Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Международное право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одісей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

68. Особливості антимонопольного контролю за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній


антимонопольний контроль за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній має певні особливості,
Порядок отримання згоди Антимонопольного комітету України та його органів на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації в Україні регулюють кілька актів Антимонопольного ко "тету України, з яких найбільш загальний характер має положення про порядок одержання згоди Антимо" нопольного комітету України на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.06.94 р. № б-р.
У ньому немає єдиного переліку документів, які необ-хідно представити до Комітету органом, уповноваженим управляти державним майном.
Цей перелік диференційований залежно від того, яким способом створюється холдингова компанія:
а) шляхом реорганізації підприємства і створення на базі його структурних підрозділів відкритих акціонерних товариств (дочірніх підприємств);
б) шляхом об'єднання контрольних пакетів акцій кількох юридично самостійних підприємств,
Особливості антимонопольного контролю за створенням промислово-фінансових груп проявляються в декількох аспектах:
- контроль полягає не в попередньому отриманні дозволу на створення ПФГ (надання такого дозволу є компетенцією Уряду відповідно до Закону "Про промислово-фінансові групи в Україні"), а в отриманні висновків Антимонопольного комітету України щодо доцільності створення ПФГ. Згідно п. 2.2 Положення під терміном "надання згоди (відмова у наданні згоди)" розуміється, зокрема, надання позитивних висновків (надання негативних висновків) щодо доцільності створення ПФГ. технічно-економічного обгрунтування та Генеральної угоди про спільну діяльність з виробництва кінцевої продукції ПФГ;
- специфічний порядок подання заяви - подача заяви, на відміну від інших випадків концентрації, є компетенція не органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, орендаря, суб'єкта господарювання, фізичних та юридичних осіб, які в межах своєї компетенції приймають рішення про концентрації, а уповноваженої особи (осіб) ініціаторів створення ПФГ. Відповідно до п. 11 Положення подача заяви про отримання висновків Комітету щодо доцільності створення ПФГ, стосовно ТЕО та Генеральної угоди здійснюється уповноваженою особою (особами) ініціаторів створення ПФГ;
- крім необхідних при створенні будь-якого суб'єкта господарювання належним чином оформлених установчих документів, рішення про створення та відомостей про концентрації, до переліку документів, які додаються до заяви, включаються довіреність уповноваженої особи ініціаторів створення ПФГ, Генеральна угода, ТЕО.
Відповідно до п. 28 Указу Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19.02.94 р., контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у процесі здійснення спільного інвестування інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, взаємним фондом інвестиційної компанії забезпечує Антимонопольний комітет України відповідно до чинного законодавства. Інвестиційний фонд, інвестиційна компанія повинні безпосередньо або через інвестиційного керуючого інформувати Антимонопольний комітет України про укладені ними договори, що стосуються придбання цінних паперів, в результаті чого забезпечується прямо або через взаємні фонди інвестиційної компанії досягнення чи перевищення 10 відсотків, а в окремому випадку, передбаченому абз. 7 п. 23 Положення, 25 відсотків цінних паперів одного емітента.
Така інформація подається у п'ятиденний строк з моменту укладення договору купівлі цінних паперів.
Детально контроль у цій сфері регулюється Положенням про особливості контролю за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 18.11.94 р. № 13-р.
Це Положення визначає порядок повідомлення Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень про придбання цінних паперів інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями, а також про укладення інвестиційним керуючим договору управління активами інвестиційних фондів і компаній.
Придбання цінних паперів одного емітента понад норму, встановлену Положенням про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, неподання, несвоєчасне подання повідомлення або подання завідомо недостовірних даних є підставою для розгляду в установленому порядку справи про порушення антимонопольного законодавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 68. Особливості антимонопольного контролю за створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній "
 1. Зміст
  антимонопольного законодавства 61. Монопольне становище суб'єкта господарювання на ринку 62. Зловживання монопольним становищем на ринку 63. Антиконкурентні узгоджені дії 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління 65. Санкції за порушення антимонопольного законодавства 66. Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання 67.
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Особливо це стосується правопорушень і злочинів у сфері економіки. Вони мають спільні детермінанти протиправної поведінки, загальну правову природу, схожість механізму формування особистості злочинця і деліктної особистості, відбуваються в однакових типових умовах, породжені подібними причинами і мають єдину спрямованість. Тому ефективна боротьба з менш небезпечними видами
 3. 25. Господарські об'єднання
  особливості, від асоціації) - у високому ступені централізації і глибині зв'язку між учасниками. Властива концерну централізація значної частини виробничо-господарських функцій і здійснення всіма його учасниками єдиної політики в рамках концерну призводить до наділення його широким колом власних повноважень здійснення виробничої діяльності, у тому числі до утворення
 4. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Особливості та витоки, кого можна назвати представниками цього напрямку суспільно-політичної і філософської думки. Під консерватизмом традиційно розуміється напрямок в політиці, що прагне до збереження існуючого державного і громадського порядку, йому приписується боротьба з демократичними силами, з прийдешніми реформами. Таким чином, консерватизм трактується за допомогою
 5. Пріоритетні напрямки діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки
  контролю; "прозорість" кордонів у зв'язку з розпадом СРСР; активну участь організованої злочинності ; розширюється використання зовнішньоекономічних каналів Росії злочинним бізнесом (наркотики, небезпечні речовини, нелегальна торгівля зброєю з боку як вітчизняних, так і міжнародних ділових утворень). Серед злочинів у цій сфері найбільш типовими і небезпечними є:
 6. Введення
  особливо старшого звена2. 1 РЦХИДНИ. Ф 17. Оп.2. Д.113. Л.30. 2 Сафронов В.Г. Якою бути армії? / / Вільна думка. 1997. № 9. С.42 Все це дуже нагадує те, що діється зараз у Збройних Силах РФ. З початком розпаду СРСР, утворенням суверенної Росії відбулися глобальні зміни в політичній, економічній і соціальній сферах суспільства. І сукупність об'єктивних еволюційних
 7. 66. Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання
  антимонопольного регулювання в Україні, як і в багатьох країнах світу, є контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання. У Законі України "Про обмеження монополізму" не міститься визначення поняття "економічна концентрація", хоча статті 14 і 15 цього Закону містять норми, що регулюють контроль за такою концентрацією - створюючи, реорганізацією (злиттям,
 8. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  особливо в 1890-х роках. У середньому будувалося на рік понад 3 тис. верст залізничних колій. До 1900 року Росія займала перше місце в світі з видобутку нафти. Державні доходи виросли з 115 млн. рублів в 1867 р. до мільярда в кінці XIX ст. Росія наблизилася до індустріально розвиненим країнам. І все ж реформи Вітте досягли бажаних урядом цілей. Причини тут були, в основному,
 9. 1.Економіка і соціальна структура
  особливо в економічному і національному. Аж до 90-х років XX століття більшість вчених-істориків та інших суспільствознавців свої головні зусилля спрямовували не так на вивчення комплексу історичних фактів і об'єктивний аналіз найскладніших економічних, соціальних і політичних процесів доби, а на вишукування і обгрунтування об'єктивних і суб'єктивних передумов Жовтневої революції 1917 року. Тим самим
 10. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  особливостях капіталістичної еволюції Росії та їх впливі на розвиток революційного процесу в 1917 році, так як детально про це вже говорилося в попередніх параграфах. Росія являла собою «запізнілий, вторинний, яка наздоганяє» тип капіталістичного розвитку, «другий ешелон» у ланцюзі капіталістичних держав, тому різні історичні епохи виявилися ніби спресованими під
© 2014-2021  ibib.ltd.ua