Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
ЛІЦАРЕВА Є.Ю.. Навчальний посібник з курсу «Управління персоналом». Томськ, 2002 - перейти до змісту підручника

Принципи


Організаційно-технологічні - принципи, які безпосередньо регулюють управління персоналом (кадрові процеси) і ведуть до раціональної діяльності персоналу, цілісності і впорядкованості: системність, координація, субординація, єдиноначальність, ієрархічний розподіл повноважень і відповідальності, професіоналізм, компетентність, дотримання виконавчої дисципліни.
Процесуального характеру - порядок заняття посади та виконання посадових обов'язків: оплата, привілеї, соціально-економічна і правовий захист, відповідальність, мотивація.
Загального порядку - процес організації: оптимізація управління, делегування повноважень, відповідність, автоматичне заміщення відсутнього, першого керівника. Це - сукупність функціональних, інституціональних, інструментальних способів реалізації творчого потенціалу персоналу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принципи "
 1. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському учета доходів и витрат банку
  принципом нарахування та відповідності згідно з прийнятя банком обліковою політікою. Разом з тім бухгалтерський облік нарахованих доходів и витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць за шкірну операцією (договором) окремо. Дисконт - це різніця между номіналом ЦІННИХ ПАПЕРІВ и ціною придбання, ЯКЩО остання нижчих номіналу. Сума дисконту у разі купівлі ЦІННИХ ПАПЕРІВ ураховується як елемент
 2. 2. Правила учета та Класифікація рахунків учета доходів и витрат банку
  принципами нарахування, відповідності та обережності. Відповідно до принципом нарахування дохід візнається одержании у момент, коли ВІН заробленій, а не коли надійшлі відповідні кошти, тоб в момент продаж актівів або Надання послуг. Витрати візнаються в учета в момент, коли смороду понесені, а не коли Сплачені гроші. Зіставлення доходів и витрат відбувається на підставі принципу відповідності.
 3. 1.Про 'єкти учета в складі доходів и витрат банку
  принципом відповідності. Смороду включаються до Звіту про фінансові результати у періоді, в якому БУВ Визнання дохід, для Отримання котрого були здійснені ЦІ витрати. Різніця между доходами и витратами банку становіть фінансовий результат его діяльності: ЯКЩО доходи перевіщують витрати - прибуток, ЯКЩО витрати перевіщують доходи - збиток. Прибуток - це Збільшення власного Капіталу в результаті
 4. 4. План рахунків и принципи его побудова
  Принципів и міжнародніх стандартів та національніх положень (стандартів) бухгалтерського учета та є обов'язковим для Використання банками України. Інструкція про! Застосування Плану рахунків бухгалтерського учета банків України ЗАТВЕРДЖЕНА постановив Правління национального банку України от 17.06.2004 р. № 280, Із змінамі та ДОПОВНЕННЯ (далі - ІНСТРУКЦІЯ) встановлює порядок ведення рахунків
 5. Принципи бухгалтерського учета та звітності у банках України.
  Принципах: повне Висвітлення - УСІ банківські Операції підлягають реєстрації на Рахунка бухгалтерського учета без будь-яких вінятків. Фінансова звітність має містіті всю інформацію про Фактичні та потенційні Наслідки операцій банку, яка может впліваті на решение, что пріймаються згідно з нею; превалювання сутності над формою - Операції обліковуються та розкріваються у звітності відповідно до їх
 6. Тема 1. Загальні основі І принципи бухгалтерського учета в банках
  принципи бухгалтерського учета в
 7. Роль, значення учета в КОМЕРЦІЙНИХ банках та основа его організації.
  Принципами міжнародніх стандартів учета. На сучасности етапі розвітку банківської системи України постає Завдання создания Системи внутрішнього контролю банку, яка б охоплювала політику та процедури кожної банківської встанови, спріяючі ее успішній ДІЯЛЬНОСТІ. Системи бухгалтерського обліку має задовольняти Такі вимоги: 1. Актуальність УСІ здійснювані банком Операції слід Щодня відображуваті в
 8. 1.Принцип побудова платіжніх рахунків у балансі
  принципи: УСІ ПІДПРИЄМСТВА, Незалежності від їх організаційно-правової форми та форми власності , зобов'язані зберігаті Грошові кошти на Рахунка у банку. У Касі ПІДПРИЄМСТВА могут знаходітісь кошти готівкою в межах ліміту и терміну, Які встановлені банком. Грошові розрахунки провадяться Переважно через банки путем безготівковіх розрахунків; платежі здійснюються банком Зі Згоди або за Доручення
 9. 4. Погашення кредит} 7.
  Принципів: «принцип нарахування, відповідно до Якого статьи доходів та витрат Ураховуються та оцінюються в момент продажу активу або в момент Надання послуг. УСІ доходи І витрати встанови, что відносяться до звітного періоду, мают відображатіся в учета в цьом самому періоді Незалежності від того, коли були Отримані чі Сплачені кошти; * принцип відповідності, згідно з Яким витрати та доходи,
 10. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
  принцип ліквідності актівів. ВІН містіться у класіфікації рахунків за групами. Так, група рахунків з обліку врахованіх векселів увійшла до розділу 20 "Кредити, что надані суб'єктам господарювання". Оскількі дебіторська заборгованість за врахованімі векселями має таку ж саму природу, что и заборгованість за виданя кредитами, то ЦІ заборгованості мают сходжу ліквідність. Синтетичний облік операцій
© 2014-2022  ibib.ltd.ua