Головна
ГоловнаІсторіяАрхівознавство
ЗМІСТ:
Алексєєва Е.В.. Архівознавство: Підручник для поч. проф. освіти: Учеб. посібник для середовищ. проф. освіти / Е.В.Алексеева, Л. П.Афанасьева, Е.М.Бурова; Під ред. В.П.Козлова. - 3-е изд., Доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 272 с., 2005

У книзі розглядаються проблеми становлення та функціонування архівної сфери, її правове регулювання. Детально висвітлюються організаційно-методичні питання класифікації, комплектування, експертизи цінності, науково-довідкового апарату та використання документів Архівного фонду Російської Федерації.

Для студентів установ початкової та середньої професійної освіти.

РОЗВИТОК АРХІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОСІЇ З найдавніших часів до кінця XX століття
1.1. Поява архівів в Давньоруській державі. Архіви в період феодальної роздробленості
Архівна діяльність у період складання та існування феодальної монархії
Архівна діяльність в Російській імперії
Архівна діяльність у радянський і пострадянський періоди
ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ архівній сфері
Архівна право і архівна законодавство
Основні законодавчі акти в архівній сфері в 90-ті рр.. XX
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ І СПРАВ Архівного фонду Російської Федерації
Поняття «архівний документ» і «архів»
Організація документів і справ у межах Архівного фонду Російської Федерації в цілому (перший рівень організації документів)
3.4. Організація документів і справ у межах архівів (другий рівень організації документів)
Організація документів і справ у межах архівного фонду (третій рівень організації документів)
КОМПЛЕКТУВАННЯ І ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ
4.1. Комплектування Архівного фонду Російської Федерації
Експертиза цінності документів 4.2.1. Експертиза цінності документів на основі наукових критеріїв
Організація обліку документів Архівного фонду Російської Федерації
Складання облікових документів в архіві
НАУКОВО-довідковий апарат ДО ДОКУМЕНТІВ Архівного фонду Російської Федерації
Система науково-довідкового апарату до архівних документів
Аналітично-синтетична обробка ретроспективної документної інформації
Опис документів і справ особового походження
Опис документів і справ дорадянського періоду
Архівні опису
Складання власне архівної опису справ
6.4. Система каталогів в архіві 6.4.1. Каталог як архівний довідник
Розробка схеми класифікації документної інформації в каталозі
Виявлення та відбір документної інформації для каталогізації
Індексування каталожних карток
Архівні путівники
Характеристики фондів у путівнику
Довідковий апарат до путівника
Огляди документів та інші архівні довідники
Додаткові довідники системи НСА
Напрямки використання архівних документів
Цілі використання архівних документів
Форми використання архівних документів
Доступ до документів Архівного фонду Російської Федерації 5.1.1. Регулювання доступу до документів Архівного фонду РФ
7.4.2. Документи, що підлягають засекречування і розсекречення
Основи архівної евристики
Пошук документів у діловодстві та архіві установи
Пошук документів в державному архіві
7.6. Аналіз використання архівних документів
МЕНЕДЖМЕНТ В архіві
8.1. Основні функції управління
Нормативно-правова база роботи архіву
Планування в архіві
Робота з персоналом
Маркетингу архівах
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ
9.1. Етапи інформатизації архівної справи
Об'єкти і цілі інформатизації архівної справи
Інформаційні технології та організація їх впровадження в архівах
Електронні документи та архіви
Список джерел та літератури
Архівознавство:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua