Головна
ГоловнаІсторіяАрхівознавство → 
« Попередня Наступна »
Алексєєва Е.В.. Архівознавство: Підручник для поч. проф. освіти: Учеб. посібник для середовищ. проф. освіти / Е.В.Алексеева, Л. П.Афанасьева, Е.М.Бурова; Під ред. В.П.Козлова. - 3-е изд., Доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 272 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Робота з персоналом

Робота з персоналом передбачає насамперед підбір співробітників з відповідною кваліфікацією, діловими і, звичайно ж, людськими якостями для кожної ділянки та напрямки. Насамперед, необхідно пам'ятати основні вимоги кваліфікаційних довідників щодо основних категорій фахівців.

Завідуючий архівом

Посадові обов'язки. Очолює роботу з організації та ведення архівної справи на підприємстві, в установі, організації.

Забезпечує відповідно до встановленого порядку прийом, реєстрацію, систематизацію, зберігання і використання документів. Ру-

Кваліфікаційний довідник посад службовців. - М., 2001. - С. 37-38.

Ководіт роботою по складанню довідкового апарату, що полегшує облік і використання архівних документів.

Надає методичну допомогу в пошуку необхідних документів.

Інструктує працівників структурних підрозділів про порядок формування, підготовки та складання справ в архів.

Контролює своєчасність надходження в архюв документів, закінчених діловодством.

Забезпечує проведення роботи з експертизи цінності архівних документів, формування документів у справи постійного та тимчасового зберігання.

Керує роботою по складанню описів справ ллгя передачі документів у державні архіви, складання актів ° б знищенні документів, строки зберігання яких минули.

Здійснює контроль за станом у приміщеннях архіву умов, необхідних для забезпечення схоронності документів.

Організовує роботу з ведення обліку документообігу та кількості справ, видачу архівних довідок на основі даних, наявних в документах архіву.

Складає встановлену звітність. Приймає участь у розробці положень та інструкцій з ведення діловодства та організації архівної справи.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих 1та інших органів, що стосуються роботи архівів; Єдину державну систему діловодства; порядок оформлення документів, що надходять в архів, і діючу систему їх класифікації ; структуру підприємства, установи, організації; основи організації виробництва, праці та управління; законодавство про працю; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці.

Архіваріус

Посадові обов'язки. Здійснює роботу п. о веденню архівної справи на підприємстві.

Організує збереження і забезпечує схоронність документів, що надійшли до архіву.

Приймає і реєструє надійшли на зберігання від структурних підрозділів документи, закінчені діловодством.

Бере участь у розробці номенклатур справ, перевіряє правильність формування та оформлення при їх передачі в архів.

Відповідно до діючих правил шифрує одиниці зберігання, систематизує і розміщує справи, веде їх облік.

Готує зведені описи одиниць постійного і тимчасового термінів зберігання, а також акти для передачі документів на державне зберігання, на списання та знищення матеріалів, терміни зберігання яких минули.

Веде роботу зі створення довідкового апарату по / документам, забезпечує зручний і швидкий їх пошук.

Бере участь у роботі з експертизи наукової і практичної цінності архівних документів.

Стежить за станом документів, своєчасністю їх відновлення, дотриманням у приміщеннях архіву умов, необхідних для забезпечення їх збереження.

Контролює дотримання правил протипожежного захисту в приміщенні архіву.

Видає відповідно до надходять запитами архівні копії і документи, складає необхідні довідки на основі відомостей, які в документах архіву, готує дані для складання звітності про роботу архіву.

Вживає необхідних заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.

Повинен знати: нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи з ведення архівної справи на підприємстві; порядок прийому і здачі документів в архів, їх зберігання та користування ними; Єдину державну систему діловодства ; порядок складання описів документів постійного і тимчасового зберігання та актів про знищення документів, порядок оформлення справ і їх підготовки до зберігання та використання; порядок ведення обліку і складання звітності; структуру підприємства; основи організації праці; правила експлуатації технічних засобів, основи трудового законодавства, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці.

Кодифікатор

Посадові обов'язки. Веде роботу з підбору, зберігання, систематизації та обліку законодавчих і нормативних правових актів і документів.

Видає необхідні працівникам підприємства законодавчі та нормативні правові документи.

Вносить в екземпляри законодавчих і нормативних правових документів відповідно до прийнятих змінами та доповненнями необхідні позначки.

Готує заявки на розмноження законодавчих і нормативних правових документів і розсилає їх по структурних підрозділах підприємства.

Складає перелік застарілих документів.

Веде облік видачі-повернення документів.

Вживає необхідних заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.

Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, постанови, розпорядження, накази, інші керівні матеріали і документи, що стосуються питань діловодства, правил зберігання законодавчих та інших нормативних документів; принципи розробки класифікаторів і порядок користування ними; основи організації праці; правила експлуатації технічних засобів; основи організації праці; правила експлуатації технічних засобів; основи законодавства про працю; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці.

У державному архіві також пред'являються певні вимоги до кваліфікації архівіста 1-й і 2-ї категорій, провідного спеціаліста та інших співробітників. Правильний підбір і розстановка кадрів має дуже велике значення для результатів роботи. 8.5.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Робота з персоналом "
 1. 1.4. Взаємозв'язок підсистем роботи з персоналом
  роботи з персоналом - це сукупність принципів і методів управління кадрами робочих і службовців на підприємстві. Система роботи з персоналом організації складається з шести взаємопов'язаних підсистем: кадрова політика; підбір персоналу; оцінка персоналу; розстановка персоналу; адаптація персоналу; навчання
 2. 2000 Концепція пріоритету управління персоналом - «Заповзятливий людина».
  Персоналом. Принципи - спільне рішення, самонавчальна організація. Стиль керівництва - солідарний. Функції управління персоналом - стратегічний розвиток кадрового потенціалу і ресурсів
 3. Література:
  персоналом, М., 1993. Друкер П. Ефективний керівник, М., 1994. Єгоршин А.П. Управління персоналом, Н-Новгород, 1999. Журавльов П.В. Світовий досвід в управлінні персоналом, М., 1998. Ільїн Н.І., Лукманов І.Г., Управління проектами, Спб., 1996. Кибанов А.Я., Мамед-Заде Г.А., Родкина Т.А. Управління персоналом. Регламентація праці, М., 1999. Колишкін В.В. Практичні основи управлінської
 4. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина II: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 88 с., 2006
  роботи з персоналом у взаємозв'язку кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу. Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на ос-нове розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу. Висвітлено важливі питання мотивації і потреб, систем оплати
 5. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006
  роботи з персоналом у взаємозв'язку кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу. Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на основі розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу. Висвітлено важливі питання мотивації і потреб, систем оплати
 6. Планування людських ресурсів.
  Роботі з персоналом забезпечити організацію необхідною робочою силою. В ідеалі, всі організації повинні встановлювати коротко, середньо та довгострокові потреби в службовців за допомогою планування. Короткострокове (1 рік) планування займається застосуванням персоналу, середньо (5 років) і довгострокове (більше 5 років) планування більше пов'язано з визначенням потреби в персоналі: набором, розвитком і
 7. Керівництво персоналом
  роботи. Важливим чинником стає і те, що директора і керуючі повинні усвідомлювати себе, перш за все, партнерами, поряд з іншими колегами, вносячи свій внесок у виконання цілей і завдань організації. Деякі фахівці пов'язують РЧР з децентралізованим управлінням персоналом безпосередніх керівників підрозділів у різних формах - бесіда, діалог і
 8. Системний підхід.
  Роботи, що включає в себе реалізацію конкретно-специфічних завдань, механізмів,
 9. Концепція наукового управління Ф. Тейлора - «Людина - елемент системи».
  Робіт. Основні принципи - «Наукова система вичавлювання поту», жорстке нормування праці. Основні функції управління персоналом - найм, звільнення, видача заробітної плати. Жорсткий авторитарний стиль керівництва. В цілому, і управління персоналом і керування організацією як особливий вид професійної діяльності поки не
 10. 1.2. Функціональний поділ праці. Класифікація персоналу за категоріями
  працівників (трудовий колектив), що виконують виробничі або управлінські операції і зайнятих переробкою предметів праці з використанням засобів праці. Поняття «кадри», «працівники», «персонал» ідентичні, якщо за основу прийняти дане нами визначення. Надалі ми будемо користуватися терміном «персонал» (personnel), як найбільш прийнятим в оте-чественной і зарубіжній практиці. В
 11. 11.6. Педагогічні особливості роботи з персоналом в постекстремальний період
  роботи з персоналом в постекстремальний
 12. 2.3. Методи управління персоналом
  працівників з метою здійснення координації їх діяльності в процесі виробництва. Всі методи поділяються на три групи: адміністративні, економічні та соціально-психоло-ня (рис. 1). Рис. 1. Система методів управління персоналом Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов'язку, прагнення людини
 13. Опції
  работка посадових інструкцій та професійно - кваліфікаційних вимог , відбір, прийом, ротація, призначення, звільнення, практика і процедура роботи, включаючи умови трудового контракту, просування по службі, переведення на іншу роботу, дисципліну, скарги, скорочення штату, політику рівних можливостей планування - визначення потреби в персоналі, оцінка наявного людського
 14. ПЕРЕДМОВА
  роботи з кадрами. Водночас залишається дефіцит професійних знань і умінь в галузі управління персоналом у значної кількості директорів підприємств, керівників підрозділів, менеджерів і фахівців кадрових служб, особливо в малому та середньому бізнесі. Для тих, хто прийшов у бізнес на початку XXI століття і прагне оволодіти сучасною технологією в роботі з персоналом, потрібні
 15. ПЕРЕДМОВА
  роботи з кадрами. Водночас залишається дефіцит професійних знань і умінь в галузі управління персоналом у значної кількості директорів підприємств, керівників підрозділів, менеджерів і фахівців кадрових служб, особливо в малому та середньому бізнесі. Для тих, хто прийшов у бізнес на початку XXI століття і прагне оволодіти сучасною технологією в роботі з персоналом, потрібні
 16. РЕЗЮМЕ
  роботи з персоналом включає сукупність принципів, норм і методів управління робітниками і службовцями на підприємстві. Вона складається з підсистем кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу. Підсистеми роботи з персоналом взаємопов'язані між собою і реалізуються в сукупності нормативних документів підприємства (статут підприємства, філософія підприємства, правила
 17. Основні етапи вирішення проблеми підбору персоналу виходячи з моделей робочих місць
    работка концепції моделі робочого місця персоналу, її елементів, характеристик і вагових коефіцієнтів. Розробка типових моделей робочих місць за посадами персоналу. Методика комплексної оцінки персоналу на основі моделі робочого місця в оціночних центрах із залученням фахівців. Технологія роботи з непрацюючим або вивільняються персоналом в центрах зайнятості населення на основі
 18. Кадрова політика
    роботі з персоналом на тривалу перспективу. Дер-дарчий кадрова політика формується парламентом, правлячою партією і урядом і значною мірою визначається типом влади в суспільстві. Тип влади робить істотний вплив на стратегію і стиль керівництва, а також вимоги до персоналу. Очевидно, що найбільш повно використовувати творчий потенціал людини можна тільки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua