовідданого «ходіння в народ» виявила ілюзорність уявлень народницької молоді про селянство, утопічність сподівань на швидку революцію. Самогубна тактика терору, обрана
 7. Проблема історичної закономірності в теоретичному спадщині російських марксистів
  філософські доктрини - марксизм І ПОЗИТИВІЗМ - виникли в європейській думки приблизно одночасно, в середині XIX століття; але позитивізм вже в 1860-і роки знайшов послідовників серед російських учених і мислителів, а поширення марксистської ідеології в Росії відноситься лише до другої половини 1880-х років. При цьому не можна сказати, що російська інтелігенція була взагалі незнайома з
 8. Примітки 1
  філософської автобіографії. Париж, 1949. С. 124-126. 5 Плеханов Г.В. Соціалізм і політична боротьба / / Плеханов Г.В. Вибрані філософські твори. У 5 т. Т.2. М., 1956. С.102-103, 106-107. 6 Зібер Н.І. Давид Рікардо і Карл Маркс. СПб., 1885; про роль Н.І.Зібера у формуванні російської марксистської традиції см.: Walicki, A. A History of Russian Thought from the Enlightenment to
 9. Примітки 1
  філософські твори. У 5-ти тт. Т.2. М., 1956. С.246-247; Базис і надбудова / / Філософський енциклопедичний словник. М., 1983. С.44-45. 2 Богданов А. Наука про суспільну свідомість (Короткий курс ідеологічної науки в питаннях і відповідях). М., 1914. С.5. 3 Карєєв Н.І. Собр. соч. Т.З: Критика економічного матеріалізму. (Старі і нові етюди). СПб., 1913. С.28. 4 Там же.
 10. Висновок
  філософії; Туган-Барановський залишився на теоретичних позиціях, близьких до критичного марксизму, але більш не вважав себе прихильником марксистської доктрини. Нарешті, соціально-економічні погляди Струве до самого завершення його наукової кар'єри несли на собі відбиток двоїстості: в основу своєї соціальної теорії Струве поклав ідею непереборного «основного дуалізму» раціонального та
 11. Соціалізм
  філософ, соціолог і економіст; соратник Маркса і один з основоположників «наукового комунізму». Народився в сім'ї промисловця; в 1838-1842 навчався підприємництву в Бремені, проходив військову службу в Берліні, де відвідував лекції в університеті, приєднавшись до радикально налаштованим «младогегельянців», а також ознайомився з працями французьких соціалістів. У 1842 Енгельс переїхав до
 12. 2. Культура Заходу, Сходу, Росії: компаративистский подход1
  філософії культури. Адже основоположником цієї концепції є, як вже зазначалося вище, наш співвітчизник, відомий філософ, природознавець, соціолог і культуролог Н.Я. Данилевський, - один з багатьох російських умів, що передбачили оригінальні ідеї, що виникли пізніше на Заході. Зокрема, його бачення культури в контексті існування культурно-історичних типів диво співзвучні
 13. із тому ПІ 17.
  Філософії викладається тепер з ідеалістичної точки зору »[там же]. 23. «Хороший хімік Оствальд єдино тому сподівається« подолати »матеріалізм допомогою енергетики, що занадто погано обізнаний по частині філософії» [с. 636]. 24. «Діалектика знову вступила у свої права тільки у Маркса і Енгельса, які вперше поставили її на матеріалістичну основу» [с. 684]. 25. «Філософія
 14. 4.1. Біографія
  філософією. Поряд з пропагандистської та партійною роботою пишуться все нові і нові книги. Влітку 1904 р., після закінчення заслання, А. А. Богданов приїжджає до Женеви до Леніна і стає найближчим його соратником. Загартований роками партійної роботи в Тулі, Москві, Вологді, Харкові, Калузі, Твері, який відточив теоретичну думку і перо публіциста, він вносить вагомий внесок в організацію III
 15. ОДКРОВЕННЯ В.Розанова
  філософської думки В.В.Розанов (1856-1919) увійшов як неабиякий писа-тель, глибокий мислитель, пристрасний публіцист, автор численних праць з питань релігії, церкви, статі і т.д. Задумане ним незадовго до смерті зібрання творів у 50 томах (на жаль, нездійснене) повинне було включати роботи по філософії, релігії, сімейного питання, державі і праву, літератури та мистецтва.
 16. Література 1.
  Філософи. Навчальний словник-довідник. М.: Логос, 1998. 17. Богданов А. Боротьба за життєздатність. Нова Москва, 1927. 18. Богданов А. Введення в політичну економію. 2-е вид. М., 1917. 19. Богданов А. А. Питання соціалізму. М.: Политиздат, 1990. 20. Богданов А. З психології суспільства (статті 1901-1904). СПб., 1904. 21. Богданов А. Короткий курс економічної науки. М., 1906. 16-е вид.
 17. Післямова
  філософії самоорганізації згідно творчості великих мислителів можемо відзначити, що ця наука, що розвивається як у напрямі минулої історії, так і в теперішньому часі, що є перспективи розвитку її і в майбутньому. Є і джерела, а значить і можливість для подальшого розвитку згідно прикладеного списку літератури по кожному з напрямів. Розкриємо коротко цю можливість. Почнемо з
 18. Передмова
  філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова «самоорганізація». У наукову мову терміп цей ввів англійський біолог-кібернетик У. Р. Ешбі своєю роботою «Принципи самоорганізації (self-organizing) динамічних систем» в 1947 р. На російську мову він
 19. 1.Поіск в області методології
  філософії історії, до спроб осмислити історичний процес ». Але, критично оцінюючи минуле, слід уникати нігілізму. Однак як цього домогтися, яких орієнтирів віддати перевагу? Як завжди, на переломному етапі заново встають світоглядні та методологічні проблеми історичного пізнання. Зараз вітчизняні суспільствознавці активно критикують теорію формації і в цілому марксизм.
 20. Петро Великий
  філософських трактатів стали сподвижники імператора Ф. Прокопович, П. Шафіров, А. Манкієв та ін Феофан Прокопович був помітним політичним діячем, одним із засновників Синоду , яскравим публіцистом. Такі його роботи, як «Слово про владу і честі царської» і «надгробне слово про Петра I», були пронизані вихвалянням всіх проведених государем реформ, всієї його зовнішньої і внутрішньої політики. У «Слові
© 2014-2022  ibib.ltd.ua