Головна
ГоловнаМови та мовознавствоПереклад і перекладознавство (Англійська мова) → 
« Попередня Наступна »
Алімов В. В.. Юридичний переклад: практичний курс. Англійська мова: Навчальний посібник. Вид. 3-е, стереотипне. - М.: Ком Книга. - 160 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Поділ влади

Залежно від способу організації державна влада може бути єдиної або багатоструктурний. При наявності єдиної влади вся повнота влади належить главі держави, правлячої партії або номенклатурі. Влада здійснюється авторитарними способами і прийомами, аж до фізичного знищення інакодумців.

За наявності багатоструктурний влади має місце поділ влади на законодавчу (парламент, місцеві органи самоврядування), виконавчу (уряд та установи виконавчої влади на місцях) і судову (конституційний суд і судова система). Влада здійснюється демократичними методами.

По думки Ш. Монтеск'є, автора теорії поділу влади, запропонована ним тріада веде до розосередження влади, взаємного стримування і тим самим - до обмеження зловживань і сваволі.

Російський учений Н. М. Коркунов в курсі лекцій з теорії держави і права 1909 р., розглядаючи принцип поділу влади, зазначив, що немає жодної держави, де законодавство, виконання і суд були б строго відокремлені один від одного.

Історичний досвід показує, що взаємне стримування влади може здійснюватися не тільки поділом, а й спільним виконанням однієї і тієї ж функції кількома органами, але різним порядком. У современ них державах виконавча влада видає нормативні акти і виконуємо-77 ет деякі судові функції; створюючи адміністративні суди; законодавчі органи видають не тільки закони, а й адміністративні розпорядження, виконують деякі судові функції (при імпічмент президента і звинуваченні в державній зраді вищих посадових осіб). Верховний і Конституційний Суди діють у сфері виконавчої та законодавчої влади, оголошують акти Парламенту неконституційними і скасовують їх дію.

Принцип поділу проведено у всіх демократичних державах, найбільш послідовно принцип "трьох влади" здійснюється в США, причому поділ влади (Конгрес, Президент, Верховний Суд) супроводжується важливими доповненнями про систему взаємних стримувань, противаг і соціальному єдності влади в особі народу. У Росії відповідно до Конституції 1993 року "державна влада в Україні здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову" (ст.; 10). Законодавчу владу здійснює Федеральне Збори (Державна Дума і Рада Федерації), виконавчу - Уряд, доль-; ную - органи правосуддя, суди. Президент, за Конституцією, "забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади" (ст. 80), іншими словами. Президент забезпечує цілісність государ-: жавної влади.

Q Рекомендується для усного перекладу

і переказу англійською мовою:

Поділ влади

Поділ властей означає, що законодавчу діяльність, прийняття законів здійснює представницький законодавчий орган; виконання законів, виконавчо-розпорядча діяльність покладається на орган * виконавчої влади; судова влада здійснюється незалежними доль ними органами. Законодавча, виконавча і судова влади самостс ятелиш, відносно незалежні один від одного (але тільки відносно, пе кільки між ними існує взаємозв'язок і взаємодія).

Конкретно поділ влади проявляється у розподілі, розмежований нии компетенції між органами, що відносяться до цих трьох гілках государл жавної влади, їх самостійності, у взаємному контролі.

Поділ влади так само, як і саме їх функціонування, грунтується на конституції, яку всі три влади зобов'язані виконувати. Їх взаімодекз ствие регулюється правом і, в свою чергу, покликане гарантувати панів. *] Ство права, верховенство Конституції, правовий характер держави.

78

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поділ влади"
 1. Література
  Барнашов AM Теорія поділу влади: становлення, розвиток, застосування. Томськ: Вид-во Томськ. ун-ту, 1988. Бєльський К. Поділ влади та відповідальність у державному управлінні (політологічні аспекти): Навчальний посібник. М.: ВЮЗІ, 1990. Верховенство права. М.: Прогресс-Універс, 1992. Зубов А.Б. Парламентська демократія і політична традиція Сходу. М.: Наука, 1990. Мішин
 2. 13. ПРИНЦИП РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  Принцип поділу влади закріплений у ст. 10 Конституції РФ: державна влада в РФ здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Окремо наголошується, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні. Коректніше говорити про єдину державної влади, розділеної на 3 гілки. У зв'язку з цим М.В. Баглай зазначає, що
 3. Література
  Альварес Табіо Ф. Коментар до соціалістичної Конституції Республіки Куба. М.: Прогресс, 1986. Американські президенти. Ростов-на-Дону: Фенікс; М.: Зевс, 1997. Американські федералісти: Гамільтон, Медісон, Джей. Бенсон: Чалідзе паблікейшенс, 1990. Баренбойм П. 3000 років доктрини поділу влади. Суд Сьютера. Навчальний посібник. М.: Білі альви, 1996. Барнашов A.M. Теорія поділу
 4. 72. Державна влада. Єдність і поділ влади.
  Державна влада втілена в механізмі держави і поширюється за допомогою законів на всю територію і населення держави. Державна влада - це публічні політичні відносини, що складається між державним апаратом і суб'єктами політичної системи суспільства на основі норми права. Властивості ГВ: - верховенство; - єдність; - універсальність; - загальнообов'язкове
 5. Програмні тези
  - Влада як ключовий момент політики. Різні розуміння влади. Влада як метафора повсякденній мові й як політичне поняття. Зв'язок влади з міццю, впливом, силою, багатством, правами, повноваженнями, нормами і т.п. Види влади. - Сутність політичної влади. Ресурси, функції та ефективність влади. Директивний, функціональний і комунікативний аспекти влади. Примус і добровільність,
 6. 80. Поняття і характерні риси конституційної держави. Гос-во конституційне та правове.
  Конституційне держава - це розвиток державної діяльності в рамках конституційних норм на основі демократичних виборів, використання принципу поділу влади, визнання визначальної цінністю права людини. Тобто конституційна держава - це та держава, в якому впорядкування політичних процесів та інститутів влади грунтуються на Конституції. У практиці
 7. 2. Місце Центрального банку в системі поділу влади
  Основу будь-якої державної влади складає економічна влада, а основу будь-якої економічної влади - влада грошей. Пояснити цю тезу можна таким чином. Гроші породжують систему взаємозалежності між людьми, а стало бути, і залежність від тих, хто концентрує гроші і направляє грошові потоки. Ця економічна (грошова) влада може розглядатися як
 8. Література
  Авторитаризм і демократія в країнах, що розвиваються. М.: Наука, 1996. Адміністративне право зарубіжних країн. Навчальний посібник. М.: СПАРК, 1996. Американські президенти. Ростов-на-Дону: Фенікс, М.: Зевс, 1997. Ардан Ф. Франція: державна система. М.: ЮЛ, 1994. Бєльський К. Поділ влади та відповідальність у державному управлінні (політологічні аспекти). Навчальний посібник.
 9. 1. Значення незалежності Банку Росії
  Проблема незалежності центрального банку в різних державах вирішується неоднаково. Ступінь незалежності центральних банків у різних країнах різна. Разом з тим, як наголошується авторами, які займалися узагальненням зарубіжного досвіду, до кінця XX століття в світі явно позначилася тенденція до посилення незалежності центральних банків від інших органів державної влади та
 10. Тема 5.Політіческое та правові вчення в період кризи феодалізму (XVIII ст.).
  Політичні та правові вчення ідеологів Просвітництва у Франції XVIII в. Французькі матеріалісти про роль закону в зміні суспільства. Вчення Ш. Монтеск'є про фактори, що визначають «дух законів». Поняття політичної свободи. Критика деспотизму і обгрунтування поділу влади. Ж.Ж. Руссо про етапи суспільної нерівності, про суспільний договір, про народне су-веренітете і його гарантії.
 11. 3. Дуалістична монархія
  Це початкова форма обмеженою, або конституційної, монархії. Тут ми спостерігаємо вже виникає або навіть досить розвинуте розділення властей, у всякому разі відділення законодавчої влади від виконавчої. Законодавча влада належить у принципі парламенту, який обирається підданими або певною частиною їх, якщо виборче право - цензове (див. п. 2 § 2 гл. VII).
 12. 3. Принципи виконавчої влади
  це загальні положення, ідеї, вимоги, які характеризують сутність управлінської діяль-ності. 1. Принцип народовладдя - народ здійснює свою владу непо-безпосередніх і через органи державної влади, однієї з гілок ко-торою є виконавча влада. 2. Принцип верховенства закону, ст. 15 ч. 2 Конституції РФ. 3. Принцип поділу і взаємодії влади. 4. Принцип
 13. 24. Конституційне повновладдя в демократичній державі
  Відповідно до Конституції Російської Федерації (ст. 1) Російська Федерація є демократична держава. Його демократизм знаходить вираз насамперед р забезпеченні в ньому народовладдя; поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову; ідеологічного і політичного різноманіття; місцевого самоврядування. У Конституції РФ вказується (ст. 3), що носієм суверенітету
© 2014-2021  ibib.ltd.ua