Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
ЛІЦАРЕВА Є.Ю.. Навчальний посібник з курсу «Управління персоналом». Томськ, 2002 - перейти до змісту підручника

Опції


Універсальні: планування, організація, координація, регулювання, контроль.
Конкретно-специфічні (робочий інструмент здійснення загальних функцій):
адміністративна - складання штатного розкладу, розробка посадових інструкцій та професійно - кваліфікаційних
вимог, відбір, прийом, ротація, призначення, звільнення, практика і процедура роботи, включаючи умови трудового контракту, просування по службі, переведення на іншу роботу, дисципліну, скарги, скорочення штату, політику рівних можливостей
планування - визначення потреби в персоналі, оцінка наявного людського ресурсу (кадрового потенціалу), формування резерву, плани, прогнози, програми
соціальна - визначення рівня заробітної плати та оплати праці, включаючи відпустку, пенсію, оплачуваний лікарняний лист, соціальні пільги, охорона здоров'я, виконання техніки безпеки, дотримання трудового законодавства та інших юридичних питань, пов'язаних з персоналом
підвищення якості діяльності - розробка та реалізація пропозицій щодо вдосконалення організації праці, робота з персоналом на більш високому рівні, застосування сучасних методик, навчання, перепідготовка
виховна - морально-етичні установки, вміння їх формувати, направляти у відповідності з цілями і завданнями
мотиваційна - створення умов, що спонукають персонал до активної діяльності через економічні та моральні стимули
інформаційно-аналітична - використання сучасної інформаційної бази в роботі з персоналом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Функції "
 1. Список використаних джерел
  функцій. - М., 1994. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. - М., 1992. Травін В. Основи кадрового менеджменту. - М., 1997. Фуллер Д. Керуй або підкоряйся. Перевірена техніка ефективного менеджменту. - М.,
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Функціонування спеціальніх (вільніх) Економічних зон: Закон України от 13 жовтня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50. - Ст. 676. 162. Про основи містобудування: Закон України от 16 листопада 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 52. - Ст. 683. 163. Про Друковані засоби масової ІНФОРМАЦІЇ (преси) в Україні: Закон України от 16 листопада 1992 р. / /
 3. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
  Функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная
 4. 1. Виконавча влада
  функцій і встановленої законом компетенції. Ознаки виконавчої влади: 1. Самостійність і взаємозв'язок із законодавчою і судовою гілками державної влади. 2. Підконтрольність законодавчої та судової гілок державної влади. 3. Здійснюється спеціальними державними органами та органами місцевого самоврядування, які мають у встановленому нормативному порядку
 5. 2. Функції виконавчої влади :
  функцій і т.д. 5. Правове регулювання діяльності та функціонування со-ответствующих структур. 6. Загальне керівництво і оперативно-розпорядча робота. 7. Координація (узгодження) дій різних органів управ-ління , посадових осіб і організацій. 8. Контроль, тобто перевірка фактичного положення справ для виявив-лення та усунення порушень законів. 9. Облік людських, матеріальних,
 6. 3. Принципи виконавчої влади
  функцій у віданні центральних федеральних органів виконавчої влади. Децентралізація - закріплення предметів ведення і повноважень за тим чи іншим органом, який він повинен здійснювати самостоятель-но без втручання з боку вищестоящих органів. 9. Принцип плановості виражається в розвитку розробки про-грам галузей народного господарства, прогнозування ходу економіч-ських
 7. 4. Державне управління
  функції державного управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно- політичного (пристрої) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча діяльність государ-ства в цілому, тобто діяльність з управління представницької (або за-чих) органами влади,
 8. 1. Адміністративне право
  функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це важлива галузь права (система правових норм), яка з метою виконання завдань і здійснення функцій держави регулює суспільні відносини управленче-ського характеру, що складаються в процесі організації та функціонує-вання виконавчої влади, а також у сфері
 9. 2. Президент формально не є главою виконавчої влади
  функціональне регулювання в певній сфері діяльності. ст. 260 Держ. комітет РФ у справах молоді Держ. комітет РФ по кінематографії Держ. комітет РФ по друку Держ. комітет РФ з фізичної культури і туризму Правове становище федеральних міністерств і державних комітетів характеризується наступними загальними рисами: 1. перелік, встановлений Президентом РФ 2. вони
 10. Методи здійснення виконавчої влади
  функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів управління вони поділяються на загальні, використовувані при виконанні всіх функцій управління на всіх найважливіших стадіях управлінських процесу, і спеціальні, що застосовуються при здійсненні окремих функцій на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua