Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 2. Розвиток робітничого руху. Поширення марксизму в Росії, освіта російської соціал-демократії

У другій половині XIX в. на арену політичного життя Росії вступає пролетаріат. Робочий рух починає надавати все більший вплив на суспільно-політичне життя країни, є новим явищем у соціальному житті пореформеної Росії.

У 60-і рр.. боротьба пролетаріату тільки починалася, виступи робітників мало чим відрізнялися від селянських заворушень: під час бунтів робочі били представників адміністрації, руйнували будівлі, ламали машини. У 70-і рр.. зростає число страйків, рух набуває більш організований характер. Вимоги, що висуваються робітниками, носять економічний характер: основна вимога - підвищення заробітної плати. У ході страйків відбувалися зіткнення з поліцією, робочі силою звільняли заарештованих товаришів.

Найбільш великими страйками були страйки на Невської бумагопрядільной (1870) і Кренгольмской (1872) мануфактурі.

У цей період на робочий рух великий вплив мають народники. Вони створюють перші робочі гуртки, в яких ведеться агітаційна, просвітня, культурна робота.

Важливу роль у розвитку робітничого руху зіграли два перших робочих союзу. У їхніх ідейних позиціях були достатньо сильні народницькі погляди, але вже помітний вплив надавали ідеї I Інтернаціоналу.

Першої робочої організацією був "Південноросійський союз робітників", заснований в 1875 р. в Одесі революціонером-інтелігентом Е.О. Заславським. Союз налічував близько 250 чоловік з ряду міст Півдня Росії (Одеса, Херсон, Ростов-на-Дону). Найважливішим документом Союзу був Статут, в якому стверджувалося, що робітники можуть досягти визнання своїх прав тільки "за допомогою насильницького перевороту, який знищить всякі привілеї і переваги". Союз заявляв, що праця має стати основою особистого і суспільного добробуту. Члени Союзу вели пропаганду серед робітників, брали участь в організації страйків. У грудні 1875 р. Союз в результаті зради була розкрита і розгромлений, а 15 його учасників були віддані суду і засуджені до каторги або тюремного ув'язнення і засланні. Е.О. Заславський був засуджений до 10 років каторги. У 1878 р. він помер у в'язниці.

У 1878 р. у Петербурзі на основі об'єднання розрізнених робочих гуртків виник "Північний союз російських робітників". Союз нараховував понад 200 членів. Він мав свої відділення за Невської і Нарвської заставами, на Василівському острові, Виборзької і Петербурзької сторонах, Обвідному каналі. Кістяк Союзу становили робітники-металісти. На чолі стояв центральний робочий гурток, куди входили представники районних організацій. Керівниками "Північного союзу" були робітники-революціонери - слюсар В.П. Обнорский і столяр С.Н. Халтурин. В.А. Обнорский, ще під час перебування за кордоном, зумів познайомитися з робочим рухом Заходу, з діяльністю I Інтернаціоналу, з програмами соціалістичних партій. Він був автором програмних документів Союзу. С.Н. Халтурин добре знав нелегальну літературу, був пов'язаний з народницькими організаціями. Відкрито заявив про своє існування "Північний союз російських робітників" в січні 1879 р., коли в нелегальній друкарні була надрукована його програма "До російським робочим", прийнята на установчих зборах членів організації. Союз заявляв, що його головна мета - "повалення існуючого політичного й економічного ладу держави, як ладу вкрай несправедливого". У документі визначалася роль робітничого класу в Росії, як класу, в якому "полягають вся сила і знання країни" і від якого залежить успіх соціальної революції.

У своїй діяльності на перший план Союз висував завдання політичної боротьби, так як "політична свобода" забезпечує за кожною людиною самостійність переконань і дій. Безпосередніми вимогами Союзу були: свобода слова, друку, право зборів і сходок. Крім того, робітники вимагали ліквідації станових прав і переваг, введення обов'язкового і безкоштовного навчання у всіх навчальних закладах, обмеження робочого часу, заборони дитячої праці, скасування непрямих податків і т.д.

Члени "Північного союзу" вели пропаганду на підприємствах Петербурга, брали участь у страйках і керували ними, підтримували страйкарів грошовими коштами, випускали прокламації. Керівники Союзу прагнули налагодити зв'язки з іншими містами Росії, ставлячи перед собою мету перетворення організації в всеросійський. У лютому 1880 р. Союз видав першу нелегальну робочу газету "Робоча зоря". Після виходу першого номера газети друкарня була розгромлена поліцією. Ще в січні 1879 був заарештований В.А. Обнорский. Незабаром після арешту найвизначніших членів "Північного союзу" він припинив свою діяльність. Один з керівників "Північного союзу" Степан Халтурин став народовольців. 5 лютого 1880 він здійснив вибух в їдальні в Зимовому палаці. Після цього переховувався, активно брав участь у діяльності Виконавчого комітету "Народної волі". У березні 1882 він був страчений за участь у вбивстві одеського прокурора В.В. Стрельникова.

Таким чином, в 70-і рр.. XIX в. робітничий рух починає грати істотну роль у громадському русі країни: визначаються специфічні пролетарські методи боротьби (страйковий рух), створюються перші робітничі організації, їх програми. З числа робочих висуваються перші керівники: Петро Моісеєнко (1852-1924), Петро Алексєєв (1849-1890), Степан Халтурин (1857-1882), Віктор Обнорский (1851-1919). Однак рух 70-х рр.. охоплювало ще вузький крутий робітників. Пролетарська струмінь ще не могла виділитися із загального потоку народництва.

Подальший розвиток страйкового руху, що відрізнялося більшою організованістю і масовістю, більш чітким формулюванням вимог, відбувається в 80-90-і рр.. Головними центрами страйкового руху були Петербурзький і Центральний промислові райони, але до руху постійно підключалися і нові райони. Найбільшим подією цього періоду стала Морозівський страйк (1885) на текстильній фабриці Морозова в містечку Нікольському поблизу Орєхово-Зуєва Володимирській губернії. Цей страйк відрізнялася небувалим розмахом, організованістю, стійкістю страйкарів. Страйкуючі вимагали обмеження штрафів, впорядкування розрахунків з робітниками і ін Ряд вимог - про контроль за заробітною платою, про державне регулювання умов найму - вперше вийшли за межі одного підприємства. Для придушення страйку були викликані війська, суду були передані 33 робітників. На суді були розкриті факти серйозного утиску робітників, жорстокості і свавілля на фабриці. У результаті суд присяжних змушений був винести виправдувальний вердикт. Чи не згодний з рішенням суду Олександр III дав вказівку знову заарештувати керівників страйку.

Всього протягом 80-х рр.. пройшло близько 450 страйків і заворушень робітників.

Зростання страйкового руху робітників викликав необхідність розробки "робочого законодавства" - видання серії законів, що регламентують відносини робітників і фабрикантів. У 1882 р. були видані закони, що забороняли нічні роботи дітям до 12 років, введена фабрична інспекція. У червні 1885 був прийнятий закон про заборону нічної роботи жінок і підлітків, 3 червня 1886 р. - закон про штрафи. Цей закон встановив максимальний розмір штрафу (1/3 заробітної плати), причому вказувалося, що штрафні гроші повинні використовуватися тільки на потреби робітників, а не йти в касу фабрикантів. Заборонялося замість грошей розплачуватися з робітниками купонами, хлібом, товарами. Робітники отримували право скаржитися на господаря і фабричну інспекцію у спеціально створені колегіальні губернські присутності з фабричним справах. Одночасно закон збільшив кримінальну відповідальність за участь у страйках і керівництво ними. Фабриканти були незадоволені законом про штрафи, в результаті ініціатор прийняття цього закону міністр фінансів Н.

Х. Бунге * був змушений піти у відставку.

* Н.Х. Бунге (1823-1895) - державний діяч Росії, буржуазно-ліберальний економіст. У 1881-1886 рр.. міністр фінансів. Проводив політику протекціонізму, урядового фінансування промисловості.

Хоча робоче законодавство в Росії було вельми нерозвинене і закони часто не дотримувалися, його прийняття було свідченням сили виник на економічному грунті робочого руху.

Наприкінці XIX - початку XX вв. в Росії наростає економічна і політична криза.

З середини 90-х рр.. в країні спостерігається посилення страйкового руху. Робочий рух починає грати все більшу роль в суспільно-політичній боротьбі, що дає можливість говорити про початок пролетарського етапу у визвольному русі в Росії.

У 1895-1900 рр.. було зареєстровано 850 робочих страйків, в 1900-1904 рр.. - 905. На початку 1900-х рр.. відзначено зростання питомої ваги страйків політичних: у 1900-1902 рр.. політичні страйки становили близько 20% їх загального числа, в 1903-1904 рр.. - Вже більше половини.

Страйками були охоплені переважно великі промислові райони Росії: Московський, Петербурзький і промисловий Південь.

Деякі страйки супроводжувалися збройними сутичками робітників з поліцією і військами (початок травня 1901 р. - "Обухівська оборона", листопад 1902 р. - страйк в Ростові-на-Дону).

Особливо широкий розмах придбала загальний страйк на Півдні Росії в липні - серпні 1903 р., в якій брало участь близько 200 тис. робітників.

Характерною особливістю визвольного руху в Росії в цей період є поширення марксизму, формування революційних партій.

Початок широкого розповсюдження марксизму в Росії пов'язане з ім'ям Г.В. Плеханова і з групою "Звільнення праці". Ця група виникла в 1883 р. в Женеві. До її складу увійшли емігрували з Росії народники з народницької організації "Чорний переділ" П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.І. Засулич, В.М. Ігнатов.

Перехід "Чорнопередільці" до марксизму був пов'язаний з кризою народницької доктрини. Залишаючись на соціалістичних позиціях, вони вели теоретичні пошуки не на шляху використання особливостей країни, общинних традицій, а на шляху визнання прогресивності капіталістичного розвитку Росії. У цей час у Західній Європі марксизм як ідеологія робітничого класу завойовував все більший вплив. Метою групи "Звільнення праці" було поширення ідей наукового соціалізму шляхом перекладу на російську мову творів К. Маркса і Ф. Енгельса, аналіз російської життя з точки зору марксизму та інтересів трудящого населення Росії, критика народницьких теорій.

Г.В. Плеханов і його група перевели на російську мову багато творів К. Маркса і Ф. Енгельса. Г.В. Плеханов першим з російських марксистів піддав критиці помилкові погляди народників. У роботах "Соціалізм і політична боротьба" (1883), "Наші розбіжності" (1885) він розкрив неспроможність народницької ідеї про безпосередній перехід до соціалізму через селянську громаду. Г.В. Плеханов показав, що питання про те, чи піде Росія по шляху капіталізму, вже вирішене ходом економічного розвитку країни: капіталізм стверджується в країні, а селянська громада розкладається в умовах капіталістичного розвитку.

Г.В. Плеханов вважав, що перехід до соціалізму відбудеться не через селянську громаду, а через завоювання пролетаріатом політичної влади. Він обгрунтував керівну роль пролетаріату, висунув завдання створення самостійної партії робітничого класу, яка повинна очолити революційну боротьбу проти самодержавства. Важливе значення мало твердження про те, що соціалістична революція можлива тільки після звершення буржуазно-демократичної революції.

Політичні погляди групи "Звільнення праці" були сформульовані в її Програмі (1884), у Проекті Програми російських соціал-демократів (1887). Група "Звільнення праці" багато зробила для поширення та пропаганди ідей марксизму в Росії, ідеї революційного переходу до соціалізму шляхом соціальної революції і диктатури пролетаріату. Завдяки її теоретичним працям марксизм став важливим плином російської суспільної і революційної думки кінця XIX - початку XX ст. Подібні позиції, що і група "Звільнення праці", займали і марксистські групи і гуртки в Росії, що виникли в 80-90-х рр.. в Москві, Вільно, Ростові-на-Дону, Києві, Харкові, Ризі та інших містах. Ці організації відіграли велику роль у боротьбі з народництвом і в поширенні марксистської теорії революційної боротьби, але всі вони, як і група "Звільнення праці", не були пов'язані з практичним революційним рухом.

Великий інтерес представляє питання про роль в суспільному житті країни так званого "легального марксизму", який отримав широке поширення в 90-і рр.. XIX в. "Легальні марксисти" представляли собою невелику групу інтелігентів, які почали викладати марксистське вчення в книгах і статтях в такій формі, яка дозволяла обійти російську цензуру. Ціла плеяда провідних мислителів Росії в молодості зазнала сильне захоплення марксизмом і активно працювала в рядах соціал-демократії. Серед них П.Б. Струве, М.І. Туган-Барановський, Н.А. Бердяєв, С.Н. Булгаков, Б.А. Кістяківський, С.Л. Франк та ін Практично всі вони повністю порвали з соціал-демократією напередодні революції 1905 р. Погляди "легальних марксистів" були протилежні поглядам народників. Мабуть, цим пояснюється, що влада, які в народників бачили головну революційну силу, проявляли до них терпимість. На відміну від народників "легальні марксисти" визнавали прогресивність капіталізму і вважали його обов'язкової щаблем на шляху до соціалізму.

 Чим можна пояснити таке швидке поширення марксизму в середовищі російської інтелігенції? Н.А. Бердяєв писав, що "в порівнянні з марксизмом старий російський соціалізм представлявся явищем провінційним. Марксизм кінця 90-х рр.. Був, безсумнівно, процесом європеїзації російської інтелігенції, прилученням її до західних течіям, виходом на великий простір". 

 Сучасний англійський вчений совєтолог Едвард Карр вважає, що швидке поширення марксизму в Росії серед інтелігенції було обумовлено інтенсивним розвитком російської промисловості і відсутністю традиції або буржуазної політичної філософії. Зароджується в Росії середній стан брало марксизм як ідеологічну опору в боротьбі проти феодалізму і самодержавства. 

 Водночас "легальні марксисти" відмовилися від марксистської революційної ідеї. Вони виступали за реформістський шлях розвитку, проти соціалістичної революції і диктатури пролетаріату. 

 Н.А. Бердяєв писав, що в даний момент капіталізм безпосередньо не можна усунути, не піддаючи небезпеці саме існування суспільства. Він стверджував, що суспільний прогрес мислимо тільки на основі і в рамках капіталізму, що в історії "соціальних катастроф і революцій, строго кажучи, ніколи не було і не буде, буває лише соціальна еволюція більшою чи меншою інтенсивності". Відстоюючи ідею історичної закономірності і неминучості перемоги капіталізму, "легальні марксисти" затушовували його антагоністичні протиріччя. 

 "Легальні марксисти" відкидали ідеї революції і диктатури пролетаріату. Вони вважали, що в боротьбі за зміни в політичному ладі країни необхідно грунтуватися на принципах права і законності, легальності, легітимності. "Легальні марксисти", і перш за все П.Б. Струве, по суті раніше, ніж західноєвропейські соціал-демократи, ніж Е. Бернштейн *, стали розвивати ревізіоністські ідеї. "Легальні марксисти" зрозуміли значення капіталізму, необхідність економічної європеїзації Росії.

 Згадаймо знаменитий заклик П.Б. Струве піти на виучку до капіталізму. "Легальні марксисти" успішно розробляли ідеї російського демократичного конституціоналізму, стояли за перехід від натурального, переважно землеробського побуту до сучасного індустріального грошовому господарству. 

 * Едуард Бернштейн (1850-1932) - один з лідерів німецької соціал-демократії, який виступав за перегляд (ревізію) низки положень марксистської теорії. Він заперечував марксистське вчення про неминучість краху капіталізму і утвердження соціалізму, відкидав теорію класової боротьби, соціалістичної революції і диктатури пролетаріату. 

 Таким чином, марксизм надав серйозний вплив на різні течії в громадському русі Росії, ставши серйозним поштовхом для розвитку буржуазно-ліберального руху, ідей конституційної демократії. 

 З кінця 80-х рр.. в Росії з'являються марксистські гуртки (1883 р. - група Дмитра Благоєва в Петербурзі, 1885 р. - гурток П.В. Точисского "Товариство санкт-петербурзьких майстрових", 1899 р. - група М.І. Бруснева "Соціал-демократичне суспільство" та гуртки Н.Є. Федосєєва в Казані). 

 Ці гуртки стояли на позиціях революційного марксизму і почали перші спроби вести пропаганду марксизму серед робітників. У період підйому робочого руху соціал-демократи прагнули очолити робітничий рух, створити партію робітничого класу. 

 У вирішенні цього завдання велику роль зіграв В.І. Ленін. Одним з перших кроків на шляху до створення партії було об'єднання розрізнених соціал-демократичних гуртків Петербурга в єдиний "Союз боротьби за визволення робітничого класу", що складався з центральної групи і районних груп. Серед керівників "Союзу боротьби" були В.І. Ульянов (Ленін), Ю.О. Цедербаум (Мартов), В.В. Старков, Г.М. Кржижановський та ін Союз вів пропаганду на фабриках і заводах, керував страйковим рухом. Робітники союзи виникали в Москві, Володимирі, Києві, Самарі і ряді інших міст країни. 

 Активна діяльність петербурзького "Союзу боротьби за визволення робітничого класу" і зростання масового робітничого руху зіткнулися з серйозними урядовими репресіями. У грудні 1895 були заарештовані керівники "Союзу боротьби". Проте "Союзи боротьби", що існували в інших великих містах Росії, продовжували вести політичну агітацію і керувати боротьбою пролетаріату. 

 Російська соціал-демократична партія була заснована в Мінську в березні 1898 р. на з'їзді були присутні 9 делегатів від петербурзького, московського, київського, катеринославського "Союзу боротьби", групи "Робітничої газети" і "Общееврейского робочого союзу в Росії та Польщі" (Бунда) . 

 З'їзд обрав ЦК, проголосив створення РСДРП. Після з'їзду був випущений "Маніфест Російської соціал-демократичної робочої партії". В "Маніфесті" зазначалося, що російський робітничий клас "абсолютно позбавлений того, чим вільно і спокійно користуються його закордонні товариші: участі в управлінні державою, свободи усного і друкованого слова, свободи союзів і зборів", підкреслювалося, що ці свободи є необхідною умовою в боротьбі робітничого класу "за своє кінцеве звільнення, проти приватної власності і капіталізму - за соціалізм". 

 В "Маніфесті" була ясно виражена думка про необхідність двох етапів революції - буржуазно-демократичного і соціалістичного: "Чим далі на схід Європи, тим більші культурні, політичні завдання випадають на долю пролетаріату. На своїх міцних плечах російський робітник клас повинен винести і винесе справу завоювання політичної свободи. Це необхідний, але лише перший крок до здійснення великої історичної місії пролетаріату - до створення такого суспільного ладу, в якому не буде місця експлуатації людини людиною ". 

 "Маніфест» не був програмою партії, в ньому не були поставлені конкретні завдання. З'їзд не прийняв і статуту партії. Створення партії робітничого класу продовжувало залишатися найважливішим завданням революційного руху. 

 Велику роль у підготовці скликання II з'їзду РСДРП відіграла газета "Іскра", перший номер якої вийшов в 1900 р. До складу редакції "Іскри" увійшли Г.В. Плеханов, В.І. Засулич, П.Б. Аксельрод, В.І. Ленін, Ю.О. Мартов та ін Редакція "Іскри" здійснила організаційну роботу по скликанню з'їзду, був підготовлений проект Програми РСДРП. До скликання II з'їзду РСДРП і остаточного оформлення соціал-демократичної партії було проведено ідеологічне розмежування з народниками, "легальними марксистами" і "економістами *". 

 * "Економісти" стверджували, що робітники повинні вести тільки економічну боротьбу, а політична боротьба - доля ліберальної буржуазії. Керівниками "економістів" були С.Н. Прокопович, Є.Д. Кускова та ін, що стали згодом кадетами. 

 Особливо гостра полеміка розгорнулася напередодні II з'їзду з "економістами" та іншими течіями всередині соціал-демократії Росії. 

 Проти позиції "економістів" виступили такі видатні російські соціал-демократи, як Г.В. Плеханов, В.І. Ленін, Ю.О. Мартов та ін Напередодні II з'їзду РСДРП позиція "економістів" була знехтувана більшістю соціал-демократичних організацій Росії. 

 II з'їзд РСДРП, який відбувся в липні-серпні 1903 р. в Брюсселі, а потім у Лондоні, носив по суті установчий характер. Головним завданням його було прийняття програми і статуту партії. 

 Теоретична частина програми починалася з марксистського тези про те, що виробничі відносини досягли такого рівня розвитку, коли капіталізм став гальмом на шляху подальшого прогресу. Кінцевою метою соціал-демократії (програма-максимум) проголошувалися соціальна революція, встановлення диктатури пролетаріату для соціалістичної перебудови суспільства. Диктатура пролетаріату визначалася як "завоювання пролетаріатом ... політичної влади", необхідна умова соціальної революції. Найближчою політичним завданням (програма-мінімум) була буржуазно-демократична революція, яка повинна була повалити самодержавство, встановити республіку. Її завдання були розділені на три групи: політичні вимоги (рівне і загальне виборче право, свобода слова, совісті, друку, зборів і об'єднань, виборність суддів, відділення церкви від держави, повну рівноправність усіх громадян незалежно від національності і право націй на самовизначення, знищення станів); економічні вимоги (8-годинний робочий день, цілий ряд заходів щодо поліпшення економічного, житлового становища робітників); вимоги з аграрного питання (скасування викупних і оброчних платежів та повернення отриманих за ними сум, повернення відрізків, відібраних у селян у ході реформи 1861 р., установа селянських комітетів). 

 Програма РСДРП принципово відрізнялася від програм західних соціал-демократичних партій, в неї було включено питання про диктатуру пролетаріату. На II з'їзді РСДРП було прийнято також статут, який закріплював організаційну будову партії, права та обов'язки її членів. Прийняття статуту супроводжувалося серйозними суперечками, дискусією, особливо з питання про членство в партії. 

 Проте в цілому статут відповідав ленінському поданням про партії як централізованої і дисциплінованої організації, побудованої на принципах демократичного централізму. 

 Подальше розмежування на з'їзді відбулося і під час виборів до центральних органів партії, до складу редакції "Іскри" та з інших питань, що призвів згодом до розколу російських соціал-демократів на більшовиків і меншовиків. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Розвиток робітничого руху. Поширення марксизму в Росії, освіта російської соціал-демократії"
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний устрій, політичний режим сучас-ного Російської держави. Функції і апарат Російської держави на сучасному
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    розвиток такого яскравого і складного соціального інституту, як право. При цьому головна увага приділяється закономірного і випадковому в праві, основним правовим системам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право
 3. 3. Ідейні течії і суспільно-політичний рух XIX в.
    розвитку моральності й освіченості людства. Монархія означала одноосібну всмак самодержця, але це не означало сваволі. Монарх зобов'язаний був свято дотримуватися законів. Поділ суспільства на стани розумілося ним як одвічне і закономірне явище. Дворянство зобов'язане було «підноситися» над іншими станами не тільки благородством походження, але і моральним досконалістю,
 4. 2. Революція 1905-1907 рр..
    розвитку. Царизм, звироднілі в розгнузданий свавілля чиновників усіх рангів, всупереч потребам часу, придушував будь-яку громадську ініціативу. На самому початку XX століття в Росії не існувало ніякого парламенту, ніяких легальних партій, жодних правових і політичних свобод громадян. Майже всі верстви населення в цій чи іншій мірі були незадоволені владою, пред'являли вимоги до неї:
 5. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    розвиток революційного процесу в 1917 році, так як детально про це вже говорилося в попередніх параграфах. Росія являла собою «запізнілий, вторинний, яка наздоганяє» тип капіталістичного розвитку, «другий ешелон» в ланцюзі капіталістичних держав, тому різні історичні епохи виявилися ніби спресованими в часі. Промисловий переворот стався в Росії без аг-
 6. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    розвиток система «воєнного комунізму». П'ятий етап (весна - осінь 1920 року) - радянсько-польська війна і боротьба з білогвардійської армією генерала П.Н. Врангеля. Повна перемога над збройними силами внутрішньої контрреволюції і «гигантски нечуване поразку» (Ленін) у війні з Польщею підтриманої Антантою. Необхідно звернути увагу на те, що сам Ленін говорив про радянсько-польській війні як про
 7. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
    розвитку, в його соціальній цінності і призначення. Це означає зрозуміти держава в єдності всіх різноманітних і суперечливих властивостей, сторін і форм, як самостійний і цілісний соціальний інститут. У розділі другому вже розглядалася характеристика держави як політичної організації ранньокласового суспільства, тобто розглядалося це властивість на етапі виникнення і становлення
 8. § 2. Жовтневе збройне восстаніе.Установленіе радянської влади
    розвитком революції, погіршуючи економічне та продовольче становище в країні. Але, не задовольняючись заходами економічно-го удушення революції, найбільш впливові і організовує-ванні кола буржуазії таємно готували встановлення в країні військової диктатури. На пост диктатора був намічений Верховний головнокомандувач-дме генерал Корнілов. 12 1 серпня 91 7 р. в Москві було скликано Державне
 9. § 11. Робочий рух, соціал-демократія і Комінтерн у міжвоєнний період
    розвитку та покращення капіталістичного суспільства. Вони відкидали збройну боротьбу і диктатуру пролетаріату, виступали за парламентські та інші легальні засоби боротьби. У 1923 р. соціалістичний Інтернаціонал об'єднався з міжнародною організацією центристських робочих партій. У результаті виник Робочий соціалістичний Інтернаціонал (РСІ). Одним з найбільш видатних його діячів був Карл
 10. 2.Революція 1905-1907 рр..
    розвитку. Царизм, звироднілі в розгнузданий свавілля чиновників усіх рангів, всупереч потребам часу, придушував будь-яку громадську ініціативу. На самому початку XX століття в Росії не існувало ніякого парламенту, ніяких легальних партій, жодних правових і політичних свобод громадян. Майже всі верстви населення в цій чи іншій мірі були незадоволені владою, пред'являли вимоги до неї:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua