Головна
ГоловнаІсторіяВсесвітня історія (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Журавльова І.А.. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ СТОЛІТЬ, 2007 - перейти до змісту підручника

Проблеми античної наступності


Символічним початком Візантії вважається рік заснування Константинополя (330), з падінням якого 29 травня 1453 імперія припинила своє існування. «Поділ» Римської імперії 395 на Західну і Східну представляло лише формально-правової рубіж епох, в той час як історичний перехід від пізньоантичних державно-правових інститутів до середньовічних відбувався в 7-8 ст. Але й після Візантія зберігала багато традицій античної державності та культури, що дозволяють виділити її в особливу цивілізацію, сучасну, але не ідентичну середньовічної західноєвропейської спільності народів. Серед її ціннісних орієнтирів найважливіше місце займали уявлення про так звану «політичної ортодоксії», совмещавшие християнську віру, збережену Православною церквою, з імперською ідеологією «Священної держави» (Reichstheologie), восходившей до ідей римської державності. Разом з грецькою мовою і елліністичної культурою ці фактори забезпечували єдність держави протягом майже тисячоліття. Періодично ревізується і адаптується до життєвих реалій римське право лежало в основі візантійського законодавства. Етнічна самосвідомість довгий час (до 12-13 ст.) Не грало істотної ролі в самоідентифікації імперських громадян, які офіційно іменувалися римлянами (по-грецьки - ромеями).
В історії Візантійської імперії можна вичленувати ранневизантийский (4-8 ст.), Средневизантийский (9-12 ст.) І пізньовізантійський (13-15 ст.) Періоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблеми античної наступності "
 1. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  проблеми поділу влади сучасний етап розвитку державності характеризується ще і принципово новими рисами й особливостями, властивими вже XX століттю. Так, величезний розмах отримала інформатизація людства в планетарному масштабі. Засоби масової інформації - телебачення, радіо, друк, електронна пошта і т.п. - Придбали виняткове значення не тільки в інформуванні
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  проблему, висловитися з її суті. І право, звичайно ж, самий благодатний пласт суспільного життя для роздумів на цю тему. Бо якщо існує свобода волі людини, свобода вибору, значить, існує і відповідь-ності, в тому числі юридична, за вчинки, в тому числі за порушення правових приписів. А якщо все задано зовнішньої, сторонньої волею, усе визначено, усі
 3. ТЕМИ І ПЛАНИ семінарських занять
  проблеми людини і суспільства. - М., 1992. Переломів Л.С. Конфуцій: життя, вчення, доля. -М., 1993. Биков Ф.С. Зародження суспільно-політичної і філософської думки в Китаї. - М., 1966. Політичний розвиток і суспільна думка Індії. - М., 1976. Теми контрольних робіт і рефератів Релігійно-міфологічні уявлення про політику, державу і право стародавніх євреїв. Брахманізм і буддизм як
 4. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  проблем вітчизняної історіографії залишається історія селянства і в цілому аграрна історія Росії, в розгляді яких намітився ряд нетрадиційних підходів. У 70-ті роки Дж. Скотт, вивчаючи організацію та функціонування селянської економіки, природу селянства як соціального явища, ввів поняття «моральна економіка». В. П. Данилов, високо оцінюючи внесок дослідника у вивчення проблем
 5. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  проблеми почався після Жовтневої революції. Працювали в Радянській Росії історики стали приділяти підвищену увагу економічним проблемам, а також боротьбі між різними соціальними групами (класами). Центральне місце зайняли проблеми розвитку держави, кріпосного права, народних рухів проти влади. У 1920-40-і рр.. вивчення правління Івана IV було пов'язано з іменами Р.Ю. Віппера,
 6. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  проблема припускає-силок Жовтневий подій і тут необхідно відмовитися від двох стереотипів: старого - ніби жовтня в Петрограді революція перемогла завдяки зрілості, готовності нашої країни для соціалізму і нового - ніби у нас не було ніяких передумов для соціалістичної революції, окрім бажання більшовиків захопити владу для соціалістичного експериментування. Причому передумови
 7. 1.Сущность і уроки НЕПу
  проблема «ножиць цін» - промислові товари, які купувала село, коштували дорого, а заготівельні ціни на сільськогосподарську продукцію були низькі . Заможні селяни були обкладені високим податком, їм перестали продавати трактори, позбавляли виборчих прав. Значно скоротився відпустку товарів в приватну торгівлю, її кредитування. Все це поєднувалося з посиленням адміністративного
 8. Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.
  Проблеми і практика застосування методики розслідування окремих видів злочинів. Томськ, 1985. Криміналістика / Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагорінского. Волгоград, 2000. Криміналістика / Под ред. Р.С. Бєлкіна. М., 1999. Образцов В.А. Криміналістика: Навчальний посібник. М., 1994. Возгрин І.А. Наукові основи криміналістичної методики розслідування злочинів. СПб., 1992, 1993. Вип. 1-4.
 9. 1.1. Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини
  проблеми реформування силових структур на сучасному етапі, необхідно визначити: 1. Систему політичного управління (зовнішнього управління) силовими структурами, впровадження цивільного контролю за їх формуванням і функціонуванням: прийняття норм права, що встановлюють подібну систему правовідносин; посилення контролю за прийняттям та виконанням «військових» статей бюджету; призначення
 10. Введення
  проблем, теорій і дати кримінальної юриспруденції нове життя, що є неодмінною умовою переходу Росії з тоталітарно-авторитарного режиму в правовий. Ось чотири грані, якими наука кримінального права впливає на людину і соціум в цілому: а) як наукове явище (школа) вона виробляє і кумуліруєт самі передові ідеї (у тому числі не затребувані в минулому), огортаючи їх у форму
© 2014-2022  ibib.ltd.ua