Головна
ГоловнаПолітологіяЗовнішня політика і міжнародні відносини → 
« Попередня Наступна »
В.В. ЛЕБЕДЄВ. Міжнародне становище РОСІЇ напередодні Жовтневої революції, 1967 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ

Архів зовнішньої політики Росії (АВПР) ф. Другий департамент. 1-5, «Війна»

»Дипломатична канцелярія при Ставці>

Канцелярія Міністерств закордонних справ. 1917

»Китайський стіл

» Відділ друку і освідомлення »Посольство в Лоідсне>

Секретний архів міністра закордонних справ» Японський стіл

Державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будів-ель-ства Ленінградської області (ГАОРСС ЛО> ф. 100 - Петроградський губернський виконавчий комітет Ради робочих, селянських і солдатських депутатів »7384 - Петроградський Рада робітничих і солдатських депутатів Державний історичний архів Московської області (ГИАМ) ф. 1292 - «Зінгер компанія»

Інститут історії АП СРСР. Досьє друку відділу рукописних фондів за 1917 р. Центральний державний архів військово-морського флоту (ЦГАВМФ)

ф.

р-'/ 9-Військово-історична комісія при Морської академії Робітничо-Селянського Червоного флоту (РСЧФ)

». р-95 - Центральний комітет Балтійського флоту (Цеітробалт)

* 4 8 - Морський Генеральний штаб (Геімор)

» 716 - Військово-морське управління при верховному Головнокомандувач

щем

Центральний державний архів Жовтневої революції, вищих органів державної влади та органів державного управління СРСР IЦГАОР СРСР ». -

Канцелярія міністра-голови -

Канцелярія Тимчасового уряду *

406 - Головне управління у справах міліції та щодо забезпечення иму

щественной безпеки громадян Міністерства внутрішніх справ Тимчасового правітельстба (Главмилиции)

»1236 - Військово-революційний комітет Петроградської Ради ра

бочих і солдатських депутатів Центральний державний військово-історичний архів (ЦГВІА) ф.

366 - Комітет військового міністра

»369 - Особливу нараду для обговорення та об'єднання мероприя

тий з оборони держави *

2000 - Головне управління Генерального штабу (ГУГШ)

»2008 / с - Штаб верховного головнокомандувача (Ставка)

» 2031 / с - Польове управління головнокомандувача арміями Західного

фронту

»2069 - Управління начальника артилерійського постачання армій

Південно-Західного фронту Центральний державний історичний архів (ЦДІА СРСР) ф. 1278 - Державна дума

»1358 - Петроградське телеграфне агентство (ПТА)

» 1525 - Головне управління по закордонному постачання (Главзагран)

Центральний партійний архів Інституту марксизму-ленінізму (ЦПА ІМЛ) ф. 17-Центральний комітет РСДРП (б)

351 - Комітет закордонної організації

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ "
 1. З8.Правове стійбище фондової біржі.
  Фондова біржа утворюється та Діє в організаційно-правовій ФОРМІ товариства (крім полного, командитного товариства и товариства з Додатковий ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) або Дочірнього ПІДПРИЄМСТВА об'єднання торговців цінними паперами, та Провадо свою діяльність відповідно до ЦК України, ЗУ «За Цінні папери та фондовий ринок» та ін Законів. Прибуток фондової біржі спрямовується на ее Розвиток та не
 2. 15. Інвестування за допомогою фондового ринку
  Інвестування за допомогою фондового ринку здійснюється при реалізації цінних паперів як на первинному, так і на вторинному ринку (тобто як при їх емісії, так і при подальшій реалізації їх власниками). Типовим прикладом такого інвестування є придбання акцій державних підприємств у процесі їх приватизації, незалежно від характеру коштів і майна, за які акції
 3. Павлюченков С. А.. Військовий комунізм у Росії: влада і маси. - М., Російське книговидавнича товариство - Історія, - 272 с., 1997

 4. г) створення ринкової інфраструктури.
  У 90-ті роки з'явилися всі види ринків: товарів, послуг, праці, капіталів, кредитів, нерухомості. Зокрема, сформувався фондовий ринок цінних
 5. Нотаріальні архіви
  Державні нотаріальні архіви є складовою частиною Національного архівного фонду України. Діяльність та організація державних нотаріальних архівів регулюється Положенням про державний нотаріальний архів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 1994 року державний нотаріальні архіви створюються і ліквідуються Міністерством юстиції України. Архів
 6. Джерела та література
  «Архіпелаг ГУЛАГ ': Очима письменника і статистика / / Сторінки історії. Дайджест преси. Липень-грудень 1989 року. - Л., 1990. Дугін А. ГУЛАГ очима історика / / Союз. - 1990. - № 9. Изюмова Н. СТОН / / Сторінки історії. Дайджест преси. Липень-грудень 1988 р. - Л., 1989. Медведєв Р. Терор проти народу / / Ветеран. - 1988. - № 52. Ратавнін Ф. Архіпелаг Карлаг / / Співрозмовник. - 1989. - № 25. Солженіцин А.І.
 7. § 5. Правовий статус фондової біржі
  Фондова біржа являє собою організаційно оформлень, Постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами, что могут вільно продавати и купуватіся. Саме фондова біржа зосереджує Попит и пропозіцію ЦІННИХ ПАПЕРІВ, спріяє формуваня їх біржового курсу та Виконує Інші Функції, пов'язані з обігом ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Правову основу ДІЯЛЬНОСТІ фондової біржі ставити закон України от
 8. 29. Учасники ринку цінних паперів
  Відповідно до визначення, даного в Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91 р., фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Правовий статус фондового ринку визначений законодавством України як акціонерного товариства, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів,
 9. 68. Особливості антимонопольного контролю за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній
  антимонопольний контроль за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній має певні особливості, Порядок отримання згоди Антимонопольного комітету України та його органів на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації в Україні регулюють кілька актів Антимонопольного ко "тету України, з яких
 10. У яких випадках відбувається розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб?
  Трудовий договір може бути розірваний за ініціативою не тільки його сторін, але і третіх осіб, тобто органів, які не є стороною трудового договору. Вимоги цих органів про звільнення працівника засновані на законі, і власник (або уповноважений ним орган) зобов'язаний їх виконати. Підставами звільнення працівника можуть бути вимоги профспілкового органу; суду, що обрав у якості запобіжного
 11. 56.Структура фінансової системи України.
  Фінансова система - це сукупність окрем ее ланок, что мают Особливості в створенні та вікорістанні фондів ФІНАНСОВИХ ресурсів для фінансового забезпечення Економічних и СОЦІАЛЬНИХ потреб Суспільства в цілому, окрем его верств населення, господарських структур. окрем громадян. Фінансова система має структуру: Державні фінанси: Державний бюджет, Фінанси предприятий ДЕРЖАВНОЇ власності,
 12. Складання номенклатури та оформлення справ (нарядів)
  Номенклатура справ (нарядів) державної нотаріальної контори , державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса складається на підставі примірних номенклатур, що затверджуються Міністерством юстиції України за погодженням з Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України. У номенклатуру повинні бути включені всі справи (наряди), які ведуться нотаріусами, а також
 13. 38. Підстави набуття громадянства Російської Федерації
  Згідно ст. 11 - 17 Федерального закону «Про громадянство Російської Федерації», громадянство набувається: 1) в результаті придбання громадянства за народженням; 2) в результаті прийому в громадянство. Закон містить перелік обставин, які регулюють прийом до громадянства, 3) в результаті відновлення у громадянство. У чинному Законі Російської Федерації передбачені різні
 14. § 3. Державне регулювання прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  Державне регулювання прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ Полягає в здійсненні державою комплексних ЗАХОДІВ Щодо упорядкування, контролю, Нагляду за РІНКОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ та їх похідніх та Запобігання зловжіванням и порушеннях у Цій сфере (ст.1 Законом України "Про державне регулювання прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ в Україні"). Воно здійснюється у формах, передбачення ст. 3 зазначеного Закону: Прийняття АКТІВ
 15. 11. Класифікація органів виконавчої влади ви залежно від державного устрою, організаційних форм, характеру компетенції, порядку вирішення підвідомчих питань.
  За обсягом компетенції органи виконавчої влади поділяються на: 1) органи загальної компетенції (Кабінет Міністрів, рада міністрів АРК, держ. Адміністрації); 2) органи галузевої компетенції (наприклад Міністерство охорони здоров'я, відомства (прокуратура), комітети); 3) органи спеціальної компетенції, (це комітети, які виконують специфічні функції, наприклад Головне архівне управління). До органів
 16. 35.Поняття и віді бірж.
  Терміном «біржа» в літературі и практіці біржової торговли позначається: 1) сукупність ОСІБ, что Постійно в ПЄВНЄВ місці здійснюють торговельні Операції, 2) місце їх Зібрання; 3) сукупність угідь, Які укладаються у цьом місці. Залежних від предмета ДІЯЛЬНОСТІ розрізняються фондові и товарні біржі. Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону «Про товарну біржу» товарна біржа є організацією, что об'єднує юридичних и
© 2014-2022  ibib.ltd.ua