Головна
ГоловнаІсторіяАрхівознавство → 
« Попередня Наступна »
Алексєєва Е.В.. Архівознавство: Підручник для поч. проф. освіти: Учеб. посібник для середовищ. проф. освіти / Е.В.Алексеева, Л. П.Афанасьева, Е.М.Бурова; Під ред. В.П.Козлова. - 3-е изд., Доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 272 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Планування в архіві

Планування - діяльність по складанню планів, що визначають пріоритетні завдання архіву.

Плани складаються у відповідності зі структурою і штатами архіву, оскільки заплановані заходи не повинні перевищувати можливості наявних підрозділів трудових ресурсів.

Структурні підрозділи є, як правило, у державному архіві. Структура державного архіву складається з відділів, створених зазвичай за функціональним принципом, тобто за напрямками роботи архіву: відділу комплектування та відомчих архівів, відділу обліку, сховищ, відділу науково-справоч-ного апарату, читального залу, відділу використання, приймальні (довідкового столу) архіву та інших відділів. За основу при розробці структури архіву береться типова структура, затверджена Росархивом, в якій вказується склад структурних підрозділів для різних категорій архівних установ.

У державному архіві крім відділів створюються колегіальні дорадчі органи, в роботі яких беруть участь співробітники різних структурних підрозділів, а також запрошені фахівці, вчені з інших установ. До таких органів належать:

експертна, експертно-перевірочна (експертно-методична) комісії для вирішення питань експертизи цінності документів (ЕЦД) та розробки науково-методичного забезпечення діяльності архіву;

наукова рада (для координації дослідницької та видавничої роботи);

комісія з розсекречення документів (для зняття грифів секретності з документів).

Крім того, для реалізації окремих видавничих проектів в архіві можуть створюватися тимчасові трудові колективи.

У муніципальних архівах і архівах установ замість структурних підрозділів можуть створюватися групи працівників за напрямками діяльності під керівництвом фахівця.

В архіві установи різні напрямки роботи, як правило, розподіляються між співробітниками.

Штатна чисельність працівників архіву визначається, виходячи з обсягу документів архіву, хронологічних меж, статусу архіву та фінансових можливостей установи (відомства) та державного бюджету. Для державних архівів існують спеціальні формули розрахунку штатної чисельності.

Коли штати і структура архіву визначені і затверджені директором архіву, залишається тільки забезпечити роботою трудовий колектив. Для того щоб він трудився без авралів і без простою, існують плани (табл. 14).

Таблиця 14 Державний архів Архів установи 1. План роботи архіву на рік. 1.1.

План науково-дослідної роботи архіву на рік *. 1.2.

План науково-видавничої роботи архіву на рік * (додаток до річного плану). 2.

План структурного підрозділу архіву на рік. 3.

Індивідуальний план роботи співробітника або щоденник обліку праці співробітника. 4.

Звіт про виконання роботи архіву за рік. 5.

Звіт про виконання плану за півріччя (квартал). 6.

Звіт про виконання плану структурного підрозділу за рік, півріччя, квартал. 7.

Звіт про виконання індивідуального плану роботи співробітника. 8.

Табель обліку робочого часу працівників архіву 1. План роботи архіву установи на рік. 2.

Плани-графіки прийому справ від джерел комплектування архіву (на рік з поквартальною розбивкою). 3.

Плани-графіки передачі справ на державне зберігання і подання зведених розділів описів на рік (з поквартальною розбивкою). 4.

Перспективні (п'ятирічні) плани передачі документів на державне зберігання і подання зведених розділів описів - складаються з ініціативи державного архівів. 5.

Звіт про виконання річного плану архівом (у нього включаються відомості про виконання планів-графіків).

6.

Щоденник обліку праці працівника (за місяць, квартал). 7.

Табель обліку робочого часу * Складаються з ініціативи архіву.

Планування може бути поточним і перспективним. Перспективні плани (програми) складаються на довгостроковий період - 5, 10, 15 років.

Поточні плани складаються на період 1 рік, 0,5 року, квартал, 1 місяць.

Головним документом з планування роботи в архіві є план роботи архіву на рік.

План складається на основі аналізу звітів за попередні роки, з урахуванням федеральних і регіональних планів розвитку галузі.

План роботи архіву складається:

з вступу;

текстової частини - переліку розділів, основних напрямів і видів робіт із зазначенням обсягів роботи , строків і виконавців;

розрахункової частини (основних показників плану роботи на рік);

пропозицій (плану науково-видавничої та науково-дослідних роботи).

Розрахункова частина плану включає бюджет робочого часу за найбільш важливими показниками, контрольованим органом управління. Бюджет робочого часу - це кількість робочих днів у році, який необхідно витратити на роботу з кожного напрямку. Він розраховується, виходячи з штатної чисельності і типових норм часу і виробітку.

Відповідно, найважливіший звітний документ - річний звіт архіву, який складається відповідно з розділами плану і також містить розрахункову частину. До річного звіту архіву можуть додаватися документи централізованого державного обліку: паспорт архіву, відомості про стан зберігання документів в організаціях - джерелах комплектування. 8.4.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Планування в архіві "
 1. Архівні путівники
  архівний довідник, короткі відомості про документи одного або декількох архівів. Видами путівника є: путівник по архівах, путівник по фондах архіву (ів), короткий довідник по фондах архіву (ів), тематичний путівник по фондах архіву (ів). Путівник по архівах {архіву) - вид путівника по фондах архівів, систематизований перелік архівів з
 2. Архівні джерела 8.1.
  Архів Російської Федерації (ГА РФ) Ф.5847 Оп.2. Буд.65 Ф.4653 - А.В.Пешехонов Оп.1. Буд.46. Ф.1781. Оп.6. Д.12. Ф.1235 Оп.1. Д.9, 10,11. Ф.398 Оп.2. Д.64. Ф.406. Оп.6. Д.196. 8.2. Російський державний архів соціально-політичної історії (РГАСПИ) ф.274. Центральний комітет Партії соціалістів-революціонерів (есерів) за 1891-1923 рр.. Оп.1. Д.1, 5, 7, 9, 13-15, 18, 19, 23,
 3. Список скорочень
  архів Новосибірської області - Держ. архів Ростовської області - Держ. архів Саратовської області - Журнал Міністерства народної освіти - Інститут загальної історії РАН - Інститут червоної професури - Інститут наукової інформації з суспільних наук РАН - Відділення російської мови й словесності Імператорської академії наук - Комуністична академія - Казанський держ. університет
 4. ПРИМІТКИ 1.
  Архів. Ф. 41. Оп. 2. Д. 418. Л. 83 об. 15. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 43. Л. 20. 16. Там же. Л. 21-22. 17. Там же. 18. РГАЕ. Ф. 1884. Оп. 28. Д. 1. Л. 19. 19. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 146. 20. Там же. Д. 141. Л. 42. 21. Там же. 22. Там же. Д. 453. Л. 123 об. 23. Там же. 24. Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 11782. Л. 5 об. 25. Там же. Ф. 17. Оп. 65. Д. 65. Л. 26. 26. Там же. Оп. 84.
 5. Нотаріальні архіви
  архіви є складовою частиною Національного архівного фонду України. Діяльність та організація державних нотаріальних архівів регулюється Положенням про державний нотаріальний архів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 1994 року державний нотаріальні архіви створюються і ліквідуються Міністерством юстиції України. Архів є юридичною особою,
 6. Список скорочень
  архів, журнал. МГІАІ - Московський державний історико-архівний інститут. МС - Морський збірник. ОВ - Осмнадцатий століття. Історичний збірник, що видається Петром Бартеневим. М., 1869. Кн. 1-4. 3 - Вітчизняні записки, журнал. ПНРІ - Пам'ятники нової російської історії. СПб., 1871-1873. Т. 1-3. РА - Російський архів, журнал. РВ - Російський вісник, журнал РГАДА - Російський
 7. Планування часу
  планування вкрай зручно використовувати комп'ютер, найкраще переносний або кишеньковий, і якщо у вас до сих пір його немає , подаруйте собі цю необхідність, він швидко окупить себе. Щотижня складайте графік ваших дій, конкретизуючи його щодня, вносячи виправлення щогодини. У свій графік зазвичай має сенс включити наступні пункти: Щоденні події (відбуваються більше 3 разів за тиждень):
 8. Планування людських ресурсів.
  Планування. Короткострокове (1 рік) планування займається застосуванням персоналу, середньо (5 років) і довгострокове (більше 5 років) планування більше пов'язано з визначенням потреби в персоналі: набором, розвитком і вивільненням. Головною метою при цьому є своєчасне і кваліфіковане додаток складу персоналу або «вивільнення від досягнутого». План «вивільнення від досягнутого»
 9. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ
  архів міністра закордонних справ »Японський стіл Державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будів-ель-ства Ленінградської області (ГАОРСС ЛО> ф. 100 - Петроградський губернський виконавчий комітет Ради робочих, селянських і солдатських депутатів »7384 - Петроградський Рада робітничих і солдатських депутатів Державний історичний архів Московської області (ГИАМ) ф.
 10. 2 Державні і колишні державні , нині приватизовані підприємства.
  планування є традиційною. Проте їх досвід планування відноситься в основному до періоду централізованої економіки. Звідси планування на цих підприємствах мало вторинний характер, відображало планову діяльність на центральному та галузевому рівнях, і, отже, не припускало серйозного вміння аналізувати та передбачати власні цілі розвитку. Тому, як організаціям першого
 11. Тема 9. Криміналістичні версії. Планово-організаційне забезпечення криміналістичної діяльності та прогнозування.
  планування. Роль версій у плануванні. Принципи та умови планування. Види планування. Планування окремих слідчих дій. Поняття і види криміналістичного прогнозування. Наукове і практичне прогнозування. Контрольні питання: Логічна природа криміналістичної версії. Класифікація криміналістичних версій. У чому полягає роль типових версій у розслідуванні та
 12. Невідомий. Бізнес-планування на підприємствах громадського харчування. 2003, 2003
  планування на підприємствах громадського
 13. ДЕРРІДА
  архівів «З Фрейдом, без Фрейда, іноді проти нього»: у роботі «Біда архівів» Дерріда розглядає поняття архівів, починаючи тим самим роздуми про нову техніку архівації. «Тому що архів, якщо це поняття стабілізується в якомусь значенні, ніколи не буде ні пам'яттю, ні анамнезом в їх спонтанному досвіді, живому і внутрішньому. Навпаки, архів існує замість втрати так званої
 14. ГЛАВА III. Планування сім'ї
  ГЛАВА III. Планування
 15. Розділ 4. Планування людських ресурсів.
  Розділ 4. Планування людських
© 2014-2022  ibib.ltd.ua