Головна
ГоловнаІсторіяАрхівознавство → 
« Попередня Наступна »
Алексєєва Е.В.. Архівознавство: Підручник для поч. проф. освіти: Учеб. посібник для середовищ. проф. освіти / Е.В.Алексеева, Л. П.Афанасьева, Е.М.Бурова; Під ред. В.П.Козлова. - 3-е изд., Доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 272 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Розробка схеми класифікації документної інформації в каталозі

Створення конкретного виду каталогу починається з розробки схеми його класифікації.

На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду в нашій країні було підготовлено ряд видань класифікаційних схем для систематичних каталогів, серед яких - «Таблиці бібліотечної класифікації для масових бібліотек» і «Біб-ліотечно-бібліографічна класифікація», СЕК (1962, 1978).

У Росії і країнах Східної Європи ББК використовується як основа класифікаційної системи пошуку ретроспективної документної інформації (РДІ).

У Міжнародній бібліографії та документалістиці найбільш поширені дві системи класифікації:

«Універсальна десяткова класифікація» (ДК Дьюї);

«Класифікація за допомогою двокрапки »(Ранганатана).

Мельвіль Дьюї - організатор американської бібліотечної асоціації - в 1972 р. склав 1-й варіант десяткової класифікації (ДК), відповідно до якої вся сукупність відомостей архіву або бібліотеки ділиться на основі дедуктивного методу на 10 класів , які потім діляться на соті, тисячні і т.д. класи, наприклад: ДК для книг:

ТОВ Загальні твори 100 Філософія 200 Релігія

600 Корисні мистецтва 900 Історія

Кожен з цих класів ділиться на 10 класів:

600 Корисні мистецтва 610 Медицина 620 Інженерія

640 Домашнє господарство

690 Будівельна справа

У 1987 р. на основі ДК Дьюї Міжнародний бібліографічний інститут (МБІ) в Брюсселі видав вдосконалену ДК, яка з 1905 р. називається УДК (Універсальна десяткова класифікація). Вона призначалася для встановлення зв'язку між библиографиями та бібліотеками всього світу.

Маючи у своїй основі ДК Дьюї, УДК мала ряд таблиць визначників, розроблених спочатку Чарльзом Кеттера (1837 - 1903),

| потім Полем Отле (1868 - 1944) і Анрі Лафонтеном (1853 - 1943). I

Ці таблиці мали свої знаки:

приєднання +

поширення / відношення:

мову =

Були й свої специфічні позначення:

місце () час «» аспект 00

Таким чином, УДК по відношенню до ДК Дьюї стала більш поглибленої, багатоаспектною, здатної розкривати і зміст архівних матеріалів (хоча для документів радянської та сучасної епох вона погано підходить).

Індійський теоретик систематичної класифікації Ш. Р. Ран-ганатан (1892-1972) розвинув багатоаспектний пошук інформації, закладений в УДК.

Він розробив «Класифікацію за допомогою дво-| е точи я», яка має 37 розділів: A.

Природничі науки B.

Математика C.

Фізика

Комерсант. Правознавство

До кожного розділу складені таблиці-характеристики. Наприклад, до розділу «Інженерія» є таблиці:

«за ознакою робіт»;

«за ознакою інженерних робіт»;

«за ознакою частини».

У свою чергу ці таблиці теж класифікуються наступним чином:

«за ознакою робіт»: 1)

будівлі і житла; 2)

іригаційні та дренажні роботи; 3)

гірнича справа;

«за ознакою інженерних робіт»: 1)

прикладна механіка; 2)

дослідження; 4)

креслення і малюнки:

«за ознакою частини »: 1)

земляні роботи; 2)

фундамент; 3)

підлогу; 6)

дах; 7)

вікна.

Зв'язок між поняттями, взятими з різних розділів і таблиць, позначається двокрапкою (:).

Наприклад: Д: Е2: Р1 «Інженерні дослідження земляних робіт».

Таким чином, якщо УДК та ДК Дьюї відносяться до ієрархічним класифікаціями, то класифікація Ранганатана долає одноаспектному ієрархічних класифікацій і може служити підставою для автоматизованих інформаційно-пошукових мов (ІПМ).

Необхідно запам'ятати, що при бібліотечної класифікації книги і т.п. розставляються на полицях за тією ж схемою, за якою проводиться пошук відомостей.

При класифікації архівних матеріалів класифікаційна система зберігання і класифікаційна система пошуку РДІ не збігаються.

З кінця 70-х рр.. XX ст. у вітчизняному архівознавства використовували Схему єдиної класифікації (СЕК), яка багато в чому увібрала риси розглянутих систем. Розроблена ще в радянський період Схема єдиної класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів СРСР (М., 1978) була призначена для систематичного каталогу, отже, вона також побудована на основі логічної структури, де ділення представлені галузями знань і діяльності суспільства. Такими галузями в масштабах держави є:

Державне будівництво. Державна влада. Охорона державності (індекс Б / 3).

Громадсько-політичне життя (індекс І / К).

Народне господарство (індекс Л / Т).

Культура. Наука. Охорона здоров'я (індекс У / Я).

Кожну таку галузь (розподіл) в СЕК прийнято називати відділом. Поряд з галузевими відділами в СЕК введений історікотематіческій відділ: Велика Жовтнева соціалістична революція (індекс А). Введення цього відділу обумовлено наявністю значної кількості документів по цій темі в гос-сховищах і їх широким використанням.

Галузеві та історико-тематичні відділи утворюють головну таблицю СЕК, її стрижень. Кожен відділ має своє чітке поділ на підвідділи, розділи і підрозділи і дрібніші ділення. При роботі з СЕК необхідно знати, що глибина поділок в кожному відділі може бути різною. У сукупності підвідділи, розділи, підрозділи і дрібніші ділення утворюють основну таблицю.

Для деталізації понять, виразів їх багатоаспектне ™, а також для виключення повторів до основної таблиці в СЕК розроблено чотири таблиці загальних визначників: аспекти: керівництво та організація управління; робочий процес і впровадження його результатів; забезпечення та постачання виробництва; розробка теоретичних проблем; творча діяльність і т.д.;

груп населення: по займаному положенню, характером зв'язку з підприємством, оплаті праці; за віком; по статевої приналежності і т.д. ;

мови: іноземний і народів Росії;

місця: зони та загальні вказівки певних місць (країни світла; держави і державні об'єднання і т.д).

Слід запам'ятати, що будь-яке поняття з таблиці загальних визначників логічно може поєднуватися з будь-яким поняттям основної таблиці СЕК.

Більш складно йде справа з деталізацією понять окремих підвідділів.

Розроблено три таблиці спеціальних визначників аспекту до підвідділу:

збройні сили (індекс Ж) та збройний захист соціалістичної Вітчизни (індекс 3); народна освіта (індекс Ф); фізкультура і спорт (індекс Е).

Слід пам'ятати, що поняття з конкретної таблиці спеціальних визначників аспекту поєднуються тільки з поняттями того підвідділу, до якого таблиця складена.

Наприклад, з'єднавши індекс із підвідділу «Фізкультура і спорт» («ЕЗ 11) і індекс із таблиці спеціальних визначників аспекту до цього ж підвідділу (.07.01) -« Спортивні товариства », висловимо інформацію про футбольні спортивних товариствах «Е 11 (.07.01)».

Графічно структура побудови СЕК із застосуванням індексів показана на рис. 13. Головна таблиця таблиця А Б / 3 Відділи

І / л / т У / Я Основна

таблиця Від А1 до А9 Подот

дели Від Л до Т Від А1 01 до А1 99 Розділи отло до Л9 ОтА1 1 січня до А1 01 99 Подраз

дели отло 01

ДО Л0 99 Таблиця

загальних

визначників Аспекта

(01.30) Груп населення -7.2 Язика = 1 Місця

« 6.286 »Таблиця

спеціальних

визначників Аспекта

(.06.04) Рис. 13. Структура побудови СЕК

Приступаючи до каталогізації документів архівного фонду, необхідно докладно вивчити структуру побудови СЕК, чітко уявляти собі, до якого відділу, підвідділу і т.д. логічно може бути спільноти те чи інше поняття, виражене в документах.

Після вивчення методики побудови систематичного каталогу на основі СЕК слід перейти до виявлення та відбору документної інформації для включення її в каталог. 6.4.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розробка схеми класифікації документної інформації в каталозі "
 1. 6.4. Система каталогів в архіві 6.4.1. Каталог як архівний довідник
  розробка схеми класифікації документної інформації в каталозі; виявлення і відбір документної інформації для каталогізації; опис документної інформації на каталожних картках; індексування каталожних карток; систематизація карток та ведення каталогу. Розглянемо докладніше кожен вид робіт з каталогізації. 6.4.2. Визначення виду каталогу Визначення
 2. Система науково-довідкового апарату до архівних документів
  класифікації архівної документарної інформації - це стрижнева проблема сучасної організації архівної інформаційного простору. Тому в даний час ведеться робота по створенню галузевого класифікатора архівної документарної інформації. Робота зі створення науково-довідкового апарату до архівних документів являє вид наукової праці, спрямований на забезпечення організацій та
 3. Індексування каталожних карток
  розробці СЕК. Вище були розглянуті загальні положення проблеми індексації із залученням прикладів з СЕК по окремих позиціях. Однак при вивченні системи індексів, застосовуваної в СЕК, базу індексації в СЕК становить сукупність позначень, використовуваних для позначення індексів. Це не тільки літери російського алфавіту і арабські цифри, але і ряд знаків, кожен з яких несе певну
 4. Основи архівної евристики
  документної інформації з метою ефективного використання документальних багатств архівів в інтересах суспільства та історичної науки, а також основні прийоми атрибуції документів. Основним завданням архівної евристики є пошук документної інформації какдля установ, підприємств і організацій, так і для дослідницької роботи фахівців з виявлення в архівах, бібліотеках та музеях
 5. Об'єкти і цілі інформатизації архівної справи
  документної інформації при виконанні запитів по архівах; забезпечення схоронності документів - створення страхового фонду та фонду користування на нетрадиційних носіях шляхом оцифровування архівних документів (сканування).
 6. Список джерел та літератури
  розробці нового переліку типових управлінських документів / / Вітчизняні архіви. - 2000. - № 4. Жукова М.П. Експертиза цінності документів сучасних установ, підприємств, організацій / / Вітчизняні архіви. - 1994. - № 5. Жукова М.П. Експертиза цінності і комплектування державних архівів управлінськими документами (теоретико-методичний аспект) / / Вітчизняні архіви.
 7. Напрямки використання архівних документів
  документної інформації, засекречування і розсекречення архівних документів. Питанням, пов'язаним з цією проблемою, а також цілям і формам використання документів і присвячений даний розділ.
 8. 9.1. Етапи інформатизації архівної справи
  розробки НДЦ ТД в галузі реставрації фото-і фотодокументів. Разом з тим, незважаючи на накопичений досвід, автоматизовані технології не викликали істотних змін у методиці архівної справи і на даному етапі. Такі зміни пов'язані з масовим поширенням на початку 1980-х рр.. порівняно дешевих персональних комп'ютерів, інтенсивною розробкою програмного забезпечення для ПЕОМ,
 9. І. Опублікування патентних заявок
  класифікації. У інформацію включаються відомості про винахід, винахідника або заявника, дата реєстрації та класифікаційний номер. Минулого публікація складалася з фотокопії заяви та титульного аркуша опису винаходу. У майбутньому, як видається, реєстри будуть комп'ютеризовані і інформація про патентній заявці буде розміщуватися в Інтернеті, надаючи, таким чином,
 10. Архівні опису
  розробки схеми класифікації справ фонду; розподілу справ у відповідності зі схемою класифікації. Розробка схеми класифікації справ фондів є важливим кроком для практичного здійснення наукової організації документів державних архівів. Крім того, класифікаційна схема - це основа структури опису. Схема класифікації (організації) справ архівного фонду представляє
 11. Формально - неформально
    розробки плану дій для оцінюваного, як правило, є формальною вимогою. Проте ступінь формальності змінюється і залежить більшою мірою від взаємин між оцінюючим і оцінюваним, ніж від конкретної
 12. 1. Цілі класифікації
    класифікація головним чином юридичних конституцій, хоча звернення до фактів дійсності також повинно мати місце (коли, наприклад, йдеться про фактичні, фіктивних або нефіктивного конституціях). Класифікація конституцій, їх рознесення по різних класах на основі загальних властивостей дозволяють орієнтуватися в різноманітті конституцій, сприяють встановленню закономірно існуючих
 13. Проблеми класифікації зобов'язань
    класифікації зобов'язань носить в літературі дискусійний характер. Нерідко класифікація зобов'язань здійснюється шляхом довільного вичленування окремих видів зобов'язальних правовідносин поза їх зв'язку з іншими зобов'язаннями. Наприклад, виділяються договірні і позадоговірні, односторонні і взаємні, прості і складні, альтернативні і факультативні, головні і додаткові
 14. 5. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків
    класифікації товарів. У багатьох країнах, включаючи і ті, що формально не стали учасницями Угоди, діє правило, згідно з яким у кожній заявці на реєстрацію мають зазначатися індекси класу товару, знак на який заявлений до реєстрації. Як міжнародна реєстрація знаків, так і їх реєстрація на національній основі не можуть ефективно здійснюватися без належної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua