Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Процес вимірювання та оцінки якості знань учнів

Процес вимірювання та оцінки якості знань учнів складається з наступних операцій:

- виявлення наявності знань;

- вимірювання абсолютного показника якості знань;

- визначення відносного показника якості знань;

119

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16 : 15 Page

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

- співвіднесення відносного показника якості з прийнятої шкалою;

- присвоєння якістю відповідної оцінки.

Виконання цього процесу може здійснюватися різними способами. Це може бути глазомерная процедура, при якій екзаменатор виробляє в розумі в згорнутому і скороченому вигляді всі названі вище операції оцінювання, закінчуючи їх присвоєнням знань учня деякої оцінки. Ми вже знаємо, що це суб'єктивний підхід до оцінювання з усіма притаманними йому ілюзіями, неминучими порушеннями валідності контролю та особистісним ставленням до учню і його відповіді. При суб'єктивному підході до вимірювання та оцінки якості знань учнів результат процесу не відтворюємо при повторних пробах і може варіювати в широких межах.

Прикладами суб'єктивного підходу до оцінювання знань учнів є всі види усного опитування, диктанти, викладу, твори, вирішення завдань і виконання інших екзаменаційних завдань, якщо вони здійснюються без дотримання наведеної вище послідовності операцій процесу оцінювання.

Інший підхід, який ми назвемо об'єктивним, полягає в тому, що для виявлення наявності знань завжди використовується адекватний інструмент, що дозволяє дотримати змістовну і функціональну валідність проби. Наприклад, для перевірки вміння читати використовується завдання на читання, тобто перевіряється правильне проголошення елементів тексту (слів, пропозицій, знаків пунктуації), а не перевіряється розуміння сенсу самого тексту, не вимагається його інтерпретація чи реконструкція. Останнє - це порушення змістовної валідності тесту. У пресі часто можна прочитати, що американські школярі настільки безграмотні, що навіть у старших класах не вміють читати. Це наслідок змістовно інвалідного тестування, при якому, замість перевірки вміння читати, перевіряється розуміння учням багатозначною семантики і логіки тексту зі спеціально завуальованим міжрядковим глуздом. В одній з американських публікацій, що розглядає причини поганої підготовки абітурієнтів вузів, стверджується, що цією причиною є їх невміння читати складні тексти. У публікації розшифровується, що таке складний текст. Це текст, в якому:

120

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 1ІК1

Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести

а) зміст повідомлення виражений не явно, а прихований всередині тексту;

б) відносини між персоналіями або ідеями не очевидні, і про них можна тільки здогадуватися;

в) словник повідомлення нетиповий і складається з рідкісних слів. Виникає природне запитання: «Хто ж винен у тому, що

абітурієнт провалюється на вступному іспиті?». Абітурієнт або «шифрувальник» цих штучних і неоднозначних текстів, що грубо порушують вимогу однозначності і общепонятном тесту?

При об'єктивному підході до оцінки знань учнів після завершення операції виявлення наявності раніше засвоєних знань завжди здійснюється операція вимірювання абсолютного показника його якості. У тому ж прикладі оцінки якості читання це може бути обсяг прочитаного, число допущених помилок прочитання або вимови, час, витрачений на прочитання тексту, і пр., але не піддається кількісній оцінці догадливість випробуваного про прихований сенсі, зашифрованому в тісті.

Вимірювання відносного показника якості полягає у визначенні різного роду коефіцієнтів, що дозволяють зіставляти і порівнювати успіхи різних учнів і одного й того ж учня в різні періоди навчання.

Звертаючись до того ж прикладу з читанням, назвемо такі його відносні показники, як відношення обсягу прочитаного до часу читання або число допущених помилок певного роду до обсягу прочитаного або часу читання. У третій лекції ми ввели два відносних показника: коефіцієнт засвоєння Ка і коефіцієнт автоматизації Кт.

У тій же третій лекції було показано, як використання відносного показника якості дозволяє співвіднести його з певною шкалою. Дуже зручною шкалою для судження про якість знань виявилася 12-бальна шкала відносин щодо Ка.

За відомим коефіцієнтом засвоєння Ка не складає труднощів виконати останню операцію об'єктивного процесу вимірювання та оцінки знань учня - присвоєння измеренному знанню відповідної оцінки, яка однозначно показує рівень засвоєння і його якість.

Головне достоїнство об'єктивного вимірювання та оцінки знань учнів полягає в відтворюваності результату процес-

121

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16: 15 Раді 12К2

122

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

са при будь-якому числі повторних проб (при належній, звичайно, надійності виміру).

Суб'єктивні методи контролю якості знань учнів я б рекомендував застосовувати тільки для поточної класної роботи з метою організації бесіди по темі заняття, оперативної мотивації навчання і отримання самого грубого уявлення про успішність проведеного заняття.

Для підсумкового оцінювання якості знань учнів і непрямої оцінки якості заняття треба використовувати тільки об'єктивні інструментальні методи.

4. Тести як інструменти об'єктивного оцінювання знань учнів

Історія тестування і тестів сягає початку ХХ століття, коли два відомих французьких психолога А. Біне і Т. Симон вперше запропонували тести для оцінки якості інтелекту особистості. До ініціативи Біне-Симона тести використовувалися для вивчення властивостей інших психічних процесів і не стосувалися вищих психічних функцій людини: мислення і в цілому його інтелектуальних операцій. Пропозиція французьких психологів здійснювати опосередковане вимір і оцінку людського інтелекту було зустрінуте світової психологічної громадськістю з ентузіазмом, так як відкривало нові можливості дослідження вищих психічних функцій людини і давало їм в руки цілком відчутний інструмент їх діагностики. Що психологи не хотіли помічати з самого початку і на що закривають очі досі, так це відсутність будь-якої то би не було теоретичної бази під широко розгорнулися тісто-творчістю. Навіть саме поняття інтелекту, що лежить в основі вихідного Біне-Симона тесту, до цих пір не має однозначного визначення в психології.

З тих пір як Біне-Симон запропонували свій перший тест, спливло багато води і опубліковано багато різних тестів, на різні лади трансформують вихідний тест цих психологів. У Європі та Америці розвинулася ціла індустрія тестування і утворився широкий ринок тестів. Виробництво і застосування тестів поставлено на потік. Було винайдено безліч різновидів тестів, серед яких найбільшу популярність отримали інтелектуальні, особистісні, здібностей, досягнень-

122

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page IH ^ -S

1223

Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести

жений, професійної придатності, психічного здоров'я та ін різновиди тестів. Примітно, що за всі сто років складання та застосування тестів не склалася скільки-небудь помітна психолого-педагогічна теорія створення тестів і тестування. Опубліковані на цю тему роботи під назвою Educational measurement (Ed. Robert L.

Brennan) представляють собою феноменологическое виклад умоглядних і рецептурних рекомендацій, ніяк не підкріплених єдиною і валидной психолого-педагогічною теорією (див. Лекцію № 5). Комерційне розвиток діяльності тестування призвело до того, що пропоновані тести не витримують вимог валідності і не відтворюють об'єктивного процесу вимірювання та оцінки тестованого якості. Нижче ми покажемо ці дефекти масового тестування на прикладах американського і російського досвіду.

Але перш за все необхідно ознайомитися з теорією тестування - як вона склалася в наших дослідженнях на базі сучасної психолого-педагогічної науки.

З усіх нині розрізняних видів тестів нас будуть цікавити тільки тести, які безпосередньо обслуговують навчальний процес, так звані тести досягнень.

Їх першою особливістю є те, що з їх допомогою виявляється тільки якість засвоєння учням навчального матеріалу, який йому за умовами навчання (програма, підручник) повинен бути свідомо відомим (змістовна валідність).

Їх друга особливість полягає в тому, що вони легко можуть бути співвіднесені з викладеними в третій лекції параметрами і критеріями, що описують якість засвоєння знань учнями (функціональна валідність).

Теорія побудови та застосування тестів базується на уявленні (постулаті) про те, що процес засвоєння знань і умінь учням вчиняється поступово в часі і є послідовним сходженням учня за рівнями майстерності в досліджуваному предметі. Завдання тесту, отже, - виявити, на якому рівні досягнення знаходиться в даний час учень. Це завдання приводить нас до висновку про те, що не може існувати єдиний тест для виявлення якості засвоєння діяльності учням: тест повинен відповідати, як кажуть, бути дійсним, рівню диагностируемого майстерності. На жаль, у світовій практиці робиться спроба виявити якість ус-

123

Ве8ра1ко1.дх <З 28.02.2008 16:15 Раді 1: ^ 4

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

військової майстерності учням у предметі одним-єдиним еклектичним тестом, що містить невпорядковану суміш тестів різного рівня. Отриманий таким шляхом показник якості засвоєння не дає правильного уявлення про дійсний якість підготовки. Він (показник), крім того, не має властивість стабільності, так як при іншій суміші, здавалося б, тих же тестів може вийти результат прямо протилежний попередньому тестуванню. Такі, до речі, «незрозумілі» речі відбуваються в даний час в системах освіти Америки та Росії. Обидві країни впроваджують підсумкове тестування випускників загальноосвітньої школи. Виникає, однак, парадоксальна ситуація: учні, що успішно подолали шкільні тести, провалюються на тестах, пропонованих їм при вступі до вищих навчальних закладів. Шкільні та вузівські педагоги в подиві звинувачують один одного, а скринька відкривається дуже простим ключем, зробленим з рівнів засвоєння: у шкільній суміші тестів більше тестів першого рівня, а у вузівській - другого і навіть третього рівня. Ось тому-то навіть успішні школярі провалюються на іспитах до вузів. Вихід з положення полягає не в тому, щоб звинувачувати один одного, а, вивчивши излагаемую тут теорію тестування, домовитися про необхідному і досяжному рівні засвоєння предметів школярами і потім застосовувати змістовно і функціонально валідниє тести для діагностики кінцевого рівня засвоєння і в школі, і початкового в вузі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Процес вимірювання та оцінки якості знань учнів "
 1. Оцінка
  процес встановлення якості предмета чи об'єкта оценки. Система оцінки включає в себе суб'єкти та об'єкти оцінки, а також методи і засоби надання інформації про предмет або об'єкт оцінки. Суб'єкти оцінки. Залежно від того, хто проводить оцінку, виділяють: індивідуальну, групову, експертну оцінку, а також самооцінку. Об'єкт / предмет оцінки. Залежно від того, хто або що
 2. Спосіб вимірювання оцінки.
  Процесу для критеріїв оцінки розробляється шкала оцінки. Це може бути загальна, прийнятна для всіх критеріїв шкала або для кожного критерію своя шкала. Що оцінює особа при оцінці повинно позначити ціну поділки певної шкали і на підставі цього дати оцінку. Можливе використання різних видів шкал. Описова шкала - при описі поділів для кожної з них застосовуються словесні
 3. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  процесі навчання; доступність; систематичність і послідовність; міцність і циклічність; єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання. Наводиться класифікація методів навчання І.Я. Кернера і М.Н. Скаткина, Ю.К. Бабанського, М.А. Данилова і Б.П. Єсипова, дана їх детальна характеристика. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології.
 4. ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ. ТЕСТИ
  процесу інтелектуальної діяльності людини показані адекватні для її діагностики тести, серед яких тести з вибором відповіді є окремим випадком. 113-Q-Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1 ^: 4 Bn EecnajibKQ. nPHPO ^ OCOOBPA3HA5 nE / IArOITlKA Lecture № 4. Tools for pupils 'knowledge measurement. Tests Measurement Tools separate the seeming from the real. 1.
 5. Ринок трудових ресурсів
    учнів). Це поняття розсовує розміри ринку ще ширше, т. к. включає не тільки економічно активне населення, а й учнів у сфері професійної освіти (трудовий резерв). З урахуванням даних визначень ми будемо користуватися терміном «ринок трудових
 6. РЕЗЮМЕ
    оцінка потенціалу працівника може бути зроблена за допомогою анкети "Вакансія" при вступі на роботу. Атестація кадрів є комплексною оцінкою, що враховує потенціал і індивідуальний внесок працівника, і проводиться силами атестаційної комісії. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Які методи оцінки персоналу дають прийнятні результати і мають мінімальні витрати коштів? Що таке рейтинг і як він
 7. 4.3. Коефіцієнт ефективності навчального процесу
    процесу та якості знань учнів цілком зрозуміла і дуже важлива, оскільки дає можливість точно передбачити результати навчання, побудованого за будь-якій схемі, без необхідності експериментувати на учнів. У всіх випадках такого опосередкованого експериментування можна забувати про посильности навчального матеріалу для учнів за його обсягом (0_) і щаблі абстракції р. Не можна також не брати
 8. 1. Проблема створення адекватного інструменту діагностики
    вимірювання. Звідси логічно випливає висновок про те, що без відповідних засобів вимірювання якості продуктів людської діяльності ніякої науково-технічний прогрес був би неможливий. На окомірних оцінках велосипеда не побудуєш і, тим більше, в космос не полетиш. Якщо це так, то цілком зрозуміло, чому століттями і вже тисячоліттями освіту тупцює на місці, а люди стають все
 9. Зважування критеріїв.
    вимірювання оцінки. Тільки при наявності певного проградуированного еталона можливо встановити математичним шляхом загальну оцінку, для чого необхідні використання методу критичних випадків і порівняння заданих
 10. Глава 4.3. Оцінка результатів праці персоналу
    процес оцінки, критерії оцінки, спосіб вимірювання оцінки); безсистемне оцінку, при якій оцінюючому особі надається вибір способу вимірювання оцінки, процесу оцінки, критеріїв оцінки. Відповідно до критеріїв регулярності розрізняють: регулярні оцінки, які використовуються найчастіше безперервно, наприклад для визначення розміру винагороди. Зазвичай такі безперервні персональні
 11. 8. Автоматизація засвоєння
    процесу і при особливо жорстких вимогах до навички в деяких видах діяльності може включатися в оцінку знань учнів як деякий поправочний коефіцієнт. Такий коефіцієнт дозволив би природним чином враховувати індивідуальний темп учня і ранжувати його за оцінкою знань у всіх процедурах кваліфікації та професійного відбору. 108-е-ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008
 12. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
    процесі виховання особистості, що розвивається. 3. Психологічні умови включення неформальних об'єднань у процес гуманістично-орієнтованої соціалізації молодого
 13. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 14. 1. Чи можна довіряти тестам?
    процесів у зв'язку з оцінкою знань учнів. Але й вона повисає в повітрі, оскільки прагнення автора проаналізувати психологічні підстави оцінки знань учнів «на кінчику його математичного пера» ні до чого, крім беззмістовних математичних вправ, побудованих на абстрактних припущеннях, не приводить. Чи не тому ні в одній з інших 21 статей їх автори не в змозі
© 2014-2021  ibib.ltd.ua